Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje čitača ekrana za planiranje zakazanih obaveza ili sastanaka u programu Outlook

Ovaj članak je namenjen osobama sa oštećenjima vida ili kognitivnih sposobnosti koje koriste program čitača ekrana kao što su programi kompanije Microsoft: „Narator“, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite matičnu stranicu Microsoft podrške.

Koristite Outlook tastaturu i čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili planirali sastanke sa drugim osobama. Testirali smo ga pomoću Naratora, čitača ekrana JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Saznaćete kako da proverite kada su osobe koje pozovete dostupne, učinite sastanke periodičnim, postavite podsetnike za sastanke i zatražite odgovore od osoba koje pozovete u Outlook.

Napomene: 

U ovoj temi

Zakazivanje obaveze

Možete da zakažete ličnu zakazanu obavezu u kalendaru, na primer, da biste se podsetili na aktivnost. Zakazane obaveze ne uključuju pozivanje drugih osoba. Ako želite da pozovete druge osobe, možete da zakažete sastanak. Uputstva potražite u članku Planiranje sastanka i pozivanje osoba na njega.

Pravljenje nove zakazane obaveze

 1. U Outlook pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2 da biste otvorili kalendar. Čujete ime trenutnog prikaza, na primer, „Prikaz radne sedmice“, iza kojeg sledi broj događaja u prikazu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim taster N da biste otvorili prazan prozor zakazane obaveze. Fokus je na polju Naslov .

 3. Otkucajte naslov zakazane obaveze, a zatim pritisnite taster Tab da biste premestili fokus na polje Datum početka .

 4. Da biste promenili datum početka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste datum pomerili unapred ili unazad za jedan dan. Takođe možete otkucati datum početka.

 5. Da biste promenili vreme početka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Vreme početka", a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste pomerili vreme unapred ili unazad za pola sata.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Datum završetka“. Da biste promenili datum završetka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore kako biste datum pomerili unapred ili unazad za jedan dan.

 7. Da biste promenili vreme završetka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Vreme završetka", a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste pomerili vreme unapred ili unazad za pola sata.

 8. Da biste zakazanoj obavezi dodali lokaciju, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako koristite Microsoft Exchange nalog, možete da koristite birač lokacije da biste dodali lokaciju kao što je soba za sastanke preduzeća. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Lokacija'", a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Izbor prostorija sa fokusom na polju Pretraga . Otkucajte ime lokacije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime lokacije, a zatim pritisnite taster Enter da biste je izabrali. Da biste dodali lokaciju zakazanoj obavezi, pritisnite taster Enter.

  • Da biste lokaciju dodali kucanjem, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Lokacija, uređivanje" i otkucajte lokaciju.

 9. Da biste dodali belešku ili informacije o zakazanoj obavezi, kao što je dnevni red ili program, pritiskajte taster Tab dok Narator ne najavi "Poruka, uređivanje", a zatim otkucajte belešku. U funkciji JAWS, čujete: "Uredi", a u funkciji NVDA čujete: "Poruka, uređivanje. Više redova."

 10. Ako želite da obavestite druge osobe da li ste zauzeti ili dostupni tokom zakazane obaveze, dodajte indikator statusa. Uputstva potražite u članku Obaveštavanje osoba o dostupnosti.

 11. Da biste sačuvali zakazanu obavezu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S. Da biste zatvorili prozor zakazane obaveze i vratili se u kalendar, pritisnite taster Esc.

Obaveštavanje osoba o dostupnosti

Možete da dodate indikator statusa u zakazanu obavezu da biste obavestili druge o vašoj dostupnosti tokom zakazane obaveze. Ako neko pokuša da zakaže sastanak sa vama, znaće da li ste dostupni ili zauzeti.

 1. Kada je zakazana obaveza otvorena, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, B da biste otvorili meni Prikaži kao.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu opciju dostupnosti.

 3. Da izaberete opciju, pritisnite Enter. Zatvara se meni Prikaži kao.

 4. Da biste sačuvali promene, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S. Da biste zatvorili prozor zakazane obaveze i vratili se u kalendar, pritisnite taster Esc.

Zakazivanje sastanka i pozivanje osoba na njega

Poziv za sastanak možete poslati jednoj ili više osoba. Kada kreirate poziv, možete da podesite lokaciju sastanka i koristite pomoćnik za planiranje da biste odabrali najbolje vreme za sastanak.

 1. Da biste napravili poziv za sastanak sa bilo kog mesta Outlook (kao što su e-pošta, kalendar ili zadaci), pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Q. Otvara se prazan poziv za sastanak sa fokusom na tekstualnom polju Naslov.

 2. Otkucajte naslov sastanka.

 3. Da biste pozvali potrebne učesnike, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: "Obavezno". Otkucajte imena osoba koje želite da pozovete. Ako osoba nije u adresaru, otkucajte njenu adresu e-pošte.

 4. Outlook automatski traži podudaranja u adresaru. Da biste pregledali predložena imena, koristite taster sa strelicom nadole. Pritisnite taster Enter da biste izabrali ime.

  Savet: Da biste potvrdili imena i e-adrese, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+K.

 5. Da biste podesili datum početka sastanka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: "Datum početka". Ovo polje podrazumevano prikazuje datum kreiranja poziva za sastanak.

  Otkucajte datum početka ili koristite taster sa strelicom nadole da biste pronašli datum.

  Napomena: Ako sastanak traje ceo dan, otkucajte datum početka ili koristite taster sa strelicom nadole da biste ga pronašli, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Celodnevno, opozvan je izbor u polju za potvrdu", a zatim pritisnite razmaknicu.

 6. Da biste podesili vreme početka sastanka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: "Vreme početka". Otkucajte vreme početka ili koristite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste ga pronašli.

 7. Da biste podesili vreme završetka sastanka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: "Vreme završetka". Otkucajte vreme završetka ili koristite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste ga pronašli.

 8. Da biste se uverili da su osobe koje pozovete dostupne za sastanak pre nego što sačuvate ili pošaljete poziv, proverite njihovu dostupnost. Uputstva potražite u članku Provera dostupnosti osoba koje pozovete.

 9. Da biste izabrali lokaciju sastanka, uradite nešto od sledećeg:

  • Ako koristite Microsoft Exchange nalog, možete da koristite birač lokacije da biste dodali lokaciju kao što je soba za sastanke preduzeća. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Lokacija'", a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Izbor prostorija sa fokusom na polju Pretraga . Otkucajte ime lokacije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime lokacije, a zatim pritisnite taster Enter da biste je izabrali. Da biste dodali lokaciju zakazanoj obavezi, pritisnite taster Enter.

  • Da biste lokaciju dodali kucanjem, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Lokacija, uređivanje" i otkucajte lokaciju.

 10. Da biste dodali poruku koja će pratiti poziv, kao što je dnevni red ili program sastanka, pritiskajte taster Tab dok Narator ne najavi "Poruka, uređivanje", a zatim otkucajte poruku. U funkciji JAWS, čujete: "Uredi", a u funkciji NVDA čujete: "Poruka, uređivanje. Više redova."

 11. Da biste poslali poziv za sastanak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S. Fokus se premešta na trenutno aktivan prozor.

Provera dostupnosti osoba koje pozovete

Kada zakažete sastanak i dodate imena učesnika, možete da proverite da li su svi dostupni da prisustvuju sastanku i pronađete najbolje moguće vreme za sastanak.

 1. U pozivu za sastanak pritisnite kombinaciju tastera Alt+X da biste otvorili pomoćnik za planiranje. Čućete: "Status svih učesnika".

