Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje čitača ekrana za sviđanje i čuvanje poruka u usluzi Microsoft Teams

Ovaj članak je namenjen osobama koje koriste program čitača ekrana kao što su Windows Narrator, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite Microsoft podršku.

Koristite Microsoft Teams tastaturu i čitač ekrana da biste sviđali i sačuvali poruke. Testirali smo ga pomoću čitača ekrana JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Takođe ćete saznati kako da pronađete i preslušate sačuvane poruke.

Napomene: 

U ovoj temi

Sviđa mi se i čuvanje poruke

 1. U okviru za sastavljanje poruka pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab da biste prešli na poslednju poruku u razgovoru.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete poruku koja vam se sviđa ili koju želite da sačuvate.

  Savet: Ako je poruka u ulančanom razgovoru, pritisnite Enter da biste ušli u razgovor. Da biste otvorili odgovore, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete broj odgovora, a zatim pritisnite taster Enter. Čućete: "Razvijeni su svi odgovori". Da biste premestili fokus sa niti razgovora, pritisnite taster Esc.

 3. Pritisnite taster Enter. Čućete: "Sviđa mi se". Uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi vam se poruka sviđala, pritisnite Enter.

  • Da biste sačuvali poruku, pritisnite taster Tab. Čućete: "Još opcija". Pritisnite Enter da biste otvorili meni. Čućete: "Sačuvaj ovu poruku". Pritisnite taster Enter da biste izabrali. Čućete: "Još opcija".

  Napomena: Ako ne čujete "Sviđa mi se" nakon pritiska na taster Enter, pritisnite taster SR+razmaknica da biste promenili režim čitača ekrana i pokušajte ponovo.

 4. Da biste vratili fokus na poruku, pritisnite taster Esc.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U razgovoru pritiskajte H ili Shift+H dok ne čujete poruku koja vam se sviđa ili koju želite da sačuvate.

  Savet: Ako je poruka u ulančanom razgovoru, da biste otvorili odgovore, pritiskajte H dok ne čujete broj odgovora, a zatim pritisnite Enter. Pritisnite taster H da biste se kretali između poruka u niti dok ne čujete onu koju želite.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Traka sa alatkama sa 2 dugmeta".

 3. Pritisnite taster Enter. Čućete: "Sviđa mi se". Uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi vam se poruka sviđala, pritisnite Enter.

  • Da biste sačuvali poruku, pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Još opcija" i pritisnite taster Enter. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Sačuvaj ovu poruku", a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali tu opciju. Čućete: "Još opcija".

   Napomena: Ako ne čujete "Više opcija" nakon što izaberete stavku "Sačuvaj ovu poruku", pritisnite taster SR+razmaknica da biste promenili režim čitača ekrana.

 4. Da biste vratili fokus na poruku, pritisnite taster Esc.

Pronalaženje i čitanje sačuvanih poruka

 1. Da biste otvorili meni Postavke , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+E i jednom pritisnite taster Tab. Čućete: "Profil, postavke aplikacije i još mnogo toga". Pritisnite Enter da biste otvorili meni.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Sačuvane poruke", a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali. Otvara se lista sačuvanih poruka sa najnovijom na vrhu.

 3. U funkciji JAWS, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Sačuvana lista". Ako koristite NVDA, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Lista". Da biste pregledali listu sačuvanih poruka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore. Čitač ekrana čita poruke kada dođete do njih.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+E. Čućete: "Pretraga". Pritisnite taster Esc.

 2. Da biste otvorili meni Postavke , pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Profil, postavke aplikacije i još mnogo toga". Pritisnite Enter da biste otvorili meni.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Sačuvane poruke", a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali. Otvara se lista sačuvanih poruka sa najnovijom na vrhu.

 4. U funkciji JAWS, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Sačuvana lista". Ako koristite NVDA, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Lista". Da biste pregledali listu sačuvanih poruka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore. Čitač ekrana čita poruke kada dođete do njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Koristite TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste sviđali i čuvali poruke u usluzi Microsoft Teams. Saznajte kako da pronađete i preslušate sačuvane poruke.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Sviđa mi se ili čuvanje poruke

 1. Da biste poruku sviđali ili sačuvali na kanalu ili razgovoru, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete željenu poruku.

 2. Da biste otišli na opcije poruke, brzo prevucite nadesno kada dođete do željene poruke. Čućete: "Još opcija". Dodirnite dvaput da biste izabrali.

 3. Otvara se meni sa opcijama poruke. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi vam se poruka sviđala, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sviđa mi se" i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste sačuvali poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Meni se zatvara, a fokus se premešta nazad na kanal ili razgovor.

