Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Spoločnosť Microsoft prevádzkuje službu určenia polohy, ktorá pomáha určiť presnú geografickú polohu zariadenia s Windowsom. Presná poloha vášho zariadenia umožňuje aplikáciám poskytnúť vám navigačné pokyny, zobraziť obchody a reštaurácie, ktoré sú vo vašom okolí, a oveľa viac.

Mnohé aplikácie a služby požadujú informácie o polohe zo zariadenia a služba určenia polohy systému Windows vám poskytuje kontrolu nad aplikáciami, ktoré majú povolený prístup k vašej presnej polohe.

Ako fungujú nastavenia polohy

Lokalizačné služby sú nastavenia v celom zariadení, ktoré môže riadiť správca zariadenia. Keď je zapnuté, niektoré funkcie Windowsu, ako je napríklad automatické nastavenie časového pásma alebo Find my device, budú fungovať správne. Keď je toto nastavenie polohy povolené, služba určenia polohy spoločnosti Microsoft použije kombináciu globálnej služby určovania polohy (GPS), blízkych bezdrôtových prístupových bodov, mobilných veží a IP adresy (alebo predvoleného umiestnenia) na určenie polohy zariadenia. V závislosti od možností zariadenia môže byť jeho poloha určená s rôznou mierou presnosti a v niektorých prípadoch sa dá určiť úplne presne.

Ak ste zapli služby určenia polohy, vaše zariadenie odošle spoločnosti Microsoft informácie o polohe (vrátane informácií o bezdrôtovom prístupovom bode, informácií o mobilnej veži a presnej polohy GPS, ak je k dispozícii) po odstránení akýchkoľvek údajov identifikujúcich osobu alebo zariadenie pred opustením zariadenia. Táto neidentifikovaná kópia informácií o polohe sa používa na zlepšenie služieb určenia polohy spoločnosti Microsoft a v niektorých prípadoch sa zdieľa s našimi partnermi poskytovateľov služieb určenia polohy, v súčasnosti HERE a Skyhook, na zlepšenie služieb určenia polohy poskytovateľa.

Okrem toho, keď je toto nastavenie zapnuté, každý používateľ v zariadení môže povoliť aplikáciám používať polohu a históriu polohy svojho zariadenia na poskytovanie služieb na základe polohy presne tak, ako ich zariadenie podporuje. Ak konkrétnej aplikácii povolíte prístup k polohe vášho zariadenia na stránke s nastaveniami, daná aplikácia bude mať prístup k informáciám o presnej polohe. V opačnom prípade budú informácie o polohe poskytnuté aplikácii menej presné. Keď nejaká aplikácia alebo služba alebo funkcia pre systém Windows poskytujúca služby na základe polohy využíva informácie o vašej polohe, tieto informácie a história posledných polôh sa ukladajú vo vašom zariadení.

Ak aplikácia alebo funkcia pristupuje k polohe zariadenia a ste prihlásení pomocou konta Microsoft, vaše posledné známe informácie o polohe sa uložia aj do cloudu, kde sú vo vašich zariadeniach k dispozícii pre iné aplikácie alebo služby, ktoré používajú vaše konto Microsoft a pre ktoré ste udelili povolenie. Ak ste prihlásení pomocou konta Microsoft a vaše zariadenie nedokáže spoľahlivo určiť vašu aktuálnu polohu samostatne (napríklad keď sa nachádzate v budove alebo suteréne), aplikácie alebo služby môžu používať vašu poslednú známu polohu z histórie polohy, ktorá je uložená v cloude, ak je k dispozícii. Údaje o nedávnej histórii polohy zariadenia s Windowsom sa v zariadení ukladajú aj vtedy, ak sa nepoužíva žiadne konto Microsoft a niektoré aplikácie a funkcie Windowsu majú prístup k tejto histórii polohy.

Spôsob, akým možno určiť polohu vášho zariadenia, má určité výnimky, ktoré nie sú priamo spravované nastaveniami polohy.