 2. Da biste otvorili meni Automatski izbor , pritisnite kombinaciju tastera Alt+X, A, a zatim P.

 3. Koristite taster sa strelicom nadole da biste se kretali kroz meni. Opcije čujete dok se pomerate, na primer "Sve osobe i resursi" ili "Sve osobe i jedan resurs". Da izaberete opciju, pritisnite Enter.

  Automatski izbor bira sledeće dostupno vreme koje ispunjava kriterijume za izabranu opciju. U Naratoru čujete predloženi datum i vreme, kao i ime i status dostupnosti svakog učesnika. Da biste čuli dostupnost svakog učesnika, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste pregledali listu učesnika da biste čuli dostupnost svakog učesnika.

 4. Odaberite neku od sledećih opcija:

  • Da biste prihvatili vreme i poslali poziv na sastanak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

  • Da biste prihvatili vreme i vratili se na pozivnicu da biste ga uredili, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H.

  • Da biste se vratili na automatski izbor i pronašli drugu opciju, pritisnite kombinaciju tastera Alt+X, A, a zatim taster P.

Pravljenje periodičnog sastanka

Ako planirate, na primer, sedmični sastanak, lako možete da pretvorite vaš sastanak u periodični sastanak. Na taj način ne morate da kreirate novi sastanak za svaku sedmicu posebno.

 1. U pozivu za sastanak pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim taster E da biste otvorili dijalog Ponavljanje zakazane obaveze.

 2. Da biste izabrali obrazac ponavljanja, koristite sledeće tasterske prečice:

  • Da biste izabrali opciju Dnevno, pritisnite kombinaciju tastera Alt+D. Da biste izabrali obrazac u okviru opcije Dnevno, uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste ponavljali sastanak svakog dana u sedmici, pritisnite kombinaciju tastera Alt+K.

   • Da biste ponavljali sastanak svakih nekoliko dana, pritisnite kombinaciju tastera Alt+V. Da biste definisali interval dana, jednom pritisnite taster Tab i otkucajte željeni broj dana. Na primer, da biste ponovili sastanak svaka dva dana, otkucajte 2.

  • Da biste izabrali opciju Sedmično, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W. Da biste definisali sedmični interval, pritisnite kombinaciju tastera Alt+C i otkucajte željeni broj sedmica. Na primer, da biste ponavljali sastanak svaka tri nedelje, otkucajte 3. Da biste izabrali dan u sedmici, pritiskajte taster Tab dok ne čujete željeni dan, a zatim pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali.

  • Da biste izabrali opciju Mesečno, pritisnite kombinaciju tastera Alt+M. Da biste izabrali obrazac u okviru opcije Mesečno , uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste ponovili sastanak istog datuma svakog meseca, pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Pritisnite taster Tab jednom i otkucajte željeni broj datuma. Na primer, ako želite da sastanak bude 12. dana izabranog meseca, otkucajte 12. Da biste podesili interval za mesec, jednom pritisnite taster Tab i otkucajte broj meseci. Na primer, ako želite da se sastanak ponavlja svaka dva meseca, otkucajte 2.

   • Da biste ponovili sastanak određenog dana u svakom mesecu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+E. Da biste izabrali interval za dan, jednom pritisnite taster Tab, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa strelicom nadole da biste razvili meni, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete željenu opciju, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste izabrali dan u sedmici, jednom pritisnite taster Tab, pritisnite alt+taster sa strelicom nadole da biste razvili meni, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete željenu opciju, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste podesili interval za mesec, jednom pritisnite taster Tab i otkucajte broj meseci. Na primer, ako želite da se sastanak ponavlja svaka dva meseca, otkucajte 2.