Pronalaženje i čitanje sačuvanih poruka

 1. U Microsoft Teams brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Otvori meni 'Hamburger'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvano. Na listi, 2 stavke", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se lista sačuvanih poruka sa najnovijom na vrhu. Čućete: "Sačuvano".

 3. Da biste se kretali kroz sačuvane poruke, brzo prevlačite nadesno. TalkBack najavljuje sačuvane poruke kako se krećete.

 4. Da biste otvorili razgovor koji sadrži sačuvanu poruku, idite na poruku i dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Koristite tastaturu i čitač ekrana da biste sviđali i čuvali poruke u usluzi Microsoft Teams. Testirali smo ga uz JAWS i Narator, ali može da radi sa drugim čitačima ekrana sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Takođe ćete saznati kako da pronađete i preslušate sačuvane poruke.

Napomene: 

U ovoj temi

Sviđa mi se i čuvanje poruke

 1. U okviru za sastavljanje poruka pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab da biste prešli na poslednju poruku u razgovoru.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete poruku koja vam se sviđa ili koju želite da sačuvate.

  Savet: Ako je poruka u ulančanom razgovoru, pritisnite Enter da biste ušli u razgovor. Da biste otvorili odgovore, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete broj odgovora, a zatim pritisnite taster Enter. Čućete: "Razvijeni su svi odgovori". Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali kroz poruke u niti dok ne čujete onu koju želite. Da biste premestili fokus sa niti razgovora, pritisnite taster Esc.

 3. Pritisnite taster Enter. Čućete: "Sviđa mi se". Uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi vam se poruka sviđala, pritisnite Enter.

  • Da biste sačuvali poruku, pritisnite taster Tab. Čućete: "Još opcija". Pritisnite Enter da biste otvorili meni. Čućete: "Sačuvaj ovu poruku". Pritisnite taster Enter da biste izabrali. Čućete: "Još opcija".

  Napomena: Ako ne čujete "Sviđa mi se" nakon pritiska na taster Enter, pritisnite taster SR+razmaknica da biste promenili režim čitača ekrana i pokušajte ponovo.

 4. Da biste vratili fokus na poruku, pritisnite taster Esc.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Narrator u se zove režim skeniranja.

 1. U razgovoru pritiskajte H ili Shift+H dok ne čujete poruku koja vam se sviđa ili koju želite da sačuvate.

  Savet: Ako je poruka u ulančanom razgovoru, da biste otvorili odgovore, pritiskajte H dok ne čujete broj odgovora, a zatim pritisnite Enter. U Funkciji "Narator" pritisnite kombinaciju tastera Shift+Enter. Pritisnite taster H da biste se kretali između poruka u niti dok ne čujete onu koju želite.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Traka sa alatkama sa 2 dugmeta".

 3. Pritisnite taster Enter. Čućete: "Sviđa mi se". Uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi vam se poruka sviđala, pritisnite Enter.

  • Da biste sačuvali poruku, pritisnite taster Tab. Čućete: "Još opcija". Pritisnite Enter da biste otvorili meni. Čućete: "Sačuvaj ovu poruku". Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 4. Da biste vratili fokus na poruku, pritisnite taster Esc.

Pronalaženje i čitanje sačuvanih poruka

 1. Da biste otvorili meni Postavke , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+E i jednom pritisnite taster Tab. Čućete: "Profil, postavke aplikacije i još mnogo toga". Pritisnite Enter da biste otvorili meni.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Sačuvane poruke", a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se lista sačuvanih poruka koja prikazuje najnoviju poruku na vrhu.

 3. U naratoru i čitaču ekrana JAWS pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Sačuvana lista". Ako koristite NVDA, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Lista". Da biste pregledali listu sačuvanih poruka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore. Čitač ekrana čita poruke kada dođete do njih.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Narrator u se zove režim skeniranja.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+E. Čućete: "Pretraga". Pritisnite taster Esc.

 2. Da biste otvorili meni Postavke , pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Profil, postavke aplikacije i još mnogo toga". Pritisnite Enter da biste otvorili meni.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Sačuvane poruke", a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali. Otvara se lista sačuvanih poruka sa najnovijom na vrhu.

 4. U naratoru i čitaču ekrana JAWS pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Sačuvana lista". Ako koristite NVDA, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Lista". Da biste pregledali listu sačuvanih poruka, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore. Čitač ekrana čita poruke kada dođete do njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Pronađite rešenja za uobičajene probleme ili potražite pomoć od agenta za podršku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×