Poslednji put ažurirano: maj 2012.

Da biste razumeli prakse prikupljanja podataka i korišćenja relevantnih za određeni Microsoft Lync proizvod, trebalo bi da pročitate ovu izjavu o privatnosti i sve primenljive dodatke.

Opšte postavke

Microsoft je posvećen zaštiti vaše privatnosti i isporučuje softver koji vam donosi performanse, moć i pogodnosti kakve želite u radu na ličnom računaru. Ova izjava o privatnosti objašnjava mnoge prakse prikupljanja i upotrebe podataka u vezi sa Microsoft proizvodima navedenim u odeljku „Dodaci“ u ovom dokumentu. Ona je usredsređena na funkcije koje komuniciraju sa internetom. Ne primenjuje se na druge Microsoft lokacije, proizvode ili usluge na mreži ili van mreže.

Dodatci – izdanja proizvoda iz 2010.

Prikupljanje i upotreba informacija

Informacije koje prikupimo od vas koristiće Microsoft i njegove kontrolisane podružnice i filijale kako bi se omogućile funkcije koje koristite i obezbedile usluge ili izvršile transakcije koje ste zatražili ili ovlastili. Takođe se mogu koristiti za analizu i poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga.

Možemo poslati određenu obaveznu komunikaciju u vezi sa uslugom, na primer pisma dobrodošlice, podsetnike za naplatu, informacije o problemima tehničke službe i bezbednosne objave. Neke Microsoft usluge mogu da šalju povremena pisma članovima za koja se smatra da predstavljaju deo usluge. Povremeno možemo da zatražimo vaše povratne informacije, pozovemo vas da učestvujete u anketama ili vam šaljemo promotivne poruke kako bismo vas obavestili o drugim proizvodima ili uslugama dostupnim od korporacije Microsoft i njenih filijala.

Da bismo vam ponudili usaglašeniji i personalizovaniji utisak pri interakcijama sa korporacijom Microsoft, informacije prikupljene putem jedne Microsoft usluge mogu se kombinovati sa informacijama prikupljenim putem drugih Microsoft usluga. Informacije koje prikupimo takođe možemo da povežemo sa informacijama koje dobijamo od drugih preduzeća. Na primer, možemo da koristimo usluge drugih preduzeća koje nam omogućavaju izvođenje opšte geografske oblasti na osnovu vaše IP adrese kako bismo neke usluge prilagodili vašoj geografskoj oblasti.

Osim u slučajevima opisanim u ovoj izjavi, lične informacije koje obezbedite se neće prenositi trećim licima bez vašeg odobrenja. Povremeno unajmljujemo druga preduzeća da obezbede ograničene usluge u naše ime, na primer odgovaranje na pitanja korisnika o proizvodima ili uslugama ili izvršavanje statističke analize naših usluga. Tim preduzećima ćemo obezbediti samo lične informacije koje su im potrebne za isporuku usluge i njima je zabranjeno da koriste te informacije za bilo koju drugu svrhu.

Microsoft može da pristupi informacijama o vama ili da ih otkrije, što obuhvata i sadržaj vaše komunikacije, da bi: (a) ispoštovao zakon ili odgovorio na zakonske zahteve ili pravne procese, (b) zaštitio prava ili svojinu korporacije Microsoft ili naših klijenata, uključujući nametanje naših ugovora ili smernica koje rukovode upotrebom usluga ili (c) delao na osnovu dobronamernog uverenja da su takav pristup ili otkrivanje neophodni da bi se zaštitila lična bezbednost zaposlenih u korporaciji Microsoft, klijenata ili javnosti.

Informacije koje se prikupe ili pošalju korporaciji Microsoft po proizvodima navedenim u odeljku „Dodaci“ ovog dokumenta mogu da se uskladište i obrađuju u SAD ili bilo kojoj drugoj zemlji/regionu gde Microsoft ili njegove filijale, podružnice ili dobavljači usluga imaju kancelarije. Microsoft je obavezan safe harbor okvirom koji propisuje Ministarstvo trgovine SAD u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i zadržavanjem podataka iz Evropske unije.

