Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2010 Attendee

Poslednji put ažurirano: oktobar 2010.

Ova stranica predstavlja dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync proizvode. Da biste razumeli prikupljanje podataka i prakse upotrebe relevantne za određeni Microsoft Lync proizvod ili uslugu, trebalo bi da pročitate izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode i ovaj dodatak.

Ovaj dodatak izjavi o privatnosti govori o primeni i upotrebi softvera Microsoft Lync 2010 Attendee za komunikaciju primenjenog na vašoj mreži ili mreži vašeg preduzeća. Ako koristite Microsoft Lync Server 2010 kao uslugu (drugim rečima, ako neko nezavisno preduzeće, na primer Microsoft, hostuje servere na kojima se softver pokreće), informacije će se prenositi tom nezavisnom preduzeću. Da biste saznali više o upotrebi vaših podataka koji se prenose nezavisnom preduzeću, obratite se administratoru preduzeća ili dobavljaču usluga.

Primena ove funkcije: arhiviranje omogućava administratoru da arhivira trenutne poruke, radnje i sadržaj sastanaka i karakteristike upotrebe kao sto su počeci sastanaka i pridruživanja.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: arhiviranje skladišti sadržaj razgovora putem razmene trenutnih poruka, informacije o vašoj upotrebi razmene trenutnih poruka, sadržaj sastanaka i informacije o sastanku na serveru koji konfiguriše administrator. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: administrator može da koristi te informacije za administraciju upotrebe programa Lync 2010 Attendee u preduzeću.

Izbor/kontrola: arhiviranje je podrazumevano isključeno i mora ga uključiti administrator preduzeća. Trebalo bi da pregledate upotrebu podataka u vašem preduzeću i smernice nadgledanja da biste utvrdili da li je moguće omogućiti arhiviranje.

Primena ove funkcije: evidentiranje na strani klijenta omogućava vam da evidentirate informacije o upotrebi programa Attendee na računaru u svom korisničkom profilu. Informacije mogu da se koriste za rešavanje problema u programu Attendee koje možete imati.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: ako vi ili administrator omogućite evidentiranje na strani klijenta, informacije nalik sledećim biće uskladištene na vašem računaru: tema sastanka, lokacija, poruke protokola session initiation protocol (SIP), odgovori pri upotrebi programa Attendee, informacije o pošiljaocu i primaocu svake Attendee poruke i smer kojim je poruka putovala. Sadržaj sa sastanka za koji ste koristili Attendee da biste mu se pridružili ne skladišti se. Nikakve informacije se automatski ne šalju korporaciji Microsoft, ali vi možete odabrati da ručno pošaljete informacije.

Upotreba informacija: evidencije na strani klijenta mogu se koristiti za rešavanje problema sa programom Attendee.

Izbor/kontrola: evidentiranje na strani klijenta je podrazumevano isključeno i mora ga uključiti administrator preduzeća. Ako administrator nije onemogućio kontrolu evidentiranja, postavke možete promeniti na sledeći način:

 1. U prozoru razgovora u programu Attendee, izaberite stavku Meni i izaberite stavku Postavke.

 2. Izaberite stavku Opšti podaci i izaberite stavke Uključi evidentiranje u programu Lync Attendee i Uključi evidentiranje Windows događaja za Lync Attendee.

 3. Kliknite na dugme U redu .

Primena ove funkcije: ako odaberete da učestvujete, program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP) prikuplja osnovne informacije o vašoj hardverskoj konfiguraciji i načinu na koji koristite Microsoft softver i usluge kako bi se identifikovali trendovi i obrasci upotrebe. CEIP takođe prikuplja tip i broj grešaka na koje naiđete, performanse softvera i hardvera i brzinu usluga. Microsoft ne prikuplja vaše ime, adresu ni druge kontakt informacije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: CEIP informacije se automatski šalju korporaciji Microsoft kada je ova funkcija uključena. Više podataka o informacijama koje prikuplja, obraduje ili prenosi CEIP potražite u izjavi o privatnosti za Microsoft program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva.

Upotreba informacija: Microsoft koristi ove informacije da bi poboljšao kvalitet, pouzdanost i performanse Microsoft softvera i usluga.

