Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Korišćenje čitača ekrana za rad sa listama u zaduženju

Ovaj članak je namenjen osobama sa oštećenjima vida ili kognitivnih sposobnosti koje koriste program čitača ekrana kao što su programi kompanije Microsoft: „Narator“, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite matičnu stranicu Microsoft podrške.

Koristite Zaduženja tastaturu i čitač ekrana da biste kreirali liste zadataka za određeni projekat, vremensku osu ili rutinu. Testirali smo ga pomoću Naratora, čitača ekrana JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Saznaćete kako da promenite dizajn liste, delite liste, sortirate liste onako kako želite i da izbrišete liste kada vam više ne budu potrebne.

Napomene: 

U ovoj temi

Kreiranje liste

Kreirajte listu zadataka koje želite da dovršite, na primer za određeni dan ili projekat.

 1. Da biste kreirali novu listu u programu Zaduženja pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+L. Pravi se nova lista bez naslova.

 2. Da biste imenovanu listu, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Lista bez naslova", a zatim pritisnite taster Enter. Zatim otkucajte ime liste i pritisnite taster Enter.

 3. Da biste dodali zadatak na novu listu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dodaj zadatak", otkucajte tekst zadatka, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus ostaje u polju Dodaj zadatak, tako da možete da ponovite ovaj korak da biste dodali još zadataka.

Preimenovanje liste

Listu možete da preimenujete kako bi bolje odgovarala vašim potrebama.

Napomena: Preimenovanje lista je moguće samo za liste koje ste vi napravili.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+1 da biste razviliZaduženja bočne trake.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Liste", a zatim ime trenutno izabrane liste ili opcije filtera.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne pronađete listu koju želite da preimenujete, a zatim pritisnite taster Enter da biste je otvorili.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete trenutno ime liste, iza čega sledi "Preimenuj listu, dugme". Pritisnite taster Enter da biste uredili ime.

 5. Otkucajte novo ime za listu, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga primenili.

Promena tema liste

Promenite temu liste kako bi se uklopila sa željenim dizajnom.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+1 da biste razviliZaduženja bočne trake.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Liste", a zatim ime trenutno izabrane liste ili opcije filtera.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne pronađete listu koju želite da uredite, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Opcije liste'", a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili meni.

 5. Da biste izabrali boju teme ili sliku u pozadini, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime boje teme ili pozadine. Zatim se krećite po koordinatnoj mreži pomoću tastera sa strelicama da biste pronašli željenu boju ili pozadinu i pritisnite razmaknicu da biste je izabrali.

  Napomena: U koordinatnoj mreži se sve opcije boje pojavljuju pre opcija pozadine.

 6. Pritisnite taster Esc da biste zatvorili meni.

Prikazivanje ili skrivanje dovršenih zadataka

Na listama se podrazumevano prikazuju dovršeni i nedovršeni zadaci. Kako biste lakše organizovali liste, možete da sakrijete dovršene zadatke.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+1 da biste razviliZaduženja bočne trake.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Liste", a zatim ime trenutno izabrane liste ili opcije filtera.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne pronađete listu koju želite da uredite, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste prešli na sadržaj liste zadataka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Opcije liste'", a zatim još jednom pritisnite taster Tab.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sakrili dovršene zadatke, pritiskajte taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne čujete "Skupi dovršeno", a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, pritiskajte taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne čujete "Razvij dovršeno", a zatim pritisnite taster Enter.

Sortiranje liste

Sortiranje liste može da vam pomogne da efikasnije organizujete i pronađete zadatke.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+1 da biste razviliZaduženja bočne trake.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Liste", a zatim ime trenutno izabrane liste ili opcije filtera.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne pronađete listu koju želite da sortirate, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Opcije liste'", a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili meni.

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Sortiraj po", a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu opciju, a zatim pritisnite taster Enter.

  Meni se zatvara kada napravite izbor.

Deljenje liste

Možete da delite listu da biste sarađivali sa drugima.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+1 da biste razviliZaduženja bočne trake.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Liste", a zatim ime trenutno izabrane liste ili opcije filtera.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne pronađete listu koju želite da delite, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Deli listu'", a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Pritisnite jednom taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili dijalog za deljenje i kreirali vezu poziva za deljenje.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete svoje ime kao vlasnik liste, pritisnite taster Tab još jednom, a zatim pritisnite taster Enter da biste kopirali vezu u ostavu.

 7. Da biste izašli iz dijaloga i vratili se na listu, pritisnite taster Esc.

 8. Nalepite vezu u e-poruku ili trenutnu poruku i pošaljite je saradnicima.

Brisanje liste

Kada vam lista koju ste kreirali više nije potrebna, možete da je izbrišete.

Napomena: Brisanje lista je moguće samo za liste koje ste vi kreirali.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+1 da biste razviliZaduženja bočne trake.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Liste", a zatim ime trenutno izabrane liste ili opcije filtera.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne pronađete listu koju želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Opcije liste'", a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili meni.

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Izbriši listu", a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Da biste potvrdili brisanje, pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta Izbriši , a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za premeštanje zadataka između ili unutar lista u okviru zaduženja

Korišćenje čitača ekrana za prikazivanje svih zadataka sa krajnjim rokom na listi Planirano u okviru zaduženja

Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u zaduženju

Korišćenje čitača ekrana za rad sa predlozima u zaduženju

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju do zaduženja

Koristite Zaduženje za Android Funkciju TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste kreirali liste zadataka za određeni projekat, vremensku osu ili rutinu. Možete i da promenite dizajn liste, sortirate liste onako kako želite i delite liste sa kolegama. Kasnije možete da ih izbrišete kada vam više ne budu potrebne.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Kreiranje liste

Kreirajte listu zadataka koje želite da dovršite za, na primer, određeni dan ili projekat.

 1. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Bočna traka", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste napravili novu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Nova lista", a zatim dvaput dodirnite ekran. Pravi se nova lista bez naslova, a fokus se premešta na polje sa imenom liste.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali ime liste.

 4. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Kreiraj listu", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste dodali zadatak na novu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne dođete do dugmeta Dodaj zadatak . Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Fokus se premešta na tekstualno polje zadatka. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst zadatka.

  Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Dodaj zadatak" i dvaput dodirnite ekran. Zadatak se dodaje na listu i možete da otkucate tekst za sledeći zadatak.

 7. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

Preimenovanje liste

Listu možete da preimenujete kako bi bolje odgovarala vašim potrebama.

Napomena: Preimenovanje lista je moguće samo za liste koje ste vi napravili.

 1. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Bočna traka", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otišli na listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da preimenujete, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste otvorili meni opcija liste, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Još opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 4. Fokus je na opciji Preimenuj listu. Dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali. Fokus se premešta na polje sa imenom liste.

 5. Koristite tastaturu na ekranu da biste uredili ime liste.

 6. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena tema liste

Promenite temu liste kako bi se uklopila sa željenim dizajnom.

 1. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Bočna traka", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otišli na listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime liste čiju temu želite da promenite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Još opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Promeni temu", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste izabrali boju pozadine, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene boje, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 6. Da biste izabrali sliku teme, nastavite da brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene teme, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili meni.

Prikazivanje ili skrivanje dovršenih zadataka

Na listama se podrazumevano prikazuju dovršeni i nedovršeni zadaci. Kako biste lakše organizovali liste, možete da sakrijete dovršene zadatke.

 1. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Bočna traka", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otišli na listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete listu na kojoj želite da sakrijete ili prikažete dovršene zadatke, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Još opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sakrili dovršene zadatke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sakrij dovršene zadatke", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Prikaži dovršene zadatke", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Sortiranje liste

Sortiranje liste može da vam pomogne da efikasnije organizujete i pronađete zadatke.

