Poskrbite, da bodo zvezki programa OneNote dostopni osebam s posebnimi potrebami

Poskrbite, da bodo zvezki programa OneNote dostopni osebam s posebnimi potrebami

V tem članku najdete navodila po korakih za ustvarjanje zvezkov OneNote, do katerih lahko dostopajo osebe s posebnimi potrebami.

Zvezek programa OneNote s stranjo projekta Contoso, v katerem sta prikazana seznam opravil in palični grafikon s pregledom mesečnih izdatkov.

Slepe ali slabovidne osebe bodo bolje razumele vaše zapiske, če boste pri ustvarjanju zvezkov programa OneNote upoštevali načela dostopnosti.

V spodnji tabeli so najboljše prakse za ustvarjanje OneNote zvezkov, ki so dostopni osebam s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Nadomestno besedilo je treba vključiti zraven vseh slik in vdelanih datotek.

Nadomestno besedilo, ki opisuje slike in druge predmete, je pomembno za osebe, ki ne vidijo zaslona. Bralniki zaslona na glas preberejo nadomestno besedilo, zato so to za nekatere ljudi edine informacije o slikah in predmetih. Zagotovite, da je nadomestno besedilo smiselno.

Ne uporabljajte slik kot edinega načina za sporočanje besedila, saj se je po dolgem nadomestnem besedilu težko prebijati z bralnikom zaslona.

Dodajte nadomestno besedilo, ki opiše sliko ali predmet osebam, ki ga ne morejo videti. Besedilo naj bo kratko, vendar vključite opise pomembnih elementov na sliki.

Če uporabite sliko, znotraj katere je kratko besedilo, to besedilo ponovite v telesu besedila.

Ko vstavite izpis datoteke, na strani ohranite tudi izvorno datoteke, ki služi kot nadomestni vir informacij.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajanje nadomestnega besedila v vdelane datoteke

Če želite poiskati manjkajoče nadomestno besedilo, uporabite Preverjevalnik dostopnosti.

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezave.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Ne vzpostavljajte povezave z besedilom »Kliknite tukaj«, ampak vključite poln naslov ciljne strani.

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezave

Skupinam odsekov, odsekom in stranem dodelite enolična imena in odstranite prazne elemente.

V zvezkih z opisno vsebino boste lažje poiskali določene informacije. Tako tudi ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslona, vejo, kaj vsebujejo odsek, skupina odsekov in stran, ne da bi jih odprli.

Preimenovanje odsekov

Brisanje odsekov

Preimenovanje skupin odsekov

Brisanje skupin odsekov

Dodajanje naslova ali preimenovanje strani

Brisanje strani

Poskrbite, da pomembnih informacij ne poudarite le z barvami.

Slabovidne osebe, slepe osebe ali barvno slepe osebe si lahko pomen določenih barv razložijo napačno.

Ne uporabljajte barv za sporočanje pomena. Ustvarite besedilo, ki podvaja pomen barve ali druge organoleptične značilnosti.

Z dodatnimi sredstvi lahko posredujete informacije, na primer obliko ali oznako. Razmislite na primer z zeleno kljukico, da označite uspeh in rdečo X, da označite napako, namesto zelenega in Rdečega senčenja.

Uporaba dostopnega oblikovanja besedila

Uporabite zadosten kontrast za besedilo in barve ozadja.

Besedilo v zvezkih naj bo berljivo v načinu visokega kontrasta, da ga lahko vsi, vključno z osebami, ki imajo težave z vidom, dobro vidijo.

Uporabite na primer svetle barve ali visokokontrastne barvne sheme z nasprotnih koncev barvne lestvice. Črno-bele sheme olajšajo slabovidnim osebam razlikovanje besedila in oblik.

Uporaba dostopne barve besedila

Uporabite večjo velikost pisave (18pt ali več), pisave sans serif in ustrezen prazen prostor.

Osebe z disleksijo zaznavajo besedilo tako, da težko razlikujejo med črkami in besedami. Lahko se jim na primer zdi, da je ena vrstica besedila stisnjena s spodnjo vrstico ali pa so sosednje črke spojene skupaj.

Če imate več praznih vrstic ali zaporednih presledkov, lahko to upočasni krmarjenje in oteži uporabo bralnika zaslona.

Za zmanjšanje napora pri branju lahko na primer upoštevate ta priporočila:

 • Uporabljajte običajne pisave sans serif, na primer Arial ali Calibri.

 • Izogibajte se uporabi samih velikih črk in pretiranemu ležečemu ali podčrtanemu oblikovanju.

 • Med vrsticami in odstavki naj bo dovolj praznega prostora, vendar naj med besedami ne bo več kot dveh presledkov in med odstavki več kot dveh praznih vrstic.

 • Odstavke poravnajte levo in ne na sredino. S tem boste preprečili neenakomerne razmike med besedami, kar lahko ustvari vizualni učinek reke praznega prostora, ki teče čez odstavek.

Uporaba dostopnega oblikovanja besedila

Uporaba ustrezne poravnave in razmika med besedilom

Uporabite vgrajene naslove in sloge.

Programska oprema bralnika zaslona prepozna vgrajene sloge naslovov kot naslove, zato lahko naznani naslove poslušalcu. Programska oprema bralnika zaslona hkrati omogoča uporabnikom krmarjenje po naslovu. Če želite bralnikom zaslona olajšati branje zapiskov, uporabite logično zaporedje naslovov in vgrajena orodja za oblikovanje v OneNotu.

Poleg tega so osebe z motnjami branja, kot je disleksija, odvisne od naslovov, ki jim pomagajo strukturirati informacije in delijo informacije na manjše koščke, ki jih je preprosteje obdelati.

Če želite poenostaviti krmarjenje, organizirajte naslove v predpisanem logičnem vrstnem redu. Uporabite naslov 1, naslov 2 in nato naslov 3, ne pa naslov 3, naslov 1 in nato naslov 2.

Informacije v zapiskih razvrstite v manjše logične koščke s pomočjo naslovov. Idealno je, da vsak razdelek vključuje le nekaj odstavkov.

Uporaba vgrajenih slogov naslova

Uporaba označenih seznamov

Uporaba razporejenih seznamov

Za iskanje naslovov, ki niso v logičnem vrstnem redu, uporabite Preverjevalnik dostopnosti.

Informacije naj bodo zbrane v enem vsebniku zapiskov.

V programu OneNote lahko dodate zapiske kamor koli na stran, tako da kliknete in dodate vsebino. Tako ustvarite nov vsebnik zapiskov.

Če so vsi zapiski na strani v enem samem vsebniku, lahko uporabniki bralnika zaslona celotno vsebino preberejo na enem mestu in jim ni treba krmariti na več mest na strani.

Poskusite vse informacije na strani premakniti v en sam vsebnik zapiskov. Če vsebnik zapiskov postane prevelik, ga lahko razdelite na več strani ali dodate opisne glave. (Bralniki zaslona vsebnike zapiskov imenujejo »vsebinski bloki«.)

Uporabite preprosto strukturo tabele in določite glavo stolpca.

Bralniki zaslona spremljajo svoje mesto v tabeli tako, da preštejejo celice v tabeli. Če je tabela ugnezdena v drugi tabeli ali če je celica spojena ali razdeljena, bralnik zaslona izgubi štetje in od takrat dalje ne more posredovati koristnih informacij o tabeli. Zaradi praznih celic v tabeli lahko uporabniki bralnikov zaslona menijo, da v tabeli ni ničesar več. Bralniki zaslona uporabijo informacije v glavi za identifikacijo vrstic in stolpcev.

Dodajanje glave tabele

S preverjevalnikom dostopnosti preverite, da v tabelah ni vgnezdenih tabel.

Zvočne ali videoposnetke ustvarite tako, da bodo dostopni slabovidnim in naglušnim uporabnikom.

