Ak máte problém počuť svoj počítač, Windows vám pomôže.

Vypočujte si všetky zvuky v jednom kanáli

Windows vám umožní previesť stereo zvuk do jedného kanála tak, aby ste lepšie počuli všetko aj v prípade, že používate len jedno slúchadlo. Vyberte tlačidlo Štart, potom vyberte Nastavenia > Zjednodušenie ovládania> a potom zapnite monofónny prepínač zvuku. 

Vizuálne zobrazovanie zvukových upozornení

Ak máte problém s počúvaním zvukových upozornení, môžete v počítači nastaviť ich vizuálne zobrazenie. Vyberte tlačidlo Štart a potom položky Nastavenia >Zjednodušenie ovládania> zvuku .

V časti Flash my screen during audio notifications(Blikať moju obrazovku počas zvukových oznámení) vyberte spôsob zobrazenia zvukových upozornení. Môžete si vybrať možnosť, že namiesto spoliehania sa výhradne na zvuk po prijatí oznámenia začne blikať aktívne okno, záhlavie aktívneho okna alebo celá obrazovka.

Nastavenie dlhšieho zobrazovania oznámení

Oznámenia vo Windowse predvolene zmiznú päť sekúnd po tom ako sa zobrazia. Ak potrebujete viac času na to, aby ste si ich prečítali, predĺžte čas ich zobrazovania.

Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Zjednodušenie ovládania> Vizuálne efekty. Potom v časti Zrušenie oznámení po uplynutí tohto časuvyberte čas, ktorý chcete mať.

Titulky

Windows umožňuje prispôsobiť napríklad ich farbu, veľkosť a pozadie skrytých titulkov. Vyberte tlačidlo Štart a potom položky Nastavenia > Zjednodušenie ovládania> Popisy . Potom v časti Štýl popisuvyberte spôsob zobrazenia popisov.

Vypočujte si všetky zvuky v jednom kanáli

Windows vám umožní previesť stereo zvuk do jedného kanála tak, aby ste lepšie počuli všetko aj v prípade, že používate len jedno slúchadlo. Vyberte tlačidlo Štart, potom vyberte Nastavenia >Zjednodušenie prístupu > zvuku a potom zapnite prepínač v časti Zapnúť monofónny zvuk.

Vizuálne zobrazovanie zvukových upozornení

Ak máte problém s počúvaním zvukových upozornení, môžete v počítači nastaviť ich vizuálne zobrazenie. Vyberte tlačidlo Štart a potom položku Nastavenia > Zjednodušenie prístupu a > zvuku .

V časti Vizuálne zobrazovať zvukové upozornenia vyberte, ako sa majú zvukové upozornenia zobrazovať. Môžete si vybrať možnosť, že namiesto spoliehania sa výhradne na zvuk po prijatí oznámenia začne blikať aktívne okno, záhlavie aktívneho okna alebo celá obrazovka.

Nastavenie dlhšieho zobrazovania oznámení

Oznámenia vo Windowse predvolene zmiznú päť sekúnd po tom ako sa zobrazia. Ak potrebujete viac času na to, aby ste si ich prečítali, predĺžte čas ich zobrazovania.

Vyberte tlačidlo Štart a potom položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu >zobrazenie . V časti Zobrazovanie oznámení na vyberte požadované trvanie zobrazenia.

Skryté špeciálne titulky

Windows umožňuje prispôsobiť napríklad ich farbu, veľkosť a pozadie skrytých titulkov. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Skryté špeciálne titulky a potom vyberte spôsob zobrazenia popisov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×