Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje računara u prethodno stanje

Primenjuje se na: Windows 7Windows 8.1

Da biste saznali kako da napravite rezervne kopije i vratite pojedinačne datoteke u prethodno stanje na računaru sa operativnim sistemom Windows:

Da biste saznali kako da napravite rezervnu kopiju i vratite datoteke u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows 10:

Pravljenje rezervnih kopija

Postoji nekoliko načina da napravite rezervnu kopiju računara.
 
 1. Pritisnite taster Start , a zatim izaberite Kontrolna tabla Sistem i održavanje > Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje.
 2. Uradite nešto od navedenog:
  • Ako nikada ranije niste koristili program „Windows rezervne kopije“, kliknite na dugme Podesi pravljenje rezervne kopije i sledite korake u čarobnjaku.
  • Ako ste već kreirali rezervnu kopiju, možete sačekati izvršavanje redovnog pravljenja rezervne kopije ili možete ručno kreirati novu rezervnu kopiju tako što ćete kliknuti na dugme Napravi rezervnu kopiju odmah.
  • Ako ste već kreirali rezervnu kopiju, ali želite da kreirate novu, potpunu rezervnu kopiju, izaberite stavku Kreiraj novu, potpunu rezervnu kopiju i sledite korake u čarobnjaku.

Kreiranje slike sistema

Slike sistema sadrže sve informacije o računaru u određenom stanju.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na taster Start , a zatim izaberite Kontrolna tabla > Sistem i održavanje > Pravljenje rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje.
 2. U levom oknu odaberite Kreiraj sliku sistema, a zatim sledite korake u čarobnjaku. 
  Neophodna je administratorska dozvola
   Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili pružite potvrdu.

Čuvanje različitih verzija slika sistema

Možete da čuvate nekoliko verzija slika sistema. Na unutrašnjim i spoljnim čvrstim diskovima, starije slike sistema će se izbrisati kada na disk jedinicama ponestane prostora. Da biste sačuvali prostor na disku, brišite stare slike sistema.
 
Ako slike sistema čuvate na lokaciji na mreži, možete sačuvati samo najaktuelniju sliku za svaki računar. Slike sistema se čuvaju u formatu disk jedinica\WindowsImageBackup\ime računara\. Ako već imate sliku sistema računara, a kreirate novu za isti računar, nova slika sistema će zameniti postojeću.

Ako želite da zadržite staru sliku sistema, pre kreiranja nove slike sistema možete da je iskopirate na drugu lokaciju sledeći ove korake.
 
 1. Dođite do lokacije slike sistema.
 2. Kopirajte fasciklu WindowsImageBackup na novu lokaciju.

 

Kreiranje tačke vraćanja

Tačke vraćanja možete da koristite da biste vratili sistemske datoteke računara na prethodnu tačku u vremenu. Oporavak sistema automatski kreira tačke vraćanja jednom sedmično i kada otkrije početak neke promene na računaru, kao što je instalacija programa ili upravljačkog programa.

Evo kako možete da kreirate tačku vraćanja.
 1. Kliknite desnim tasterom miša na taster Start , a zatim izaberite Kontrolna tabla > Sistem i održavanje > Sistem.
 2. U levom oknu izaberite stavku Zaštita sistema.
 3. Izaberite karticu Zaštita sistema i kliknite na dugme Kreiraj.
 4. U dijalogu Zaštita sistema otkucajte opis i kliknite na dugme Kreiraj.

Vraćanje u prethodno stanje

 1. Kliknite desnim tasterom miša na taster Start , a zatim izaberite Kontrolna tabla > Sistem i održavanje > Pravljenje rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje.
 2. Uradite nešto od navedenog:
  • Izaberite stavku Vrati moje datoteke u prethodno stanje da biste vratili svoje datoteke u prethodno stanje.
  • Izaberite stavku Vrati datoteke svih korisnika u prethodno stanje da biste datoteke svih korisnika vratili u prethodno stanje.
 3. Uradite nešto od navedenog:
  • Da biste pregledali sadržaj rezervne kopije, izaberite stavku Potraži datoteke ili Potraži fascikle. Kada tražite fascikle, ne možete da vidite pojedinačne datoteke unutar fascikle. Da biste prikazali datoteke, koristite opciju Potraži datoteke.
  • Da biste pretraživali sadržaj rezervne kopije izaberite stavku Pretraga, otkucajte ime ili deo imena datoteke i kliknite na dugme Pretraga.

Vraćanje rezervne kopije napravljene na drugom računaru u prethodno stanje

Datoteke iz rezervne kopije kreirane na drugom računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7 možete da vratite u prethodno stanje.
 1. Pritisnite taster Start  , a zatim izaberite Kontrolna tabla > Sistem i održavanje > Pravljenje rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje.
 2. Odaberite Izaberite drugu rezervnu kopiju iz koje ćete vratiti datoteke, a zatim sledite korake u čarobnjaku. 
  Neophodna je administratorska dozvola
  Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili pružite potvrdu.

 

Pronalaženje datoteka koje su vraćene u prethodno stanje iz rezervne kopije kreirane na drugom računaru

Ako vraćate u prethodno stanje datoteke iz rezervne kopije kreirane na drugom računaru, datoteke će biti vraćene u fasciklu pod korisničkim imenom koje je bilo korišćeno za kreiranje rezervne kopije. Ako se korisnička imena razlikuju, biće potrebno da dođete do fascikle u koju su datoteke vraćene. Na primer, ako je vaše korisničko ime na računaru na kom je kreirana rezervna kopija bilo Moli, a korisničko ime na računaru na koji se rezervna kopija vraća u prethodno stanje glasi MoliC, datoteke vraćene u prethodno stanje će biti sačuvane u fascikli sa oznakom Moli.
 
Da biste pronašli datoteke vraćene u prethodno stanje:
 1. Pritisnite taster Start  , a zatim izaberite Računar.
 2. Kliknite dvaput na ikonu disk jedinice na kojoj su datoteke sačuvane, na primer C:\.
 3. Kliknite dvaput na fasciklu Korisnici. Videćete fasciklu za svaki korisnički nalog.
 4. Dvaput kliknite na fasciklu sa korisničkim imenom koje je korišćeno za kreiranje rezervne kopije. Datoteke vraćene u prethodno stanje će se nalaziti u raznim fasciklama na osnovu toga gde su se originalno nalazile.

 

Vraćanje datoteka u prethodno stanje nakon vraćanja računara u prethodno stanje pomoću rezervne kopije slike sistema

Kada vratite računar u prethodno stanje pomoću rezervne kopije slike sistema, možda postoje novije verzije nekih datoteka u rezervnoj kopiji datoteka koje želite da vratite u prethodno stanje.

Sledite ove korake da biste vratili datoteke u prethodno stanje iz rezervne kopije datoteka koja je kreirana nakon pravljenja rezervne kopije slike.

 1. Pritisnite taster Start , a zatim izaberite Kontrolna tabla > Sistem i održavanje >Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje.
 2. Odaberite Izaberite drugu rezervnu kopiju iz koje ćete vratiti datoteke
  Neophodna je administratorska dozvola
   Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili pružite potvrdu.
 3. U okviru Period pravljenja rezervne kopije izaberite opseg datuma rezervne kopije koji sadrži datoteke koje želite da vratite u prethodno stanje i sledite korake u čarobnjaku.