Podnapisi običajno vključujejo prepis (ali prevod) dialoga.

Podnaslovi običajno opisujejo tudi zvok, na primer glasbo ali zvočne učinke na zaslonu.

Opis videoposnetka pomeni zvočni opis ključnih vizualnih elementov videoposnetka. Ti opisi so vstavljeni v naravne premore dialoga programa. Opis videoposnetka omogoča, da je videoposnetek dostopnejši slepim ali slabovidnim posameznikom.

Če je mogoče, se prepričajte, da so zvočne in videodatoteke dostopne, preden jih vstavite v OneNote.

Lahko pa v zvezek vstavite dodatno datoteko s podnapisi, podnaslovi ali opisom videoposnetka.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikam, kot so fotografije, grafike, slikovni izrezki in posnetki, tako da lahko uporabnik bralnika zaslona sliši opis slike.

Namig: Izpolnite obe polji, Naslov in Opis, saj različni bralniki zaslona na različne načine berejo te informacije. Besedilo naj bo kratko, začnite pa z najpomembnejšimi informacijami, s katerimi opišete vsebino in namen slike.

 1. Z desno tipko miške kliknite sliko v zvezku in izberite nadomestno besedilo.

 2. Vnesite naslov in opis slike.

  Odvisno od različice programa OneNote je v polju Opis morda že nadomestno besedilo, ki ga je ustvaril računalnik. Če želite uporabiti to besedilo, zaprite pogovorno okno Nadomestno besedilo.

  Posnetek zaslona pogovornega okna z nadomestnim besedilom v programu OneNote z vzorčnim besedilom v poljih »Naslov« in »Opis«.

 3. Ko ste pripravljeni, izberite v redu.

Dodajanje nadomestnega besedila v vdelane datoteke

Dodajte nadomestno besedilo vdelanim datotekam, kot so podporni materiali, opisi delovnih mest ali predloge poročila, da bodo uporabniki bralnika zaslona lahko zaslišali opis datoteke.

 1. Z desno tipko miške kliknite vdelano datoteko in izberite nadomestno besedilo.

 2. Vnesite naslov in opis vdelane datoteke.

  Dodajanje nadomestnega besedila v pogovorno okno z izpisom datoteke

  Odvisno od različice programa OneNote je v polju Opis morda že nadomestno besedilo, ki ga je ustvaril računalnik. Če želite uporabiti to besedilo, zaprite pogovorno okno Nadomestno besedilo.

 3. Ko ste pripravljeni, izberite v redu.

Ustvarjanje dostopnih hiperpovezav in besedila

Spodnji postopki opisujejo, kako v zvezkih programa OneNote ustvarite dostopnejše hiperpovezave in besedilo.

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezavo

Dodajte pomenljivo besedilo v hiperpovezavo, da uporabnikom sporočite, kaj je za povezavo.

 1. Izberite besedilo, kateremu želite dodati hiperpovezavo.

 2. Na zavihku Vstavi izberite Povezava.

 3. Izbrano besedilo se prikaže v polju Besedilo za prikaz. To je besedilo hiperpovezave. Lahko ga spremenite, če je treba.

  Namig: Ne uporabljajte »kliknite tukaj« ali podobnih opisnih izrazov. Povezava naj vsebuje natančen in kratek opis ciljne strani.

 4. Dodajte URL hiperpovezave v polje Naslov.

  Naslov lahko kopirate in prilepite, uporabite gumb Prebrskaj splet ali pa poiščite gumbe datoteke ali pa izberite mesto v OneNote , da poiščete ciljno stran, datoteko ali OneNote element.

  Posnetek zaslona pogovornega okna povezave v programu OneNote. Vsebuje dve polji za izpolnitev: Besedilo za prikaz in naslov.
 5. Izberite V redu.

Preimenovanje odsekov

Z opisnimi in natančno naslovljenimi razdelki lahko uporabniki najdejo odsek, ki ga potrebujejo.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite ime odseka, ki ga želite urediti, in izberite Preimenuj.

 2. Vnesite novo ime in pritisnite tipko Enter.

  Posnetek zaslona priročnega menija z izbrano možnostjo »Preimenuj«.

Brisanje odsekov

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene odseke, ki ne vsebujejo informacij.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite odsek, ki ga želite odstraniti, in izberite Izbriši.

  Posnetek zaslona priročnega menija za odstranjevanje razdelka
 2. V pogovornem oknu za potrditev kliknite Da.

Preimenovanje skupin odsekov

Uporabniki lahko z opisnimi in natančno naslovljenimi skupinami odsekov lažje najdejo ustrezno skupino odsekov.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite ime skupine odsekov, ki ga želite urediti, in izberite Preimenuj.

  Preimenovanje skupine odsekov v pogovornem oknu programa OneNote za Windows
 2. Vnesite novo ime in pritisnite tipko Enter.

Brisanje skupin odsekov

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene skupine odsekov, ki ne vsebujejo informacij.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite skupino odsekov, ki jih želite odstraniti, in izberite Izbriši.

  Brisanje skupine odsekov v pogovornem oknu programa OneNote za Windows
 2. V pogovornem oknu za potrditev kliknite Da.

Dodajanje naslova ali preimenovanje strani

Uporabniki lahko z opisnimi in natančno naslovljenimi stranmi lažje najdejo ustrezno stran.

 1. V zvezku odprite stran, ki jo želite poimenovati ali preimenovati.

 2. Vnesite ime v vrstico za naslov nad uro in datumom.

  Preimenovanje strani v OneNotu za splet

Brisanje strani

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene strani, ki ne vsebujejo informacij.

 1. Na seznamu strani z desno tipko miške kliknite stran, ki jo želite odstraniti, in izberite Izbriši.

  Brisanje strani v pogovornem oknu programa OneNote za Windows

Uporaba dostopnega oblikovanja besedila

Za izboljšanje oblikovanja besedila izberite navadno pisavo sans serif, uporabite večjo velikost pisave, besedilo poravnajte levo in se izogibajte čezmerni uporabi tiskanih črk ali ležečega oblikovanja.

 1. Izberite besedilo, ki ga želite oblikovati.

 2. Na zavihku osnovno lahko izberete, na primer, večjo velikost pisave in pisavo sans-serif. Za poudarek lahko uporabite tudi druge možnosti oblikovanja, na primer krepko pisavo.

Uporaba dostopne barve besedila

Dober prikaz besedila v visokokontrastnem načinu zagotovite z uporabo nastavitve Samodejno za barve pisave.

 1. Izberite besedilo.

 2. Na zavihku osnovno kliknite puščico dol na gumbu Barva pisave in izberite samodejno.

  Posnetek zaslona možnosti barve pisave v meniju »Osnovno«.

Uporaba ustrezne poravnave in razmika med besedilom

Poravnate odstavek levo, da se izognete neenakomernim vrzelim med besedami, in povečajte ali zmanjšajte prazen prostor med vrsticami, da izboljšate berljivost.

 1. Izberite besedilo, ki ga želite spremeniti.

 2. Na zavihku osnovno izberite poravnava odstavka.

 3. Če želite poravnati besedilo odstavka na levo, izberite Poravnaj levo.

  Posnetek zaslona možnosti poravnave odstavkov v programu OneNote 2016.
 4. Če želite spremeniti razmik vrstic, izberite Možnosti razmika medodstavki in vnesite razmik, ki ga želite uporabiti.

  Posnetek zaslona možnosti razmika med odstavki v meniju »Osnovno«.

  Opomba: Vrednosti razmika med odstavki v OneNote upoštevajo drugačno logiko kot vrednosti, na primer Word. V OneNote morate vnesti skupno število (v točkah) za trenutno velikost pisave in njeno predvideno razmik vrstic. Če želite na primer z dvojnim razmikom Calibri velikost pisave 11, vnesite 27 v razmik vrstic vsaj v polju.

