Prvi koraci sa korišćenjem kontrole pogledom u operativnom sistemu Windows 10

Primenjuje se na: Windows 10

Kontrola pogledom vam omogućava da koristite tehnologiju praćenja pogleda za upravljanje pokazivačem miša, kucanje pomoću tastature na ekranu i komuniciranje sa osobama pomoću funkcije pretvaranja teksta u govor.

Da biste uključili kontrolu pogledom, priključite podržani uređaj za praćenje pogleda na računar i podesite ga. Zatim izaberite Start  > Postavke  > Lakši pristup  > Kontrola pogledom (pregled) i izaberite Uključi kontrolu pogledom.

Korišćenje table za pokretanje

Kada uključite kontrolu pogledom, tabla za pokretanje se prikazuje na ekranu.

Tabla za pokretanje kontrole pogledom sadrži dugmad koja vam omogućavaju da promenite položaj table za pokretanje, aktivirate levi i desni taster miša, koristite precizne kontrole miša i pomeranja, otvorite tastaturu za kontrolu pogledom, pretvorite tekst u govor, otvorite Windows „Start“ meni i prikaz zadataka. Možete i da kalibrišete praćenje pogleda, otvorite postavke kontrole pogledom i pauzirate kontrolu pogledom tako da sakriva tablu za pokretanje.

Da biste izabrali dugme na tabli za pokretanje, zadržite pogled na njemu dok se ne aktivira. Zadržavanje pogleda je zapravo fokusiranje očiju na određeni deo ekrana i gledanje u tu tačku određeno vreme. Ovaj vremenski period se zove vreme zadržavanja.

Dugmad na tabli za pokretanje vam omogućavaju sledeće radnje:

 • Premeštanje table za pokretanje na vrh ili dno ekrana.
 • Kontrolisanje kursora miša, uključujući i dugmad za izbor desnog i levog tastera miš.
 • Kontrolisanje točkića miša za pomeranje veb stranice ili aplikacije.
 • Kucanje pomoću tastature za kontrolu pogledom.
 • Korišćenje funkcije pretvaranja teksta u govor pomoću kontrole pogledom za kucanje reči na ekranu i čitanje unosa naglas.
 • Brzi pristup tasteru Start, prikazu zadataka, kalibraciji uređaja za praćenju pogleda i postavkama kontrole pogledom.
 • Pauziranje kontrole pogledom ako, na primer, gledate film i ne želite da pokretima očiju slučajno izaberete dugmad na tabli za pokretanje.

Kontrolisanje miša

Da biste precizno kontrolisali miš, zadržite pogled na dugmetu Precizan miš na tabli za pokretanje. Zatim usmerite pogled na mesto na ekranu gde želite da postavite kursor. Nakon toga, možete da dodatno doterate ovaj položaj i izaberete radnju koju želite da izvršite (levi klik, dvostruki levi klik, desni klik ili zatvaranje).

Miš za kontrolu pogledom vam omogućava da doterate položaj kursora miša, a zatim i da obavite desni klik, levi klik ili dvostruki klik mišem.

Možete i direktnije da kontrolišete miš tako što ćete zadržati pogled na dugmadima Levi klik ili Desni klik na tabli za pokretanje, pa zatim usmeriti pogled na mesto na ekranu gde želite da dođe do radnje mišem.

Da biste otkazali radnju mišem nakon što ste je izabrali, skrenite pogled sa ekrana. Tako ćete se vratiti na tablu za pokretanje.

Listajte kroz veb stranice i aplikacije

Da biste se kretali kroz veb stranice i aplikacije, zadržite pogled na dugmetu Pomeranje na tabli za pokretanje. Zatim usmerite pogled na mesto na ekranu gde želite da postavite kursor. Možete zatim da zadržite pogled na dugmetu za nagore, nadole, ulevo ili udesno da biste pomerali sadržaj u tom smeru. Što duže zadržite pogled na nekom od ovih tastera, brže ćete pomerati sadržaj.

Dugme za pomeranje kontrolom pogledom vam omogućava da brzo pomerate sadržaj veb stranice ili aplikacije.

Da biste otkazali radnju pomeranja nakon što ste je izabrali, skrenite pogled sa ekrana. Tako ćete se vratiti na tablu za pokretanje.

Kucanje pomoću tastature za kontrolu pogledom

Da biste otvorili tastaturu i počeli da unosite tekst, zadržite pogled na dugmetu tastatura  na tabli za pokretanje, a zatim zadržite pogled na znakovima koje želite otkucate.

Tastatura za kontrolu pogledom sadrži dugmad koja vam omogućavaju da promenite položaj tastature, brišete reči i znakove, dugme za uključivanje i isključivanje poteznog pisanja i razmaknicu.

