Fotografia zariadenia Surface Book

Vytváranie a menenie jednoduchých 3D tvarov v 3D Skicári je jednoduché.

Ak chcete vytvoriť kocku, valec alebo iný základný 3D objekt, prejdite do 3D ponuky a vyberte si z prednahratej sady. Vyberte si 3D objekt, ktorý chcete použiť vo svojom projekte, potom naň kliknite a presuňte ho do pracovného priestoru, kde sa okamžite vytvorí.

Keď sa váš 3D objekt vytvorí, objaví sa okolo neho pole so sadou štyroch ovládacích nástrojov. Pomocou týchto štyroch nástrojov môžete otočiť uhol svojho objektu, nakloniť ho dozadu a dopredu, otáčať ním a presunúť ho dopredu a dozadu v priestore.

Poznámka: Ak chcete upraviť hĺbku 3D objektu, uchopte okraj poľa a potiahnutím ho priblížte alebo vzdiaľte.

Kliknutím na objekt ho vyberiete a potom ho presúvajte po plátne, aby ste zmenili jeho polohu. Kopírovaním (Ctrl + C) a prilepením (Ctrl + V) objektov vytvorte kópie, naskladajte ich na seba, premiestnite ich v priestore a vytvorte niečo nové.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×