Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo vytvorte konto.
Dobrý deň,
Select a different account.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Používanie schránky

Obsah sa pri kopírovaní do PC automaticky skopíruje do Schránky, aby ste ho prilepil. Môžete prilepiť viacero položiek z histórie schránky a môžete tiež pripnúť položky, ktoré zvyknete používať vždy, a synchronizovať históriu schránky do cloudu.

Táto téma obsahuje odpovede na prípadne otázky týkajúce sa schránky.

Ak chcete schránku zapnúť prvýkrát, vyberte kombináciu klávesov Windows + Va potom vyberte položku Zapnúť.

Ak chcete synchronizovať položky Schránky s počítačom, je potrebné schovať funkciu synchronizácie.

 1. Vyberte položku > Nastavenia  > schránky > systému .

 2. Prepnite prepínač Synchronizovať medzi zariadeniami na možnosť On (Synchronizovať medzi zariadeniami) na možnosť On (Zapnutie).

V zariadení a cloude môžete rýchlo vymazať všetko okrem pripných položiek.

 1. Vyberte položku > Nastavenia   > Schránky > systému .

 2. V oblasti Vymazať údaje schránky vyberte položku Vymazať.

Históriu schránky zariadenia môžete vymazať aj tak, že vyberiete Windows kláves s logom + V a potom vyberiete možnosť Vymazať všetko v hornej časti.

Každú konkrétnu položku v Schránke môžete vymazať.

 1. VyberteWindows kláves s logom + V. 

 2. Vedľa ej položky vyberte položku Zobraziť viac (...) a potom vyberte položku Odstrániť.

Riešenie problémov so schránkou

Uistite sa, že ste históriu schránky zapli. Ak chcete schránku zapnúť prvýkrát, stlačte kombináciu klávesov kláves s logom Windows + V a vyberte položku Zapnúť.

História schránky sa vymaže pri každom reštartovaní počítača, s výnimkou položiek, ktoré ste pripli.

Môžete nastaviť automatickú synchronizáciu skopírovaných položiek s ostatnými zariadeniami.

Poznámka: Funkcia synchronizácie je viazaná na vaše konto Microsoft alebo pracovné konto, preto nezabudnite použiť rovnaké prihlasovacie údaje vo všetkých svojich zariadeniach. 

 1. Vyberte položku > Nastavenia  > schránky > systému .

 2. V časti Synchronizovať vo všetkých zariadeniach nastavte prepínač na možnosť On (Synchronizovať medzi zariadeniami) na možnosť On (Zapnutie).

 3. Vyberte položku Automaticky synchronizovať text, ktorý kopírujem.

  Poznámka: Možnosť Manuálna synchronizácia textu skopírovaná by znamenala, že budete musieť otvoriť históriu schránky (Windows kláves s logom + V) a manuálne vybrať tlačidlo synchronizácie na položke Schránky. Potom sa text nahrá do cloudu a synchronizuje s inými zariadeniami.

Obmedzenie veľkosti je 4 MB na jednu položku. Podporovaný je text, HTML a Bitmap.

História schránky je obmedzená na 25 skopírovaných položiek. Staršie položky–pokiaľ ich nemáte pripnuté–sa odstránia automaticky , aby sa uvoľnilo miesto pre nové položky schránky.

Používanie schránky

Obsah sa pri kopírovaní do PC automaticky skopíruje do Schránky, aby ste ho prilepil. Prilepiť môžete nielen viacero položiek z histórie schránky, ale môžete tiež pripnúť položky, ktoré zvyknete používať stále, a synchronizovať históriu schránky do cloudu.

Táto téma obsahuje odpovede na prípadne otázky týkajúce sa schránky.

Ak chcete schránku zapnúť prvýkrát, vyberte kombináciu klávesov Windows + Va potom vyberte položku Zapnúť.

Ak chcete synchronizovať položky Schránky s počítačom, je potrebné schovať funkciu synchronizácie.

 1. Vyberte položku > Nastavenia  > schránky > systému .

 2. V časti Synchronizovať medzi zariadeniami nastavte prepínač na možnosť On (Zapnutie).

V zariadení a cloude môžete rýchlo vymazať všetko okrem pripných položiek.

 1. Vyberte položku > Nastavenia   > Schránky > systému .

 2. V oblasti Vymazať údaje schránky vyberte položku Vymazať.

Históriu schránky zariadenia môžete vymazať aj výberom kombinácie klávesu Windows + V,výberom ikony ... a výberom položky Vymazať všetko.

Každú konkrétnu položku v Schránke môžete vymazať.

 1. VyberteWindows kláves s logom + V. 

 2. Vedľa ej položky vyberte ikonu ... a potom položku Odstrániť.

Synchronizácia histórie schránky s telefónom ešte nie je možná, ale táto funkcia bude k dispozícii už čoskoro.

Riešenie problémov so schránkou

Uistite sa, že ste históriu schránky zapli. Ak chcete schránku zapnúť prvýkrát, stlačte kombináciu klávesov kláves s logom Windows + V a vyberte položku Zapnúť.

História schránky sa vymaže vždy, keď reštartujete počítač. Výnimkou sú položky, ktoré ste pripli.

Synchronizácia položiek v schránke v zariadeniach s Windowsom 10 vyžaduje najnovšiu aktualizáciu Windowsu 10. Ďalšie informácie o aktualizácii nájdete v časti Windows Update: najčastejšie otázky.

Môžete nastaviť automatickú synchronizáciu skopírovaných položiek s ostatnými zariadeniami.

Poznámka: Funkcia synchronizácie je viazaná na vaše konto Microsoft alebo pracovné konto, preto nezabudnite použiť rovnaké prihlasovacie údaje vo všetkých svojich zariadeniach. 

 1. Vyberte položku > Nastavenia  > schránky > systému .

 2. V časti Synchronizovať medzi zariadeniami nastavte prepínač na možnosť On (Zapnutie).

Obmedzenie veľkosti je 4 MB na jednu položku. Podporovaný je text, HTML a Bitmap.

História schránky je obmedzená na 25 skopírovaných položiek. Staršie položky–pokiaľ ich nemáte pripnuté–sa odstránia automaticky , aby sa uvoľnilo miesto pre nové položky schránky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie

Spýtať sa komunity >

Získať podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×