Vytvorenie obnovovacieho USB kľúča

Ak sa v PC s Windowsom vyskytnú problémy, obnovovací USB kľúč vám môže pomôcť ich vyriešiť a opraviť, a to aj v prípade, ak sa PC nespustí.

V PC môže byť nainštalovaný obraz na obnovenie systému, ktorý slúži na obnovenie alebo vynulovanie nastavenia daného PC. Obraz na obnovenie je uložený vo vyhradenej oblasti obnovenia PC a jeho veľkosť je zvyčajne 3 až 6 GB. Ak chcete v PC ušetriť miesto, môžete obraz na obnovenie z PC odstrániť a použiť namiesto neho obnovovaciu jednotku. Windows 8.1 obsahuje vstavaný nástroj na vytvorenie obnovovacieho USB kľúča. Windows zobrazí informácie o veľkosti oblasti obnovenia a vy budete potrebovať USB kľúč aspoň tejto veľkosti.

Upozornenie: Vytvorením obnovovacej jednotky sa vymažú všetky údaje, ktoré sú už uložené na USB kľúči. Použite prázdny USB kľúč alebo pred použitím USB kľúča na vytvorenie obnovovacej jednotky z neho preneste všetky dôležité údaje na iné ukladacie zariadenie.

Vytvorenie obnovovacieho USB kľúča

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Recovery Drive a potom vyberte položku vytvoriť jednotku na obnovenie.

 3. Po otvorení nástroja Recovery Drive Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Kopírovať oblasť obnovenia z počítača do jednotky na obnovenie a potom vyberte položku ďalej.

  Poznámka: Ak sa v PC oblasť obnovenia nenachádza, začiarkavacie políčko je neaktívne. Obnovovacia jednotka bude zahŕňať len nástroje na obnovenie a spustiteľný obraz, ale nie obraz na obnovenie, ktorý by sa dal použiť na obnovenie PC alebo vynulovanie jeho nastavenia.

 4. Vložte do počítača USB kľúč s aspoň takou veľkosťou, aká je uvedená na obrazovke.

 5. Vyberte jednotku USB, ktorú chcete použiť ako jednotku na obnovenie, a potom vyberte položku ďalej.

 6. Vyberte položku Vytvoriť. Obraz na obnovenie a nevyhnutné nástroje na obnovenie sa skopírujú na USB kľúč. Dĺžka tejto operácie závisí od PC a veľkosti obrazu na obnovenie.

 7. Po dokončení procesu vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete oblasť obnovenia ponechať v PC, vyberte tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete oblasť obnovenia z PC odstrániť a uvoľniť miesto na disku, vyberte položku Odstrániť oblasť obnovenia. Potom vyberte položku Odstrániť. Týmto sa na disku uvoľní miesto, ktoré sa predtým použilo na uloženie obrazu na obnovenie. Po dokončení odstránenia vyberte tlačidlo Dokončiť.

   Poznámka: Niektoré počítače neposkytujú možnosť odstránenia oblasti obnovenia. Ak je to aj váš prípad, v PC sa nenachádza žiadna oblasť obnovenia, ktorá by zaberala dodatočný priestor na disku.

 8. Vyberte USB kľúč. Toto je teraz vaša jednotka na obnovenie Windows 8.1 a budete ju potrebovať v prípade, ak potrebujete obnoviť alebo obnoviť váš počítač. Uložte ju na bezpečné miesto a nepoužívajte ju na ukladanie iných súborov alebo údajov.

  Poznámka: Ak bol váš počítač dodaný s Windowsom 8 a inovovali ste ho na Windows 8.1, jednotka na obnovenie bude obsahovať Windows 8 a po obnovení alebo resetovaní počítača bude potrebné vykonať inováciu na Windows 8.1.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×