Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje čitača ekrana za dodavanje slika i medija na SharePoint stranicu

Ovaj članak je namenjen osobama koje koriste program čitača ekrana kao što su Windows Narrator, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite Microsoft podršku.

Koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365 uz tastaturu i čitač ekrana da biste lako dodali slike sa lokalnog računara, iz SharePoint biblioteke medija ili povezane sa drugih lokacija na sajtu ili vebu. Testirali smo ga sa Narator i JAWS, ali može da funkcioniše sa drugim čitače ekrana ako prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft 365.

 • Kada koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint u sistemu Microsoft 365 pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint u sistemu Microsoft 365.

U ovoj temi

Dodavanje veb segmenta "Slika"

Koristite veb segment "Slika" da biste dodali slike na SharePoint stranicu.

Kada koristite fotografije, slike, clip art kolekcije ili zvuk, odgovorni ste za poštovanje autorskih prava. Za slike može da pomogne filter za licence u usluzi Bing.

 1. Prešli na SharePoint na koju želite da dodate sliku.

 2. Da biste se prebacili u režim uređivanja, pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Stavka menija 'Novo'", a zatim pritiskjte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: "Stavka menija 'Uredi stranicu'". Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali veb segment unutar odeljka, pritiskjte taster Tab dok ne pronađete odeljak koji želite, a zatim pritisnite taster Enter. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Dodaj novi veb segment", a zatim broj kolone u koji želite da dodate veb segment.

  • Da biste dodali veb segment izvan odeljka, pritiskaj taster Tab dok ne čujete "Dodaj novi veb segment", a zatim broj kolone u koji želite da dodate veb segment.

 4. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za traženje ili izbor veb segmenta.

 5. Jednom pritisnite taster Tab. Fokus se premešta na opciju Tekstualni veb segment. Pritiskjte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: "Slika". Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

  Savet: Dijalog možete da koristite da biste izabrali druge medijske datoteke koje će se dodati na stranicu, na primer ugrađeni kôd za prikaz sadržaja sa drugih veb lokacija, Microsoft 365 video zapisa ili video zapisa ili kanala saMicrosoft Stream video portala.

 6. Otvara se dijalog u kojem možete da izaberete nedavno korišćenu sliku odnosno da pregledate, otpremite ili koristite vezu kako biste umetnuli sliku koju želite. Da biste izabrali izvor slike, pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime željenog izvora, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste pregledali slike ili fascikle u izabranom izvoru, jednom pritisnite taster Tab, a zatim koristite tastere sa strelicama dok ne pronađete sliku koju želite. Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter.

 7. Da biste umetnuli izabranu sliku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ‘Otvori’“ ili „Dugme ‘Dodaj sliku’“, a zatim pritisnite taster Enter. Slika se dodaje na stranicu i fokus se premešta na veb segment kojem je dodata slika.

 8. U režimu uređivanja stranica se automatski čuva svakih 5 sekundi. Da biste sačuvali stranicu i napustili režim uređivanja, pritiskate taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Komandna traka", koristite taster sa strelicom nalevo dok ne dođete do stavke menija Sačuvaj kao radnu verziju i pritisnite taster Enter.

Dodavanje veb segmenta „Heroj“

Dodajte veb segment Heroj da biste fokus i vizuelno zanimljivi prikaz SharePoint stranicu. Veb segment Heroj može da sadrži do pet stavki kao što su slike, tekst i veze. Veb segment Heroj podrazumevano je uključen na sajtovima za komunikaciju, ali veb segment Heroj možete da dodate i na druge stranice.

 1. Prešli na SharePoint na koju želite da dodate veb segment Heroj.

 2. Da biste se prebacili u režim uređivanja, pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Stavka menija 'Novo'", a zatim pritiskjte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: "Stavka menija 'Uredi stranicu'". Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne stignete do mesta na koje želite da dodate veb segment Heroj. Čujete: "Dugme 'Dodaj novi veb segment'". Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za traženje ili izbor veb segmenta.

 4. Jednom pritisnite taster Tab. Fokus se premešta na opciju Tekstualni veb segment. Pritiskjte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Heroj", a zatim pritisnite taster Enter da biste to izabrali. Veb segment Heroj koji sadrži pet stavki čuvara mesta dodaje se na stranicu.

 5. Da biste uredili veb segment, pritisnite taster Enter. Koristite tastere sa strelicama nadesno ili nalevo da biste se kretali između stavki. Dok se pomerate, čujete „Izaberi vezu“ i lokaciju unutar veb segmenta. Da biste dodali sliku jednoj od stavki, pritisnite taster sa strelicom nadole dok se nalazite na željenoj stavci. Čujete: „Dugme ’Izaberi vezu’“. Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 6. Otvara se dijalog u kojem možete da izaberete nedavno korišćenu sliku odnosno da pregledate, otpremite ili koristite vezu kako biste umetnuli sliku koju želite. Da biste izabrali izvor slike, koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime izvora koji želite, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste pregledali slike ili fascikle u izabranom izvoru, jednom pritisnite taster Tab, a zatim koristite tastere sa strelicama. Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter.