Uporaba vgrajenih slogov naslova

Uporabite vgrajene sloge naslovov za oblikovanje orisa strani zvezka za bralnike zaslona. Bralniki zaslona ne razlagajo vrstice besedila z veliko in krepko pisavo kot glavo, razen če so uporabljeni vgrajeni slogi.

 1. Izberite besedilo za naslov.

 2. Na zavihku osnovno izberite slog naslovov, kot je na primer razdelek 2.

  Posnetek zaslona izbire sloga naslova v meniju »Osnovno«.

Uporaba označenih seznamov

Ko je to mogoče, razdelite besedilo z oznakami, da izboljšate berljivost in krmarjenje.

 1. Premaknite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali pa izberite besedilo, ki ga želite vključiti na seznam.

 2. Na zavihku osnovno izberite oznake.

 3. Če želite spremeniti slog oznak, kliknite puščico dol na gumbu oznake .

  Posnetek zaslona izbire elementa označenega seznama v meniju »Osnovno« .
 4. Po potrebi vnesite elemente seznama.

  Namig: Če želite, da bralniki zaslona začasno ustavite, uporabite piko ali vejico na koncu vsakega elementa seznama.

Uporaba razporejenih seznamov

Za zaporedje uporabite oštevilčen seznam, ker je spremljanje teh lažje od neprekinjenega bloka besedila.

 1. Premaknite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali pa izberite besedilo, ki ga želite vključiti na seznam.

 2. Na zavihku osnovno izberite oštevilčevanje.

 3. Če želite spremeniti slog oštevilčevanja, kliknite puščico dol na gumbu oštevilčevanje .

  Posnetek zaslona možnosti oštevilčenega seznama v meniju »Osnovno«.
 4. Po potrebi vnesite elemente seznama.

Dodajanje glave tabele

Dodajte glave tabelam da bralnikom zaslona olajšate pregled nad stolpci in vrsticami.

Vse tabele, ustvarjene v OneNote samodejno imajo vrstico z glavo. V namizni različici programa Windows je mogoče odstraniti/dodati OneNote lastnost» Glava vrstice «. Če uporabljate zvezek, v katerem je lastnost» vrstica z glavo «onemogočena, lahko to težavo odpravite z namiznim programom Windows.

 1. V tabeli postavite kazalec na mesto nekje v prvi vrstici.

 2. Na zavihku Orodja za tabele izberite Vstavi zgoraj.

 3. Z desno tipko miške kliknite vstavljeno vrstico v tabeli in izberite Tabela. Preverite, ali je zbrana vrstica z glavo.

 4. Vrnite se v tabelo in vnesite naslove stolpcev.

Glejte tudi

Pravila za preverjevalnik dostopnosti

Naredite dostop do Wordovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Omogoči dostop do Excelovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Poskrbite za dostopnost PowerPointovih predstavitev osebam s posebnimi potrebami

Poskrbite za dostop do Outlookove e-pošte osebam s posebnimi potrebami

V spodnji tabeli so navedeni najboljši postopki za ustvarjanje zvezkov programa OneNote za Android, ki so dostopni za vse.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Nadomestno besedilo je treba vključiti zraven vseh slik in vdelanih datotek.

Nadomestno besedilo, ki opisuje slike in druge predmete, je pomembno za osebe, ki ne vidijo zaslona. Bralniki zaslona na glas preberejo nadomestno besedilo, zato so to za nekatere ljudi edine informacije o slikah in predmetih. Zagotovite, da je nadomestno besedilo smiselno.

Ne uporabljajte slik kot edinega načina za sporočanje besedila, saj se je po dolgem nadomestnem besedilu težko prebijati z bralnikom zaslona.

Dodajte nadomestno besedilo, ki opiše sliko ali predmet osebam, ki ga ne morejo videti. Besedilo naj bo kratko, vendar vključite opise pomembnih elementov na sliki.

Če uporabite sliko, znotraj katere je kratko besedilo, to besedilo ponovite v telesu besedila.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Nadomestno besedilo lahko dodate v vdelane datoteke v namizni različici, aplikaciji za Windows 10 in spletni različici programa OneNote. Navodila za dodajanje nadomestnega besedila v vdelane datoteke v programu OneNote za Windows, Mac, v aplikaciji za Windows 10 ali različici Online poiščite v ustreznih razdelkih v tem članku.

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezave.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Povezave do besedila ne ustvarjajte z besedilom »Kliknite tukaj«, ampak vključite poln naslov ciljne strani.

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezave

Skupinam odsekov, odsekom in stranem dodelite enolična imena in odstranite prazne elemente.

V zvezkih z opisno vsebino boste lažje poiskali določene informacije. Tako tudi ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslona, vejo, kaj vsebujejo odsek, skupina odsekov in stran, ne da bi jih odprli.

Preimenovanje odsekov

Brisanje odsekov

Dodajanje naslova ali preimenovanje strani

Brisanje strani

Skupine odsekov lahko preimenujete in izbrišete v namizni različici programa OneNote in v aplikaciji za Windows 10. Če želite navodila za preimenovanje ali brisanje skupin odsekov v programu OneNote za Windows, Mac ali Windows 10, si oglejte ustrezne razdelke v tem članku.

Poskrbite, da pomembnih informacij ne poudarite le z barvami.

Slabovidne osebe, slepe osebe ali barvno slepe osebe si lahko pomen določenih barv razložijo napačno.

Ne uporabljajte barv za sporočanje pomena. Ustvarite besedilo, ki podvaja pomen barve ali druge organoleptične značilnosti.

Z dodatnimi sredstvi lahko posredujete informacije, na primer obliko ali oznako. Razmislite na primer z zeleno kljukico, da označite uspeh in rdečo X, da označite napako, namesto zelenega in Rdečega senčenja.

Uporaba dostopnega oblikovanja besedila

Uporabite zadosten kontrast za besedilo in barve ozadja.

Besedilo v zvezkih naj bo berljivo v načinu visokega kontrasta, da ga lahko vsi, vključno z osebami, ki imajo težave z vidom, dobro vidijo.

Uporabite na primer svetle barve ali visokokontrastne barvne sheme z nasprotnih koncev barvne lestvice. Črno-bele sheme olajšajo slabovidnim osebam razlikovanje besedila in oblik.

Barve besedila lahko spremenite v namizni aplikaciji, aplikaciji za Windows 10 in spletnih različicah programa OneNote. Spremenjene barve bodo vidne, ko zvezek odprete v različici za Android. Navodila za uporabo dostopnih barv besedila v programu OneNote za Windows, Mac, v aplikaciji za Windows 10 ali različici Online poiščite v ustreznih razdelkih v tem članku.

Uporabite večjo velikost pisave (18pt ali več), pisave sans serif in ustrezen prazen prostor.

Osebe z disleksijo zaznavajo besedilo tako, da težko razlikujejo med črkami in besedami. Lahko se jim na primer zdi, da je ena vrstica besedila stisnjena s spodnjo vrstico ali pa so sosednje črke spojene skupaj.

Če imate več praznih vrstic ali zaporednih presledkov, lahko to upočasni krmarjenje in oteži uporabo bralnika zaslona.

Za zmanjšanje napora pri branju lahko na primer upoštevate ta priporočila:

 • Uporabljajte običajne pisave sans serif, na primer Arial ali Calibri.

 • Izogibajte se uporabi samih velikih črk in pretiranemu ležečemu ali podčrtanemu oblikovanju.

 • Med vrsticami in odstavki naj bo dovolj praznega prostora, vendar naj med besedami ne bo več kot dveh presledkov in med odstavki več kot dveh praznih vrstic.

 • Odstavke poravnajte na levo in ne na sredino. S tem boste preprečili neenakomerne razmike med besedami, kar lahko ustvari vizualni učinek reke praznine, ki teče skozi odstavek.