Počítačové aplikácie sú aplikácie špecifického typu. Takéto aplikácie nezobrazujú výzvu na poskytnutie samostatného povolenia na zisťovanie informácií o polohe vášho zariadenia ani sa nezobrazia v zozname na výber aplikácií, ktoré môžu použiť informácie o vašej polohe. Čo sú počítačové aplikácie? Tieto aplikácie sa zvyčajne sťahujú z internetu alebo inštalujú z nejakého typu média (napríklad CD, DVD alebo USB úložiska). Spúšťajú sa použitím súboru .EXE alebo .DLL a zvyčajne sa na rozdiel od webových aplikácií, ktoré sa spúšťajú v cloude, spúšťajú vo vašom zariadení.

Dokonca aj keď ste vo Windowse vypli služby určovania polohy, niektoré aplikácie a služby môžu používať iné technológie (napríklad Bluetooth, Wi-Fi, mobilný modem atď.) na určenie polohy zariadenia s rôznou mierou presnosti. Microsoft vyžaduje od nezávislých vývojárov softvéru, ktorí vyvíjajú aplikácie pre Microsoft Store alebo vyvíjajú aplikácie pomocou nástrojov Microsoftu, aby rešpektovali nastavenia polohy vo Windowse, ak ste im neposkytli žiadny zákonný súhlas na to, aby mohli určovať vašu polohu. Ak chcete znížiť riziko toho, že aplikácia alebo služba dokáže určiť vašu polohu, keď je vypnuté nastavenie polohy zariadenia s Windowsom, mali by ste inštalovať aplikácie a služby iba z dôveryhodných zdrojov. Ak chcete komplexnejšie chrániť svoju polohu, zvážte vypnutie tých súčastí zariadenia, ktoré fungujú ako vysielače a prijímače, ako sú Wi-Fi, Bluetooth, mobilný modem a GPS, ktoré môže aplikácia použiť na určenie vašej presnej polohy. Bude to mať ale negatívny dopad na ďalšie funkcie, ako sú telefonovanie (vrátane tiesňových hovorov), prijímanie a odosielanie správ, internetové pripojenie a pripojenie k periférnym zariadeniam, napríklad slúchadlám. Informácie o tom, ako aplikácie a služby, ktoré ste si nainštalovali, používajú informácie o polohe vášho zariadenia, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov uplatňovaných takýmito aplikáciami a službami.

Na uľahčenie poskytnutia pomoci v prípade núdze sa Windows vždy, keď uskutočníte tiesňové volanie, pokúsi určiť a zdieľať vašu presnú polohu bez ohľadu na vaše nastavenia polohy. Okrem toho bude mať prístup k informáciám o polohe vášho zariadenia aj váš mobilný operátor, ak je v zariadení vložená SIM karta alebo zariadenie používa pripojenie k mobilnej sieti iným spôsobom.

Spravovať nastavenia polohy

Služba určenia polohy

 1. Prejdite do ponuky Nastavenie >>>  nastavenia> ochrany osobných údajov &.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak ste správcom zariadenia, môžete pomocou nastavenia služieb určovania polohy určiť, či sa služba určenia polohy môže používať v tomto zariadení. Ak nie ste správcom tohto zariadenia, toto nastavenie sa nezobrazí.

  • Ak chcete ovládať umiestnenie len pre vaše používateľské konto, prepnite nastavenie Umožniť aplikáciám prístup k vašej polohezapnutím alebo vypnutím. Ak sa na stránke nastavení zobrazí hlásenie Služby určenia polohy je vypnuté, nebudete môcť zapnúť nastavenie Povoliť aplikáciám prístup k vášmu umiestneniu pre jednotlivé používateľské kontá.

