Prikazivanje i brisanje istorije pregledača u programu Microsoft Edge

Primenjuje se na: Microsoft EdgeWindows 10

Microsoft Edge pamti podatke o vama kako biste mogli da se jednostavnije vratite na omiljenu veb lokaciju ili ispunite obrasce. Ukoliko ne koristite InPrivate prozor, on čuva istoriju pregledanja – lozinke, informacije koje ste uneli u obrasce, lokacije koje ste posetili, kao i druge informacije.

Veći deo ovih informacija se čuva samo na računaru, ali ako koristite aplikaciju Cortana, neke informacije se čuvaju i u oblaku, tako da Cortana može da vam u pravo vreme pruži pomoć i predloge koji su prilagođeniji vama.

Istoriju pregledanja možete lako da vidite – samo izaberite stavku Favoriti > Istorija . Istoriju možete da obrišete u svakom trenutku.

Brisanje istorije pregledanja koja se čuva na računaru

  1. Da biste pregledali istoriju pregledanja u pregledaču Microsoft Edge, izaberite Favoriti > Istorija .
  2. Izaberite Obriši istoriju.
  3. Izaberite tipove podataka koje želite da uklonite sa računara (pogledajte opise u tabeli). Na primer, možda ćete želeti da uklonite istoriju pregledanja i kolačiće, ali i da sačuvate istoriju za automatsko popunjavanje i lozinke.
  4. Izaberite Obriši.

Brisanje istorije pregledanja sačuvane u oblaku (ako koristite Cortana)

  1. Da biste pregledali istoriju pregledanja u pregledaču Microsoft Edge, izaberite Favoriti > Istorija .
  2. Izaberite stavku Promeni informacije koje Microsoft Edge zna o meni u oblaku, a zatim izaberite Obriši aktivnost.

Šta možete da izbrišete u istoriji pregledanja

Tipovi informacija Šta se briše Gde se čuva
Istorija pregledanja URL adrese lokacija koje ste posetili, kao i datum i vreme svake posete. U oblaku i na računaru
Kolačići i sačuvani podaci o veb lokacijama Informacije koje lokacije čuvaju na računaru kako bi zapamtile vaše željene postavke, kao što su informacije za prijavljivanje ili vaša lokacija. Na računaru
Keširani podaci i datoteke Kopije stranica, slika i ostalog medijskog sadržaja sačuvanog na računaru. Pregledač koristi ove kopije kako bi brže učitao sadržaj kada sledeći put posetite ove lokacije. Na računaru

Kartice koje su sklonjene za posle ili nedavno zatvorene

Kartice koje su sklonjene za posle ili nedavno zatvorene. Na računaru
Istorija preuzimanja Lista datoteka koje ste preuzeli sa veba. Ovo će obrisati samo listu, a ne i datoteke koje ste preuzeli. Na računaru
Podaci za automatsko popunjavanje (sadrži obrasce i kartice)  Informacije koje ste uneli u obrasce, kao što su adresa e-pošte, kreditna kartica ili adresa za isporuku.  Na računaru
Lozinke Lozinke koje ste sačuvali za lokacije.  Na računaru
Licence za medije PlayReady licence za sadržaj/licence za sadržaj u okviru usluge upravljanja digitalnim pravima.  Na računaru
Dozvole za veb lokacije Izaberite Upravljanje dozvolama da biste prikazali listu za svaku veb lokaciju, uključujući lokaciju, prikaz preko celog ekrana, iskačuće prozore i automatsku reprodukciju medijskih sadržaja.  Na računaru

 

Srodne teme

Blokiranje iskačućih prozora u pregledaču Microsoft Edge

Kada ne možete da se prijavite na Microsoft nalog

Oporavak Microsoft naloga