  • Da biste izabrali opciju Godišnje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Y. Da biste podesili interval godine, pritisnite kombinaciju tastera Alt+C i otkucajte željeni broj godina. Na primer, ako želite da se sastanak ponavlja svake dve godine, otkucajte 2. Da biste izabrali obrazac u okviru opcije Mesečno , uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste ponovili sastanak istog datuma svake godine ili svakih nekoliko godina, pritisnite kombinaciju tastera Alt+dvotačka (:). Da biste izabrali mesec za sastanak, jednom pritisnite taster Tab, pritisnite alt+taster sa strelicom nadole da biste razvili meni, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete željeni mesec, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste podesili datum, jednom pritisnite taster Tab i otkucajte željeni datum. Na primer, ako želite da sastanak bude 12. dana izabranog meseca, otkucajte 12.

   • Da biste ponovili sastanak određenog dana u sedmici u mesecu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+E. Da biste izabrali interval za dan, jednom pritisnite taster Tab, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa strelicom nadole da biste razvili meni, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete željenu opciju, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste izabrali dan u sedmici, jednom pritisnite taster Tab, pritisnite alt+taster sa strelicom nadole da biste razvili meni, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete željenu opciju, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste izabrali mesec, jednom pritisnite taster Tab, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa strelicom nadole da biste razvili meni, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete željeni mesec, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste sačuvali izbore i zatvorili dijalog Ponavljanje zakazane obaveze, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'U redu'", a zatim pritisnite taster Enter.

Pravljenje sastanka na mreži

Sastanak možete lako da pretvorite u sastanak na mreži pomoću Skype ili Microsoft Teams.

Napomena: U zavisnosti od organizacije i toga da li steMicrosoft 365 pretplatnik, Skype i/ili Microsoft Teams možda neće biti dostupni.

U prozoru Poziv za sastanak uradite nešto od sledećeg:

 1. Da biste izabrali opciju Skype sastanak i kreirali vezu Skype sastanku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, O, M.

 2. Da biste izabrali opciju Teams sastanak i kreirali vezu Microsoft Teams sastanku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, T, M.

Outlook dodaje detalje sastanka na mreži i vezu ka polju za poruku sastanka.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje naloga e-pošte u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u Outlook kalendar

Koristite Office za Android TalkBack, ugrađenim Android čitačem ekrana, da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke sa drugim osobama.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka

 1. U kalendaru Office za Android brzo prevucite nadesno ili nalevo ili prevucite jednim prstom blizu donjem desnom uglu ekrana dok ne čujete "Dugme 'Dodaj novi događaj'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prozor Novi događaj.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Polje za uređivanje 'Naslov'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali opisno ime za događaj. Kada završite, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu na ekranu.

 3. Da biste podesili datum početka i završetka i vreme događaja, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete podrazumevani datum i vreme. Da biste promenili datum ili vreme, dvaput dodirnite ekran, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime željene opcije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste potvrdili izbor, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Dugme 'U redu'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet: Da biste kreirali celodnevni događaj, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Celodnevni događaj, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste podesili lokaciju sastanka, prevlačite nadesno dok ne čujete „Lokacija“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Da biste otkucali ime lokacije koju želite da koristite, dodirnite dvaput ekran i počnite da kucate. Lista predloženih lokacija se ažurira dok kucate. Da biste izabrali lokaciju, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene lokacije, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste podesili vreme obaveštenja za događaj, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Upozorenje", a zatim trenutnu vrednost obaveštenja, a zatim dvaput dodirnite ekran. Prevlačite nadesno dok ne čujete opciju koju želite, a potom dodirnite ekran dvaput.

 6. Da biste dodali više informacija o događaju, na primer, dnevni red sastanka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Opis" i dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Uređivanje, polje za uređivanje", a zatim dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali detalje, a kada završite, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu na ekranu. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "Gotovo", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Kada završite sa dodavanjem detalja o događaju, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim dodirnite dvaput ekran.

Pozivanje drugih osoba za sastanak

Pozovite druge da vam se pridruže i pretvorite zakazanu obavezu u sastanak.

