Všeobecne o Windows 10 Mobile

Po 10. decembri 2019 prestanú používatelia Windows 10 Mobile získavať od spoločnosti Microsoft nové aktualizácie zabezpečenia, rýchle opravy, ktoré sa netýkajú zabezpečenia, bezplatné možnosti podpory alebo online aktualizácie technického obsahu. Iné spoločnosti alebo platené programy podpory môžu naďalej poskytovať podporu, ale je dôležité si uvedomiť, že v rámci podpory spoločnosť Microsoft nebude verejne poskytovať aktualizácie alebo opravy pre Windows 10 Mobile.

Po dátume ukončenia sú podporované sú len modely zariadení, ktoré sú oprávnené používať Windows 10 Mobile, verzia 1709. V modeloch telefónov Lumia 640 a 640 XL bol Windows 10 Mobile verzie 1703 poslednou podporovanou verziou operačného systému a dosiahne ukončenie podpory 11. júna 2019. Ďalšie informácie nájdete v téme Dostupnosť Windowsu 10 Mobile pre každý model zariadenia.

Ukončenie poskytovania podpory znamená, že pre operačný systém (OS) Windows 10 Mobile nebudú k dispozícii žiadne ďalšie aktualizácie produktu alebo zabezpečenia. Toto je v súlade s našou politikou životného cyklu

Po ukončení podpory bude automatické alebo manuálne vytváranie záloh nových zariadení pre nastavenia a niektoré aplikácie pokračovať ešte 3 mesiace, ktoré končia 10. marca 2020.  Niektoré služby vrátane nahrávania fotografií a obnovenia zariadenia z existujúceho zálohovania zariadenia môžu pokračovať až do ďalších 12 mesiacov od ukončenia podpory.

Aplikácie sa riadia modernou politikou životného cyklu a sú nezávislé od politiky životného cyklu operačného systému. Vývojári aplikácií (vrátane spoločnosti Microsoft) môžu kedykoľvek ukončiť podporu pre aplikácie. 12. januára 2021 sa aplikácie balíka Office (Univerzálne Word, Excel, PowerPoint a OneNote) dostanú koniec podpory v telefónoch s Windowsom 10 Mobile. Ďalšie informácie nájdete v https:///aka.ms/OfficeWindows10MobileEOS.

Store môže ďalej fungovať po dátume ukončenia podpory.

Nie, ukončenie poskytovania podpory pre OS Windows 10 Mobile sa vzťahuje na všetky zariadenia Windows 10 Mobile.

Microsoft už nepredáva ani nevyrába zariadenia Windows 10 Mobile. Obráťte sa priamo na svojho predajcu a dohodnite si vrátenie tovaru a náhradu.

S ukončením poskytovania podpory OS Windows 10 Mobile odporúčame, aby zákazníci premiestniť do podporovaných zariadení Android alebo iOS. Poslanie spoločnosti Microsoft pomáhať každému človeku a každej organizácii na svete dosiahnuť viac, nás ženie poskytovať na podporu našich mobilných aplikácií v týchto platformách a zariadeniach.

Zákazníkom, ktorí očakávajú, že Mobile po 10. decembri 2019 budú môcť ďalej používať svoje zariadenia Windows 10 Mobile, sa odporúča manuálne vytvoriť zálohu pomocou položiek Nastavenia -> Aktualizácia & zabezpečenie -> Zálohovanie -> Ďalšie možnosti a potom ťuknutím na položku Zálohovať teraz pred týmto dátumom.

Nemáme žiadne aktuálne plány na odstránenie historických aktualizácií pre Windows 10 Mobile z lokality Windows Update.

Áno. Nástroj Windows Device Recovery Tool bude naďalej poskytovať obraz na obnovenie pre vaše zariadenie Windows 10 Mobile. Ďalšie informácie nájdete v téme Windows Device Recovery Tool: Najčastejšie otázky

Áno. Áno. Vaše zariadenie so systémom Windows 10 Mobile by malo po 11. decembri 2017 fungovať ďalej, ale po tomto dátume nebudú k dispozícii žiadne aktualizácie (vrátane aktualizácií zabezpečenia) a funkcia zálohovania zariadenia a ďalšie služby budú postupne zrušené, ako je uvedené vyššie.

Ak chcete zistiť, ktorú verziu operačného systému Windows Phone máte nainštalovanú v telefóne, postupujte takto:

  • Vyberte položky Nastavenia -> Systém -> Informácie

  • Ťuknite na položku Ďalšie informácie

    • Položka Softvér zobrazí Windows 10 Mobile

    • Časť Zostava OS zobrazí 10.0.15254.<xxxx>, kde <xxxx>označuje konkrétnu zostavu kvalitatívnej aktualizácie. Obsah jednotlivých zostáv kvalitatívnej aktualizácie je zdokumentovaný na stránke História aktualizácií Windowsu 10.

Obchodné podnikanie

Microsoft pracuje s veľkým množstvom komerčných zákazníkov s cieľom zabezpečiť úspešný prechod na podporovanú platformu pred dátumom ukončenia poskytovania podpory.

Technológia sa vyvinula spolu s potrebami a očakávaniami zákazníkov a partnerov, ktorí už prijali platformy a zariadenia Android alebo iOS. Poslanie spoločnosti Microsoft pomáhať každému človeku a každej organizácii na svete dosiahnuť viac, nás ženie poskytovať na podporu našich mobilných aplikácií v platformách a zariadeniach Android a iOS.

Dátum ukončenia poskytovania podpory pre Windows 10 Mobile je rovnaký pre spotrebiteľov a podniky. Microsoft vyzýva všetkých zákazníkov, aby prešli na podporované zariadenia Android alebo iOS. Podnikoví zákazníci, ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte svoj tím konta.

Dátum ukončenia podpory sa vzťahuje na všetky produkty Windows 10 Mobile, vrátane Windows 10 Mobile a Windows 10 Mobile Enterprise. Ak chcete zistiť, ktorú verziu operačného systému Windows Mobile máte nainštalovanú v zariadení, postupujte takto:

  • Vyberte položky Nastavenia -> Systém -> Informácie

  • Ťuknite na položku Ďalšie informácie.

  • Položka Softvér zobrazí operačný systém

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×