 1. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Bočna traka", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otišli na listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da sortirate, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Još opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sortiranje", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste izabrali opciju sortiranja, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željene opcije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Kada izaberete opciju sortiranja, zatvara se meni sortiranja, a fokus se vraća na prikaz liste.

 6. Da biste uklonili sortiranje sa liste, idite na listu i otvorite je, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Ukloni sortiranje", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Deljenje liste

Možete da delite listu da biste sarađivali sa drugima.

Napomena: Možete da delite liste koje ste napravili.

 1. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Bočna traka", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otišli na listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da delite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Share list" (Lista deljenja), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Veza 'Pošalji pozivnicu'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime aplikacije u kojoj želite da delite vezu, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Nalepite vezu u e-poruku ili trenutnu poruku i pošaljite je saradnicima.

 7. Da biste izašli iz dijaloga Deljenje liste, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo.

Brisanje liste

Kada vam lista koju ste kreirali više nije potrebna, možete da je izbrišete.

Napomena: Brisanje lista je moguće samo za liste koje ste vi kreirali.

 1. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Bočna traka", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste otišli na listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da izbrišete, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Još opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni je razvijen“.

 4. Da biste izbrisali listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Izbriši listu“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste potvrdili brisanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Izbriši", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Kada izbrišete listu, fokus se vraća na meni bočne trake.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za premeštanje zadataka između ili unutar lista

Korišćenje čitača ekrana za prikazivanje svih zadataka sa krajnjim rokom na listi Planirano u okviru zaduženja

Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u zaduženju

Korišćenje čitača ekrana za rad sa predlozima u zaduženju

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju do zaduženja

Koristite Zaduženje za veb tastaturu i čitač ekrana da biste kreirali liste zadataka za određeni projekat, vremensku osu ili rutinu. Testirali smo ga sa naratorom u programimaMicrosoft Edge i JAWS i NVDA u pregledaču Chrome, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana i veb pregledačima sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Saznaćete i kako da uredite, delite, promenite dizajn i organizujete liste. Možete čak i da izbrišete liste kada vam više ne budu potrebne.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Zaduženje za veb narator, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač.

U ovoj temi

Kreiranje liste

Kreirajte listu zadataka koje želite da dovršite, na primer za određeni dan ili projekat.

 1. Da Zaduženja kreirali novu listu, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: "Kreiraj grupu". U Funkciji "Narator" pritiskajte taster SR+taster sa strelicom nalevo dok ne čujete: "Ime liste, uređivanje, imenujte ovu listu". U funkcijama JAWS i NVDA pritiskajte taster sa strelicom nagore dok ne čujete "Ime liste, uređivanje, podmeni", a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Otkucajte ime liste, a zatim pritisnite taster Enter. Pravi se lista, a fokus se premešta na tekstualno polje prvog zadatka na listi.

 3. Otkucajte tekst za zadatak i pritisnite taster Enter. Zadatak se dodaje na listu, a fokus se premešta na tekstualno polje novog zadatka. Ponovite ovaj korak za sve zadatke koje želite da dodate na listu.

Preimenovanje liste

Listu možete da preimenujete kako bi bolje odgovarala vašim potrebama.

Napomena: Možete da preimenujete samo liste koje ste napravili.

 1. Idite na listu koju želite da preimenujete. Uputstva o tome kako da odete na listu potražite u odeljku "Navigacija u prikazu liste zadataka" u članku Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju do funkcije To Do.

 2. Kada je desna lista otvorena u glavnoj oblasti sadržaja, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: "Opcije liste". Pritisnite razmaknicu da biste izabrali tu opciju. Čućete: "Preimenuj listu". Fokus je na dugmetu Preimenuj listu.

 3. Da biste preimenovali listu, pritisnite taster Enter, otkucajte novo ime liste, a zatim ponovo pritisnite taster Enter. Ime liste je promenjeno.

Promena tema liste

Promenite boju teme liste da biste prilagodili liste.

 1. Idite na listu na kojoj želite da promenite boju teme. Uputstva o tome kako da odete na listu potražite u odeljku "Navigacija u prikazu liste zadataka" u članku Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju do funkcije To Do.

