Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Microsoft 365 podržava zdesna nalevo funkcionalnost pisanja i funkcije za jezike koji se koriste u okruženju pisanja zdesna nalevo ili kombinovanom okruženju pisanja zdesna nalevo i sleva nadesno u vezi sa unosom, uređivanjem i prikazivanjem teksta. U ovom kontekstu, fraza „jezici u kojima se piše zdesna nalevo“ označava bilo koji sistem pisanja u kojem se piše zdesna nalevo i uključuje jezike koji zahtevaju kontekstualno oblikovanje, na primer arapski, kao i jezike koji to ne zahtevaju. Moguće je promeniti prikaz tako da se prikazuju meniji i dugmad zdesna nalevo ili promeniti pojedinačne datoteke da bi se njihov sadržaj prikazivao zdesna nalevo.

Da biste pisali na jeziku u kojem se piše zdesna nalevo, trebalo bi da omogućite jezik na Windows tastaturi za jezik u kojem se piše zdesna nalevo koji želite da koristite. Pogledajte odeljke Dodavanje jezika unosa u operativnom sistemu Windows i Omogućavanje rasporeda tastera na tastaturi za jezik u kojem se piše zdesna nalevo.

Kliknite na naslov u nastavku da biste dobili više informacija

U zavisnosti od načina na koji želite da podesite računar, možete koristiti jedan jezik za prikaz (za menije, dijaloge i čarobnjake), a po potrebi kucati tekst na drugom jeziku. Ako želite da kucate tekst na jeziku u kojem se piše zdesna nalevo, kao i da pregledate menije i pomoć na mreži na tom jeziku, željene opcije jezika za prikaz sistema Microsoft 365 možete podesiti na taj jezik. Više informacija potražite u članku Promena jezika sistema Microsoft Office.

Napomena: Ako želite da pogledajte kratak video o tome kako da to uradite, ovo je video na sajtu YouTube koji je član zajednice napravio i koji prikazuje kako se to radi. Promena jezika za Office 2016.

Nekoliko funkcija za pisanje zdesna nalevo u Microsoft 365 programima koriste jezik prikaza da bi odredile raspored na ekranu smer i poravnavanje teksta u dijalozima. Kad u dijalogu Podešavanje željenih opcija jezika u sistemu Office kao jezik prikaza korisnika navedete jezik u kojem se piše zdesna nalevo, raspored menija, dijaloga i čarobnjaka ima smer zdesna nalevo, ali postavke operativnog sistema Microsoft Windows i dalje su podešene za smer sleva nadesno.

Na primer, ako je arapski izabran kao jezik za prikaz u sistemu Microsoft 365, videćete sledeći prikaz:

Jezik korisničkog interfejsa je arapski

Meniji se prikazuju zdesna nalevo. Ako je Windows jezik za prikaz postavljen na engleski, naslovna traka ostaje na engleskom, a dugmad Zatvori, Umanji i Uvećaj ostaje u gornjem desnom uglu, kao u interfejsu sa smerom pisanja sleva nadesno. Ako bi Windows jezik za prikaz bio podešen za jezik u kojem se piše zdesna nalevo, jezik na naslovnoj traci bi takođe bio preveden, a dugmad Zatvori, Umanji i Uvećaj nalazila bi se u gornjem levom uglu.

Ako prvenstveno koristite jezik u kojem se piše sleva nadesno, ali ponekad treba da umetnete tekst na jeziku u kojem se piše zdesna nalevo, kao jezik prikaza možete izabrati jezik u kojem se piše sleva nadesno (kao što je engleski), a tekst unositi na jeziku u kojem se piše zdesna nalevo u većini Microsoft 365 programa kad to želite. Da biste to uradili, podesite tekst, znakove za nabrajanje i numerisanje za smer zdesna nalevo u oblasti uređivanja i omogućite raspored tastera na tastaturi.