História polohy

Niektoré aplikácie a služby pre Windows, ktoré používajú informácie o polohe, používajú tiež históriu polohy. Keď je zapnuté nastavenie polohy, umiestnenia vyhľadávané aplikáciami alebo službami sa v zariadení uložia na obmedzený čas (24 hodín) a potom sa odstránia. Aplikácie, ktoré majú prístup k týmto informáciám, budú označené informáciou Používa históriu polohy na stránke Nastavení polohy.

Ak chcete vymazať históriu polohy, reštartujte zariadenie alebo prejdite do ponuky Nastavenia ponuky Štart  >> Ochrana osobných údajov & zabezpečenie > polohy a v časti História polohy vyberte položku Vymazať. Vymazaním histórie polohy sa vymaže len história v zariadení. Aplikácie, ktoré mali prístup k histórii pred jej vymazaním, môžu mať informácie uložené niekde inde. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov vašich aplikácií.

Ak chcete vymazať históriu polohy, ktorá bola uložená v cloude a je priradená k vášmu kontu Microsoft, prejdite na account.microsoft.com a skontrolujte, či ste prihlásení do svojho konta. Vyberte Vymazať aktivitu určenia polohy a potom vyberte položku Vymazať.

Predvolená poloha

Pre svoje zariadenie môžete nastaviť predvolené umiestnenie, ktoré môžu Windows, aplikácie a služby používať, keď nie je možné zistiť presnejšiu polohu pomocou GPS alebo iných metód.

Zmena predvoleného umiestnenia zariadenia, ktoré môžu Windows, aplikácie a služby použiť, keď nie je možné zistiť presnejšiu polohu

 1. Prejdite do ponuky Nastavenie >Štart   > ochrana osobných údajov &> umiestnenie zabezpečenia.

 2. V časti Predvolená poloha vyberte položku Nastaviť ako predvolené.

 3. Otvorí sa aplikácia Mapy Windows. Podľa pokynov nastavte alebo zmeňte predvolené umiestnenie.

Povoliť prepísanie polohy

Namiesto použitia signálov GPS alebo Wi-Fi zariadenia na určovanie polohy môžete povoliť prepísanie polohy, čo umožní aplikáciám používať polohu vzdialeného zariadenia. Pri používaní vzdialenej pracovnej plochy môžete napríklad vyhľadať lokálne tlačiarne v klientskom zariadení namiesto blízkosti servera, ktorý hosťuje virtuálny počítač, ku ktorému ste sa pripojili.

Ak chcete, aby nastavenie povoliť prepísanie polohy fungovalo, je potrebné zapnúť nastavenie služieb určovania polohy pre lokálne aj vzdialené zariadenia. Okrem toho aplikácia, ktorá sa používa na spravovanie vzdialeného pripojenia, mala mať povolený prístup k používaniu polohy.

Povolenie používania umiestnenia iného zariadenia aplikáciami v tomto zariadení

V zariadení, ktoré vytvára pripojenie:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenie >Štart   > ochrana osobných údajov &> umiestnenie zabezpečenia.

 2. Skontrolujte, či je nastavenie služieb určovania polohy zapnuté.

 3. Uistite sa, že aplikácii používanej pre vzdialené pripojenia bol udelený prístup k vašej polohe.

V zariadení, ktoré je pripojené k:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenie >Štart   > ochrana osobných údajov &> umiestnenie zabezpečenia.

 2. Skontrolujte, či je nastavenie služieb určovania polohy zapnuté.

 3. Zapnite nastaveniePovoliť prepísanie umiestnenia.

Umiestnenie pre webové lokality v prehliadači Microsoft Edge

Aj keď je určovanie polohy v prehliadači Microsoft Edge zapnuté, naďalej máte kontrolu nad webovými lokalitami, ktoré môžu získať prístup k informáciám o polohe vášho zariadenia. Prehliadač Microsoft Edge si vyžiada vaše povolenie pri vašej prvej návšteve webovej lokality, ktorá vyžaduje prístup k informáciám o vašej polohe. Povolenie na prístup k informáciám o polohe môžete pre určitú lokalitu vypnúť v nastaveniach prehliadača Microsoft Edge. Ďalšie informácie o polohe a ochrane osobných údajov v prehliadači Microsoft Edge