Uporaba dostopnega oblikovanja besedila

Uporaba ustrezne poravnave

Vrsto in velikost pisave lahko spremenite v namizni aplikaciji, aplikaciji za Windows 10 in spletnih različicah programa OneNote. Navodila za spreminjanje vrste in velikosti pisave v programu OneNote za Windows, Mac, v aplikaciji za Windows 10 ali različici Online poiščite v ustreznih razdelkih v tem članku.

Informacije naj bodo zbrane v enem vsebniku zapiskov.

V programu OneNote lahko dodate zapiske kamor koli na stran, tako da kliknete in dodate vsebino. Tako ustvarite nov vsebnik zapiskov.

Če so vsi zapiski na strani v enem samem vsebniku, lahko uporabniki bralnika zaslona celotno vsebino preberejo na enem mestu in jim ni treba krmariti na več mest na strani.

Poskusite vse informacije na strani premakniti v en sam vsebnik zapiskov. Če vsebnik zapiskov postane prevelik, ga lahko razdelite na več strani ali dodate opisne glave. (Bralniki zaslona vsebnike zapiskov imenujejo »vsebinski bloki«.)

Uporabite preprosto strukturo tabele.

Bralniki zaslona spremljajo svoje mesto v tabeli tako, da preštejejo celice v tabeli. Če je tabela ugnezdena v drugi tabeli ali če je celica spojena ali razdeljena, bralnik zaslona izgubi štetje in od takrat dalje ne more posredovati koristnih informacij o tabeli. Zaradi praznih celic v tabeli lahko uporabniki bralnikov zaslona menijo, da v tabeli ni ničesar več.

Bralniki zaslona uporabijo informacije v glavi za identifikacijo vrstic in stolpcev.

Vse tabele, ustvarjene v programu OneNote za Android, so privzeto ustvarjene z vrstico z glavo. Če želite dodati glavo, ki je bila odstranjena, v namizni aplikaciji za Windows dodajte glave tabele.

Če želite zagotoviti, da tabele ne vsebujejo ugnezdenih tabel, jih vizualno preglejte v programu OneNote za Android ali pa uporabite Preverjevalnik dostopnosti v namizni različici, aplikaciji za Windows 10 ali spletni različici programa OneNote.

Zvočne ali videoposnetke ustvarite tako, da bodo dostopni slabovidnim in naglušnim uporabnikom.

Podnapisi običajno vključujejo prepis (ali prevod) dialoga.

Podnaslovi običajno opisujejo tudi zvok, na primer glasbo ali zvočne učinke na zaslonu.

Opis videoposnetka pomeni zvočni opis ključnih vizualnih elementov videoposnetka. Ti opisi so vstavljeni v naravne premore dialoga programa. Opis videoposnetka omogoča, da je videoposnetek dostopnejši slepim ali slabovidnim posameznikom.

Če je mogoče, se prepričajte, da so zvočne in videodatoteke dostopne, preden jih vstavite v OneNote.

Lahko pa v zvezek vstavite dodatno datoteko s podnapisi, podnaslovi ali opisom videoposnetka.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikam, kot so fotografije, grafike, slikovni izrezki in posnetki, tako da lahko uporabniki bralnika zaslona zaslišijo opis slike.

 1. Tapnite in pridržite sliko v zvezku.

 2. V priročnem meniju tapnite več možnosti Gumb »Več možnosti« v priročnem meniju v OneNotu za Android in nato izberite nadomestno besedilo.

 3. Vnesite naslov in opis slike. Ta naj bo kratek, začnite pa z najpomembnejšimi informacijami z namenom podajanja vsebine in funkcionalnosti slike. Ko ste pripravljeni, tapnite dokončano.

  Namig: Izpolnite obe polji, Naslov in Opis, saj različni bralniki zaslona na različne načine berejo te informacije.

  Dodajanje nadomestnega besedila slikam v OneNotu za Android

Ustvarjanje dostopnih hiperpovezav in besedila

Spodnji postopki opisujejo, kako v zvezkih programa OneNote za Android ustvarite dostopnejše hiperpovezave in besedilo.

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezavo

Dodajte pomenljivo besedilo v hiperpovezavo, da uporabnikom sporočite, kaj je za povezavo.

 1. Izberite besedilo, kateremu želite dodati hiperpovezavo.

 2. V menijski vrstici podrsnite levo, nato pa tapnite vstavljanje Dodajanje gumba za hiperpovezavo v OneNotu za Android hiperpovezave.

 3. Izbrano besedilo se prikaže v polju Besedilo za prikaz. To je besedilo hiperpovezave. Lahko ga spremenite, če je treba.

  Namig: Ne uporabljajte »kliknite tukaj« ali podobnih opisnih izrazov. Povezava naj vsebuje natančen in kratek opis ciljne strani.

 4. Vnesite ali prilepite URL hiperpovezave v polje naslov .

 5. Tapnite DOKONČANO.

  Dodajanje pogovornega okna za hiperpovezavo v OneNotu za Android

Preimenovanje odsekov

Z opisnimi in natančno naslovljenimi razdelki lahko uporabniki najdejo odsek, ki ga potrebujejo.

 1. Na seznamu ODSEKI tapnite in pridržite odsek, ki ga želite preimenovati.

 2. V menijski vrstici tapnite Preimenuj odsek.

  Preimenovanje odseka v OneNotu za Android
 3. Vnesite novo ime, nato pa tapnite PREIMENUJ.

Brisanje odsekov

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene odseke, ki ne vsebujejo informacij.

 1. Na seznamu ODSEKI tapnite in pridržite odsek, ki ga želite ostraniti.

 2. V menijski vrstici tapnite Izbriši odsek.

  Brisanje odseka v OneNotu za Android
 3. V pogovornem oknu za potrditev tapnite IZBRIŠI.

Dodajanje naslova ali preimenovanje strani

Uporabniki lahko z opisnimi in natančno naslovljenimi stranmi lažje najdejo ustrezne strani.

 1. Na seznamu strani tapnite stran, ki jo želite poimenovati ali preimenovati.

 2. Novo ime strani vnesite v vrstico za naslov nad uro in datumom.

  Preimenovanje strani v OneNotu za Android

Brisanje strani

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene strani, ki ne vsebujejo informacij.

 1. Na seznamu strani tapnite in pridržite stran, ki jo želite odstraniti.

 2. V menijski vrstici izberite Izbriši stran.

  Brisanje strani v priročnem meniju v OneNotu za Android
 3. V pogovornem oknu za potrditev kliknite IZBRIŠI.

Uporaba dostopnega oblikovanja besedila

Za izboljšanje oblikovanja besedila uporabite krepko pisavo, besedilo poravnajte levo in se izogibajte čezmerni uporabi tiskanih črk ali ležeče pisave.

 1. Če želite uporabiti oblikovanje besedila, izberite besedilo, ki ga želite oblikovati.

 2. V menijski vrstici lahko na primer za poudarek izberete krepko pisavo ali podčrtano besedilo. Tapnite želeno možnost.

  Gumbi za oblikovanje besedila v orodni vrstici v OneNotu za Android

Uporaba ustrezne poravnave

Poravnajte odstavke levo, da se izognete neenakomernim razmikom med besedami.

 1. Izberite besedilo, ki ga želite spremeniti.

 2. V menijski vrstici tapnite zmanjšanje zamika Gumb za poravnavo levo v OneNotu za Android .

Uporaba označenih seznamov

Ko je to mogoče, razdelite neprekinjeno besedilo z oznakami, da izboljšate berljivost in krmarjenje.

 1. Premaknite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali pa izberite besedilo, ki ga želite vključiti na seznam.

 2. V menijski vrstici tapnite Gumb za označeni seznam v OneNotu za Android oznake .

 3. Po potrebi vnesite elemente seznama.

  Namig: Če želite, da bralniki zaslona začasno ustavite, uporabite piko ali vejico na koncu vsakega elementa seznama.