Izbor/kontrola: CEIP je podrazumevano isključen osim ako administrator preduzeća nije odabrao da ga uključi za vas. Biće vam zatraženo da se prijavite u instalacionom programu za Attendee. Osim ako administrator nije onemogućio kontrolu, postavke CEIP-a možete promeniti u bilo kom trenutku na sledeći način:

 1. U prozoru razgovora u programu Attendee, izaberite stavku Meni i izaberite stavku Postavke.

 2. Izaberite karticu Opšte postavke, a zatim potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korporaciji Microsoft da prikuplja informacije o načinu na koji koristim Lync Attendee.

 3. Kliknite na dugme U redu .

Napomena:  Ako administrator promeni postavku da bi omogućio ili onemogućio CEIP dok korisnik već koristi Attendee, nova postavka će stupiti na snagu tek posto korisnik izađe iz programa Attendee i ponovo se pridruži sastanku.

Primena ove funkcije: deljenje radne površine/programa omogućava vam da delite prikaz ekrana računara ili određenih programa koje koristite sa drugim učesnicima dok koristite Attendee.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: ako pokrenete sesiju deljenja, u zavisnosti od toga šta delite, svi učesnici sastanka moći će da vide monitore, celu radnu površinu ili izabrane programe na ekranu vašeg računara. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: deljenje radne površine/programa možete koristiti da biste sarađivali sa učesnicima.

Izbor/kontrola:

Da biste pokrenuli deljenje radne površine/programa tokom tekućeg sastanka u programu Attendee:

 1. U prozoru razgovora programa Attendee kliknite na dugme Deli.

 2. U meniju izaberite stavku Radna površina, monitor (ako ih imate više) ili stavku Program da biste izabrali neke programe.

Da biste prestali da delite radnu površinu ili program:

 • Na vrhu ekrana, na traci za deljenje izaberite stavku Prestani sa deljenjem.

Važno:  Dokumenti ili slike koji su otvoreni na radnoj površini i zaštićeni softverom za upravljanje digitalnim pravima mogu biti vidljivi drugima sa kojima delite radnu površinu u programu Attendee.

Primena ove funkcije: kontrola deljenja radne površine/programa omogućava vam da dodelite kontrolu nad svojom radnom površinom ili programom nekome ko koristi Microsoft Lync 2010 klijent ili Attendee na drugom računaru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: kada dodelite kontrolu nekom drugom, ta osoba može da kontroliše vaš računar ili izabrani program i da pravi promene kao da direktno koristi računar putem tastature i miša. Vi i drugi učesnici u programu Attendee moći ćete da prikažete te promene dok se unose. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: kontrolu deljenja možete da koristite da biste dozvolili drugima da preuzmu kontrolu nad vašom radnom površinom ili programima, u zavisnosti od toga šta delite, dok ga vi i drugi učesnici posmatrate.

Izbor/kontrola:

Da biste delili kontrolu nad radnom površinom, uradite sledeće:

1.Pokrenite deljenje radne površine ili programa.

2.Na traci za deljenje na vrhu ekrana, u meniju Davanje kontrole izaberite osobu kojoj želite da date kontrolu.

Da biste opozvali kontrolu nad radnom površinom udaljenoj osobi, uradite sledeće:

•Na traci za deljenje na vrhu ekrana, u meniju Davanje kontrole izaberite stavku Ponovo preuzmi kontrolu.

Primena ove funkcije: datoteke možete da delite sa učesnicima sastanka tako što ćete ih otpremiti kao priloge.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: prilozi se skladište u programu Attendee u skladu sa smernicama za istek sadržaja sastanka koje definiše administrator preduzeća. Možete odabrati da otpremite priloge. Vi ili druge osobe na sastanku preuzimate priloge. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: informacije koje se nalaze u otpremljenim prilozima sastanaka dele sa sa drugim učesnicima na Lync 2010 sastanku.

Izbor/kontrola:

Izlagači mogu da ograniče dostupnost priloga u skladu sa ulogama učesnika sastanka (organizator, izlagači, svi). Ako prilog nije dostupan, ne možete da ga vidite na listi priloga.

