Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Poslednji put ažurirano: oktobra 2010.

Sadržaj

Ova stranica je dodatak Izjavi o privatnosti za Microsoft Lync proizvode. Pročitajte izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode i ovaj dodatak da biste razumeli načine prikupljanja podataka i njihovog korišćenja u vezi sa određenim Microsoft Lync proizvodom ili uslugom.

Ovaj dodatak izjavi o privatnosti odnosi se na primenu i upotrebu Microsoft Lync 2010 Attendee komunikacijskog softvera koji je raspoređen na mreži vašeg preduzeća. Ako koristite Microsoft Lync Server 2010 kao uslugu (drugim rečima, ako treće lice [na primer Microsoft] hostuje servere na kojima se softver pokreće), informacije će biti prenete tom trećem okviru. Da biste saznali više o korišćenju vaših podataka koji se iz preduzeća prenose trećem licu, obratite se administratoru preduzeća ili dobavljaču usluga.

Arhiviranje

Svrha ove funkcije: Arhiviranje omogućava administratoru da arhivira razmenu trenutnih poruka, aktivnosti sa sastanka i sadržaj i karakteristike korišćenja, kao što su početak sastanka i pridruživanja.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Arhiviranje skladišti sadržaj razgovora putem trenutnih poruka, informacije o upotrebi trenutnih poruka, sadržaju sastanka i informacijama o sastanku na serveru koji konfiguriše administrator. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Administrator može da koristi ove informacije da bi upravljao korišćenjem programa Lync 2010 Attendee u preduzeću.

Izbor/kontrola: Arhiviranje je podrazumevano isključeno i administrator preduzeća mora da ga uključi. Trebalo bi da pregledate smernice za korišćenje podataka i nadgledanje preduzeća da biste utvrdili da li arhiviranje može da se omogući.

Evidentiranje na strani klijenta

Svrha ove funkcije: Client-Side evidentiranje vam omogućava da u korisničkom profilu evidencijite informacije o korišćenju učesnika na računaru. Informacije se mogu koristiti za rešavanje svih problema učesnika na koje možete naići.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako vi ili vaš administrator omogućite Client-Side Vođenje evidencije, informacije kao što su sledeće skladištiće se na računaru: tema sastanka, lokacija, session initiation protocol (SIP) poruke, odgovori prilikom korišćenja programa Attendee, informacije o pošiljaocu i primaocu svake poruke učesnika i usmeravanje poruke koje je poruka preduzela. Sadržaj sastanka u koji ste koristili učesnika za pridruživanje se ne skladišti. Informacije se ne šalju automatski korporaciji Microsoft, ali možete odabrati da ručno pošaljete informacije.

Upotreba informacija: Evidencije na strani klijenta mogu da se koriste za rešavanje problema sa učesnicima.

Izbor/kontrola: Client-Side Vođenje evidencije je podrazumevano isključeno i mora da ga uključi administrator preduzeća. Ako administrator nije onemogućio kontrolu evidentiranja, možete da promenite postavke na sledeći način:

 1. U prozoru razgovora učesnika izaberite stavku Meni, a zatim stavku Postavke.

 2. Izaberite stavku Opšte, a zatim izaberite stavku Uključi vođenje evidencije u programu Lync Attendee i Uključi Windows evidentiranje događaja za Lync Attendee.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva

Svrha ove funkcije: Ako odaberete da učestvujete, program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP) prikuplja osnovne informacije o konfiguraciji hardvera i načinu na koji koristite Microsoft softver i usluge kako bi se identifikovali trendovi i obrasci korišćenja. CEIP takođe prikuplja tipove i broj grešaka na koje naiđete, performanse softvera i hardvera i brzinu usluga. Microsoft ne prikuplja vaše ime, adresu ni druge kontakt informacije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: CEIP informacije se automatski šalju korporaciji Microsoft kada je CEIP uključen. Više informacija o informacijama koje se prikupljaju, obrađuju ili prenose od strane CEIP-a potražite u izjavi o privatnosti za Microsoft program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva.

Upotreba informacija: Korporacija Microsoft koristi ove informacije da bi unapredila kvalitet, pouzdanost i performanse Microsoft softvera i usluga.