Ako sa vytvára databáza služieb určovania polohy

Ak sú služby určenia polohy zapnuté a vaše zariadenie má gps schopnosti, spoločnosť Microsoft zaznamená polohu mobilných mobilných veží a Wi-Fi prístupových bodov, ktoré nám pomôžu poskytovať lokalizačné služby.. Naša databáza môže obsahovať MAC adresy vášho bezdrôtového smerovača alebo iných susedných Wi-Fi sieťových zariadení. MAC adresy k vašej osobe alebo k iným zaradeniam pripojeným k vašej sieti nepriraďujeme.

Ak chcete spoločnosti Microsoft zabrániť v používaní MAC adries vašich Wi-Fi prístupových bodov v databáze služieb určenia polohy, prejdite na položku Odhlásiť sa zo služieb určovania polohy.

Ako môžete byť s našou pomocou stále informovaní: ikona polohy

Ak niektoré aplikácie aktuálne používajú vašu polohu v zariadení prostredníctvom služby určenia polohy windowsu, ikona umiestnenia sa zobrazí v oblasti oznámení na paneli úloh. Ukázaním na ikonu zobrazíte názov aplikácie alebo aplikácií pomocou umiestnenia.

Môžete tiež zistiť, ktoré aplikácie momentálne používajú vašu presnú polohu, alebo ste nedávno pristupovali k presnej polohe vo vašom zariadení s Windowsom tak, že prejdete na ponuku Štart  > Nastavenia > Ochrana osobných údajov & zabezpečenie > Poloha a v časti Umožniť aplikáciám prístup k vašej polohe sa zobrazí dátum a čas posledného použitia umiestnenia. 

Spoločnosť Microsoft prevádzkuje službu určenia polohy, ktorá pomáha určiť presnú geografickú polohu zariadenia s Windowsom. Presná poloha vášho zariadenia umožňuje aplikáciám poskytnúť vám navigačné pokyny, zobraziť obchody a reštaurácie, ktoré sú vo vašom okolí, a oveľa viac.

Mnohé aplikácie a služby požadujú informácie o polohe zo zariadenia a služba určenia polohy systému Windows vám poskytuje kontrolu nad aplikáciami, ktoré majú povolený prístup k vašej presnej polohe.

Ako fungujú nastavenia polohy

Nastavenie polohy zariadenia umožňuje používať určité funkcie Windowsu, ako napríklad automatické nastavenie časového pásma alebo funkciu Nájsť moje zariadenie, a zaisťuje ich správne fungovanie. Keď je povolené nastavenie polohy zariadenia, služba určenia polohy Microsoftu používa na určenie polohy zariadenia kombináciu údajov systému GPS, blízkych bezdrôtových prístupových bodov, vysielačov mobilnej siete a vašej IP adresy. V závislosti od možností zariadenia môže byť jeho poloha určená s rôznou mierou presnosti a v niektorých prípadoch sa dá určiť úplne presne.

Ak ste povolili nastavenie polohy zariadenia, vaše zariadenie odošle spoločnosti Microsoft po odstránení akýchkoľvek údajov identifikujúcich osobu alebo zariadenie pred opustením zariadenia informácie o bezdrôtovom prístupovom bode, informácie o mobilnej veži a presné umiestnenie GPS, ak sú k dispozícii). Táto neidentifikovaná kópia informácií o polohe sa používa na zlepšenie služieb určenia polohy spoločnosti Microsoft a v niektorých prípadoch sa zdieľa s našimi partnermi poskytovateľov služieb určenia polohy, v súčasnosti HEREa Skyhook, na zlepšenie služieb určenia polohy poskytovateľa.

