Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje čitača ekrana za premeštanje ili kopiranje fascikle ili datoteke u biblioteci dokumenata u SharePoint Online

Ovaj članak je namenjen osobama sa oštećenjima vida ili kognitivnih sposobnosti koje koriste program čitača ekrana kao što su programi kompanije Windows Narrator, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite Microsoft podršku.

Koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365 tastaturu i čitač ekrana da biste premestili ili kopirali neke fascikle ili datoteke sa jedne lokacije na drugu unutar iste biblioteke dokumenata. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitače ekrana ako prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft 365.

 • Kada koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint u sistemu Microsoft 365 pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint u sistemu Microsoft 365.

U ovoj temi

Premeštanje fascikli ili datoteka u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Microsoft 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint u sistemu Microsoft 365 biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Da biste prikazali SharePoint u sistemu Microsoft 365 biblioteke dokumenata, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Pritisnite taster Enter. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

  Savet: Ako ne čujete tekst „Dugme 'Pogledajte'“, to znači da već koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo.

 3. U prikazu Lista ili Pločice pomerite se do datoteke ili fascikle koju želite da premestite pomoću tastera sa strelicama i izaberite je tako što ćete pritisnuti razmaknica. Možete da izaberete više od jedne datoteke ili fascikle.

 4. Premestite fokus na traku sa menijima tako što ćete pritiskati kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: "Deli".

 5. Pritiskjte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Premesti u", a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Premeštanje stavke u:.

 6. Da biste prešli na listu odredišta, pritiskjte taster Tab dok ne čujete: "Lista najpopularnijih odredišta".

 7. Da biste izabrali odredište, pritiskjte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime odredišta koje želite, a zatim pritisnite taster Enter. Dijalog Premeštanje stavke u: se zatvara, a stavka se premešta na odredište.

  Saveti: Da biste kreirali novu fasciklu za datoteke:

  1. U dijalogu Premeštanje stavke u: izaberite odredište na koje želite da kreirate fasciklu, a zatim pritisnite taster Enter.

  2. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Nova fascikla", a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: "Unesite ime fascikle".

  3. Otkucajte ime za fasciklu.

  4. Da biste prešli na dugme Kreiraj, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Pravi se nova fascikla, a fokus se premešta na fasciklu.

  5. Da biste premestili stavku u novu fasciklu, pritisnite taster Enter.

Kopiranje fascikli ili datoteka u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Microsoft 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint u sistemu Microsoft 365 biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Da biste prikazali SharePoint u sistemu Microsoft 365 biblioteke dokumenata, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Pritisnite taster Enter. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

  Savet: Ako ne čujete tekst „Dugme 'Pogledajte'“, to znači da već koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo.

 3. U prikazu Lista ili Pločice, pomoću tastera sa strelicama možete da odete do datoteke ili fascikle koju želite da kopirate i izaberite je tako što ćete pritisnuti razmaknica. Možete da izaberete više od jedne datoteke ili fascikle.

 4. Premestite fokus na traku sa menijima tako što ćete pritiskati kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: "Deli".

 5. Pritiskjte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Kopiraj u", a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Kopiranje stavke u:.

 6. Da biste prešli na listu odredišta, pritiskjte taster Tab dok ne čujete: "Lista najpopularnijih odredišta".

 7. Da biste izabrali odredište za stavku, pritiskjte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime odredišta koje želite, a zatim pritisnite taster Enter. Dijalog Kopiranje stavke u: se zatvara, a stavka se kopira na odredište.

  Saveti: Da biste kreirali novu fasciklu u koju možete da postavite kopiranu datoteku:

  1. U dijalogu Kopiranje stavke u: izaberite odredište na koje želite da kreirate fasciklu, a zatim pritisnite taster Enter.

  2. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Nova fascikla", a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: "Unesite ime fascikle".

  3. Otkucajte ime za fasciklu.

  4. Da biste prešli na dugme Kreiraj, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Pravi se nova fascikla, a fokus se premešta na fasciklu.

  5. Da biste kopirali stavku u novu fasciklu, pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za kopiranje veze za datoteku ili fasciklu u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje fascikle u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i SharePoint Online

Koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365 tastaturu i čitač ekrana da biste premestili ili kopirali neke fascikle ili datoteke sa jedne lokacije na drugu unutar iste biblioteke dokumenata. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitače ekrana ako prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft 365.

 • Kada koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint u sistemu Microsoft 365 pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint u sistemu Microsoft 365.

U ovoj temi

Premeštanje fascikli ili datoteka u biblioteci dokumenata

 1. Otvorite biblioteku SharePoint u sistemu Microsoft 365 dokumenata u kojoj se nalazi datoteka ili fascikla koju želite da premestite.

 2. Da biste prešli na listu fascikli i datoteka, pritiskjte taster Tab dok ne čujete: "Preklopnik izbora za sve stavke".

 3. Pritiskjte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete datoteku ili fasciklu koju želite.

 4. Da biste otvorili kontekstualni meni za datoteku ili fasciklu, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10.

 5. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Premesti u", a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Premeštanje stavke u.

 6. Da biste prešli na listu odredišta, pritiskjte taster Tab dok ne čujete: "Lista najpopularnijih odredišta".

 7. Da biste izabrali odredište, pritiskjte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime odredišta koje želite, a zatim pritisnite taster Enter. Dijalog Premeštanje stavke u se zatvara, a stavka se premešta na odredište.

  Saveti: Da biste kreirali novu fasciklu za datoteke:

  1. U dijalogu Premeštanje stavke u izaberite odredište na koje želite da kreirate fasciklu, a zatim pritisnite taster Enter.

  2. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Nova fascikla", a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: "Unesite ime fascikle".

  3. Otkucajte ime za fasciklu.

  4. Da biste prešli na dugme Kreiraj, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Pravi se nova fascikla, a fokus se premešta na fasciklu.

  5. Da biste premestili stavku u novu fasciklu, pritisnite taster Enter.

Kopiranje fascikli ili datoteka u biblioteci dokumenata

 1. Otvorite biblioteku SharePoint u sistemu Microsoft 365 dokumenata u kojoj se nalazi datoteka ili fascikla koju želite da kopirate.

 2. Da biste prešli na listu fascikli i datoteka, pritiskjte taster Tab dok ne čujete: "Preklopnik izbora za sve stavke".

 3. Pritiskjte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete datoteku ili fasciklu koju želite.

 4. Da biste otvorili kontekstualni meni za datoteku ili fasciklu, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10.

 5. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Kopiraj u", a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Kopiranje stavke u.

 6. Da biste prešli na listu odredišta, pritiskjte taster Tab dok ne čujete: "Lista najpopularnijih odredišta".

 7. Da biste izabrali odredište, pritiskjte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime odredišta koje želite, a zatim pritisnite taster Enter. Dijalog Kopiranje stavke u se zatvara, a stavka se kopira na odredište.

  Saveti: Da biste kreirali novu fasciklu za datoteke:

  1. U dijalogu Kopiranje stavke u izaberite odredište na koje želite da kreirate fasciklu, a zatim pritisnite taster Enter.

  2. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Nova fascikla", a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: "Unesite ime fascikle".

  3. Otkucajte ime za fasciklu.

  4. Da biste prešli na dugme Kreiraj, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Pravi se nova fascikla, a fokus se premešta na fasciklu.

  5. Da biste kopirali stavku u novu fasciklu, pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za kopiranje veze za datoteku ili fasciklu u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje fascikle u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i SharePoint Online

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×