Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Podpora pre Internet Explorer sa skončila 15. júna 2022.

Internet Explorer 11 bol natrvalo zakázaný prostredníctvom aktualizácie Microsoft Edge Update v niektorých verziách Windowsu 10. Ak niektorá navštívená lokalita vyžaduje prehliadač Internet Explorer 11, môžete ju načítať v režime Internet Explorer v prehliadači Microsoft Edge. Odporúčame používať Microsoft Edge a získate rýchlejšie, bezpečnejšie a modernejšie prehľadávanie.

Začíname s Microsoft Edge

Nastavenie ochrany osobných údajov

Úpravou nastavení ochrany osobných údajov v Internet Exploreri môžete ovplyvniť spôsob, akým webové lokality monitorujú vašu činnosť online. Napríklad môžete rozhodnúť o tom, ktoré súbory cookie sa budú ukladať, ako a kedy budú môcť lokality využívať informácie o vašej polohe, a môžete tiež blokovať nechcené automaticky otvárané okná.

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webové lokality umiestňujú do počítačov. Tieto súbory obsahujú informácie o používateľovi a jeho preferenciách. Pomocou súborov cookie môžete skvalitniť prehľadávanie webu, keď lokalitám povolíte zapamätať si vaše preferencie alebo sa vyhnete prihlasovaniu na určitých lokalitách pri každej návšteve. Niektoré súbory cookie však môžu ohrozovať súkromie používateľov sledovaním navštevovaných lokalít. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie a správa súborov cookie v Internet Exploreri.

Keď je zapnutá možnosť Nesledovať, Internet Explorer odošle navštíveným lokalitám a tretím stranám, ktorých obsah je na daných lokalitách hosťovaný, požiadavku Nesledovať a týmto lokalitám oznámi, že si neželáte, aby vás sledovali. Ďalšie informácie nájdete v téme Nesledovať.

V prehliadačoch sa ukladajú niektoré informácie, ako napríklad história vyhľadávania, s cieľom zlepšiť poskytovanie služieb na webe. Ak používate funkciu Prehľadávanie v režime InPrivate, po zavretí karty sa informácie ako heslá, história vyhľadávania a história stránky odstránia.

Ak chcete otvoriť reláciu prehľadávania v režime InPrivate, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Internet Explorera na paneli úloh a vyberte položku Spustiť prehľadávanie v režime InPrivate.

Vypnutie doplnkov v reláciách prehľadávania v režime InPrivate

 1. Otvorte pracovnú plochu a potom vyberte ikonu Internet Explorera na paneli úloh.

 2. Vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.

 3. Na karte Ochrana osobných údajov začiarknite políčko Po spustení prehľadávania v režime InPrivate vypnúť panely s nástrojmi a doplnky a potom vyberte tlačidlo OK.

Služby určenia polohy umožňujú lokalitám v záujme zlepšenia služieb žiadať informácie o vašej fyzickej polohe. Lokalita s mapami môže napríklad žiadať informácie o vašej fyzickej polohe, aby podľa toho mohla prispôsobiť mapu. V Internet Exploreri sa zobrazí upozornenie na pokus lokality o použitie informácií o vašej pozícii. Vtedy vyberte položku Povoliť raz, čím lokalite umožníte tentoraz použiť informáciu o vašej polohe. Ak chcete lokalite povoliť používanie informácií o polohe pri každej návšteve, vyberte položku Vždy povoliť.

Vypnutie zdieľanie polohy

Ak nechcete, aby lokality žiadali informácie o vašej fyzickej polohe, môžete zdieľanie polohy vypnúť. Postupujte takto:

 1. Spustite Internet Explorer výberom ikony Internet Explorer na paneli úloh.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.

 3. Na karte Ochrana osobných údajov v časti Umiestnenie začiarknitepolíčko Nikdy nepovoliť webovým lokalitám žiadať vašu fyzickú polohu.

Blokovanie automaticky otváraných okien obmedzuje alebo blokuje automaticky otvárané okná na navštevovaných lokalitách. Môžete si vybrať uprednostňovanú úroveň blokovania, zapnúť alebo vypnúť oznámenia o blokovaní automaticky otváraných okien alebo vytvoriť zoznam lokalít, na ktorých nechcete automaticky otvárané okná blokovať. Nastavenie nástroja Blokovanie automaticky otváraných okien sa vzťahuje len na Internet Explorer.

Zapnutie alebo vypnutie blokovania automaticky otváraných okien

 1. Otvorte Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.

 2. Na karte Ochrana osobných údajov v časti Blokovanie automaticky otváraných okien začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zapnúť blokovanie automaticky otváraných okien a potom vyberte tlačidlo OK.

