Zjednodušenie používania počítača

Existuje viacero spôsobov, ako nastaviť počítač tak, aby sa dal jednoduchšie ovládať presne podľa vašich potrieb. Každý pracuje inak, množstvo nastavení preto môžete meniť tak, aby ste mohli používať počítač podľa svojich predstáv.

Najčastejšie používané možnosti zjednodušenia ovládania sú k dispozícii v nastavení počítača. Ak sa chcete k nim dostať, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a vyberte položku Nastavenie (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a vyberte položku nastavenia), vyberte položku zmeniť nastavenie PCa potom vyberte položku zjednodušenie prístupu

Poznámky: 

 • Bežne používané možnosti zjednodušenia ovládania sú k dispozícii aj z prihlasovacej obrazovky. Vyberte položku zjednodušenie prístupuTlačidlo zjednodušenie prístupu v ľavom dolnom rohu a vyberte požadované funkcie alebo nastavenia pre svoj počítač. Sú k dispozícii vždy po spustení.

 • Na nastavenie zjednodušenia ovládania môžete prejsť aj z pracovnej plochy. Stlačte kláves s logom Windows + U.

Ak chcete zlepšiť zobrazovanie položiek na obrazovke, môžete zmeniť niektoré bežné nastavenia v časti Zjednodušenie prístupu.

 • Lupa. Nástroj, ktorý zväčšuje obrazovku alebo jej časť, aby ste zreteľnejšie videli text a obrázky.

 • Vysoký kontrast. Ak sa vám text na obrazovke číta ťažko, pretože potrebujete vyšší farebný kontrast, môžete zapnúť vysoký kontrast.

 • Ďalšie možnosti. Tu môžete vypnúť animácie vo Windowse, upraviť hrúbku kurzora a vybrať nastavenia na prispôsobenie vzhľadu.

Taktiež môžete zmeniť veľkosť aplikácií, textu a ďalších položiek na obrazovke:

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom vyberte položku Nastavenia. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom vyberte položku Nastavenie.)

 2. Vyberte položku PC a zariadenia a potom vyberte položku Zobraziť.

 3. V časti Zmena veľkosti aplikácií, textu a ďalších položiek na obrazovke (vzťahuje sa len na displeje, ktoré to podporujú) vyberte požadovanú možnosť.

Taktiež môžete zmeniť veľkosť domovskej obrazovky:

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom vyberte položku Nastavenia. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom vyberte položku Nastavenie.)

 2. Vyberte dlaždicu a posuňte jazdec v časti Zobraziť ďalšie dlaždice.

Poznámka: Tento jazdec je dostupný iba na displejoch, ktoré ho podporujú.

Pomocou Moderátora môžete s počítačom pracovať bez obrazovky počúvaním zvukových popisov textu, tlačidiel alebo videí na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v téme Počúvanie textu čítaného nahlas programom Moderátor.

Vyberte položku myša potom vyberte možnosti, ktoré chcete použiť:

 • Zmeniť farbu a veľkosť ukazovateľov myši. Tieto možnosti môžete použiť na zväčšenie ukazovateľa myši alebo zmenu jeho farby, aby bol lepšie viditeľný.

 • Zapnúť funkciu Klávesy myši. Ak máte problémy pri používaní myši, môžete zapnúť funkciu Klávesy myši, aby ste myš nemuseli používať. Namiesto myši môžete ukazovateľom pohybovať pomocou numerickej klávesnice alebo klávesov so šípkami na klávesnici.

Poznámka: Ak uprednostňujete používanie počítača bez myši, skúste použiť funkciu Rozpoznávanie reči systému Windows – nástroj, ktorý vám umožňuje pracovať s Windowsom pomocou hlasových príkazov. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie rozpoznávania reči.

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako si uľahčiť používanie klávesnice. Používanie klávesových skratiek je rýchle a pohodlné. Ďalšie informácie nájdete v téme Klávesové skratky. Ak máte dotykový počítač, môžete písať bez externej klávesnice. Ďalším spôsobom prispôsobenia možností je nastavenie klávesnice.

Vyberte položku klávesnicaa potom vyberte možnosti, ktoré chcete použiť:

 • Klávesnica na obrazovke. Ak uprednostňujete používanie počítača bez klávesnice, môžete použiť klávesnicu na obrazovke – nástroj, ktorý vám umožňuje zadávať text výberom znakov na obrazovke.

 • Sticky Keys. So zapnutou funkciou Jedným prstom nebudete musieť stláčať zložité kombinácie klávesov. Namiesto súčasného stlačenia klávesov Ctrl + Alt + Del tak budete môcť postupne stláčať jednotlivé klávesy.

 • Prepínacie klávesy. Funkcia Ozvučenie klávesov prehráva tón oznámenia pri každom stlačení klávesu Caps Lock, Num Lock alebo Scroll Lock. Tieto oznámenia môžu zabrániť frustrácii z nepozorného stlačenia klávesu.

 • Filtrovanie klávesov. Keď zapnete funkciu Filtrovanie klávesov, Windows bude ignorovať rýchle stláčanie toho istého klávesu a neúmyselné držanie klávesov niekoľko sekúnd.

Rozpoznávanie reči môžete použiť na diktovanie textu alebo ovládanie počítača pomocou hlasových príkazov. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie rozpoznávania reči.

Ďalšie informácie o iných technológiách s technológiou podpory nájdete na webovej lokaliteMicrosoft Accessibility.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×