Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Táto príručka popisuje najobľúbenejšie funkcie na zjednodušenie ovládania v Windows a Microsoft Office. Nájdete tu aj produkty pomocných technológií pre ľudí s Windows ľudí s Microsoft Office ktoré sú určené pre ľudí s nízkou pohyblivosťou alebo pohyblivosťou. Ak chcete získať úplný prehľad, stiahnite si úplnú príručku.

Ak máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, obráťte sa na oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tento tím vám pomôže používať množstvo obľúbených pomocných technológií pre ľudí s angličtinou, španielčinou, francúzštinou a americkým jazykom pre podpis (ASL).

Ak používate vládne, komerčné alebo podnikové služby, pozrite si časť Podpora zjednodušenia ovládania pre veľké podniky. 
Ak chcete riešiť bežné problémy a získať ďalšie informácie o niektorých našich funkciách zjednodušenia ovládania vrátane niektorých funkcií, na ktoré sa vzťahuje táto príručka, pozrite si zoznam položiek Zoznam zjednodušenia ovládania v kanáli Microsoft Customer Support YouTube.

V tejto príručke:

Inštalácia Moderátora a Cortana pomocou Moderátora Windows 10

Nastavenie možností zjednodušenia ovládania v Windows 10

Používanie funkcií zjednodušenia ovládania vo Office

Inštalácia Moderátora a Cortana pomocou Moderátora Windows 10

V tejto časti sa uvádza, ako môžete používať reč z Moderátora a pomocou Cortana vás prevedieme procesom Windows inštalácie a nastavenia počítača.

Inštalácia Windows s Moderátorom

Po spustení počítača môžete pomocou Moderátora nainštalovať do Windows.

 1. Moderátora spustíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Windows   klávesu s logom + Enter.

 2. Vyberte jazyk a nastavenia času a potom vyberte položku Inštalovať.

 3. Do poľa Windowszadajte kód Product Key.

 4. Začiarknite políčko Súhlasím s licenčnými podmienkami.

 5. Vyberte možnosť Inovovať alebo Vlastná inštalácia.

Aktivácia Cortana pomoc pri Windows

Po inštalácii Windows môžete aktivovať Cortana, čo vám pomôže s predinštalovaní systému.

 1. Vyberte sieť.

 2. Zadajte informácie o konte Microsoft. Ak nemáte konto Microsoft, vyberte možnosť Žiadne konto? Vytvorte si ho!

 3. Vyberte položku Prispôsobiť alebo Použiť Express Nastavenia.

 4. Výberom položky Áno Cortana vašu osobnú asistentku.

Pozrite si časť Stiahnutie Windows 10

Nastavenie možností zjednodušenia ovládania v Windows 10

Zjednodušenie prístupu vám nastaví nastavenia zjednodušenia ovládania a programy dostupné v Windows 10.

Pozrite si časť Zjednodušenie používania počítača

Pozrite si Windows 10 Pomocníka pre zjednodušenie ovládania

Zapnutie možností zjednodušenia prístupu

Vo Windows môžete získať prístup k bežne používaným možnostim zjednodušenia ovládania priamo z prihlasovacej obrazovky. Stlačením kombinácie Windows s logom   + U otvorte nastavenia Zjednodušenie prístupu.

Ak chcete otvoriť nastavenia zjednodušenia prístupu na zariadení s dotykovou obrazovkou, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a vyberte položku Všetky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu.

Počúvanie textu čítaného nahlas programom Moderátor

Moderátor je vstavaná čítačka obrazovky, ktorá nahlas číta text na obrazovke a popisuje udalosti, ako napríklad oznámenia alebo plánované činnosti kalendára. Moderátora spustíte alebo zastavíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Windows kláves s logom + Enter. V Windows Mobilné zariadenia stlačením kombinácie Windows klávesu s logom + klávesu na zvýšenie hlasitosti zapnite alebo vypnite Moderátora. Ak chcete otvoriť nastavenia Moderátora, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Windows kláves s logom + N.

Moderátor dokáže prepínať medzi nadpismi a orientačnými bodmi v aplikáciách. Ak chcete zapnúť režim skenovania, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + medzerník a potom použite tieto klávesové skratky:

