Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele u programu Word

Ovaj članak je namenjen osobama sa oštećenjima vida ili kognitivnih sposobnosti koje koriste program čitača ekrana kao što su programi kompanije Microsoft: „Narator“, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite matičnu stranicu Microsoft podrške.

Koristite Word tastaturu i čitač ekrana da biste dodali tabelu u dokument. Testirali smo ga pomoću Naratora, čitača ekrana JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Saznaćete i kako da proširite tabelu tako što ćete dodati nove redove ili kolone i oblikovati tabelu pomoću ugrađenih stilova tabele.

Napomene: 

U ovoj temi

Umetanje tabele navođenjem dimenzija

Možete da navedete dimenzije tabele, kao što su broj kolona i redova, kao i njihova visina i širina. Word umetnuti tabelu osnovnog tipa koordinatne mreže koju možete da koristite.

Napomena: Da bi tabela bila pristupačnija i da bi čitači ekrana ispravno identifikovali kolone tabele, dajte tabeli red zaglavlja.

 1. Idite na lokaciju u dokumentu na koju želite da umetnete novu tabelu.

 2. Da biste otvorili dijalog Umetanje tabele, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, T, I.

 3. Da biste naveli broj kolona u tabeli, pritisnite kombinaciju tastera Alt+C, a zatim otkucajte željeni broj kolona.

 4. Da biste naveli broj redova, pritisnite kombinaciju tastera Alt+R, a zatim otkucajte željeni broj redova.

 5. Ako ubuduće želite ponovo da koristite ove dimenzije, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S da biste izabrali polje za potvrdu Zapamti dimenzije za nove tabele.

 6. Da biste zatvorili dijalog Umetanje tabele, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'U redu'", a zatim pritisnite taster Enter. Word dodaje tabelu u dokument.

 7. Da biste proverili da li je podešen red zaglavlja, uradite sledeće:

  1. Idite na tabelu u dokumentu i premestite se na bilo koju ćeliju. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, T da biste otvorili karticu Dizajn tabele .

  2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Red zaglavlja". Ako čitač ekrana objavi da opcija reda Zaglavlje nije izabrana, pritisnite razmaknicu da biste je izabrali. Fokus se premešta na tabelu.

 8. Otkucajte informacije u ćelijama. Čućete koja kolona i red su trenutno izabrani. Čitač ekrana najavljuje i koje ćelije su ćelije zaglavlja. Koristite tastere sa strelicama za kretanje po tabeli.

Umetanje tabele izborom ugrađenih oblika

Ako želite da omogućite Word oblikovanje, izaberite neki od njegovih ugrađenih formata za tabele.

 1. Idite na lokaciju u dokumentu na koju želite da umetnete novu tabelu.

 2. Da biste odabrali neki od ugrađenih formata tabele, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, T, T da biste otvorili meni Brze tabele .

 3. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali kroz listu oblika tabele. Pritisnite taster Enter da biste izabrali željenu tabelu.

  Word umeće izabranu tabelu u dokument i postavlja fokus na vrh umetnute tabele.

 4. Otkucajte informacije u ćelijama. Koristite tastere sa strelicama za kretanje po tabeli.

Dodavanje kolona ili redova tabele

Tabelu možete brzo da proširite tako što ćete dodati još redova ili kolona.

 1. Idite na lokaciju u tabeli gde želite da dodate novu kolonu ili red.

 2. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim taster L, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali novi red iznad, pritisnite taster A.

  • Da biste dodali novi red ispod, pritisnite tastere B, E.

  • Da biste dodali novu kolonu levo, pritisnite taster L.

  • Da biste dodali novu kolonu sa desne strane, pritisnite taster R.

Brisanje kolona, redova ili cele tabele

Ako vam kolona, red ili cela tabela više nisu potrebni, izbrišite ih iz dokumenta.

 1. Otvorite dokument, a zatim idite na tabelu, kolonu ili red koji želite da izbrišete. Kada je fokus na tabeli, čućete potvrdu, kao što je "Unesite tabelu 1". Kada se fokus premesti sa tabele, čućete da ste napustili tabelu.