Kako zadržavate pogled na slovima, pri vrhu tastature će se prikazivati predlozi teksta. Zadržite pogled na reči da biste je izabrali.

Da biste otkucali brojeve i simbole, izaberite taster &123. Da biste izabrali druge tastere, izaberite taster Fn.

Korišćenje poteznog pisanja

Brže kucajte reči pomoću poteznog pisanja. Potezno pisanje vam omogućava da formirate reči tako što ćete zadržati pogled na prvom i poslednjem slovu u reči, a samo kratko pogledati slova između njih. Na poslednjem slovu će se prikazati predlog reči. Ako predviđanje nije tačno, možete da izaberete neko drugo.

Da biste uključili potezno pisanje, zadržite pogled na dugmetu Postavke kontrole pogledom  na tabli za pokretanje. Zatim zadržite pogled na preklopniku Potezno pisanje da biste ga uključili. Kada uključite potezno pisanje, moći ćete da ga uključite i isključite preko tastera za potezno pisanje na tastaturi.

Promena postavki kontrole pogledom

Kontrola pogledom nudi različite postavke koje možete da prilagodite svojim potrebama. Da biste ih promenili, zadržite pogled na Postavkama kontrole pogledom  na tabli za pokretanje. Možete da promenite sledeće postavke:

 • Vreme zadržavanja prilikom kucanja. Podesite vreme zadržavanja za slova, brojeve i simbole.
 • Opšte vreme zadržavanja. Podesite vreme zadržavanja za funkcijske tastere, predviđanja reči i kontrole kursora miša.
 • Potezno pisanje. Uključite potezno pisanje ili ga isključite.
 • Kursor pogleda. Uključite kursor koji prikazuje u koju tačku su vam usmerene oči kada zadržavate pogled na funkcijama kontrole pogledom kao što je tabla za pokretanje.

Neka se reči pročitaju naglas uz pretvaranje teksta u govor pomoću kontrole pogleda

Komunicirajte sa prijateljima i porodicom koristeći pretvaranje teksta u govor. Da biste koristili ovu funkciju, zadržite pogled na dugmetu Tekst u govor na tabli za pokretanje. Zatim koristite tastaturu za pisanje rečenica i izaberite dugme Reprodukuj da bi se rečenice pročitale naglas.

Pretvaranje teksta u govor pomoću kontrole pogledom, prikazivanje dugmadi za brze fraze, uređivanje dugmadi za brze fraze, dugme za reprodukovanje, dugme za zaustavljanje i dugme za prethodnu rečenicu.

Pri vrhu ekrana se nalaze brze fraze koje će se izgovoriti čim ih izaberete. Da biste promenili brze fraze, zadržite pogled na dugmetu Uredi sa leve strane brzih fraza.

Da biste promenili glas koji Windows koristi za čitanje naglas, izaberite Start  > Postavke  > Vreme i jezik  > Govor  i odaberite glas iz menija ispod stavke Tekst u govor.

Najčešća pitanja

Koji su uređaji za praćenje pogleda podržani?

Kontrola pogledom podržava sledeće uređaje za praćenje pogleda:

Tobii 

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • Izabrani laptopovi i monitori sa integrisanim praćenjem pogleda

EyeTech

 • TM5 Mini

U kojim verzijama operativnog sistema Windows radi kontrola pogledom?

Kontrola pogledom je dostupna za Windows 10, počev od ispravke Fall Creators Update (verzija 1709). On radi na svim Windows 10 računarima, uključujući tablete. Kontrola pogledom nije podržana u operativnom sistemu Windows 10 S. Saznajte dodatne informacije o korišćenju operativnog sistema Windows 10 S sa asistivnom tehnologijom.

Koje jezike podržava kontrola pogledom?

Kontrola pogledom je dostupna na svim tržištima. Međutim, tastatura za kontrolu pogledom podržava samo raspored tastera na tastaturi za engleski (SAD). Osim toga, određeni delovi teksta u postavkama kontrole pogledom su dostupni samo na engleskom jeziku.

Da li Microsoft prikuplja podatke o praćenju pogleda?

Microsoft ne prikuplja, čuva niti deli informacije o praćenju pogleda.

Da li kontrola pogledom radi ako nosim naočare ili ako mi je računar smešten pored prozora?

U zavisnosti od uređaja za praćenje pogleda, kontrola pogledom možda neće raditi dobro na mestima koja su izložena snažnoj sunčevoj svetlosti. Osim toga, praćenje pogleda radi drugačije u zavisnosti od boje, veličine ili oblika oka. Pored toga, i drugi faktori mogu da utiču na preciznost praćenje pogleda.

Da biste bolje razumeli ograničenja uređaja za praćenje pogleda, pregledajte dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj.

Da biste pronašli dodatnu pomoć za kontrolu pogledom u operativnom sistemu Windows, obratite se podršci Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima.