Zjednodušenie používania počítača

Na nastavenie počítača tak, aby sa jednoduchšie používal, stačí len niekoľko krokov. Väčšina možností zjednodušenia prístupu je k dispozícii v časti Nastavenie. Vyberte tlačidlo Štart a potom položky Nastavenie > Zjednodušenie prístupu.

Najčastejšie používané možnosti sú k dispozícii aj z prihlasovacej obrazovky. Vyberte tlačidlo Zjednodušenie prístupu v pravom dolnom rohu, ak ich chcete zobraziť.

Možnosti zjednodušenia prístupu na prihlasovacej obrazovke

Možnosti zjednodušenia prístupu môžu uľahčiť:

  • Používanie PC bez displeja Moderátor vám prečíta zvukové popisy prvkov na obrazovke, napríklad textu a tlačidiel.

  • Zobrazenie obsahu na obrazovke Zväčšite obsah na obrazovke použitím funkcie Zväčšovacie sklo, alebo použite režim vysokého kontrastu.

  • Používanie klávesnice Môžete zapnúť funkcie Jedným prstom, Ozvučenie klávesov, Filtrovanie klávesov alebo Klávesnica na obrazovke.

  • Používanie myši Môžete zmeniť veľkosť ukazovateľa alebo zapnúť funkciu Klávesy myši, aby ste mohli na pohyb myši používať numerickú klávesnicu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×