Okrem toho, keď je toto nastavenie zapnuté, môže každý používateľ v zariadení povoliť aplikáciám používať polohu a históriu polohy svojho zariadenia na poskytovanie služieb na základe polohy presne tak, ako ich zariadenie podporuje. Ak konkrétnej aplikácii povolíte prístup k polohe vášho zariadenia na stránke s nastaveniami, daná aplikácia bude mať prístup k informáciám o presnej polohe. V opačnom prípade budú informácie o polohe poskytnuté aplikácii menej presné. Keď nejaká aplikácia alebo služba alebo funkcia pre systém Windows poskytujúca služby na základe polohy využíva informácie o vašej polohe, tieto informácie a história posledných polôh sa ukladajú vo vašom zariadení.

Keď aplikácia alebo funkcia pristupuje k polohe zariadenia a ste prihlásení pomocou konta Microsoft, vaše posledné známe informácie o polohe sa uložia aj do cloudu, kde sú vo vašich zariadeniach k dispozícii pre iné aplikácie alebo služby, ktoré používajú vaše konto Microsoft a pre ktoré ste udelili povolenie. Ak ste sa prihlásili so svojím kontom Microsoft a vaše zariadenie nedokáže spoľahlivo určiť vašu aktuálnu polohu (keď ste napríklad v budove alebo suteréne), aplikácie alebo služby môžu použiť vašu poslednú známu polohu z histórie polohy, ktorá je uložená v cloude (ak je k dispozícii).

Spôsob, akým možno určiť polohu vášho zariadenia, má určité výnimky, ktoré nie sú priamo spravované nastaveniami polohy.

Počítačové aplikácie sú aplikácie špecifického typu. Takéto aplikácie nezobrazujú výzvu na poskytnutie samostatného povolenia na zisťovanie informácií o polohe vášho zariadenia ani sa nezobrazia v zozname na výber aplikácií, ktoré môžu použiť informácie o vašej polohe. Čo sú počítačové aplikácie? Tieto aplikácie sa zvyčajne sťahujú z internetu alebo inštalujú z nejakého typu média (napríklad CD, DVD alebo USB úložiska). Spúšťajú sa použitím súboru .EXE alebo .DLL a zvyčajne sa na rozdiel od webových aplikácií, ktoré sa spúšťajú v cloude, spúšťajú vo vašom zariadení.

Aj v prípade, že ste vypli nastavenie polohy zariadenia, niektoré aplikácie a služby tretích strán môžu na určenie polohy vášho zariadenia s rôznou mierou presnosti používať iné technológie (napríklad Bluetooth, Wi-Fi, mobilný modem atď.). Microsoft vyžaduje od nezávislých vývojárov softvéru, ktorí vyvíjajú aplikácie pre Microsoft Store alebo vyvíjajú aplikácie pomocou nástrojov Microsoftu, aby rešpektovali nastavenia polohy vo Windowse, ak ste im neposkytli žiadny zákonný súhlas na to, aby mohli určovať vašu polohu. Ak chcete znížiť riziko toho, že aplikácia alebo služba dokáže určiť vašu polohu, keď je vypnuté nastavenie polohy zariadenia s Windowsom, mali by ste inštalovať aplikácie a služby iba z dôveryhodných zdrojov. Ak chcete komplexnejšie chrániť svoju polohu, zvážte vypnutie tých súčastí zariadenia, ktoré fungujú ako vysielače a prijímače, ako sú Wi-Fi, Bluetooth, mobilný modem a GPS, ktoré môže aplikácia použiť na určenie vašej presnej polohy. Bude to mať ale negatívny dopad na ďalšie funkcie, ako sú telefonovanie (vrátane tiesňových hovorov), prijímanie a odosielanie správ, internetové pripojenie a pripojenie k periférnym zariadeniam, napríklad slúchadlám. Informácie o tom, ako aplikácie a služby, ktoré ste si nainštalovali, používajú informácie o polohe vášho zariadenia, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov uplatňovaných takýmito aplikáciami a službami.