Uporaba razporejenih seznamov

Za zaporedje uporabite oštevilčen seznam, ker je spremljanje teh lažje od neprekinjenega bloka besedila.

 1. Premaknite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali pa izberite besedilo, ki ga želite vključiti na seznam.

 2. V menijski vrstici tapnite Dodajanje gumba za oštevilčeni seznam v OneNotu za Android oštevilčevanje.

 3. Po potrebi vnesite elemente seznama.

Glejte tudi

Naredite dostop do Wordovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Omogoči dostop do Excelovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Poskrbite za dostopnost PowerPointovih predstavitev osebam s posebnimi potrebami

Poskrbite za dostop do Outlookove e-pošte osebam s posebnimi potrebami

V spodnji tabeli so navedene najboljše prakse za ustvarjanje zvezkov programa OneNote za Windows 10, do katerih lahko dostopajo osebe s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Nadomestno besedilo je treba vključiti zraven vseh slik in vdelanih datotek.

Nadomestno besedilo, ki opisuje slike in druge predmete, je pomembno za osebe, ki ne vidijo zaslona. Bralniki zaslona na glas preberejo nadomestno besedilo, zato so to za nekatere ljudi edine informacije o slikah in predmetih. Zagotovite, da je nadomestno besedilo smiselno.

Ne uporabljajte slik kot edinega načina za sporočanje besedila, saj se je po dolgem nadomestnem besedilu težko prebijati z bralnikom zaslona.

Dodajte nadomestno besedilo, ki opiše sliko ali predmet osebam, ki ga ne morejo videti. Besedilo naj bo kratko, vendar vključite opise pomembnih elementov na sliki.

Če uporabite sliko, znotraj katere je kratko besedilo, to besedilo ponovite v telesu besedila.

Ko vstavite izpis datoteke, na strani ohranite tudi izvorno datoteke, ki služi kot nadomestni vir informacij.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajanje nadomestnega besedila v vdelane datoteke

Če želite poiskati manjkajoče nadomestno besedilo, uporabite Preverjevalnik dostopnosti.

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezave.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Povezave do besedila ne ustvarjajte z besedilom »Kliknite tukaj«, ampak vključite poln naslov ciljne strani.

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezave

Skupinam odsekov, odsekom in stranem dodelite enolična imena in odstranite prazne elemente.

V zvezkih z opisno vsebino boste lažje poiskali določene informacije. Tako tudi ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslona, vejo, kaj vsebujejo odsek, skupina odsekov in stran, ne da bi jih odprli.

Preimenovanje odsekov

Brisanje odsekov

Preimenovanje skupin odsekov

Brisanje skupin odsekov

Dodajanje naslova ali preimenovanje strani

Brisanje strani

Poskrbite, da pomembnih informacij ne poudarite le z barvami.

Slabovidne osebe, slepe osebe ali barvno slepe osebe si lahko pomen določenih barv razložijo napačno.

Ne uporabljajte barv za sporočanje pomena. Ustvarite besedilo, ki podvaja pomen barve ali druge organoleptične značilnosti.

Z dodatnimi sredstvi lahko posredujete informacije, na primer obliko ali oznako. Razmislite na primer z zeleno kljukico, da označite uspeh in rdečo X, da označite napako, namesto zelenega in Rdečega senčenja.

Uporaba dostopnega oblikovanja besedila

Uporabite zadosten kontrast za besedilo in barve ozadja.

Besedilo v zvezkih naj bo berljivo v načinu visokega kontrasta, da ga lahko vsi, vključno z osebami, ki imajo težave z vidom, dobro vidijo.

Uporabite na primer svetle barve ali visokokontrastne barvne sheme z nasprotnih koncev barvne lestvice. Črno-bele sheme olajšajo slabovidnim osebam razlikovanje besedila in oblik.

Uporaba dostopne barve besedila

Uporabite večjo velikost pisave (18pt ali več), pisave sans serif in ustrezen prazen prostor.

Osebe z disleksijo zaznavajo besedilo tako, da težko razlikujejo med črkami in besedami. Lahko se jim na primer zdi, da je ena vrstica besedila stisnjena s spodnjo vrstico ali pa so sosednje črke spojene skupaj.

Če imate več praznih vrstic ali zaporednih presledkov, lahko to upočasni krmarjenje in oteži uporabo bralnika zaslona.

Za zmanjšanje napora pri branju lahko na primer upoštevate ta priporočila:

 • Uporabljajte običajne pisave sans serif, na primer Arial ali Calibri.

 • Izogibajte se uporabi samih velikih črk in pretiranemu ležečemu ali podčrtanemu oblikovanju.

 • Med vrsticami in odstavki naj bo dovolj praznega prostora, vendar naj med besedami ne bo več kot dveh presledkov in med odstavki več kot dveh praznih vrstic.

 • Odstavke poravnajte na levo in ne na sredino. S tem boste preprečili neenakomerne razmike med besedami, kar lahko ustvari vizualni učinek reke praznine, ki teče skozi odstavek.

Uporaba dostopnega oblikovanja besedila

Uporaba ustrezne poravnave

Uporabite vgrajene naslove in sloge.

Programska oprema bralnika zaslona prepozna vgrajene sloge naslovov kot naslove, zato jih lahko oznani poslušalcu. Programska oprema bralnika zaslona hkrati omogoča uporabnikom krmarjenje po naslovih. Če želite bralnikom zaslona olajšati branje zapiskov, uporabite logično zaporedje naslovov in vgrajena orodja za oblikovanje v programu OneNote.

Poleg tega so osebe z motnjami branja, kot je disleksija, odvisne od naslovov, ki jim pomagajo strukturirati informacije in delijo informacije na manjše koščke, ki jih je preprosteje obdelati.

Če želite poenostaviti krmarjenje, organizirajte naslove v predpisanem logičnem vrstnem redu. Uporabite naslov 1, naslov 2 in nato naslov 3, ne pa naslov 3, naslov 1 in nato naslov 2.

Informacije v zapiskih razvrstite v manjše logične koščke s pomočjo naslovov. Idealno je, da vsak razdelek vključuje le nekaj odstavkov.

Uporaba vgrajenih slogov naslova

Uporaba označenih seznamov

Uporaba razporejenih seznamov

Informacije naj bodo zbrane v enem vsebniku zapiskov.

V programu OneNote lahko dodate zapiske kamor koli na stran, tako da kliknete in dodate vsebino. Tako ustvarite nov vsebnik zapiskov.

Če so vsi zapiski na strani v enem samem vsebniku, lahko uporabniki bralnika zaslona celotno vsebino preberejo na enem mestu in jim ni treba krmariti na več mest na strani.

Poskusite vse informacije na strani premakniti v en sam vsebnik zapiskov. Če vsebnik zapiskov postane prevelik, ga lahko razdelite na več strani ali dodate opisne glave. (Bralniki zaslona vsebnike zapiskov imenujejo »vsebinski bloki«.)

Uporabite preprosto strukturo tabele.

Bralniki zaslona spremljajo svoje mesto v tabeli tako, da preštejejo celice v tabeli. Če je tabela ugnezdena v drugi tabeli ali če je celica spojena ali razdeljena, bralnik zaslona izgubi štetje in od takrat dalje ne more posredovati koristnih informacij o tabeli. Zaradi praznih celic v tabeli lahko uporabniki bralnikov zaslona menijo, da v tabeli ni ničesar več.

Bralniki zaslona uporabijo informacije v glavi za identifikacijo vrstic in stolpcev.

Vse tabele, ustvarjene v programu OneNote za Windows 10, so privzeto ustvarjene z vrstico z glavo. Če želite dodati glavo, ki je bila odstranjena, v namizni aplikaciji za Windows dodajte glave tabele.