 2. Da biste otvorili stavku menija Brisanje na kartici Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, L, D, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali celu tabelu, pritisnite taster T.

  • Da biste izbrisali trenutnu kolonu, pritisnite taster C.

  • Da biste izbrisali trenutni red, pritisnite taster R.

Tabela, kolona ili red se brišu, a fokus se vraća na dokument.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje grafikona u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za Android TalkBack, ugrađenim Android čitačem ekrana, da biste dodali tabelu u dokument. Tabelu možete da proširite i tako što ćete dodati nove redove ili kolone. Dodavanjem alternativnog teksta u tabele možete da učinite sadržaj pristupačnim za širu publiku.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Umetanje tabele

Napomena: Da bi tabela bila pristupačnija i da bi čitači ekrana ispravno identifikovali kolone tabele, podesite red zaglavlja.

 1. Dok uređujete Word, postavite mesto umetanja tamo gde želite da umetnete tabelu.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "Dugme 'Više opcija'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete trenutno izabranu karticu, na primer , "Kartica 'Početak'". Dvaput dodirnite ekran, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Kartica 'Umetanje'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica Umetanje.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Podrazumevana tabela sa 3 reda i 3 kolone umeće se u dokument. Fokus je na kartici Tabela .

 4. Da biste podesili red zaglavlja, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Meni 'Opcije stila'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Red zaglavlja, prekidač". TalkBack najavljuje da li je izabrana opcija Red zaglavlja. Ako red zaglavlja nije izabran, dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali.

 5. Da biste zatvorili meni Opcije stila , brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "Potvrđen je izbor u polju 'Više opcija', prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste premestili fokus unutar nove tabele, prevlačite jednim prstom preko ekrana dok TalkBack ne najavi ćeliju u tabeli.

 7. Kada se fokus nalazi unutar tabele, brzo prevucite nalevo ili nadesno da biste se kretali unutar tabele. Da biste dodali tekst ili brojeve u ćeliju, dvaput dodirnite ekran, a zatim koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali sadržaj.

Dodavanje kolona ili redova tabele

Tabelu možete brzo da proširite tako što ćete dodati još redova ili kolona.

 1. U dokumentu prevlačite jednim prstom preko ekrana dok ne čujete "Unos tabele", a zatim detalje tabele i ćelije.

 2. Prevlačite jednim prstom preko leve ivice ekrana dok ne čujete željenu opciju, na primer , "Dugme 'Umetni desno'" ili "Dugme 'Umetni ispod'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje alternativnog teksta u tabelu

Da biste tabelu učinili pristupačnom široj publici, dodajte joj alternativni tekst.

 1. Premestite se na tabelu u koju želite da dodate alternativni tekst.

 2. Prevlačite jednim prstom u donjem desnom uglu ekrana dok ne čujete "Nije potvrđen izbor, Više opcija, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: "Meni sa karticama, Tabela, izabrano".

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Meni 'Alternativni tekst'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Polje za uređivanje za, opišite ovaj objekat za nekoga ko je slep", a zatim dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali alternativni tekst za tabelu. Da biste zatvorili tastaturu na ekranu, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo.

 5. Da biste se vratili na meni kartice Tabela, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo.

Brisanje kolona, redova ili cele tabele

Ako kolona, red ili cela tabela više nisu neophodni, izbrišite ih iz dokumenta.

 1. U dokumentu prevlačite jednim prstom preko ekrana dok ne čujete "Unos tabele", a zatim detalje tabele i ćelije. Ako želite da izbrišete red ili kolonu, idite na kolonu ili red koji želite da izbrišete.

 2. Prevlačite jednim prstom preko donje ivice ekrana dok ne čujete "Meni 'Brisanje'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete opciju koju želite da izbrišete, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za veb tastaturu i čitač ekrana da biste dodali tabelu u dokument. Testirali smo ga sa naratorom u programima Microsoft Edge i JAWS i NVDA u pregledaču Chrome, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana i veb pregledačima sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Saznaćete i kako da proširite tabelu tako što ćete dodati nove redove ili kolone i oblikovati tabelu pomoću ugrađenih stilova tabele.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft 365.

 • Kada koristite Word za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Word za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word za veb.