Na uľahčenie poskytnutia pomoci v prípade núdze sa Windows vždy, keď uskutočníte tiesňové volanie, pokúsi určiť a zdieľať vašu presnú polohu bez ohľadu na vaše nastavenia polohy. Okrem toho bude mať prístup k informáciám o polohe vášho zariadenia aj váš mobilný operátor, ak je v zariadení vložená SIM karta alebo zariadenie používa pripojenie k mobilnej sieti iným spôsobom.

História polohy

Niektoré aplikácie a služby pre Windows, ktoré používajú informácie o polohe, používajú tiež históriu polohy. Keď je nastavenie určovania polohy zapnuté, všetky vyhľadávania polohy vykonané aplikáciami a službami sa budú v zariadení ukladať na obmedzený čas (24 hodín v systéme Windows 10) a potom sa odstránia. Aplikácie, ktoré majú prístup k týmto informáciám, budú označené informáciou Používa históriu polohy na stránke Nastavení polohy.

Predvolená poloha

V zariadení môžete nastaviť svoju predvolenú polohu, ktorú následne môže Windows, aplikácie a služby použiť v prípade, keď sa pomocou systému GPS alebo inej metódy nedá zistiť presnejšia poloha.

Geozóny

Niektoré aplikácie používajú geozóny, ktoré umožňujú zapnutie alebo vypnutie niektorých konkrétnych služieb, prípadne zobrazujú informácie, ktoré môžu byť užitočné v prípade, že sa nachádzate v oblasti zadefinovanej (alebo ohradenej) aplikáciou. Ak bolo zisťovanie polohy pre túto aplikáciu zapnuté, jedinou možnosťou pre túto aplikáciu je použitie geozón. Ak hociktorá z vašich aplikácií Windowsu používa geozóny, na stránke Nastavení polohy sa zobrazí informácia Minimálne jedna z vašich aplikácií aktuálne používa geozóny.

Cortana

Cortana funguje najlepšie, keď má prístup k informáciám o polohe vášho zariadenia a k histórii polohy, vďaka čomu vám môže poskytnúť pomoc, napríklad prostredníctvom dopravných informácií, ktoré môžu byť užitočné pred odchodom, alebo prostredníctvom pripomenutí založených na informáciách o mieste, napríklad: Ak chcete kúpiť mlieko, v blízkosti sa nachádzajú potraviny. Cortana pravidelne zhromažďuje informácie o polohe, dokonca aj vtedy, ak s ňou nepracujete, napríklad pri pripájaní k sieti Wi-Fi alebo odpojení od technológie Bluetooth. Ak je Cortana zapnutá, aplikácia Vyhľadávanie má prístup aj k informáciám o polohe zariadenia a bude ich automaticky odosielať do služby Bing v prípade, že Cortana navrhne službe Bing použiť výrazy a výsledky webového vyhľadávania, ako je to opísané vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak nechcete, aby mala Cortana prístup k informáciám o polohe vášho zariadenia, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite na obrazovku Štart > Nastavenia > Cortany.

 2. Vyberte položku Povolenia alebo Povolenia a história.

 3. Vyberte položku Spravovať informácie, ku ktorým má Cortana prístup z tohto zariadenia.

 4. Nastavte nastavenie polohy do polohy Vypnuté.

Microsoft Edge

Aj keď je určovanie polohy v prehliadači Microsoft Edge zapnuté, naďalej máte kontrolu nad webovými lokalitami, ktoré môžu získať prístup k informáciám o polohe vášho zariadenia. Prehliadač Microsoft Edge si vyžiada vaše povolenie pri vašej prvej návšteve webovej lokality, ktorá vyžaduje prístup k informáciám o vašej polohe. Povolenie na prístup k informáciám o polohe môžete pre určitú lokalitu vypnúť v nastaveniach prehliadača Microsoft Edge.