Zvočne ali videoposnetke ustvarite tako, da bodo dostopni slabovidnim in naglušnim uporabnikom.

Podnapisi običajno vključujejo prepis (ali prevod) dialoga.

Podnaslovi običajno opisujejo tudi zvok, na primer glasbo ali zvočne učinke na zaslonu.

Opis videoposnetka pomeni zvočni opis ključnih vizualnih elementov videoposnetka. Ti opisi so vstavljeni v naravne premore dialoga programa. Opis videoposnetka omogoča, da je videoposnetek dostopnejši slepim ali slabovidnim posameznikom.

Če je mogoče, se prepričajte, da so zvočne in videodatoteke dostopne, preden jih vstavite v OneNote.

Lahko pa v zvezek vstavite dodatno datoteko s podnapisi, podnaslovi ali opisom videoposnetka.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikam, kot so fotografije, grafike, slikovni izrezki in posnetki, tako da lahko uporabniki bralnika zaslona zaslišijo opis slike.

 1. Z desno tipko miške kliknite sliko v zvezku in izberite Slika > Nadomestno besedilo.

 2. Vnesite naslov in opis. Ta naj bo kratek, začnite z najpomembnejšimi informacijami z namenom podajanja vsebine in funkcionalnosti slike. Ko ste pripravljeni, izberite dokončano.

  Namig: Izpolnite obe polji, Naslov in Opis, saj različni bralniki zaslona na različne načine berejo te informacije.

  Pogovorno okno nadomestnega besedila za dodajanje nadomestnega besedila v OneNotu za Windows 10.

Dodajanje nadomestnega besedila v vdelane datoteke

Dodajte nadomestno besedilo vdelanim datotekam, kot so podporni materiali, opisi delovnih mest ali predloge poročila, da bodo uporabniki bralnika zaslona lahko zaslišali opis datoteke.

 1. Z desno tipko miške kliknite datoteko na strani.

 2. Izberite Datoteka > Nadomestno besedilo.

 3. Vnesite naslov in opis datoteke ter izberite dokončano.

  Dodajanje nadomestnega besedila v vdelane datoteke v aplikaciji OneNote za Windows 10

Ustvarjanje dostopnih hiperpovezav in besedila

Spodnji postopki opisujejo, kako v zvezkih programa OneNote ustvarite dostopnejše hiperpovezave in besedilo.

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezavo

Dodajte pomenljivo besedilo v hiperpovezavo, da uporabnikom sporočite, kaj je za povezavo.

 1. Izberite besedilo, kateremu želite dodati hiperpovezavo.

 2. Na zavihku Vstavi izberite Povezava.

 3. Izbrano besedilo se prikaže v polju Besedilo za prikaz. To je besedilo hiperpovezave. Lahko ga spremenite, če je treba.

  Namig: Ne uporabljajte »kliknite tukaj« ali podobnih opisnih izrazov. Povezava naj vsebuje natančen in kratek opis ciljne strani.

 4. Vnesite ali prilepite URL hiperpovezave v polje naslov in izberite Vstavi.

  Posnetek zaslona pogovornega okna za dodajanje povezave hiperbesedila v OneNotu za Windows 10.

Preimenovanje odsekov

Z opisnimi in natančno naslovljenimi razdelki lahko uporabniki najdejo odsek, ki ga potrebujejo.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite urediti, in izberite Preimenuj odsek.

  Posnetek zaslona priročnega menija za preimenovanje zavihka razdelka v OneNotu za Windows 10.

 2. Vnesite novo ime in pritisnite tipko Enter.

Brisanje odsekov

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene odseke, ki ne vsebujejo informacij.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite odstraniti, in izberite Izbriši odsek.

  Posnetek zaslona priročnega menija za brisanje zavihka razdelka v OneNotu za Windows 10.

 2. V pogovornem oknu za potrditev kliknite Da.

Preimenovanje skupin odsekov

Uporabniki lahko z opisnimi in natančno naslovljenimi skupinami odsekov lažje najdejo ustrezno skupino odsekov.

 1. Na seznamu odsekov z desno tipko miške kliknite skupino odsekov, ki jo želite preimenovati, in izberite Preimenuj skupino odsekov.

  Preimenovanje skupin odsekov v aplikaciji OneNote za Windows 10
 2. Vnesite novo ime in pritisnite tipko Enter.

Brisanje skupin odsekov

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene skupine odsekov, ki ne vsebujejo informacij.

 1. Na seznamu odsekov z desno tipko miške kliknite skupino odsekov, ki jo želite odstraniti, in izberite Izbriši skupino odsekov.

  Brisanje skupin odsekov v aplikaciji OneNote za Windows 10
 2. V pogovornem oknu za potrditev kliknite Da.

Dodajanje naslova ali preimenovanje strani

Uporabniki lahko z opisnimi in natančno naslovljenimi stranmi lažje najdejo ustrezno stran.

 1. V zvezku odprite stran, ki jo želite poimenovati ali preimenovati.

 2. Vnesite ime v vrstico za naslov nad uro in datumom.

  Preimenovanje strani v OneNotu za splet

Brisanje strani

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene strani, ki ne vsebujejo informacij.

 1. Na seznamu strani z desno tipko miške kliknite zavihek strani, ki ga želite odstraniti.

 2. Izberite Izbriši stran.

  Odstranjevanje strani v aplikaciji OneNote za Windows 10

Uporaba dostopnega oblikovanja besedila

Za izboljšanje oblikovanja besedila izberite navadno pisavo sans serif, uporabite večjo velikost pisave, besedilo poravnajte levo in se izogibajte čezmerni uporabi tiskanih črk ali ležečega oblikovanja.

 1. Izberite besedilo, ki ga želite oblikovati.

 2. Na zavihku osnovno lahko izberete, na primer, večjo velikost pisave in pisavo sans-serif. Za poudarek lahko uporabite tudi druge možnosti oblikovanja, na primer krepko pisavo.

  Gumbi za oblikovanje besedila na traku menija »Osnovno« v OneNotu za Windows 10.

Uporaba dostopne barve besedila

Če želite zagotoviti, da se besedilo prikaže tudi v načinu visokega kontrasta, uporabite samodejno nastavitev za barve pisave.

 1. Izberite besedilo.

 2. Na zavihku osnovno kliknite puščico dol na gumbu Barva pisave in izberite samodejno.

  Meni za barvo besedila v aplikaciji OneNote za Windows 10

Uporaba ustrezne poravnave

Poravnajte odstavke levo, da se izognete neenakomernim razmikom med besedami.

 1. Izberite besedilo, ki ga želite spremeniti.

 2. Na zavihku osnovno izberite oblikovanje odstavkov.

 3. Izberite Poravnaj levo.

  Leva poravnava odstavkov v aplikaciji OneNote za Windows 10

Uporaba vgrajenih slogov naslova

Uporabite vgrajene sloge naslovov za oblikovanje orisa strani zvezka za bralnike zaslona. Bralniki zaslona ne razlagajo vrstice besedila z veliko in krepko pisavo kot glavo, razen če so uporabljeni vgrajeni slogi.

 1. Izberite besedilo za naslov.

 2. Na zavihku osnovno izberite slogi, nato pa izberite slog naslovov, kot je razdelek 2.

  Seznam naslovov v aplikaciji OneNote za Windows 10

Uporaba označenih seznamov

Ko je to mogoče, razdelite neprekinjeno besedilo z oznakami, da izboljšate berljivost in krmarjenje.

 1. Premaknite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali pa izberite besedilo, ki ga želite vključiti na seznam.

 2. Na zavihku osnovno izberite oznake.

 3. Če želite spremeniti slog oznak, kliknite puščico dol na gumbu oznake in izberite želeni slog.

  Izbran gumb »Seznam oznak« na traku menija »Osnovno« v OneNotu za Windows 10.