 7. Da biste umetnuli izabranu sliku, pritiskaj taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Otvori'" ili "Dugme 'Dodaj datoteku'", a zatim pritisnite taster Enter. Slika se dodaje u stavku i fokus se premešta na veb segment Heroj kojem je dodata slika. Da biste dodali slike u preostale stavke, ponovite korake 5-7.

 8. Da biste promenili raspored veb segmenta Heroj, dok ste na veb segmentu pritisnite kombinaciju tastera Alt+P. Otvara se okno Heroj. Da biste izabrali opciju rasporeda, pritiskjte tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete ime željene opcije, a zatim pritisnite taster Enter.

 9. Pritisnite taster Esc da biste zatvorili okno. Fokus se premešta na veb segment Heroj.

 10. U režimu uređivanja stranica se automatski čuva svakih 5 sekundi. Da biste sačuvali stranicu i napustili režim uređivanja, pritiskate taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Komandna traka", koristite taster sa strelicom nalevo dok ne dođete do stavke menija Sačuvaj kao radnu verziju i pritisnite taster Enter.

Dodavanje veb segmenta „Galerija slika“

Koristite veb segment Galerija slika da biste delili kolekcije slika na stranici.

 1. Prešli na SharePoint na koju želite da dodate veb segment Galerija slika.

 2. Da biste se prebacili u režim uređivanja, pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Stavka menija 'Novo'", a zatim pritiskjte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: "Stavka menija 'Uredi stranicu'". Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali veb segment unutar odeljka, pritiskjte taster Tab dok ne pronađete odeljak koji želite, a zatim pritisnite taster Enter. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Dodaj novi veb segment", a zatim broj kolone u koji želite da dodate veb segment.

  • Da biste dodali veb segment izvan odeljka, pritiskaj taster Tab dok ne čujete "Dodaj novi veb segment", a zatim broj kolone u koji želite da dodate veb segment.

 4. Jednom pritisnite taster Tab. Čujete: „Tekst“. Pritiskjte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Galerija slika", a zatim pritisnite taster Enter da biste to izabrali. Dodaje se veb segment Galerija slika i otvara se okno Galerija slika gde možete da promenite njegova svojstva.

 5. Uradite nešto od sledećeg da biste promenili svojstva veb segmenta Galerija slika:

  • Da biste promenili raspored sa podrazumevanog cigla u koordinatnu mrežu ili opciju Šareni ,pritiskaj taster Tab dok ne čujete "Radio dugme 'Cigla', izabrano", a zatim pritiskjte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Koordinatna mreža" ili "Šarena", a zatim "Radio dugme, izabrano".

  • Da biste promenili odnos visina koordinatne mreže, dok je izabran raspored Koordinatna mreža, pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Odnos visina i visina", a zatim pritisnite razmaknica da biste otvorili meni. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene opcije. Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

  • Da biste automatski kružili kroz slike u galeriji, izaberite raspored "Reklamni grafikon", pritiskaj taster Tab dok ne čujete "Isključeno" i pritisnite taster Enter da biste izabrali tu opciju. Čućete: „Uključeno“.

  Kada završite, pritisnite taster Esc da biste zatvorili okno. Fokus se premešta na veb segment Galerija slika.

 6. Da biste dodali prvu sliku u veb segment Galerija slika, pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Dodaj slike", a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Otvara se dijalog i možete da izaberete nedavno korišćenu sliku odnosno da pregledate, otpremite ili koristite vezu kako biste umetnuli sliku koju želite. Da biste izabrali izvor slike, pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime željenog izvora, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste pregledali slike ili fascikle u izabranom izvoru, jednom pritisnite taster Tab, a zatim koristite tastere sa strelicama. Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter.

 8. Da biste umetnuli izabranu sliku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ‘Otvori’“ ili „Dugme ‘Dodaj sliku’“, a zatim pritisnite taster Enter. Dodaje se slika i fokus se premešta na veb segment kojem je dodata slika.

 9. Da biste dodali naredne slike, dok ste u veb segmentu Galerija slika pritiskjte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Dodaj" i pritisnite taster Enter. Ponovo se otvara dijalog za izbor slike i možete da izaberete sliku na ranije opisani način.

 10. U režimu uređivanja stranica se automatski čuva svakih 5 sekundi. Da biste sačuvali stranicu i napustili režim uređivanja, pritiskate taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Komandna traka", koristite taster sa strelicom nalevo dok ne dođete do stavke menija Sačuvaj kao radnu verziju i pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje sadržaja i teksta na pristupačnu SharePoint stranicu

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje sajta tima ili sajta za komunikaciju u SharePoint

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i SharePoint Online

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×