Povezivanje Bluetooth uređaja


Možete da povežete sve vrste Bluetooth uređaja sa računarom, uključujući tastature, miša, telefone, zvučnike i još mnogo toga. Da biste to uradili, vaš računar će morati da ima Bluetooth. Neki računari, kao što su laptop računari i tableti imaju ugrađen Bluetooth. Ako ga vaš računar nema, možete da priključite USB Bluetooth adapter na USB port na računaru da biste ga koristili. Da biste počeli da koriste Bluetooth, najpre je potrebno da uparite Bluetooth uređaj sa računarom.

U operativnom sistemu Windows 7

 1. Uključite Bluetooth uređaj i podesite ga da bude podložan prepoznavanju.

  Način na koji ćete ga učiniti podložnim prepoznavanju zavisi od uređaja. Proverite uređaj ili posetite veb lokaciju proizvođača da biste saznali kako da to uradite.
 2. Kliknite na dugme Start
  Start button icon
   > Uređaji i štampači.
 3. Izaberite Dodavanje uređaja > izaberite uređaj > Sledeće.
 4. Sledite ostala uputstva ako se eventualno pojave. Ako se ne pojave, završili ste i povezani ste.
Vaš Bluetooth uređaj i računar se obično automatski povezuju uvek kada su uređaji u međusobnom dometu, a Bluetooth je omogućen.

U operativnom sistemu Windows 8.1

 1. Uključite Bluetooth uređaj i podesite ga da bude podložan prepoznavanju.

  Način na koji ćete ga učiniti podložnim prepoznavanju zavisi od uređaja. Proverite uređaj ili posetite veb lokaciju proizvođača da biste saznali kako da to uradite.
 2. Kliknite na dumge Start  > otkucajte Bluetooth > izaberite sa liste Postavke za Bluetooth.
 3. Uključite Bluetooth > izaberite uređaj > Upari.
 4. Sledite uputstva ako se pojave. Ako se ne pojave, završili ste i povezani ste.
Vaš Bluetooth uređaj i računar se obično automatski povezuju uvek kada su uređaji u međusobnom dometu, a Bluetooth je omogućen.

Svojstva

ID članka: 15290 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije