Prikazivanje i brisanje istorije pregledača u programu Microsoft Edge

Primenjuje se na: Microsoft EdgeWindows 10

Istoriju pregledanja čine informacije koje program Microsoft Edge pamti, uključujući informacije koje ste uneli u obrasce, lozinke i lokacije koje ste posetili, i čuva ih dok surfujete vebom.

Veći deo ovih informacija se čuva samo na računaru, ali ako koristite aplikaciju Cortana, neke informacije se čuvaju i u oblaku, što pomaže ovoj aplikaciji da vam u pravo vreme pruži pomoć i predloge koji su prilagođeniji vama.

  1. Da biste pogledali istoriju pregledanja, izaberite stavke Favoriti > Istorija .
  2. Izaberite Obriši istoriju.
  3. Odaberite tipove podataka koje želite da uklonite sa računara, a zatim izaberite opciju Obriši.
  4. Ako koristite aplikaciju Cortana i želite da obrišete istoriju pregledanja sačuvanu u oblaku, izaberite Promeni u oblaku informacije koje Microsoft Edge ima o meni, a zatim i Obriši aktivnost.

 

Šta se briše kada obrišete istoriju pregledanja

Tipovi informacija Šta se briše Gde se čuva
Istorija pregledanja URL adrese lokacija koje ste posetili, kao i datum i vreme svake posete. U oblaku i na računaru
Kolačići i sačuvani podaci o veb lokacijama Informacije koje lokacije čuvaju na računaru kako bi zapamtile vaše željene postavke, kao što su informacije za prijavljivanje ili vaša lokacija. Na računaru
Keširani podaci i datoteke Kopije stranica, slika i ostalog medijskog sadržaja sačuvanog na računaru. Pregledač koristi ove kopije kako bi brže učitao sadržaj kada sledeći put posetite ove lokacije. Na računaru

Kartice koje su sklonjene za posle ili nedavno zatvorene

Kartice koje su sklonjene za posle ili nedavno zatvorene. Na računaru
Istorija preuzimanja Lista datoteka koje ste preuzeli sa veba. Ovo će obrisati samo listu, a ne i datoteke koje ste preuzeli. Na računaru
Podaci za automatsko popunjavanje (sadrži obrasce i kartice)  Informacije koje ste uneli u obrasce, kao što su adresa e-pošte, kreditna kartica ili adresa za isporuku.  Na računaru
Lozinke Lozinke koje ste sačuvali za lokacije.  Na računaru
Licence za medije PlayReady licence za sadržaj/licence za sadržaj u okviru usluge upravljanja digitalnim pravima.  Na računaru
Dozvole za veb lokacije Izaberite Upravljanje dozvolama da biste prikazali listu za svaku veb lokaciju, uključujući lokaciju, prikaz preko celog ekrana, iskačuće prozore i automatsku reprodukciju medijskih sadržaja.  Na računaru