Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Možnosti obnovenia systému môžu pomôcť opraviť Windows v prípade výskytu vážnej chyby. Ak chcete použiť možnosti obnovenia systému, budete potrebovať inštalačný disk Windowsu alebo prístup k možnostiam obnovenia poskytovaných výrobcom počítača. Ak nemáte k dispozícii žiadnu z týchto možností, môžete vytvoriť disk na opravu systému, ktorý poskytne prístup k možnostiam obnovenia systému.

 1. Ak chcete otvoriť okno Zálohovanie a obnovovanie, kliknite na tlačidlo Štart , potom na položku Ovládací panel, položku systém a údržbaa nakoniec na položku zálohovanie a obnovenie.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vytvorenie disku na opravu systému a potom postupujte podľa uvedených krokov.  Vyžaduje sa povolenie správcuAk sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.

Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na vloženie inštalačného disku Windowsu, znamená to, že súbory potrebné na vytvorenie disku na opravu systému nemožno nájsť v počítači. Vložte inštalačný disk Windowsu 7.

 1. Vložte disk na opravu systému do CD alebo DVD jednotky.

 2. Reštartujte počítač pomocou tlačidla napájania.

 3. Ak sa zobrazí výzva, stlačením ľubovoľného klávesu spustite počítač z disku na opravu systému.

  • Ak počítač nie je nakonfigurovaný na spúšťanie z CD alebo DVD, prečítajte si informácie dodané s počítačom. Je možné, že bude treba zmeniť nastavenie systému BIOS počítača.

 4. Vyberte nastavenie jazyka a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Vyberte možnosť obnovenia a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Tip: Vytlačte tieto pokyny a uložte ich na bezpečné miesto spolu s diskom na opravu systému.

Spustenie počítača z inštalačného disku alebo USB kľúča so systémom Windows 7

Spustiť počítač pomocou inštalačného disku alebo USB kľúča so systémom Windows 7 môže byť potrebné vtedy, keď chcete:

 • inštalovať alebo preinštalovať Windows 7,

 • obnoviť Windows 7 po výskyte závažnej chyby. Ak počítač vôbec nespustí Windows, v ponuke Možnosti obnovenia systému z inštalačného disku alebo USB kľúča so systémom Windows 7 môžete získať prístup k nástroju Oprava pri spustení systému a iným nástrojom. Tieto nástroje vám môžu pomôcť znova sfunkčniť Windows 7.

Poznámka: Ak používate tablet alebo iný počítač s dotykovou obrazovkou, na použitie nástroja Oprava pri spustení systému a iných nástrojov v ponuke Možnosti obnovenia systému možno bude treba pripojiť myš a klávesnicu.

 1. Zapnite počítač, vložte inštalačný disk alebo USB kľúč so systémom Windows 7 a potom vypnite počítač.

 2. Reštartujte počítač.

 3. Keď sa zobrazí výzva, stlačte ľubovoľný kláves a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.

 4. Keď sa zobrazí stránka Inštalácia systému Windows, kliknutím na tlačidlo Inštalovať spustite proces inštalácie alebo kliknite na tlačidlo Opraviť počítač, ak chcete získať prístup k možnostiam obnovenia systému.

 5. Postupujte podľa pokynov.

Ak sa nezobrazí stránka Inštalácia systému Windows ani výzva na stlačenie ľubovoľného klávesu, pravdepodobne bude treba nastaviť počítač tak, aby používal DVD jednotku alebo USB kľúč ako prvé spúšťacie zariadenie. Na vykonanie tohto nastavenia treba zmeniť nastavenie v systéme BIOS (basic input/output system) počítača.

Poznámka: Väčšinu novších počítačov možno spustiť z USB zariadenia, niektoré staršie počítače však túto funkciu možno nepodporujú. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k počítaču alebo na webovej lokalite jeho výrobcu.

Pred zmenou nastavenia systému BIOS si prečítajte informácie v dokumentácii k počítaču alebo na webovej lokalite jeho výrobcu. Konkrétne postupy na získanie prístupu do systému BIOS a zmenu nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu počítača a je možné, že spúšťacie zariadenie používané počítačom môžete vybrať bez toho, aby bolo treba zmeniť nastavenie systému BIOS.

Upozornenie: Pri zmene nastavenia systému BIOS postupujte opatrne. Rozhranie systému BIOS je určené pre pokročilých používateľov a po zmene niektorého nastavenia sa môže stať, že počítač sa nebude spúšťať správne.

 1. Zapnite počítač, vložte inštalačný disk alebo USB kľúč so systémom Windows 7 a potom reštartujte počítač.

 2. Novšie počítače v mnohých prípadoch zobrazia ponuku pri spustení. V ponuke pri spustení vyberte položku „BIOS setup“ (Nastavenie systému BIOS), „BIOS settings“ (Nastavenia systému BIOS) alebo podobnú položku.

  Postupy sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu systému BIOS. Zvyčajne je nutné stlačiť niektorý z klávesov (F2, F12, Delete, Esc) alebo kombináciu klávesov hneď po zapnutí počítača, ale ešte pred spustením systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, bude treba počkať na zobrazenie prihlasovacej obrazovky Windowsu a potom vypnúť a reštartovať počítač a skúsiť to znova.

 3. Zobrazí sa obrazovka nastavenia systému BIOS. Na obrazovke nastavenia systému BIOS vyberte možnosť „Boot order“ (Poradie spúšťania) alebo podobnú možnosť. Nastavenie poradia spúšťania sa môže nachádzať aj v časti „Advanced settings“ (Rozšírené nastavenie) alebo v podobnej časti.

 4. Vyberte DVD jednotku alebo USB kľúč ako prvé spúšťacie zariadenie. (USB kľúč môže byť uvedený pod položkou „Removable devices“ (Vymeniteľné zariadenia) alebo pod podobnou položkou.)

 5. Uložte zmeny nastavenia a ukončite systém BIOS.

 6. Reštartujte počítač a spustite Windows 7 z inštalačného disku alebo USB kľúča podľa predchádzajúcich pokynov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie

Spýtať sa komunity >

Získať podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×