Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak chcete vytvoriť oblasť alebo zväzok (tieto dva pojmy sa často používajú zameniteľne) na pevnom disku, musíte byť prihlásení ako správca a v rozšírenej oblasti na pevnom disku sa musí nachádzať nevyhradené miesto alebo voľné miesto.


Ak na disku nie je nevyhradené miesto, môžete nejaké vytvoriť zmenšením existujúcej oblasti, odstránením oblasti alebo pomocou programu na vytváranie oblastí od tretej strany.

 1. Ak chcete otvoriť okno Správa počítača Start , vyberte tlačidlo Štart.  Vyberte položku Ovládací Panel > systém a zabezpečenie > Nástroje na správua potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača.

 2. Na ľavej table v časti ukladací priestorvyberte položku Správa diskov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na nevyhradenú oblasť na pevnom disku a potom vyberte položku Nový jednoduchý zväzok.

 4. V Sprievodcovi novým jednoduchým zväzkomvyberte položku ďalej.

 5. Zadajte veľkosť zväzku, ktorý chcete vytvoriť v megabajtoch (MB), alebo prijmite maximálnu predvolenú veľkosť a potom vyberte položku ďalej.

 6. Prijmite predvolené písmeno jednotky alebo vyberte iné písmeno jednotky na identifikáciu oblasti a potom vyberte položku ďalej.

 7. V dialógovom okne Formátovanie oblasti vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak nechcete naformátovať hlasitosť hneď, vyberte položku Neformátovať tento zväzoka potom vyberte položku ďalej.

  • Ak chcete naformátovať hlasitosť s predvolenými nastaveniami, vyberte položku ďalej.

 8. Skontrolujte svoje možnosti a potom vyberte položku Dokončiť.

Poznámka: Pri vytvorení nových oblastí na základnom disku sa prvé tri naformátujú ako primárne oblasti. Počnúc štvrtou sa každá oblasť nakonfiguruje ako logická jednotka v rozšírenej oblasti.Upozornenie: Formátovaním zväzku sa zničia všetky údaje v oblasti. Pred začatím treba zálohovať všetky údaje, ktoré chcete zachovať.

 1. Ak chcete otvoriť okno Správa počítača Start , vyberte tlačidlo Štart.  Vyberte položku Ovládací Panel > systém a zabezpečenie > Nástroje na správua potom dvakrát kliknite na položku Správa počítača.

 2. Na ľavej table v časti ukladací priestorvyberte položku Správa diskov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na zväzok, ktorý chcete formátovať, a potom vyberte položku Formát.

 4. Ak chcete formátovať zväzok s predvoleným nastavením, v dialógovom okne Formátovanie vyberte tlačidlo OK a potom znova vyberte tlačidlo OK.

Poznámky: 

 • Nemôžete formátovať aktuálne používaný disk alebo oblasť vrátane oblasti, ktorá obsahuje Windows.

 • Možnosť Rýchle formátovanie vytvorí novú tabuľku súborov, zväzok však úplne neprepíše ani nevymaže. Rýchle formátovanie je oveľa rýchlejšie než normálne formátovanie, ktoré úplne vymaže všetky existujúce údaje vo zväzku.


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×