Vo Windows môžete pomocou kamery a mikrofónu v rámci zariadenia vykonávať videohovory Teams snímať obrázky, nahrávať videá a vykonávať ďalšie. Mnohé aplikácie a služby vyžadujú a využívajú fotoaparát alebo mikrofón a nastavenia Windowsu vám poskytujú kontrolu nad tým, ktoré aplikácie môžu používať fotoaparát alebo mikrofón.

Niektorí ľudia majú obavy, ak sa ich fotoaparát alebo mikrofón používa v neznámych aplikáciách, ak ho používajú organizácie alebo že ho môže zneužívať malvér. Za každé používanie fotoaparátu alebo mikrofónu ste zodpovední vy sami. Na zapnutie fotoaparátu vás upozorňujú tieto indikátory:

 • Ak vaše zariadenie obsahuje indikátor fotoaparátu, rozsvieti sa, keď sa fotoaparát začne používať.

 • Ak systém indikátor fotoaparátu neobsahuje, zobrazí sa oznámenie, ktoré vás upozorní na zapnutie a vypnutie fotoaparátu.

Na používanie mikrofónu vás upozorňujú tieto indikátory:

 • V oblasti oznámení na paneli úloh sa zobrazí ikona mikrofónu. 

Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie aktuálne používajú kameru alebo mikrofón alebo ste nedávno pristupli k vášmu fotoaparátu alebo mikrofónu

 • V Windows 10 prejdite na:

  • Štart  > Nastavenia  > osobných > osobných údajov 

  • Štart  > Nastavenia   > osobných údajov > osobných údajov 

 • V Windows 11 prejdite na: 

  • Štart  > Nastavenia   > zabezpečenia & osobných > osobných údajov

  • Štart  > Nastavenia   > na & osobných údajov > mikrofónu.

Poznámka: Túto funkciu nenájdete vo Windowse 10 verzie 1809 a staršom.

Poskytujeme aj nastavenia na to, aby ste mali pod kontrolou, ako je to popísané v nasledujúcich častiach.

Ovládacie prvky fotoaparátu alebo mikrofónu môžu už byť vypnuté, ak používate zariadenie, ktoré vám pridelili na pracovisku alebo ak ste k svojmu osobnému zariadeniu pridali pracovné konto. Ak ide o tento prípad, v hornej časti stránky Nastavení fotoaparátu alebo mikrofónu sa zobrazí informácia Niektoré nastavenia spravuje vaša organizácia.

Tri typy fotoaparátov

Existujú tri typy fotoaparátov alebo kamier, ku ktorým môžu aplikácie a služby získať prístup, a to v závislosti od toho, aké typy fotoaparátov alebo kamier sa dodávajú so zariadením alebo sú v ňom nainštalované:

 • Farebný fotoaparát sa používa na snímanie bežných farebných fotografií alebo videí.

 • Infračervený fotoaparát sníma fotografie alebo videá v odtieňoch sivej (čiernobielo) na základe intenzity infračerveného žiarenia.

 • Hĺbkový fotoaparát vidí tvary položiek pred sebou a ich vzdialenosť od zariadenia. Hĺbkový fotoaparát sa môže využiť napríklad na rozpoznanie osoby stojacej pred zariadením.

Ako určovať, ktoré aplikácie môžu fotoaparát používať

 1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • V Windows 10 prejdite na ponuku Štart > Nastavenia > osobných > fotoaparáte.

  • V Windows 11 prejdite na položky Štart > Nastavenia > ochrana & osobných>fotoaparáte

 2. V Windows 10 skontrolujte, či je zapnutá možnosť Prístup z fotoaparátu pre toto zariadenie ,Povoliť aplikáciám prístup k vášmu fotoaparátu a jednotlivé prepínače aplikácie Microsoft Store, ktorú chcete použiť. Ak sa aplikácia alebo webová lokalita, ktorú hľadáte, v zozname nachádza, pravdepodobne ide o počítačovú aplikáciu. Počítačové aplikácie nie je možné individuálne prepínať, ale prístup k týmto aplikáciám je možné ovládať pomocou príkazu Povoliť prístup počítačových aplikácií k vášmu fotoaparátu.

 3. V Windows 11 skontrolujte, či je zapnutá možnosť Prístup z fotoaparátu ,Nechajte aplikácie získať prístup k vášmu fotoaparátu a jednotlivé prepínače aplikácie Microsoft Store, ktorú chcete použiť. Ak sa aplikácia alebo webová lokalita, ktorú hľadáte, v zozname nachádza, pravdepodobne ide o počítačovú aplikáciu. Počítačové aplikácie nie je možné individuálne prepínať, ale prístup k týmto aplikáciám je možné ovládať pomocou nástroja Nechajte počítačové aplikácie získať prístup k vášmu fotoaparátu.

Ďalšie informácie o kontrole prístupu z fotoaparátu v zariadení nájdete v téme Správa povolení aplikácií pre fotoaparát v Windows.

Ako určovať, ktoré aplikácie môžu používať mikrofón

 1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • V Windows 10 prejdite na položku Štart > Nastavenia > ochrana osobných > mikrofónu.

  • V Windows 11 prejdite na položku Spustenie > Nastavenia > osobných údajov & zabezpečenia > mikrofónu.

 2. V Windows 10 skontrolujte, či je zapnutá možnosť Prístup mikrofónu pre toto zariadenie ,povoliť aplikáciám prístup k mikrofónu a jednotlivé prepínače aplikácie Microsoft Store, ktorú chcete použiť. Ak sa aplikácia alebo webová lokalita, ktorú hľadáte, v zozname nachádza, pravdepodobne ide o počítačovú aplikáciu. Počítačové aplikácie nie je možné individuálne prepínať, ale prístup k týmto aplikáciám je možné ovládať pomocou príkazu Povoliť prístup počítačových aplikácií k mikrofónu.