Blokovanie všetkých automaticky otváraných okien

 1. Otvorte Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.

 2. Na karte Ochrana osobných údajov v časti Blokovanie automaticky otváraných okien vyberte tlačidlo Nastavenia.

 3. V dialógovom okne nastavení blokovania automaticky otváraných okien v časti Úroveň blokovania nastavte úroveň blokovania na možnosť Vysoká: Blokovať všetky aut. otvárané okná (ignorovateľné stlačením Ctrl+Alt)

 4. Vyberte tlačidlo Zavrieť a potom vyberte tlačidlo OK.

Vypnutie oznamovania blokovania automaticky otváraných okien

 1. Otvorte Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.

 2. Na karte Ochrana osobných údajov v časti Blokovanie automaticky otváraných okien vyberte tlačidlo Nastavenia.

 3. V dialógovom okne nastavení blokovania automaticky otváraných okien zrušte začiarknutie políčka Zobraziť panel oznámení pri zablokovaní automaticky otváraného okna.

 4. Vyberte tlačidlo Zavrieť a potom vyberte tlačidlo OK.

Ochrana pred sledovaním pomáha predchádzať odosielaniu informácií o vašom prehľadávaní internetových stránok poskytovateľom obsahu tretích strán. Zoznamy Ochrany pred sledovaním sú niečo ako zoznamy typu „nevolať“. Internet Explorer zablokuje na lokalitách uvedených v tomto zozname všetok obsah tretích strán a obmedzí informácie, ktoré o vás môžu zhromaždiť lokality tretích strán.

Zóny zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete upraviť ochranu počítača pred potenciálne škodlivým webovým obsahom vykonávanú Internet Explorerom. Internet Explorer automaticky priradí všetky webové lokality do bezpečnostného pásma: internet, lokálny intranet, dôveryhodné lokality alebo obmedzené lokality. Každá zóna má inú predvolenú úroveň zabezpečenia, ktorá určuje, aký typ obsahu môže byť pre lokalitu blokovaný. V závislosti od úrovne zabezpečenia lokality môže byť určitý obsah blokovaný dovtedy, kým sa ho nevyvoláte, ovládacie prvky technológia ActiveX nemusia byť automaticky spúšťané alebo sa môžu na niektorých lokalitách zobraziť výzvy s upozornením. Nastavenia každej zo zón zabezpečenia môžete upraviť a stanoviť tak požadovanú úroveň ochrany.

 1. Otvorte Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.

 2. Vyberte kartu Zabezpečenie a prispôsobte nastavenie zón zabezpečenia:

  • Ak chcete zmeniť nastavenie zóny zabezpečenia, vyberte ikonu zóny a posuňte jazdec na požadovanú úroveň zabezpečenia.

  • Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenia zabezpečenia pre určité pásmo, vyberte ikonu pásma a potom vyberte položku Vlastná úroveň a vyberte požadované nastavenia.

  • Ak chcete vo všetkých úrovniach zabezpečenia obnoviť pôvodné nastavenie, vyberte tlačidlo Obnoviť predvolenú úroveň pre všetky zóny.

 1. Otvorte Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.

 2. Vyberte kartu Zabezpečenie, vyberte jednu z ikon zón zabezpečenia (Lokálna sieť intranet, Dôveryhodné lokality alebo Obmedzené lokality) a potom vyberte tlačidlo Lokality. Lokality môžete pridávať do zóny podľa vlastného výberu alebo zo zóny môžete odstrániť lokality, ktoré v nej už nepotrebujete.

 3. Ak ste v predchádzajúcom kroku vybrali zónu Lokálna sieť intranet, vyberte tlačidlo Rozšírené a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pridajte lokalitu. Zadajte URL adresu do poľa Pridať túto webovú lokalitu do zóny a potom vyberte tlačidlo Pridať.

  • Odstráňte lokalitu. V časti Webové lokality vyberte URL adresu, ktorú chcete odstrániť, a potom vyberte tlačidlo Odstrániť.

Rozšírený chránený režim sťažuje spúšťanie malvéru v Internet Exploreri.

Zapnutie alebo vypnutie rozšíreného chráneného režimu

 1. Otvorte Internet Explorer, vyberte tlačidlo Nástroje a potom vyberte položku Možnosti internetu.

 2. Na karte Rozšírené začiarknite (alebo zrušte začiarknutie) v časti Zabezpečenie políčko Povoliť rozšírený chránený režim a potom vyberte tlačidlo OK. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní počítača.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×