Prikupljanje i upotreba informacija o računaru

Kada koristite softver sa funkcijama omogućenim za internet, informacije o računaru („standardne informacije o računaru“) šalju se na veb lokacije koje posećujete i usluge na mreži koje koristite. Microsoft koristi standardne informacije o računaru da bi vam obezbedio usluge omogućene za internet, da bi poboljšao svoje proizvode i usluge i radi statističke analize. Standardne informacije o računaru obično obuhvataju informacije kao što su vaša IP adresa, verzija operativnog sistema, verzija pregledača i regionalne i jezičke postavke. U nekim slučajevima, standardne informacije o računaru mogu da obuhvate i ID hardvera koji ukazuje na proizvođača, ime i verziju uređaja. Ako neka posebna funkcija ili usluga pošalje informacije korporaciji Microsoft, biće poslate i standardne informacije o računaru.

Bezbednost vaših informacija

Microsoft je posvećen zaštiti bezbednosti vaših informacija. Koristimo različite bezbednosne tehnologije i procedure da bismo pomogli u zaštiti vaših informacija od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. Na primer, informacije koje obezbedite skladištimo na računarskim sistemima sa ograničenim pristupom koji se nalaze u kontrolisanim objektima.

Promene ove izjave o privatnosti

Povremeno ćemo ažurirati ovu izjavu o privatnosti i/ili njene dodatke kako bismo ispratili promene naših proizvoda, usluga i povratne informacije korisnika. Kada objavimo promene, redigovaćemo datum „poslednji put ažurirano“ na vrhu stranice. Preporučujemo da povremeno pregledate ovu izjavu i njene dodatke da biste bili obavešteni o načinu na koji Microsoft štiti vaše informacije.

Više informacija

Microsoft podržava vaše komentare u vezi sa ovom izjavom o privatnosti i njenim dodacima. Ako imate pitanja ili verujete da se nismo pridržali ovih dokumenata, obratite nam se koristeći ovaj kontakt obrazac za povratne informacije o privatnosti u UC ili putem pošte, na sledeću adresu:

Microsoft privatnost – UCMicrosoft
CorporationOne
Microsoft WayRedmond
, Washington 98052 USA

Posebne funkcije

Microsoft izveštavanje o greškama

Primena ove funkcije: Microsoft izveštavanje o greškama obezbeđuje uslugu koja vam omogućava da prijavite probleme koje imate korporaciji Microsoft i da dobijete informacije koje vam mogu pomoći da izbegnete ili rešite takve probleme.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: informacije o podacima koje Microsoft izveštavanje o greškama prikuplja, obrađuje ili prenosi potražite u izjavi o privatnosti za Microsoft izveštavanje o greškama, na stranici Izjava o privatnosti za uslugu Microsoft izveštavanja o greškama.

Upotreba informacija: Podaci o izveštavanju o greškama koje prosledite mogu se koristiti za rešavanje problema klijenata i za poboljšanje Microsoft softvera i usluga.

Izbor/kontrola: mogućnost učešća u Microsoft izveštavanju o greškama biće vam ponuđena prvi put kada dođe do greške. Kada odaberete da ga omogućite, Microsoft izveštavanje o greškama će automatski prijavljivati probleme koji vam se dese korporaciji Microsoft.

U retkim slučajevima, na primer problemi koje je posebno teško rešiti, Microsoft može zatražiti dodatne podatke kao što su delovi memorije (koji mogu da obuhvate memoriju koju dele neke ili sve aplikacije koje su bile pokrenute u vreme kada je došlo do problema), neke postavke registratora i neke datoteke sa vašeg računara. Microsoft takođe može zatražiti i vaš trenutne dokumente. Kada se traže dodatni podaci, imaćete mogućnost da prikažete informacije sadržane u izveštaju o grešci pre nego što odaberete da li želite da pošaljete izveštaj korporaciji Microsoft ili ne.

Važne informacije: poslovni klijenti mogu da koriste smernice grupe da bi konfigurisali način na koji Microsoft izveštavanje o greškama funkcioniše na njihovim računarima. Opcije konfiguracije obuhvataju mogućnost isključivanja Microsoft izveštavanja o greškama. Ako ste administrator i želite da konfigurišete smernice grupe za Microsoft izveštavanje o greškama, tehnički detalji su dostupni na lokaciji Windows Server Group Policy TechCenter.

