Prikazivanje i brisanje istorije pregledača u programu Microsoft Edge

Primenjuje se na: Microsoft EdgeWindows 10

 

Uz vašu dozvolu pregledač

novi Microsoft Edge 

 može da pamti podatke umesto vas kako biste mogli da se jednostavnije vratite na omiljenu veb lokaciju ili ispunite obrasce. Pregledač Microsoft Edge čuva vaše podatke o pregledanju – lozinke, informacije koje ste uneli u obrasce, lokacije koje ste posetili i druge informacije. Drugi režimi pregledanja, kao što su InPrivate pregledanje i režim „Gost“, drugačije rade i čuvaju manje podataka od uobičajenog pregledanja.

Vaši podaci o pregledanju se skladište na vaš uređaj. Ako ste uključili sinhronizaciju, ove vrste podataka se mogu uskladištiti i u Microsoft oblaku za sinhronizaciju u svim vašim verzijama pregledača Microsoft Edge u kojima ste prijavljeni.

Istoriju pregledanja možete da vidite i obrišete tako što ćete izabrati Postavke i dodatne opcije  > Istorija  > Upravljaj istorijom. Istoriju pregledanja možete da izbrišete u bilo kom trenutku.

Uklanjanje podataka o pregledanju uskladištenih na računaru


Da biste izbrisali podatke o pregledanju na računaru, proverite da li je sinhronizacija isključena. Sinhronizovane stavke će biti obrisane na svim sinhronizovanim uređajima.

Uputstva za brisanje podataka o pregledanju u pregledaču Microsoft Edge:

  1. Izaberite Postavke i dodatne opcije Postavke  > Privatnost i usluge .
  2. U odeljku Obriši podatke ο pregledanju izaberite stavku Odaberite stavke za brisanje.
  3. Odaberite vremenski opseg u padajućem meniju vremenskog opsega.
  4. Odaberite vrste podataka koje želite da obrišete (pogledajte opise u tabeli u nastavku). Na primer, možda ćete želeti da uklonite istoriju pregledanja i kolačiće, ali i da zadržite lozinke i podatke za popunjavanje obrazaca.
  5. Izaberite Obriši sada.

Brisanje podataka o pregledanju uskladištenih u oblaku (ako ste uključili sinhronizaciju ili personalizaciju)


Za upravljanje i brisanje podataka uskladištenih u Microsoft oblaku, pogledajte kontrolnu tablu za privatnost. Na kontrolnoj tabli za privatnost možete da prikažete ili izbrišete svoje podatke. Podaci koje izbrišete na kontrolnoj tabli za privatnost neće se izbrisati sa vašeg uređaja.

Da biste saznali više o tome kako da prekinete deljenje podataka sa korporacijom Microsoft, pogledajte članak Microsoft Edge, podaci o pregledanju i privatnost.

Pregledanje podataka koje možete da izbrišete u pregledaču


Tipovi informacija Šta se briše Gde se čuva
Istorija pregledanja URL adrese lokacija koje ste posetili, kao i datum i vreme svake posete. Na uređaju (ili ako je sinhronizacija uključena, na svim sinhronizovanim uređajima)
Istorija preuzimanja Lista datoteka koje ste preuzeli sa veba. Ovo će obrisati samo listu, a ne i datoteke koje ste preuzeli. Na uređaju
Kolačići i drugi podaci o veb lokaciji Informacije koje lokacije čuvaju na uređaju kako bi zapamtile vaše željene postavke, kao što su informacije za prijavljivanje ili vaša lokacija i licence za medije. Na uređaju
Keširane slike i datoteke Kopije stranica, slika i ostalog medijskog sadržaja sačuvanog na uređaju. Pregledač koristi ove kopije kako bi brže učitao sadržaj kada sledeći put posetite ove lokacije. Na uređaju
Lozinke Lozinke za lokacije koje ste sačuvali. Na uređaju (ili ako je sinhronizacija uključena, na svim sinhronizovanim uređajima)
Automatski popunjavaj podatke iz obrasca (sadrži obrasce i kartice)  Informacije koje ste uneli u obrasce, kao što su adresa e-pošte, kreditna kartica ili adresa za isporuku. Na uređaju (ili ako je sinhronizacija uključena, na svim sinhronizovanim uređajima)
Dozvole za lokacije Idite na Postavke i dodatne opcije  > Postavke > Dozvole za lokacije da biste prikazali listu za svaku veb lokaciju, uključujući lokaciju, kolačiće, iskačuće prozore i automatsku reprodukciju medijskih sadržaja. Na uređaju
Hostovani podaci aplikacija Informacije o veb aplikacijama se skladište na uređaju. To obuhvata podatke iz prodavnice Microsoft Store. Da biste videli aplikacije sačuvane u pregledaču Microsoft Edge, idite na Postavke i dodatne opcije  > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama. Na uređaju

Obrišite podatke o pregledanju za Internet Explorer pomoću pregledača Microsoft Edge


Pomoću pregledača Microsoft Edge možete da obrišete sve podatke o pregledanju za Internet Explorer. Brisanje podataka o pregledanju pregledača Internet Explorer neće uticati na vaše podatke o pregledanju u drugom pregledaču.

  1. U pregledaču Microsoft Edge izaberite Postavke i dodatne opcije  > Postavke  > Privatnost i usluge .
  2. U odeljku Brisanje podataka o pregledanju za Internet Explorer izaberite opciju Odaberite stavke za brisanje.
  3. Odaberite vrste podataka koje želite da uklonite.
  4. Izaberite dugme Izbriši.