Izbor/kontrola: CEIP je podrazumevano isključen, osim ako je administrator preduzeća odabrao da ga uključi za vas. Biće vam zatraženo da se prijavite u instalacioni program za Attendee. Ako administrator nije onemogućio kontrolu, možete da promenite CEIP postavke u bilo kom trenutku na sledeći način:

 1. U prozoru razgovora učesnika izaberite stavku Meni, a zatim stavku Postavke.

 2. Izaberite karticu Opšte, a zatim potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korporaciji Microsoft da prikuplja informacije o tome kako koristim Lync Attendee.

 3. Kliknite na dugme U redu .

Napomena:  Ako administrator promeni postavku tako da omogući ili onemogući CEIP dok korisnik već koristi Attendee, nova postavka će funkcionisati tek kada korisnik napusti Učesnika i ponovo se pridruži sastanku.

Deljenje radne površine/programa

Svrha ove funkcije: Funkcija "Deljenje radne površine /programa" omogućava vam da delite prikaz ekrana računara ili određenih programa koje koristite sa drugim učesnicima kada koristite učesnike.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako pokrenete sesiju deljenja, u zavisnosti od toga šta delite, svi učesnici sastanka moći će da vide monitore, celu radnu površinu ili izabrane programe na ekranu računara. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Deljenje radne površine/programa možete da koristite za saradnju sa učesnicima.

Izbor/kontrola:

Da biste pokrenuli deljenje radne površine/programa tokom tekućeg sastanka učesnika:

 1. U prozoru razgovora učesnika kliknite na dugme Deli .

 2. U meniju izaberite stavku Radna površina, monitor (ako ih imate više) ili Program da biste izabrali neke programe.

Da biste prestali da delite radnu površinu ili program:

 • Izaberite stavku Zaustavi deljenje sa trake za deljenje na vrhu ekrana.

Važno:  Dokumenti ili slike koji su otvoreni na radnoj površini i zaštićeni digitalnim Rights Management mogu biti vidljivi drugim osobama sa kojima delite radnu površinu u programu Attendee.

Kontrola deljenja radne površine/programa

Svrha ove funkcije: Kontrola deljenja radne površine/programa omogućava vam da kontrolu nad radnom površinom ili programom dodelite nekome ko koristi Microsoft Lync 2010 klijent ili učesnika na drugom računaru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada nekome dodelite kontrolu, ta osoba može da kontroliše vaš računar ili izabrani program i da unosi izmene, kao da on ili ona direktno koristi računar pomoću tastature i miša. Vi i drugi učesnici u programu Attendee moći ćete da vidite ove promene dok ih unosite. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kontrolu deljenja možete koristiti da biste omogućili drugima da preuzmu kontrolu nad vašom radnom površinom ili programima, u zavisnosti od toga šta delite, dok vi i drugi učesnici posmatrate.

Izbor/kontrola:

Da biste delili kontrolu nad radnom površinom, uradite sledeće:

1.Pokretanje deljenja radne površine ili programa.

2.U meniju Daj kontrolu, na traci za deljenje na vrhu ekrana izaberite osobu kojoj želite da date kontrolu.

Da biste povratili kontrolu nad svojom radnom površinom od udaljenog korisnika, uradite sledeće:

•U meniju Daj kontrolu , na traci za deljenje na vrhu ekrana izaberite stavku Preuzmi kontrolu.

Prilozi sastanaka

Svrha ove funkcije: Datoteke možete da delite sa učesnicima sastanka tako što ćete ih otpremiti kao priloge.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Prilozi se skladište u okviru učesnika u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je definisao administrator preduzeća. Možete odabrati da otpremite priloge. Priloge preuzimate vi ili druge osobe na sastanku. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije sadržane u otpremljenim prilozima sastanka dele se sa drugim učesnicima Lync 2010 sastanka.

Izbor/kontrola:

Izlagači mogu ograničiti dostupnost priloga u skladu sa ulogama učesnika sastanka (organizator, izlagač, svi). Ako prilog nije dostupan, ne možete da ga vidite na listi priloga.

