Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Select a different account.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojih želite da se prijavite.

Izračunata kolona vam pruža mogućnost da dodate nove podatke u tabelu u Power Pivot model podataka. Umesto da nalepljujete ili uvozite vrednosti u kolonu, kreirate formulu Data Analysis Expressions (DAX)koja definiše vrednosti kolone.

Ako, na primer, morate da dodate vrednosti profita prodaje u svaki red u tabeli "Prodaja". Dodavanjem nove izračunate kolone i korišćenjem formule =[IznosProdaje]-[UkupniKost]-[IznosProdaje]nove vrednosti se izračunava oduzimanjem vrednosti iz svakog reda u kolonama TotalCost i ReturnAmount od vrednosti u svakom redu kolone "IznosProdaje". Kolona "Profit" može da se koristi u izvedenoj tabeli, Izvedeni grafikon ili Power View izveštaju – kao što biste bilo koju drugu kolonu.

Ova slika ima izračunatu kolonu u Power Pivot.

Izračunata kolona u programskom dodatku Power Pivot

Napomena: Iako su izračunate kolone i mere slične zato što se svaka od njih oslanja na formulu, one se razlikuju. Mere se najčešće koriste u oblasti Vrednosti u izvedenoj tabeli ili Izvedeni grafikon. Koristite izračunate kolone kada želite da postavite izračunate rezultate u drugu oblast izvedene tabele – kao što je kolona ili red u izvedenoj tabeli ili na osi na Izvedeni grafikon. Dodatne informacije o merama potražite u temi Mere u izvedenom obliku Power Pivot.

Razumevanje izračunatih kolona

Formule u izračunatim kolonama su veoma stimule formulama koje pravite u Excel. Međutim, ne možete da kreirate različite formule za različite redove u tabeli. Umesto toga, DAX formula se automatski primenjuje na celu kolonu.

Kada kolona sadrži formulu, vrednost se broji za svaki red. Rezultati se izračunava za kolonu čim unesete formulu. Vrednosti kolone se zatim ponovo izračunavaju po potrebi, na primer kada se osvežavaju i pomoćni podaci.

Izračunate kolone možete da napravite na osnovu mera i drugih izračunatih kolona. Na primer, možete da napravite jednu izračunatu kolonu za izdvajanje broja iz niske teksta, a zatim taj broj koristite u drugoj izračunatoj koloni.

Primer

Možete da podržite izračunatu kolonu sa podacima koje dodajete u postojeću tabelu. Na primer, možete odabrati da ih susrežete, izvršite sabiranje, izdvojite podniske ili uporedite vrednosti iz drugih polja. Da biste dodali izračunatu kolonu, trebalo bi da već imate bar jednu tabelu u programu Power Pivot.

Pogledajte ovu formulu:

=EOMONTH([Datum početka],0])

Pomoću uzorka podataka contoso, ova formula izdvoji mesec iz kolone Datum Početka u tabeli "Promocija". Zatim se izračunava kraj mesečne vrednosti za svaki red u tabeli "Promocija". Drugi parametar navodi broj meseci pre ili posle meseca u polju DatumPočetka; u ovom slučaju, 0 znači isti mesec. Na primer, ako je vrednost u koloni "Datum početka" 1.6.2001., vrednost u izračunatoj koloni biće 30.6.2001.

Imenvanje izračunatih kolona

Nove izračunate kolone se podrazumevano dodaju sa desne strane drugih kolona, a koloni se automatski dodeljuje podrazumevano ime CalculatedColumn1,CalculatedColumn2i tako dalje. Kada napravite kolone, možete po potrebi da prerasporedite i preimenujete kolone.

Postoje neka ograničenja za promene izračunatih kolona:

  • Svako ime kolone trebalo bi da bude jedinstveno u okviru tabele.

  • Izbegavajte imena koja su već korišćena za mere u istoj radnoj svesci. Iako je moguće da mera i izračunata kolona imaju isto ime, ako imena nisu jedinstvena, možete lako da dobijete greške u izračunavanju. Da biste izbegli slučajno pozivanje mere, uvek koristite potpuno kvalifikovanu referencu kolone kada upućuje na kolonu.

  • Prilikom prei dodavanja izračunate kolone, morate da ažurirate i sve formule koje se oslanjaju na postojeću kolonu. Ako niste u ručnom režimu ažuriranja, ažuriranje rezultata formula odvija se automatski. Međutim, ova operacija može potrajati neko vreme.

  • Postoje neki znakovi koji se ne mogu koristiti unutar imena kolona ili u imenima drugih objekata u programu Power Pivot. Više informacija potražite u temi "Zahtevi za imening" "u DAX specifikaciji sintakse za Power Pivot.

Da biste preimenovali ili uredili postojeću izračunatu kolonu:

  1. U prozoruPower Pivot kliknite desnim tasterom miša na naslov izračunate kolone koju želite da preimenujete i izaberite stavku Preimenuj kolonu.

  2. Otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster ENTER da biste prihvatili novo ime.

Changing the Data Type

Tip podataka za izračunatu kolonu možete da promenite na isti način na koji možete da promenite tip podataka za druge kolone. Ne možete da unosite sledeće promene tipa podataka: od teksta u decimalni, od teksta do sledećeg broja, od teksta do valute i od teksta do datuma. Možete da promenite tekst u Bulovim.

Performanse izračunatih kolona

Formula za izračunatu kolonu može da bude intenzivniji od formule koja se koristi za meru. Jedan razlog je to što se rezultat izračunate kolone uvek izračunava za svaki red u tabeli, dok se mera izračunava samo za ćelije koje se koriste u izvedenoj tabeli ili Izvedeni grafikon.

Na primer, tabela sa milion redova uvek će imati izračunatu kolonu sa milion rezultatima i odgovarajući efekat na performanse. Međutim, izvedena tabela obično filtrira podatke primenom naslova redova i kolona. To znači da se mera izračunava samo za podskup podataka u svakoj ćeliji izvedene tabele.

Formula ima zavisnosti od referenci objekta u formuli, kao što su druge kolone ili izrazi koji procenjuju vrednosti. Na primer, izračunatu kolonu koja je zasnovana na drugoj koloni – ili izračunavanje koje sadrži izraz sa referencom kolone – nije moguće proceniti dok se ne proceni druga kolona. Automatsko osvežavanje je podrazumevano omogućeno. Zato imajte na umu da zavisnosti formule mogu da utiču na performanse.

Da biste izbegli probleme sa performansama prilikom pravljenja izračunatih kolona, pratite ova uputstva:

  • Umesto da kreirate jednu formulu koja sadrži mnogo složenih zavisnosti, kreirajte formule u koracima sa rezultatima sačuvanim u kolonama, tako da možete da proverite valjanost rezultata i procenite promene performansi.

  • Izmene podataka često mogu da dovedu do ažuriranja izračunatih kolona. To možete sprečiti tako što ćete režim ponovo izračunavanja podesiti na ručni. Međutim, ako su neke vrednosti u izračunatoj koloni neispravne, kolona će biti onemogućena dok ne osvežite i ponovo izračunate podatke.

  • Ako promenite ili izbrišete relacije između tabela, formule koje koriste kolone u tim tabelama će postati nevažeće.

  • Ako kreirate formulu koja sadrži kružnu zavisnost ili zavisnost koja se sama upućuje na vas, dolazi do greške.

Zadaci

Dodatne informacije o radu sa izračunatim kolonama potražite u temi Pravljenje izračunate kolone.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×