 4. Po potrebi vnesite elemente seznama.

  Namig: Če želite, da bralniki zaslona začasno ustavite, uporabite piko ali vejico na koncu vsakega elementa seznama.

Uporaba razporejenih seznamov

Za zaporedje uporabite oštevilčen seznam, ker je spremljanje teh lažje od neprekinjenega bloka besedila.

 1. Premaknite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali pa izberite besedilo, ki ga želite vključiti na seznam.

 2. Na zavihku osnovno izberite oštevilčevanje.

 3. Če želite spremeniti slog oštevilčevanja, kliknite puščico dol na gumbu oštevilčevanje in izberite želeni slog.

  Gumbi »Oštevilčen seznam« na traku menija »Osnovno« v OneNotu za Windows 10.

 4. Po potrebi vnesite elemente seznama.

Glejte tudi

Naredite dostop do Wordovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Poskrbite za dostopnost PowerPointovih predstavitev osebam s posebnimi potrebami

Poskrbite za dostop do Outlookove e-pošte osebam s posebnimi potrebami

V spodnji tabeli so navedene najboljše prakse za ustvarjanje zvezkov programa OneNote Online, do katerih lahko dostopajo osebe s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Nadomestno besedilo je treba vključiti zraven vseh slik in vdelanih datotek.

Nadomestno besedilo, ki opisuje slike in druge predmete, je pomembno za osebe, ki ne vidijo zaslona. Bralniki zaslona na glas preberejo nadomestno besedilo, zato so to za nekatere ljudi edine informacije o slikah in predmetih. Zagotovite, da je nadomestno besedilo smiselno.

Ne uporabljajte slik kot edinega načina za sporočanje besedila, saj se je po dolgem nadomestnem besedilu težko prebijati z bralnikom zaslona.

Dodajte nadomestno besedilo, ki opiše sliko ali predmet osebam, ki ga ne morejo videti. Besedilo naj bo kratko, vendar vključite opise pomembnih elementov na sliki.

Če uporabite sliko, znotraj katere je kratko besedilo, to besedilo ponovite v telesu besedila.

Ko vstavite izpis datoteke, na strani ohranite tudi izvorno datoteke, ki služi kot nadomestni vir informacij.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajanje nadomestnega besedila v vdelane datoteke

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezave

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Ne vzpostavljajte povezave z besedilom »Kliknite tukaj«, ampak vključite poln naslov ciljne strani.

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezave

Skupinam odsekov, odsekom in stranem dodelite enolična imena in odstranite prazne elemente.

V zvezkih z opisno vsebino boste lažje poiskali določene informacije. Tako tudi ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslona, vejo, kaj vsebujejo odsek, skupina odsekov in stran, ne da bi jih odprli.

Preimenovanje odsekov

Brisanje odsekov

Dodajanje naslova ali preimenovanje strani

Brisanje strani

Skupine odsekov lahko preimenujete ali izbrišete v namizni različici programa OneNote ali v aplikaciji za Windows 10. Navodila za preimenovanje ali brisanje skupin odsekov v namiznem računalniku s sistemom Windows ali v programu Windows 10 najdete v ustreznih razdelkih v tej temi.

Poskrbite, da pomembnih informacij ne poudarite le z barvami.

Slabovidne osebe, slepe osebe ali barvno slepe osebe si lahko pomen določenih barv razložijo napačno.

Ne uporabljajte barv za sporočanje pomena. Ustvarite besedilo, ki podvaja pomen barve ali druge organoleptične značilnosti.

Z dodatnimi sredstvi lahko posredujete informacije, na primer obliko ali oznako. Razmislite na primer z zeleno kljukico, da označite uspeh in rdečo X, da označite napako, namesto zelenega in Rdečega senčenja.

Uporaba dostopnega oblikovanja besedila

Uporabite zadosten kontrast za besedilo in barve ozadja.

Besedilo v zvezkih naj bo berljivo v načinu visokega kontrasta, da ga lahko vsi, vključno z osebami, ki imajo težave z vidom, dobro vidijo.

Uporabite na primer svetle barve ali visokokontrastne barvne sheme z nasprotnih koncev barvne lestvice. Črno-bele sheme olajšajo slabovidnim osebam razlikovanje besedila in oblik.

Uporaba dostopne barve besedila

Uporabite večjo velikost pisave (18pt ali več), pisave sans serif in ustrezen prazen prostor.

Osebe z disleksijo zaznavajo besedilo tako, da težko razlikujejo med črkami in besedami. Lahko se jim na primer zdi, da je ena vrstica besedila stisnjena s spodnjo vrstico ali pa so sosednje črke spojene skupaj.

Če imate več praznih vrstic ali zaporednih presledkov, lahko to upočasni krmarjenje in oteži uporabo bralnika zaslona.

Za zmanjšanje napora pri branju lahko na primer upoštevate ta priporočila:

 • Uporabljajte običajne pisave sans serif, na primer Arial ali Calibri.

 • Izogibajte se uporabi samih velikih črk in pretiranemu ležečemu ali podčrtanemu oblikovanju.

 • Med vrsticami in odstavki naj bo dovolj praznega prostora, vendar naj med besedami ne bo več kot dveh presledkov in med odstavki več kot dveh praznih vrstic.

 • Odstavke poravnajte na levo in ne na sredino. S tem boste preprečili neenakomerne razmike med besedami, kar lahko ustvari vizualni učinek reke praznine, ki teče skozi odstavek.

Uporaba dostopnega oblikovanja besedila

Uporaba ustrezne poravnave

Uporabite vgrajene naslove in sloge.

Programska oprema bralnika zaslona prepozna vgrajene sloge naslovov kot naslove, zato jih lahko oznani poslušalcu. Programska oprema bralnika zaslona hkrati omogoča uporabnikom krmarjenje po naslovu. Če želite bralnikom zaslona olajšati branje zapiskov, uporabite logično zaporedje naslovov in vgrajena orodja za oblikovanje v programu OneNote Online.

Poleg tega so osebe z motnjami branja, kot je disleksija, odvisne od naslovov, ki jim pomagajo strukturirati informacije in delijo informacije na manjše koščke, ki jih je preprosteje obdelati.

Če želite poenostaviti krmarjenje, organizirajte naslove v predpisanem logičnem vrstnem redu. Uporabite naslov 1, naslov 2 in nato naslov 3, ne pa naslov 3, naslov 1 in nato naslov 2.

Informacije v zapiskih razvrstite v manjše logične koščke s pomočjo naslovov. Idealno je, da vsak razdelek vključuje le nekaj odstavkov.

Uporaba vgrajenih slogov naslova

Uporaba označenih seznamov

Uporaba razporejenih seznamov

Informacije naj bodo zbrane v enem vsebniku zapiskov.

V programu OneNote lahko dodate zapiske kamor koli na stran, tako da kliknete in dodate vsebino. Tako ustvarite nov vsebnik zapiskov.

Če so vsi zapiski na strani v enem samem vsebniku, lahko uporabniki bralnika zaslona celotno vsebino preberejo na enem mestu in jim ni treba krmariti na več mest na strani.

Poskusite vse informacije na strani premakniti v en sam vsebnik zapiskov. Če vsebnik zapiskov postane prevelik, ga lahko razdelite na več strani ali dodate opisne glave. (Bralniki zaslona vsebnike zapiskov imenujejo »vsebinski bloki«.)

Uporabite preprosto strukturo tabele.

Bralniki zaslona spremljajo svoje mesto v tabeli tako, da preštejejo celice v tabeli. Če je tabela ugnezdena v drugi tabeli ali če je celica spojena ali razdeljena, bralnik zaslona izgubi štetje in od takrat dalje ne more posredovati koristnih informacij o tabeli. Zaradi praznih celic v tabeli lahko uporabniki bralnikov zaslona menijo, da v tabeli ni ničesar več.