Existujú dve verzie Microsoft Edge, ktoré možno nainštalovať do Windowsu 10. Nová verzia Microsoft Edge sa dá stiahnuť a považuje sa za počítačovú aplikáciu. Ak chcete zapnúť prístup k informáciám o polohe pre novú verziu Microsoft Edge, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenie ponuky Štart  >> Poloha> ochrany osobných údajov .

 2. Zapnite nastavenie Povoliť prístup k polohe v tomto zariadení.

 3. Zapnite nastavenie Povoliť aplikáciám prístup k vašej polohe.

 4. Zapnite nastavenie Povoliť počítačovým aplikáciám získať prístup k polohe, ak je k dispozícii.

Staršia verzia prehliadača Microsoft Edge je prehliadač založený na formáte HTML, ktorý bol vydaný s Windows 10 v júli 2015.  Ak chcete zapnúť umiestnenie pre staršiu verziu prehliadača Microsoft Edge, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenie ponuky Štart  >> Poloha> ochrany osobných údajov .

 2. Zapnite nastavenie Povoliť prístup k polohe v tomto zariadení.

 3. Zapnite nastavenie Povoliť aplikáciám prístup k vašej polohe.

 4. V časti Vybrať aplikácie, ktoré môžu mať prístup k informáciám o vašej presnej polohe prepnite nastavenie Microsoft Edge na možnosť Zapnuté.

Ďalšie informácie o polohe a ochrane osobných údajov v novej verzii Microsoft Edge

Ako sa vytvára databáza služieb určovania polohy

Keď sú služby určenia polohy zapnuté, aby sme mohli poskytovať služby určenia polohy, spoločnosť Microsoft zaznamená presnú polohu mobilných mobilných veží a Wi-Fi prístupových bodov, ak vaše zariadenie má schopnosť GPS. Naša databáza môže obsahovať MAC adresy vášho bezdrôtového smerovača alebo iných susedných Wi-Fi sieťových zariadení. MAC adresy k vašej osobe alebo k iným zaradeniam pripojeným k vašej sieti nepriraďujeme.

Ak chcete spoločnosti Microsoft zabrániť v používaní MAC adries vašich Wi-Fi prístupových bodov v databáze služieb určenia polohy, prejdite na položku Odhlásiť sa zo služieb určovania polohy.

Ako môžete byť s našou pomocou stále informovaní: ikona polohy

Ak aspoň jedna aplikácia aktuálne používa informácie o polohe vášho zariadenia dostupné cez službu určovania polohy vo Windowse, v oblasti oznámení na paneli úloh (v počítačoch s Windowsom 10) alebo v stavovom riadku v hornej časti obrazovky (zariadenia s Windowsom 10 Mobile) sa zobrazí ikona polohy. Ikona sa pri používaní geozón nezobrazí.

Zobrazenie alebo skrytie ikony polohy:

Počítače s Windowsom 10:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenie ponuky Štart > > Prispôsobenie > paneli úloh.

 2. V časti Oblasť oznámení vyberte položku Vyberte ikony, ktoré sa budú zobrazovať na paneli úloh.

 3. Prepnite nastavenie Upozornenie na polohu na hodnotu Zapnuté alebo Vypnuté

V systéme Windows 10 Mobile:

 1. Prejdite do nastavení .

 2. Vyberte položky Ochrana osobných údajov > Poloha.

 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Zobraziť ikony polohy.

Ak používate zariadenie, ktoré vám bolo pridelené na pracovisku, alebo keď na pracovisku používate svoje osobné zariadenie, nastavenia polohy pravdepodobne nebude možné zmeniť. Ak ide o tento prípad, v hornej časti stránky Nastavení polohy sa zobrazí informácia Niektoré nastavenia spravuje vaša organizácia.