U ovoj temi

Umetanje tabele

Napomena: Da bi tabela bila pristupačnija i da bi čitači ekrana ispravno identifikovali kolone tabele, podesite red zaglavlja.

 1. Premestite se na lokaciju u dokumentu na koju želite da umetnete novu tabelu.

 2. Da biste otvorili meni Tabela , pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom+N, N, T.

 3. Da biste naveli i izabrali broj kolona i redova u tabeli, pritisnite kombinaciju tastera Shift+tasteri sa strelicama. Čućete broj izabranih redova i kolona.

 4. Da biste umetnuli tabelu sa izabranim dimenzijama, pritisnite taster Enter.

 5. Da biste podesili red zaglavlja, idite na bilo koju ćeliju u tabeli. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom+J, J, T, a zatim pritisnite taster O da biste otvorili stavku menija Opcije stila. Čućete "Red zaglavlja" i da li je izabran. Ako red zaglavlja nije izabran, pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. 

  Ako čitač ekrana najavi da je opcija Red zaglavlja već izabrana, možete da nastavite sa uređivanjem tabele.

 6. Fokus se premešta na novu tabelu. Koristite tastere sa strelicama za kretanje u telu tabele.

 7. Otkucajte informacije u ćelijama. Čućete koja kolona i red su trenutno izabrani i koje ćelije su ćelije zaglavlja.

Dodavanje kolona ili redova tabele

Tabelu možete brzo da proširite tako što ćete dodati još redova ili kolona.

 1. Pomerajte se unutar tabele, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste se kretali unutar tabele i pronašli mesto na kojem želite da dodate novi red ili kolonu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom+J, J, T, I. Otvara se stavka menija Umetanje.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali red iznad trenutnog reda, pritisnite taster A.

  • Da biste dodali red ispod trenutnog reda, pritisnite tastere B, E.

  • Da biste dodali kolonu levo od trenutne kolone, pritisnite taster L.

  • Da biste dodali kolonu desno od trenutne kolone, pritisnite taster R.

  Fokus se premešta na telo dokumenta, unutar tabele.

Oblikovanje tabele pomoću ugrađenog stila tabele

Ako želite da omogućite Word za veb oblikovanje tabele, izaberite neki od njegovih ugrađenih stilova za tabele.

 1. Premestite se na bilo koju ćeliju unutar tabele koju želite da oblikujete.

 2. Da biste otvorili meni Stilovi tabele , pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom+J, J, T, S

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste pregledali stilove. Čitač ekrana najavljuje ime svakog stila kada dođete do njega.

 4. Da biste odabrali i primenili ugrađeni stil tabele, pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na telo dokumenta, unutar tabele.

Dodavanje alternativnog teksta u tabelu

Da biste tabelu učinili pristupačnom široj publici, dodajte joj alternativni tekst.

 1. Premestite se na bilo koju ćeliju unutar tabele u koju želite da dodate alternativni tekst.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom+J, J, T, E. Otvara se dijalog Alternativni tekst. Fokus je na tekstualnom polju Naslov.

 3. Otkucajte opisni naslov za tabelu.

 4. Pritisnite taster Tab. Fokus se premešta na tekstualno polje Opis.

 5. Otkucajte opis tabele.

 6. Kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'U redu'". Ako koristite Narator i NVDA, pritisnite taster Enter da biste zatvorili dijalog. U funkciji JAWS, pritisnite razmaknicu.

Brisanje kolona, redova ili cele tabele

Ako vam kolona, red ili cela tabela više nisu potrebni, izbrišite ih iz dokumenta.

 1. Idite na tabelu, kolonu ili red koji želite da izbrišete.

 2. Da biste otvorili stavku Menija Brisanje na kartici Tabela, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom+J, J, T, D, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali celu tabelu, pritisnite tastere D, T. 

  • Da biste izbrisali trenutnu kolonu, pritisnite tastere D, C. 

  • Da biste izbrisali trenutni red, pritisnite tastere D, R. 

Tabela, kolona ili red se brišu, a fokus se vraća na dokument.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Pronađite rešenja za uobičajene probleme ili potražite pomoć od agenta za podršku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×