Bralniki zaslona uporabijo informacije v glavi za identifikacijo vrstic in stolpcev.

Vse tabele, ustvarjene v programu OneNote Online, so privzeto ustvarjene z vrstico z glavo. Če želite dodati glavo, ki je bila odstranjena, v namizni aplikaciji za Windows dodajte glave tabele.

Zvočne ali videoposnetke ustvarite tako, da bodo dostopni slabovidnim in naglušnim uporabnikom.

Podnapisi običajno vključujejo prepis (ali prevod) dialoga.

Podnaslovi običajno opisujejo tudi zvok, na primer glasbo ali zvočne učinke na zaslonu.

Opis videoposnetka pomeni zvočni opis ključnih vizualnih elementov videoposnetka. Ti opisi so vstavljeni v naravne premore dialoga programa. Opis videoposnetka omogoča, da je videoposnetek dostopnejši slepim ali slabovidnim posameznikom.

Če je mogoče, se prepričajte, da so zvočne in videodatoteke dostopne, preden jih vstavite v OneNote.

Lahko pa v zvezek vstavite dodatno datoteko s podnapisi, podnaslovi ali opisom videoposnetka.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikam, kot so fotografije, grafike, slikovni izrezki in posnetki, tako da lahko uporabniki bralnika zaslona zaslišijo opis slike.

 1. Z desno tipko miške kliknite sliko v zvezku in izberite nadomestno besedilo.

 2. V polje vnesite opis. Ta naj bo kratek, začnite z najpomembnejšimi informacijami z namenom podajanja vsebine in funkcionalnosti slike. Ko ste pripravljeni, izberite v redu.

  Pogovorno okno nadomestnega besedila za OneNote za splet

Dodajanje nadomestnega besedila v vdelane datoteke

Dodajte nadomestno besedilo vdelanim datotekam, kot so podporni materiali, opisi delovnih mest ali predloge poročila, da bodo uporabniki bralnika zaslona lahko zaslišali opis datoteke.

 1. Z desno tipko miške kliknite datoteko v zvezku in izberite nadomestno besedilo.

 2. Vnesite opis datoteke in izberite v redu.

  Dodajanje nadomestnega besedila v vdelane datoteke v OneNotu za splet

Ustvarjanje dostopnih hiperpovezav in besedila

Spodnji postopki opisujejo, kako v zvezkih programa OneNote Online ustvarite dostopnejše hiperpovezave in besedilo.

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezavo

Dodajte pomenljivo besedilo v hiperpovezavo, da uporabnikom sporočite, kaj je za povezavo.

 1. Izberite besedilo, kateremu želite dodati hiperpovezavo.

 2. Na zavihku Vstavi izberite Povezava.

 3. Izbrano besedilo se prikaže v polju Besedilo za prikaz. To je besedilo hiperpovezave. Lahko ga spremenite, če je treba.

  Namig: Ne uporabljajte »kliknite tukaj« ali podobnih opisnih izrazov. Povezava naj vsebuje natančen in kratek opis ciljne strani.

 4. Vnesite URL hiperpovezave v polje naslov in izberite Vstavi.

  Pogovorno okno» hiperpovezava «za OneNote za splet

Preimenovanje odsekov

Z opisnimi in natančno naslovljenimi razdelki lahko uporabniki najdejo odsek, ki ga potrebujejo.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite urediti, in izberite Preimenuj odsek.

 2. Vnesite novo ime.

  Možnost» preimenovanje odseka «v OneNotu za splet

Brisanje odsekov

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene odseke, ki ne vsebujejo informacij.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite odstraniti, in izberite Izbriši odsek.

  Možnost» Izbriši meni odseka «v OneNotu za splet

 2. V pogovornem oknu za potrditev kliknite Da.

Dodajanje naslova ali preimenovanje strani

Uporabniki lahko z opisnimi in natančno naslovljenimi stranmi lažje najdejo ustrezno stran.

 1. V zvezku odprite stran, ki jo želite poimenovati ali preimenovati.

 2. Vnesite ime v vrstico za naslov nad uro in datumom.

  Preimenovanje strani v OneNotu za splet

Brisanje strani

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene strani, ki ne vsebujejo informacij.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek strani, ki jo želite odstraniti.

 2. Izberite Izbriši stran.

  Brisanje strani v OneNotu za splet

Uporaba dostopnega oblikovanja besedila

Za izboljšanje oblikovanja besedila izberite navadno pisavo sans serif, uporabite večjo velikost pisave, besedilo poravnajte levo in se izogibajte čezmerni uporabi tiskanih črk ali ležečega oblikovanja.

 1. Izberite besedilo, ki ga želite oblikovati.

 2. Na zavihku osnovno lahko izberete, na primer, večjo velikost pisave in pisavo sans-serif. Za poudarek lahko uporabite tudi druge možnosti oblikovanja, na primer krepko pisavo.

Uporaba dostopne barve besedila

Če želite zagotoviti, da se besedilo prikaže tudi v načinu visokega kontrasta, uporabite samodejno nastavitev za barve pisave.

 1. Izberite besedilo.

 2. Na zavihku osnovno kliknite puščico dol na gumbu Barva pisave in izberite samodejno.

  Možnosti menija» Barva pisave «v OneNotu za splet

Uporaba ustrezne poravnave

Poravnajte odstavke levo, da se izognete neenakomernim razmikom med besedami.

 1. Izberite besedilo, ki ga želite spremeniti.

 2. Na zavihku osnovno izberite poravnava odstavka > Poravnaj levo.

  Možnosti menija poravnava odstavka v programu OneNote za splet.

Uporaba vgrajenih slogov naslova

Uporabite vgrajene sloge naslovov za oblikovanje orisa strani zvezka za bralnike zaslona. Bralniki zaslona ne razlagajo vrstice besedila z veliko in krepko pisavo kot glavo, razen če so uporabljeni vgrajeni slogi.

 1. Izberite besedilo za naslov.

 2. Na zavihku osnovno izberite slog naslovov, kot je na primer razdelek 2.

  Možnosti slogov naslovov v OneNotu za splet

Uporaba označenih seznamov

Ko je to mogoče, razdelite besedilo z oznakami, da izboljšate berljivost in krmarjenje.

 1. Premaknite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali pa izberite besedilo, ki ga želite vključiti na seznam.

 2. Na zavihku osnovno izberite oznake.

 3. Če želite spremeniti slog oznak, kliknite puščico dol na gumbu oznake in izberite želeni slog.

  Meni z označenim seznamom v OneNotu za splet

 4. Po potrebi vnesite elemente seznama.

  Namig: Če želite, da bralniki zaslona začasno ustavite, uporabite piko ali vejico na koncu vsakega elementa seznama.

Uporaba razporejenih seznamov

Za zaporedje uporabite oštevilčen seznam, ker je spremljanje teh lažje od neprekinjenega bloka besedila.

 1. Premaknite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali pa izberite besedilo, ki ga želite vključiti na seznam.

 2. Na zavihku osnovno izberite oštevilčevanje.

 3. Če želite spremeniti slog oštevilčevanja, kliknite puščico dol na gumbu oštevilčevanje in izberite želeni slog.

  Možnosti menija oštevilčenega seznama v OneNotu za splet

 4. Po potrebi vnesite elemente seznama.

Glejte tudi

Pravila za preverjevalnik dostopnosti

S Preverjevalnikom dostopnosti izboljšajte dostopnost

Naredite dostop do Wordovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Omogoči dostop do Excelovih dokumentov za osebe s posebnimi potrebami

Poskrbite za dostopnost PowerPointovih predstavitev osebam s posebnimi potrebami

Poskrbite za dostop do Outlookove e-pošte osebam s posebnimi potrebami

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Ostanite na tekočem s storitvijo Microsoft 365

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×