 1. Kada uređujete ili kreirate događaj, u prozoru Uredi događaj ili Novi događaj, prevlačite nadesno dok ne čujete „Osobe“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se Osobe Dodavanje i fokus je na tekstualnom polju Otkucajte ime ili adresu e-pošte.

  Napomena: Da biste saznali kako da otvorite i uredite događaje u kalendaru, pogledajte odeljak "Otvaranje, čitanje i uređivanje događaja kalendara" u članku Osnovni zadaci pomoću čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook.

 2. Koristite tastaturu na ekranu da biste počeli da kucate ime kontakta. Lista predloženih kontakata se ažurira dok kucate. Da biste izabrali kontakt, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeno ime, a zatim dodirnite dvaput ekran. Ponovite ovu radnju za sve kontakte koje želite da pozovete.

 3. Kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Pravljenje periodičnog sastanka

Ako planirate, na primer, sedmični sastanak, lako možete da pretvorite vaš sastanak u periodični sastanak. Na ovaj način ne morate da dodajete sastanak posebno za svaku sedmicu.

 1. Kada pravite događaj, u prozoru Novi događaj brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Ponavljaj, nikad", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Ponavljanje.

 2. Da biste izabrali učestalost sastanka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Učestalost, nikad", dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete učestalost kojom želite da se sastanak odvija. Da biste izabrali nešto, dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste sačuvali promene, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "Sačuvaj" i dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta nazad na prozor Novi događaj.

Pravljenje Microsoft Teams sastanka

Lako možete da pretvorite sastanak uMicrosoft Teams sastanku.

 1. Kada uređujete ili kreirate događaj, u prozoru Uredi događaj ili Novi događaj, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Isključeno, Teams sastanak, prebacivanje", a zatim dvaput dodirnite ekran. Outlook dodaje detalje sastanka na mreži i vezu ka polju Opis .

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje naloga e-pošte u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u Outlook kalendar

Koristite Outlook na vebu tastaturu i čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke sa drugim osobama u kalendaru. Testirali smo ga sa naratorom u programima Microsoft Edge i JAWS i NVDA u pregledaču Chrome, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana i veb pregledačima sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft 365.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook na vebu, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook na vebu pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristićete tastere Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak i izlazak iz komandi. Pored toga, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – a ne za Outlook na vebu.

 • Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na vebu). Neki ljudi već koriste novi Outlook, a za druge klasična verzija će biti podrazumevano iskustvo dok ne dovršimo ažuriranje. Dodatne informacije potražite ovde: Pronalaženje pomoći za Outlook na vebu. Budući da se uputstva u ovoj temi odnose na novo iskustvo, preporučujemo da se prebacite sa klasičnog iskustva na novi Outlook. Da biste se prebacili na novi Outlook, pritiskajte Ctrl + F6 dok ne čujete „Komanda, isprobajte novi Outlook“, a zatim pritisnite Enter. Ako čujete „Traka sa alatkama sa komandama“ umesto „Komanda, isprobajte novi Outlook“, već koristite novi Outlook.

U ovoj temi

Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka

Možete da zakažete ličnu zakazanu obavezu u kalendaru, na primer, da biste se podsetili na aktivnost. Zakazanu obavezu možete da pretvorite u sastanak i tako što ćete dodati učesnike.

 1. U Outlook pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+2 da biste otvorili kalendar. Čućete "Učitano", a zatim broj događaja i broj kalendara koji su trenutno izabrani.

 2. Da biste kreirali novi događaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N. Otvara se prozor sa detaljima o događaju sa fokusom na tekstualnom polju naslova događaja. Čućete: "Dodaj detalje događaja. Dodaj naslov".

 3. Da biste pregledali opcije događaja, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

  • Da biste imenli događaj, otkucajte ime u polju Dodaj naslov .