Ovládanie nastavení polohy

Nastavenia polohy vo Windowse vám umožňujú určiť, či funkcie Windowsu môžu získať prístup k polohe vášho zariadenia, a určiť, ktoré aplikácie vo Windowse majú povolenie používať informácie o polohe vášho zariadenia a histórii polohy. Ak chcete skontrolovať nastavenia polohy, prejdite do ponuky Nastavenia > Štart > Poloha > ochrany osobných údajov .

Ak chcete vymazať históriu polohy, reštartujte zariadenie alebo prejdite do ponuky Nastavenia ponuky Štart >> Ochrana osobných údajov > poloha a v časti História polohy vyberte položku Vymazať. Vymazaním histórie polohy sa vymaže len história v zariadení. Aplikácie, ktoré mali prístup k histórii pred jej vymazaním, môžu mať informácie uložené niekde inde. Ďalšie informácie nájdete v politikách ochrany osobných údajov v aplikáciách.

Ak chcete vymazať históriu polohy, ktorá bola uložená v cloude a je priradená k vášmu kontu Microsoft, prejdite na account.microsoft.com a skontrolujte, či ste prihlásení do svojho konta. Vyberte Vymazať aktivitu určenia polohy a potom vyberte položku Vymazať.

Zapnutie alebo vypnutie nastavení určovania polohy vo Windowse:

V počítači:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia ponuky Štart >> poloha > ochrany osobných údajov .

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete spravovať polohu celého zariadenia a prihlásili ste sa ako správca zariadenia, vyberte položku Zmeniť a potom v správe Určenie polohy zariadenia prepnite nastavenie na Zapnuté alebo Vypnuté.

  • Ak chcete spravovať polohu len pre vaše používateľské konto, prepnite nastavenie Povoliť aplikáciám prístup k vašej polohe na možnosť Zapnuté alebo Vypnuté. Ak sa na stránke nastavení zobrazí informácia Poloha pre toto zariadenie je vypnutá, nebudete môcť zapnúť nastavenie Povoliť aplikáciám prístup k vašej polohe pre jednotlivé používateľské kontá. (Všimnite si, že v predchádzajúcich verziách Windowsu sa toto nastavenie nazývalo Služba určenia polohy.)

V počítačoch s Windowsom 10 môžete pridať alebo odstrániť dlaždicu polohy z oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh. Postupujte takto:

 1. Prejdite do ponuky & akcie > Nastavenia >Štart > oznámenia

 2. V časti Rýchle akcie vyberte položku Upraviť rýchle akcie.

 3. Pridajte, odstráňte alebo premiestnite dlaždicu polohy.

V mobilnom zariadení:

 1. Prejdite do časti Nastavenia > umiestnenie > ochrany osobných údajov.

 2. Ak chcete zapnúť či vypnúť funkciu Poloha, vyberte rovnomennú položku.

Zmena prístupu určitej aplikácie k informáciám o vašej presnej polohe:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia ponuky Štart >> poloha > ochrany osobných údajov .

 2. Zapnite alebo vypnite každú aplikáciu tam, kde sa zobrazuje v časti Vybrať aplikácie, ktoré môžu mať prístup k informáciám o vašej presnej polohe. V zariadení môžu používatelia urobiť to isté vo svojich vlastných kontách. Ak je možnosť Povoliť aplikáciám prístup k vašej polohe vo vašom používateľskom konte vypnutá, prepínače zapnutia a vypnutia sa nedajú zapnúť, až kým sa nezapne možnosť Povoliť aplikáciám prístup k informáciám o vašej polohe.

Zmena predvolenej polohy počítača, ktorú Windows, aplikácie a služby môžu použiť v prípade, že sa nedá zistiť presnejšia poloha:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia ponuky Štart >> poloha > ochrany osobných údajov .

 2. V časti Predvolená poloha vyberte položku Nastaviť ako predvolené.

 3. Otvorí sa aplikácia Mapy Windows. Ak chcete svoju predvolenú polohu zmeniť, postupujte podľa pokynov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie

Spýtať sa komunity >

Získať podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×