Uključivanje u sastanak biranjem

Svrha ove funkcije: Funkcija pozivanja sastanka omogućava učesnicima koji su prisutni na sastanku da dodaju broj javne telefonske mreže (PSTN) u postojeći audio/video (AV) sastanak.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada PSTN korisnik koji je pozvan na AV sastanak primi poziv, on ili ona će primiti ID pozivaoca AV organizatora sastanka (a ne nužno ID pozivaoca strane koja ga dodaje na sastanak). Čim se PSTN korisnik javi na telefon, on ili ona će se odmah pridružiti sastanku.

Upotreba informacija:

ID pozivaoca organizatora šalje se PSTN korisniku koji je pozvan na sastanak.

Izbor/kontrola:

Ne postoji kontrola korisnika ili administratora preduzeća za uključivanje u sastanak biranjem. Ako je moguće, pre dodavanja PSTN korisnika, možete da pošaljete trenutnu poruku ili e-poruku PSTN korisniku da biste pitali da li želi da se pridruži AV sastanku kako bi bio svestan da će biti pozvan. PSTN korisnik takođe može odabrati da ne prihvati poziv.

Anketiranje

Svrha ove funkcije: Korisnici učesnika mogu da sprovedu anketu i prikupe anonimne odgovore učesnika tokom sastanaka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Pojedinačni glasovi su anonimni. Svi izlagači vide prikupljene rezultate ankete i svaki izlagač ih može prikazati svim učesnicima. Ankete se skladište na sistemu Lync Server 2010 u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je definisao administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Anketiranje poboljšava saradnju tako što izlagače omogućava da brzo odrede željene postavke učesnika.

Izbor/kontrola:

 • Izlagači mogu ograničiti dostupnost ankete prema ulogama učesnika (organizator, izlagač, svi) kada anketa nije prikazana svim učesnicima. Ako vam anketa nije dostupna, nije je moguće prikazati na listi sadržaja kada se trenutno ne deli i nije moguće sačuvati anketu na lokalnom računaru.

 • Izlagači mogu otvoriti ili zatvoriti anketu za glasanje i izbrisati rezultate ankete u bilo kom trenutku.

PowerPoint saradnja

Svrha ove funkcije: Microsoft PowerPoint omogućava korisnicima učesnika da prikažu, prikažu i komentarišu PowerPoint prezentacije tokom sastanka na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije:

Vaše radnje podstiče sve upotrebe PowerPoint saradnje – bez obzira na to da li otpremate, krećete se kroz PowerPoint prezentaciju. Svaka datoteka predstavljena na sastanku biće preneta svim učesnicima sastanka i oni će moći da je preuzmu direktno iz fascikle na svojim računarima. Vlasnik datoteke ili izlagač može ograničiti drugim osobama čuvanje datoteke, ali to ih ne ograničava da preuzmu ili vide datoteku.

PowerPoint se datoteke skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je definisao administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Saradnja sa PowerPoint pomaže učesnicima u sastanku da drže efikasne prezentacije i primaju povratne informacije.

Izbor/kontrola:

 • Izlagači mogu ograničiti privilegije beležke na osnovu uloge učesnika (samo izlagači, svi, niko) tako što će uraditi sledeće:

  1. U dijalogu Informacije o pridruživanju i opcije sastanka u prozoru razgovora izaberite stavku Opcije sastanka.

  2. U okviru Privilegije, sa padajuće liste Privilegije za beleške izaberite željenu opciju.

  3. Kliknite na dugme U redu .

 • Izlagači mogu učesnicima da ograniče prikazivanje slajdova koji se ne prikazuju na sledeći način:

  1. U dijalogu Informacije o pridruživanju i opcije sastanka izaberite stavku Opcije sastanka.

  2. U okviru Privilegije, sa padajuće liste Prikaži privatno izaberite željenu opciju.

  3. Kliknite na dugme U redu .

Napomena:  Ova privilegija se može podesiti prema ulozi učesnika (samo izlagači, svi ili nijedna).

 • Izlagači mogu PowerPoint ograniče dostupnost prezentacije u skladu sa ulogom učesnika (organizator, izlagač, svi) PowerPoint se prezentacija ne deli. Ako prezentacija PowerPoint dostupna, ne možete da je vidite na listi sadržaja kada se ona ne deli i ne može da je sačuva na računaru.