Primena ove funkcije: funkcija spoljašnjeg povezivanja sastanka omogućava korisnicima programa Attendee koji su prisutni na sastanku da dodaju broj javne standardne telefonske mreže (PSTN) postojećem audio/video (AV) sastanku.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: kad korisnik mreže PSTN koji je pozvan na AV sastanak primi poziv, dobiće ID pozivaoca organizatora AV sastanka (što ne mora obavezno da bude ID pozivaoca osobe koja ga dodaje sastanku). Čim se korisnik mreže PSTN javi na telefon, odmah će se pridružiti sastanku.

Upotreba informacija:

ID pozivaoca organizatora šalje se korisniku mreže PSTN koji je pozvan na sastanak.

Izbor/kontrola:

Za spoljašnje povezivanje sastanka ne postoji kontrola korisnika ili administratora preduzeća. Ako je moguće, pre dodavanja korisnika mreže PSTN možete da pošaljete trenutnu poruku ili e-poruku korisniku PSTN mreže da biste ga upitali da li želi da se pridruži AV sastanku, tako da on zna da će biti pozvan. Korisnik mreže PSTN može da odabere i da ne prihvati poziv.

Primena ove funkcije: korisnici programa Attendee mogu da sprovedu anketu i prikupljaju anonimne odgovore od učesnika tokom sastanaka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: pojedinačni glasovi su anonimni. Agregirane rezultate ankete vide svi izlagači i bilo koji izlagač može da ih pokaže svim učesnicima. Ankete se skladište na sistemu Lync Server 2010 u skladu sa smernicama za istek sadržaja sastanka. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: anketiranje poboljšava saradnju tako što izlagačima omogućava da brzo odrede željene opcije učesnika.

Izbor/kontrola:

 • Izlagači mogu da ograniče dostupnost anketa na osnovu uloge učesnika (organizator, izlagači, svi) kad se anketa ne prikazuje svim učesnicima. Ako anketa nije dostupna, ne možete da je vidite na listi sadržaja ako se ona u tom trenutku ne deli i ne možete da je sačuvate na lokalnom računaru.

 • Izlagači mogu da otvore ili zatvore anketu za glasanje i da u bilo kom trenutku obrišu rezultate ankete.

Primena ove funkcije: Microsoft PowerPoint saradnja omogućava korisnicima programa Attendee da pokažu, prikažu i komentarišu PowerPoint prezentacije tokom sastanka na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije:

Vaše radnje pokreću sve upotrebe PowerPoint saradnje – u zavisnosti od toga da li otpremate, krećete se ili komentarišete PowerPoint prezentaciju. Bilo koja datoteka predstavljena na sastanku biće preneta svim učesnicima sastanka i moći će da je preuzmu direktno iz fascikle na svojim računarima. Vlasnik datoteke ili izlagač može da ograniči čuvanje datoteke za druge, ali ih to ne sprečava da je preuzmu ili vide.

PowerPoint datoteke se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama za istek sadržaja sastanka koje definiše administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: saradnja pomoću programa PowerPoint pomaže učesnicima sastanka da drže efikasne prezentacije i dobijaju povratne informacije.

Izbor/kontrola:

 • Izlagači mogu da ograniče privilegije za komentarisanje u skladu sa ulogom učesnika (samo izlagači, svi, niko) tako što ce uraditi sledeće:

  1. U dijalogu Informacije o pridruživanju i opcije sastanka u prozoru razgovora izaberite stavku Opcije sastanka.

  2. U okviru Privilegije, na padajućoj listi Privilegije za komentarisanje izaberite željenu opciju.

  3. Kliknite na dugme U redu .

 • Izlagači mogu da ograniče učesnike kad je reč o prikazivanju slajdova koji se ne izlažu tako što ce uraditi sledeće:

  1. U dijalogu Informacije o pridruživanju i opcije sastanka izaberite stavku Opcije sastanka.

  2. U okviru Privilegije, na padajućoj listi Privatni prikaz izaberite željenu opciju.

  3. Kliknite na dugme U redu .

Napomena:  Ova privilegija može da se podesi na osnovu uloge učesnika (samo izlagači, svi ili niko).

 • Izlagači mogu da ograniče dostupnost PowerPoint prezentacije na osnovu uloge učesnika (organizator, izlagači, svi) kad se PowerPoint prezentacija ne deli. Ako PowerPoint prezentacija nije dostupna, ne možete da je vidite na listi sadržaja kad se ona ne deli i ne možete da je sačuvate na računaru.