 3. V Windows 11 skontrolujte, či je zapnutá možnosť Prístup mikrofónu ,Nechajte aplikácie získať prístup k mikrofónu a jednotlivé prepínače aplikácie Microsoft Store, ktorú chcete použiť. Ak sa aplikácia alebo webová lokalita, ktorú hľadáte, v zozname nachádza, pravdepodobne ide o počítačovú aplikáciu. Počítačové aplikácie nie je možné individuálne prepínať, ale prístup k týmto aplikáciám je možné ovládať pomocou nástroja Nechajte počítačové aplikácie získať prístup k mikrofónu.

Ako povoliť webovej lokalite používať váš fotoaparát alebo mikrofón pri prehľadávaní v aplikácii Microsoft Edge

Pre webové lokality v aplikácii Microsoft Edge môžete použiť kameru a mikrofón. Avšak aj v prípade, že máte pre aplikáciu Microsoft Edge povolený fotoaparát a mikrofón, predtým, ako budú môcť jednotlivé webové stránky používať fotoaparát a mikrofón, budete im musieť dať povolenie. Postupujte takto:

 1. Prejdite na webovú lokalitu, ktorá chce používať váš mikrofón alebo fotoaparát.

 2. Ak sa zobrazí dialógové okno s otázkou, či chcete webovej lokalite povoliť používanie kamery alebo mikrofónu, vyberte položku Povoliť. Ak chcete blokovať prístup, vyberte položkuBlokovať alebo zavrite dialógové okno. 

Ako zakázať webovej lokalite používať váš fotoaparát alebo mikrofón v aplikácii Microsoft Edge

 1. V Microsoft Edge vyberte položku Nastavenia ďalšie a potom vyberte položku Nastavenia .

 2. Na ľavej strane vyberte položku Súbory cookie a povolenia lokality a potom v časti Povolenia lokalityvyberte položku Kamera alebo Mikrofón.

 3. Ak chcete odstrániť prístup k webovej lokalite, vyberte ikonu koša.

Poznámka: Niektoré webové lokality možno nebudú fungovať, ak sa rozhodnete zablokovať prístup k fotoaparátu alebo mikrofónu. Napríklad, možno sa nebudete môcť pripojiť k videokonferencii.

Výnimky v nastaveniach ochrany osobných údajov fotoaparátu a mikrofónu

Ak túto aplikáciu Windows Hello, budete sa prihlasovať pomocou kamery aj vtedy, keď je nastavenie, ktoré povoľuje aplikáciám prístup k vášmu fotoaparátu, vypnuté. Ak je funkcia Windows Hello vypnutá, nemôže získať prístup k fotoaparátu. (Windows Hello súčasť balíka Windows 10 a novších aplikácií je nový spôsob prihlasovania do zariadení, aplikácií, online služieb a sietí.)

Počnúc Windowsom 10 verzie 1903 je k dispozícii ďalšie nastavenie na stránkach s nastaveniami fotoaparátu a mikrofónu, ktoré poskytuje obmedzenú kontrolu nad desktopovými aplikáciami, ktoré získavajú prístup k fotoaparátu a mikrofónu pomocou podporovaných metód. Toto nastavenie sa nazýva Povoliť počítačových aplikáciám prístup k vášmu fotoaparátu alebo Povoliť prístup počítačových aplikácií k mikrofónu v aplikácii Windows 10 a Umožniť počítačových aplikáciám prístup k vášmu fotoaparátu alebo Povoliť počítačových aplikáciám prístup k mikrofónu vo Windows 11. Tu nájdete zoznam desktopových aplikácií, ktoré Windows rozpoznal a ktoré komunikovali s fotoaparátom alebo mikrofónom. Zapnutie alebo vypnutie tohto nastavenia bude mať vplyv na všetky aplikácie uvedené v tomto nastavení.

Poznámky: 

 • Ak chcete získať podrobné informácie o konkrétnom súbore v zariadení, ktorý pristupoval k fotoaparátu alebo mikrofónu, môžete vybrať ľubovoľnú z uvedených aplikácií.

 • Ak používate aplikáciu alebo funkciu Windowsu, ktorá používa fotoaparát alebo mikrofón nepriamo prostredníctvom komponentu Windowsu, namiesto nej sa zobrazí uvedený komponent Windowsu. Ak napríklad komunikujete s Cortanou pomocou mikrofónu, zobrazí sa „spustiteľný súbor funkcie Reč.“

 • Ak vypnete nastavenia Povoliť prístup počítačových aplikácií k vášmu fotoaparátu alebo Povoliť aplikáciám počítača prístup k nastaveniam mikrofónu v programe Windows 10 alebo povoliť počítačových aplikáciám prístup k vášmu fotoaparátu alebo Povoliť aplikáciám počítača prístup k nastaveniam mikrofónu v aplikáciách balíka Windows 11, môžete ovplyvniť niektoré funkcie aplikácie Windows z používania kamery alebo mikrofónu, napríklad Cortana alebo Windows diktovanie.

Desktopové aplikácie sa nemusia vždy zobrazovať v zozname aplikácií dostupných na stránkach s nastaveniami fotoaparátu a mikrofónu alebo môžu mať stále prístup k fotoaparátu alebo mikrofónu, hoci sú tieto nastavenia vypnuté. Zistite, prečo 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×