Snimanje

Svrha ove funkcije: Funkcija "Snimanje" omogućava izlagačima koji koriste Lync da snime sve aspekte Lync sastanka, uključujući učesnike sastanka, zvuk, video i sadržaj, kao što su razgovori putem razmene trenutnih poruka, deljenje programa, PowerPoint prezentacije, anketa, propratni sadržaji i bele table. Kada organizator ili drugi izlagači pauzira ili zaustave snimanje, to ne utiče na druge snimke koji su u toku.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije:

Ako izlagači odaberu da snimaju, snimak će biti sačuvan na njihovom računaru. Dodatne video datoteke generisane iz snimka podrazumevano se čuvaju na lokalnom računaru izlagača, ali mogu da se sačuvaju i na drugom računaru ako ih navede izlagač koji snima. Kada korisnici otpremaju sadržaj na sastanak, dodeljuje se dozvola za dodavanje tog sadržaja snimcima koje ti korisnici ili drugi korisnici kreiraju.

Ako dođe do otkazivanja tokom faze objavljivanja snimka, moguće je da će podaci koji su zabeleženi tokom pauziranog stanja snimanja nenamerno biti uključeni u snimak. Ako dođe do otkazivanja nekog dela faze objavljivanja (status „Upozorenje...“ potražite u Upravljaču snimcima), snimci ne treba da se isporuče drugim licima, čak i ako se mogu reprodukovati u nekom obliku.

Upotreba informacija:

Snimak može da reprodukuje svako ko ima pristup lokaciji na kojoj je snimak sačuvan.

Izbor/kontrola:

Mogućnost snimanja je podrazumevano isključena i administrator preduzeća mora da je omogući. Ako je ova funkcija omogućena za sastanke, bilo koji izlagač na sastanku može da započne snimanje. Kada izlagač uključi snimanje, obaveštenje da je snimanje započeto emitovaće se učesnicima sa kompatibilnim klijentima i uređajima. Korisnici koji učestvuju u snimljenoj sesiji koji koriste bilo koji od sledećih nekopatibilnih klijenata ili uređaja biće snimljeni, ali neće dobiti obaveštenje o snimanju.

Nekompatibilni klijenti su:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007 R2)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilni uređaji su:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 – izdanje za telefone

 • Microsoft Office Communicator 2007 – izdanje za telefone

Pored toga, bez obzira na uređaj ili klijent koji se koriste, učesnik koji koristi video zapis preko celog ekrana tokom sastanka neće biti signalizovan da je snimanje započeto dok se on ili ona ne vrati u prozor razgovora.

Poboljšanja kvaliteta glasa

Svrha ove funkcije: Učesnik obezbeđuje obaveštenja koja će vam pomoći da poboljšate kvalitet poziva ako tokom poziva otkrije probleme sa uređajem, mrežom ili računarom.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako imate postavku uređaja koja dodaje loš zvuk u poziv (na primer eho ili šum), učesnik će vas obavestiti i obavestiće druge učesnike u pozivu da je kvalitet poziva umanjivao zbog podešavanja uređaja na vašem kraju. Drugima se prikazuje obaveštenje da koristite uređaj koji uzrokuje loš kvalitet zvuka. Oni neće znati koji uređaj koristite. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije koje se šalju učesnicima poziva pomoći će im da poboljšaju kvalitet poziva. Na primer, izlagači mogu privremeno isključiti vašu liniju ako samo slušate poziv.

Izbor/kontrola: Učesnik vam ne dozvoljava da isključite obaveštenja o kvalitetu poziva.

Saradnja na beloj tabli

Svrha ove funkcije: Saradnja na beloj tabli vam omogućava da delite virtuelne bele table u programu Attendee i komentarišete ih tokom sastanaka na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Svi učesnici vide beleške na beloj tabli. Bele table se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Saradnja na beloj tabli poboljšava saradnju tako što učesnicima sastanka omogućava da diskutujete o idejama, razmenjuju ideje, hvataju beleške i tako dalje.

Izbor/kontrola: Izlagači mogu ograničiti dostupnost bele table u skladu sa ulogom učesnika (organizator, izlagač, svi) kada bela tabla nije prikazana svim učesnicima. Ako bela tabla nije dostupna korisniku, on ili ona ne može da je vidi na listi sadržaja i ne može da je sačuva na svom računaru.

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

PRIDRUŽITE SE MICROSOFT 365 INSAJDERIMA >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×