Primena ove funkcije: snimanje omogućava izlagačima koji koriste Lync da snime sve aspekte Lync sastanka, uključujući osobe koje su ušle na sastanak, zvuk, video i sadržaj kao što su razgovori putem razmene trenutnih poruka, deljenje programa, PowerPoint prezentacije, anketiranje, propratni sadržaj i bele table. Kad organizator ili drugi izlagači pauziraju ili zaustave snimak, to ne utiče na druge snimke koji su u toku.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije:

Ako izlagači odaberu zapis, snimak će se sačuvati na njihovom računaru. Dodatne video datoteke generisane od zapisa podrazumevano se čuvaju na lokalnom računaru izlagača, ali se mogu sačuvati i na drugom računaru ako to navede izlagač koji snima. Kad korisnici otpreme sadržaj na sastanak, daje se dozvola da se taj sadržaj doda snimcima koje ti ili neki drugi korisnici kreiraju.

Ukoliko tokom faze objavljivanja snimka dođe do otkazivanja, moguće je da će podaci uhvaćeni tokom pauziranog stanja snimanja biti nenamerno uključeni u snimak. Ako bilo koji deo faze objavljivanja ne uspe (potražite status „Upozorenje...“ u upravljaču snimcima), snimke ne bi trebalo distribuirati drugima čak ni ako mogu da se reprodukuju u nekom obliku.

Upotreba informacija:

Snimak može da reprodukuje svako ko ima pristup lokaciji na kojoj je on sačuvan.

Izbor/kontrola:

Mogućnost snimanja podrazumevano je isključena i neophodno je da je omogući administrator preduzeća. Ako je ta funkcija omogućena za sastanke, svaki od izlagača na sastanku može da započne snimanje. Kad izlagač uključi snimanje, učesnicima sa kompatibilnim klijentima i uređajima biće prikazano obaveštenje da je snimanje pokrenuto. Korisnici koji učestvuju u snimljenoj sesiji koji koriste neki od sledećih nekompatibilnih klijenata ili uređaja biće snimljeni, ali neće dobiti obaveštenje o snimanju.

Nekompatibilni klijenti obuhvataju sledeće:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007 R2)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilni uređaji obuhvataju sledeće:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 – izdanje za telefone

 • Microsoft Office Communicator 2007 – izdanje za telefone

Pored toga, bez obzira na uređaj ili klijent koji se koriste, učesnik koji tokom sastanka koristi video zapis preko celog ekrana neće dobiti signal da je snimanje pokrenuto dok se ne vrati u prozor razgovora.

Primena ove funkcije: Attendee obezbeđuje obaveštenja koja vam pomažu da poboljšate kvalitet poziva ako otkrije probleme sa uređajem, mrežom ili računarom tokom poziva.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: ako je uređaj podešen tako da poziv ima loš zvuk (na primer, ako postoji eho ili šum), Attendee će obavestiti vas, kao i ostale učesnike poziva da je kvalitet poziva umanjen zbog podešavanja vašeg uređaja. Drugima se prikazuje samo obaveštenje da koristite uređaj koji dovodi do lošeg kvaliteta zvuka. Oni ne znaju koji uređaj koristite. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: informacije koje se šalju drugima na pozivu pomoći će im da poboljšaju kvalitet poziva. Na primer, izlagači mogu privremeno da isključe vašu liniju ako vi samo slušate poziv.

Izbor/kontrola: Attendee vam ne dozvoljava da isključite obaveštenja o kvalitetu poziva.

Primena ove funkcije: funkcija saradnje na beloj tabli omogućava vam da delite virtuelne bele table u programu Attendee i komentarišete ih tokom sastanaka na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: komentare na belim tablama videće svi učesnici. Bele table se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama za istek sadržaja sastanka. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: saradnja na beloj tabli poboljšava saradnju tako što učesnicima sastanka omogućava raspravu o idejama, razmenu ideja, pravljenje beležaka i tako dalje.

Izbor/kontrola: izlagači mogu da ograniče dostupnost bele table u skladu sa ulogom učesnika (organizator, izlagači, svi) kad se bela tabla ne prikazuje svim učesnicima. Ako bela tabla nije dostupna korisniku, on ne može da je vidi na listi sadržaja i ne može da je sačuva na svom računaru.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×