  • Ako pravite sastanak, pritisnite taster Tab. Čućete: "Pozovi učesnike". Da biste dodali kontakt, otkucajte kontakt, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste podesili datum početka i završetka i vreme događaja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete podrazumevane vrednosti. Da biste promenili datum kada ste na datumu početka ili završetka, jednom pritisnite taster SR+taster sa strelicom nadesno, pritisnite taster Enter da biste otvorili padajući kalendar, zatim koristite tastere sa strelicama da biste pregledali padajući kalendar i pritisnite taster Enter da biste izabrali. Da biste promenili vreme, otkucajte nove vrednosti.

  • Da biste podesili lokaciju sastanka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Pretraži sobu ili lokaciju", a zatim otkucajte željenu lokaciju.

  • Da biste dodali više informacija o događaju, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dodaj opis ili priloži dokumente", a zatim otkucajte željene detalje.

 4. Kada završite, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Pošalji’“ (za sastanak) ili „Dugme ’Sačuvaj’“ (za zakazanu obavezu), a zatim pritisnite razmaknicu.

 5. Zatvara se prozor novog događaja, a fokus se pomera na Kalendar.

Pretvaranje zakazane obaveze u sastanak

Pozovite druge da vam se pridruže i pretvorite zakazanu obavezu u sastanak.

 1. U prozoru sa detaljima događaja pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: "Pozovi učesnike".

 2. Da biste dodali kontakt, otkucajte ili nalepite adresu e-pošte učesnika, a zatim pritisnite taster Enter. Isto to ponovite za druge učesnike.

Provera dostupnosti osoba koje pozovete

Kada unesete imena u poziv za sastanak, Outlook vam može pomoći da izaberete vreme kada je svaki pozvani učesnik dostupan.

 1. U prozoru sa detaljima o događaju, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete predlog vremena sastanka, u okviru Raspored

 2. Da biste potražili više predloženih vremena, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željeni predloženi vremenski interval. Dok se pomerate, čućete predloženo vreme. Da biste izabrali vreme, pritisnite razmaknicu.

 3. Ako ne možete da pronađete nijedno dostupno vreme za taj dan, možete da proverite dostupnost pozvanih za neki drugi dan. Da biste potražili druge dane, u okviru Raspored pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Otvori birač meseca, dugme skupljeno", a zatim pritisnite razmaknicu. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete trenutno izabrani dan, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste pregledali dane. Pritisnite taster Enter da biste izabrali dan.

Pravljenje periodičnog sastanka

Ako planirate, na primer, sedmični sastanak, lako možete da pretvorite vaš sastanak u periodični sastanak. Na ovaj način ne morate da dodajete sastanak posebno za svaku sedmicu.

 1. U prozoru sa detaljima događaja, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: "Ponovi".

 2. Da biste izabrali učestalost sastanka, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite taster sa strelicom nadole dok ne čujete učestalost kojom želite da se sastanak odvija. Da biste je izabrali, pritisnite razmaknicu.

Pravljenje sastanka na mreži

Sastanak možete lako da pretvorite u sastanak na mreži pomoću Skype ili Microsoft Teams.

Napomena: U zavisnosti od organizacije i toga da li steMicrosoft 365 pretplatnik, Skype i/ili Microsoft Teams možda neće biti dostupni.

U prozoru sa detaljima o događaju uradite nešto od sledećeg:

 • Ako su Skype ili Microsoft Teams dostupni, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Isključeno, Teams sastanak, preklopnik" ili "Isključeno, Skype sastanak, preklopnik". Opciju koju čujete odredi administrator. Pritisnite taster Enter da biste pretvorili sastanak u sastanak na mreži.

 • Ako su dostupna Skype i Microsoft Teams, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Dodaj sastanak na mreži", zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste izabrali neku od dostupnih opcija i pritisnite taster Enter da biste potvrdili izbor.

Outlook dodaje detalje sastanka na mreži i vezu u telu događaja nakon što se pošalje poziv.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje naloga e-pošte u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u Outlook kalendar

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Pronađite rešenja za uobičajene probleme ili potražite pomoć od agenta za podršku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×