 2. Kada je desna lista otvorena u glavnoj oblasti sadržaja, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: "Opcije liste". Pritisnite razmaknicu da biste izabrali tu opciju.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Promeni temu", a zatim pritisnite razmaknicu da biste razvili meni boja teme.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne pronađete željenu boju teme, a zatim pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

Prikazivanje ili skrivanje dovršenih zadataka

Dovršeni zadaci su podrazumevano skriveni da bi liste držali u rasporedu i organizovanim. Možete da ih otkrijete ako želite da pregledate dovršene zadatke na listi, a zatim da ih ponovo sakrijete kada završite.

 1. Idite na listu na kojoj želite da prikažete ili sakrijete dovršene zadatke. Uputstva o tome kako da odete na listu potražite u odeljku "Navigacija u prikazu liste zadataka" u članku Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju do funkcije To Do.

 2. Kada je desna lista otvorena u glavnoj oblasti sadržaja, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sakrili dovršene zadatke, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Dovršeno', razvijeno", a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Da biste prikazali skrivene dovršene zadatke, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Dovršeno', skupljeno", a zatim pritisnite razmaknicu da biste izabrali.

Sortiranje liste

Sortiranje liste može da vam pomogne da efikasnije organizujete i pronađete zadatke.

 1. Idite na listu koju želite da sortirate. Uputstva o tome kako da odete na listu potražite u odeljku "Navigacija u prikazu liste zadataka" u članku Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju do funkcije To Do.

 2. Kada je desna lista otvorena u glavnoj oblasti sadržaja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Sortiraj', skupljeno", a zatim pritisnite razmaknicu. Otvara se meni Sortiranje po.

 3. Da biste izabrali opciju sortiranja, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete ime željene opcije, a zatim pritisnite razmaknicu da biste je izabrali.

 4. Da biste uklonili sortiranje sa liste, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Ukloni opciju redosleda sortiranja", a zatim pritisnite razmaknicu da biste izabrali.

Deljenje liste

Možete da delite listu da biste sarađivali sa drugima.

 1. Idite na listu koju želite da delite. Uputstva o tome kako da odete na listu potražite u odeljku "Navigacija u prikazu liste zadataka" u članku Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju do funkcije To Do.

 2. Kada je desna lista otvorena u glavnoj oblasti sadržaja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Deli', skupljeno", a zatim pritisnite taster Enter. Čućete: "Veza 'Kreiranje poziva', dijalog 'Deljenje liste', dugme 'Zatvori'".

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Napravi vezu poziva'", a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Kopiraj vezu", a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Da biste zatvorili dijalog i vratili se na listu, pritisnite taster Esc.

 6. Nalepite vezu u e-poruku ili trenutnu poruku, a zatim je pošaljite saradnicima.

Brisanje liste

Kada vam lista koju ste kreirali više nije potrebna, možete da je izbrišete.

Napomena: Možete da izbrišete samo liste koje ste vi kreirali.

 1. Idite na listu koju želite da izbrišete. Uputstva o tome kako da odete na listu potražite u odeljku "Navigacija u prikazu liste zadataka" u članku Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju do funkcije To Do.

 2. Kada je desna lista otvorena u glavnoj oblasti sadržaja, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: "Opcije liste". Pritisnite razmaknicu da biste izabrali tu opciju.

 3. Da biste izbrisali listu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Izbriši listu", a zatim pritisnite razmaknicu da biste je izabrali.

 4. Otvara se dijalog za potvrdu. Da biste potvrdili brisanje, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Izbriši listu", a zatim pritisnite razmaknicu da biste je izabrali.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za premeštanje zadataka između ili unutar lista

Korišćenje čitača ekrana za prikazivanje svih zadataka sa krajnjim rokom na listi Planirano u okviru zaduženja

Korišćenje čitača ekrana za rad sa zadacima u zaduženju

Korišćenje čitača ekrana za rad sa predlozima u zaduženju

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju do zaduženja

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×