Promena postavki bezbednosti i privatnosti u programu Internet Explorer 11

Primenjuje se na: Windows 10Internet ExplorerWindows 8.1

Postavke privatnosti

Prilagođavanjem postavki privatnosti u programu Internet Explorer možete da utičete na način na koji veb lokacije prate vaše aktivnosti na mreži. Na primer, možete da odlučite koji kolačići će se skladištiti, kako i kada lokacije mogu da koriste informacije o vašoj lokaciji i da blokirate neželjene iskačuće prozore.

 

Bezbednosne zone

Time što ćete promeniti postavke bezbednosti, možete da prilagodite način na koji Internet Explorer pomaže u zaštiti računara od potencijalno štetnih ili zlonamernih sadržaja na vebu. Internet Explorer automatski dodeljuje sve veb lokacije bezbednosnim zonama: internet, lokalni intranet, pouzdane lokacije ili ograničene lokacije. Svaka zona ima različit podrazumevani bezbednosni nivo koji određuje vrstu sadržaja koji može biti blokiran na toj lokaciji. U zavisnosti od nivoa bezbednosti lokacije, neki sadržaj može biti blokiran dok ne odaberete da ga dozvolite, ActiveX kontrole se možda neće pokretati automatski ili ćete možda viđati upite sa upozorenjima na pojedinim lokacijama. Možete da prilagodite postavke za svaku zonu i odredite jačinu željene, odnosno neželjene zaštite.