 • Tlačidlá: Stlačte kombináciu klávesov B/Shift + B

 • Rozbaľovacie pole: Stlačte kombináciu klávesov C/Shift + C

 • Orientačné body:Stlačte klávesy D/Shift + D

 • Pole úprav: Stlačte klávesy E/Shift + E

 • Pole formulára: Stlačte kláves F/Shift + F

 • Nadpisy: Stlačte kombináciu klávesov H/Shift + H

 • Položka: Stlačte kombináciu klávesov I/Shift + I

 • Prepojenie: Stlačte kombináciu klávesov K/Shift +K

 • Odsek: Stlačte kombináciu klávesov P/Shift + P

 • Prepínač: stlačte kombináciu klávesov R/Shift + R

 • Tabuľka: Stlačte klávesy T/Shift + T

 • Začiarkavacie políčko: Stlačte kombináciu klávesov X/Shift + X

 • Presun medzi úrovňami nadpisov: Stlačte klávesy 1 až 9 alebo Shift/1-9

Pozrite si časť Začíname s Moderátorom

Používanie Zväčšovacieho skla na zobrazenie položiek na obrazovke

Zväčšovacie sklo je nástroj, ktorý zväčšuje obrazovku, aby ste lepšie videli slová a obrázky. Zväčšiť môžete celú obrazovku alebo jej časť a zväčšovacie sklo premiestniť na želané miesto na pracovnej ploche. Zväčšovacie sklo dokáže tiež hladké okraje obrázkov a textu pri priblížení.

Ďalšie klávesové skratky:

 • Otvorenie nastavení zväčšovacieho sklo: Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Windows kláves s logom + M

 • Zapnutie funkcie Zväčšovacie sklo a Priblíženie: stlačte kombináciu Windows Kláves s logom + znamienko   plus (+)

 • Vzdialenie: Stlačte kombináciu Windows kláves s logom + znamienko mínus (-)

 • Ukončenie funkcie Zväčšovacie sklo: Windows kláves s logom + Esc

Pozrite si časť Používanie zväčšovacieho sklo na uľahčenie zobrazenia vecí na obrazovke.

Zlepšenie viditeľnosti s vysokým kontrastom

Vysoký kontrast zvyšuje farebný kontrast medzi popredím a pozadím na obrazovke, vďaka čo text a obrázky majú výraznejšie a ľahšie sa identifikujú. Ak chcete zapnúť vysoký kontrast, stlačte kombináciu klávesov ľavý Alt + ľavý Shift + Print Screen.

V nastaveniach s vysokým kontrastom si môžete vybrať rôzne motívy. Stlačte kombináciu Windows s logom + Ua potom vyberte položku Vysoký kontrast. V rozbaľovacej ponuke vyberte motív s vysokým kontrastom a vyberte položku Použiť.

Pozrite si časť Použitie režimu vysokého kontrastu

Zmena veľkosti textu, aplikácií a ďalších položiek

Ak sú text a ďalšie položky na pracovnej ploche príliš malé, môžete ich zväčšiť bez zmeny rozlíšenia obrazovky alebo zapnutia Zväčšovacieho sklo.

Zmena veľkosti:

 1. Stlačením kombinácie klávesov Windows Kláves s logom   + I otvorte položku Nastavenia

 2. Vyberte položku System > Display

 3. V časti Zmena veľkosti textu, aplikácií a ďalších položiekvyberte požadovanú veľkosť.

Používanie funkcií zjednodušenia ovládania vo Office

Microsoft Office obsahuje vstavané funkcie na zjednodušenie ovládania určené pre ľudí s nízkou pohyblivosťou alebo pohyblivosťou. Môžete tiež prispôsobiť možnosti v Office podľa svojich individuálnych potrieb a preferencií.

Možnosti zjednodušenia prístupu v Office

Bežné nastavenia zjednodušenia ovládania môžete prispôsobiť v rámci možností zjednodušenia prístupu vo Worde, Excel, PowerPoint a Outlook.

Ak chcete nájsť možnosti zjednodušenia prístupu:

 1. Otvorte aplikáciu Office aplikáciu.

 2. Výber možností > súborov > Zjednodušenie prístupu

 3. Prispôsobte si možnosti zjednodušenia ovládania.

Priblíženie alebo vzdialenie dokumentov

Môžete zväčšiť veľkosť strán vo wordových dokumentoch, PowerPoint, Excel hárkov a ďalších dokumentov v Office.

 • Ak chcete rýchlo priblížiť alebo vzdialiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + koliesko myši nahor alebo nadol.

 • Prípadne môžete pomocou jazdca stavového riadku priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie. Lupu môžete zadať aj z karty Zobraziť na páse s nástrojmi.­­­

Pozrite si časť Priblíženie alebo vzdialenie dokumentu, prezentácie alebo hárka

Používanie Vzdelávanie nástrojov vo Worde

Vzdelávanie Nástroje sú k dispozícii vo Microsoft 365 verzie balíka Microsoft Word.

Používanie nástrojov Vzdelávanie v programe Word 2016:

 1. Otvorte ľubovoľný Microsoft Word dokument.

 2. Na karte Zobraziťvyberte v časti Imerzná časť položku Vzdelávanie nástroje.

 3. Vyberte niektorú z týchto možností:

  • Šírka stĺpca

  • Farba strany

  • Medzery v texte

  • Slabiky

  • Čítanie nahlas

Pozrite si Vzdelávanie Nástroje na kreslenie vo Worde

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×