usluga Microsoft Lync Server Push obaveštenja

Svrha ove funkcije: usluga Lync Server Push obaveštenja je usluga koja gura obaveštenja o ažuriranju, poput obaveštenja o trenutnim porukama i pozivima, obaveštenja o prispeću poruka i obaveštenja o propuštenim pozivima, na mobilne uređaje koji imaju instaliran program Microsoft Lync 2010 ili noviju verziju mobilnog klijenta a koji su konfigurisani da prime push obaveštenja.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: sva obaveštenja o trenutnim porukama, obaveštenja o prispeću poruka i obaveštenja o propuštenim pozivima, poslata na program Microsoft Lync, koji je instaliran na mobilnim uređajima, usmeravaju se putem usluge Lync Server Push obaveštenja kako bi bila isporučena željenom primaocu. Dodatne informacije koje pruža usluga Lync Server Push Notification može da sadrži prikaz imena pošiljaoca, pregled poruke i ID razgovora. Kada se uspostavi razmena trenutnih poruka između učesnika, trenutne poruke više se ne prenose putem usluge Lync Server Push obaveštenja.

Upotreba informacija: Informacije poslate usluzi Lync Server Push Obaveštenja koriste se za obradu i isporuku trenutnih poruka, obaveštenja o porukama koje čekaju i propuštenih obaveštenja o propuštenim pozivima namenjenom primaocu. Microsoft ne čuva niti skladišti podatke poslate usluzi Lync Server Push obaveštenja. Obaveštenja će biti isporučena na mobilni telefon korisnika putem usluga slanja obaveštenja nezavisnog proizvođača, u zavisnosti od mobilnog uređaja korisnika; Na primer, poruke poslate na Apple uređaj ili sa njega prolaze kroz Apple uslugu slanja obaveštenja. Microsoft nema odgovornost za podatke koje prikupljaju ove usluge slanja obaveštenja nezavisnih proizvođača. Informacije o njihovom prikupljanju podataka i korišćenju smernica potražite u dodatku o privatnosti specifičnom za vaš mobilni uređaj (naveden na vrhu ove stranice).

Izbor/kontrola: Korišćenje usluge Lync Server Push obaveštenja je potrebno da bi se iskoristila mogućnost prosleđivanja obaveštenja programa Microsoft Lync primenjenog na mobilnim uređajima u okviru organizacije. Da biste saznali da li je ova mogućnost omogućena u vašoj organizaciji, obratite se administratoru preduzeća. Ako su prosleđena obaveštenja omogućena u organizaciji i određeni uređaj može da ih prima i prikazuje, moći ćete da ih omogućite ili onemogućite na uređaju, ali ako ih onemogućite, to će onemogućiti samo iskačuće obaveštenje ili dimnjak koji vaš uređaj koristi kako bi vas upozorio da ne sprečava uređaj da stvarno prima nove poruke i obaveštenja.

Povratne informacije na mreži

Primena ove funkcije: povratne informacije na mreži vam omogućavaju da obezbedite povratne informacije o proizvodima i uslugama direktno korporaciji Microsoft.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: ako odaberete da koristite povratne informacije na mreži, sadržaj poruke i standardne informacije o računaru biće poslati korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: informacije koje prosledite mogu se koristiti za poboljšanje Microsoft lokacija, proizvoda ili usluga. Informacije koje prikupimo od vas mogu se koristiti i za traženje dodatnih informacija o povratnim informacijama koje obezbedite o proizvodu ili usluzi koju koristite.

Izbor/kontrola: upotreba povratnih informacija na mreži je opcionalna.

Pomoć na mreži

Primena ove funkcije: klik na dugmad „Pomoć na mreži“ ili „Pomoć“ povezuje vas sa materijalima podrške na mreži i obezbeđuje vam najažurniji dostupni sadržaj.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: kada koristite pomoć na mreži ili pomoć, vaš zahtev se šalje korporaciji Microsoft, kao i sve ocene ili povratne informacije koje odaberete da obezbedite o temi pomoći koja vam je predstavljena. Ako u poljima za pretragu ili povratne informacije otkucate neke lične informacije, one će biti poslate korporaciji Microsoft, ali se neće koristiti za vašu identifikaciju ili kontakt.

Upotreba informacija: pomoć na mreži i pomoć koriste informacije vaše pretrage da bi vam se vratili odgovarajući rezultati, razvio nov sadržaj i poboljšao postojeći sadržaj.

Izbor/kontrola: nemojte kliknuti na dugmad „Pomoć na mreži“ ili „Pomoć“ ako ne želite da se povežete sa materijalima podrške na mreži.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×