Aplikácie, nastavenia, súbory – to všetko nájdete v ponuke Štart. Stačí vybrať tlačidlo Štart na paneli úloh. Potom si môžete aplikáciu a programy pripnúť.

Poznámka: Študentom používajú Windows 11 SE sa môže v ich počítačoch zobraziť iný ponuka Štart. Aplikácie spravuje správca IT. Ďalšie informácie

Ponuka Štart vo Windowse 11

Vaše aplikácie a programy vždy poruke

Často používané aplikácie otvárate v časti Pripnutiealebo Odporúčané v ponuka Štart. Prejdite na položku Všetky aplikácie a posúvaním nadol v zozname aplikácií zobrazte abecedne všetky aplikácie a programy z A na Xbox.

 1. Vyhľadávacie pole

 2. Pripnutie položiek

 3. Tlačidlo Všetky aplikácie

 4. Odporúčané položky

 5. Nastavenia konta

 6. Napájanie

Máte to vo svojich rukách

Uzamknite počítač alebo sa z počítača odhláste, prepnite do iného konta alebo zmeňte obrázok konta výberom svojho obrázka (alebo ikony Kontá, ak ste ešte osobný obrázok) v ľavej dolnej časti obrazovky ponuka Štart.

Keď sa chcete na chvíľu odísť, použite tlačidlo napájania v pravej dolnej časti obrazovky, ktoré ponuka Štart pre spánok, reštartovanie alebo úplné vypnutie počítača.

Ak chcete vykonať ďalšie zmeny vzhľadu ponuka Štart, vyberte tlačidlo Štart Nastavenia > položku Prispôsobenie > Štart a zmeňte aplikácie a priečinky, ktoré sa zobrazia na ponuka Štart.

Aplikácie, nastavenia, súbory – to všetko nájdete v ponuke Štart. Stačí vybrať tlačidlo Štart na paneli úloh. Potom môžete ponuku prispôsobiť pripnutím aplikácií a programov alebo premiestnením a preskupením dlaždíc. Ak potrebujete viac miesta, môžete zmeniť veľkosť ponuky Štart.

Vaše aplikácie a programy vždy poruke

Na ľavej strane ponuky Štart môžete otvoriť Prieskumníka, Nastavenie a ďalšie často používané aplikácie. Posúvaním nadol v zozname aplikácií si môžete prezrieť všetky aplikácie a programy v abecednom poradí od A po Xbox.

Bubliny pre ikony Ponuka, Konto, Prieskumník, Nastavenie a Napájanie.

 1. Ponuka (rozbalí sa a zobrazí názvy všetkých položiek ponuky)

 2. Konto

 3. Prieskumník

 4. Nastavenia

 5. Napájanie

Máte to vo svojich rukách

Na ľavej strane ponuky Štart môžete zamknúť počítač alebo sa z neho odhlásiť, prepnúť konto používateľa alebo zmeniť obrázok svojho konta kliknutím naň (alebo na ikonu Kontá, ak ešte nemáte pridaný osobný obrázok).

Obrázok ponuky, ktorá sa zobrazí po výbere obrázka konta

Keď sa chystáte na chvíľu odísť, máte vždy k dispozícii tlačidlo napájania  v dolnej časti ponuky Štart, ktorým môžete prepnúť počítač do režimu spánku, reštartovať ho alebo úplne vypnúť.

Ak chcete vykonať ďalšie zmeny vzhľadu ponuka Štart, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > Prispôsobenie > Štart a zmeňte aplikácie a priečinky, ktoré sa zobrazia na ponuka Štart.

Nastavenia ponuky Štart

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×