Smer teksta možete promeniti iz Microsoft Microsoft 365 programa tako što ćete na kartici Početak, u grupi Pasus kliknuti na dugme Zdesna nalevo (pojavljuje se samo ako ste omogućili jezik u kojem se piše zdesna nalevo). Čak i kada promenite prikaz tako da se pojavljuje na jeziku u kojem se piše zdesna nalevo, morate biti omogućen odgovarajući raspored tastera na tastaturi da biste mogli da unosite tekst na tom jeziku.

Ako je jezik za prikaz koji obično koristite engleski, ali želite da ga promenite u arapski dijalekt, uradite sledeće:

  1. Otvorite datoteku Microsoft 365 programa, na primer, Word dokument.

  2. Na kartici Datoteka odaberite stavke Opcije > Jezik.

  3. U dijalogu Podešavanje željenih opcija jezika u sistemu Office, sa liste Jezik za uređivanje odaberite željeni arapski dijalekt, a zatim odaberite stavku Dodaj.

  4. U tabeli Izbor jezika za uređivanje, uverite se da je novi dodati arapski dijalekt markiran, a zatim odaberite stavku Postavi kao podrazumevani.

    Važno:  Kada postavite novi dodeljeni jezik za uređivanje kao podrazumevani, on postaje podrazumevani za sve vaše Microsoft 365 programe.

Da biste kucali pomoću izvorne tastature za određeni jezik, morate da dodate odgovarajući raspored na tastaturi. Uputstva o tome kako da dodate jezik za tastaturu potražite u odeljku Promena jezika sistema Microsoft Office.

Kada dodate raspored tastera na tastaturi za neki drugi jezik, indikator jezika (koji se naziva „Traka jezika“) pojavljuje se na traci zadataka, pored sata i prikazuje trenutni jezik tastature. Na primer, u operativnom sistemu Windows 10, indikator jezika za hebrejski je Windows 10 traka jezika koja pokazuje da je na trenutno izabran jezik na tastaturi hebrejski..

Napomena:  Traka jezika pojavljuje se automatski kada u dijalogu Usluge za tekst i jezici unosa operativnog sistema Microsoft Windows dodate tastaturu za najmanje još jedan jezik pored engleskog.

Da biste promenili trenutni jezik tastature, kliknite na traku jezika i izaberite jezik koji želite ili pritisnite tastere ALT + SHIFT da biste se prošli kroz listu instaliranih tastatura.

Ako želite da unesete samo malo teksta na drugom jeziku, a ne želite da menjate tastaturu, možete koristiti mapu znakova koja je deo pribora u operativnom sistemu Microsoft Windows. Znak sa neke od stranica fontova jezika u kojima se piše zdesna nalevo ili sleva nadesno možete odabrati, kopirati u ostavu, a zatim umetnuti u dokument. Više informacija o korišćenju mape znakova za unos teksta potražite u članku Korišćenje specijalnih znakova (mapa znakova).

U zavisnosti od toga koje jezike želite, možda ćete moći da unesete male količine teksta pomoću galerije „Simbol“, pogledajte članak Umetanje oznake potvrde ili drugog simbola.

Kad se omoguće jezici u kojima se piše sleva nadesno i jezici u kojima se piše zdesna nalevo, na traci su omogućena dugmad za pasus Sleva nadesno i Zdesna nalevo u većini Microsoft 365 programa. Kad kliknete na ovu dugmad, možete promeniti smer teksta pri unosu i obostranom poravnavanju teksta.

Napomena: U programu Microsoft OneNote, dugmad Sleva nadesno i Zdesna nalevo dostupna su ako kliknete na strelicu pored stavke Poravnavanje pasusa.

Tekst u okviru ćelija ili polje može biti poravnat sa leve strane, po sredini ili sa desne strane. U nekim programima kao što su Pristup i Excel tekst može imati i kontekstni smer.

Kada tekst ima kontekstni smer, tekst i brojevi se poravnavaju u skladu sa jezikom prvog unetog znaka – na primer, tekst u ćeliji ili polju je poravnat sa desne strane ako je prvi znak na jeziku u kojem se piše zdesna nalevo, a sa leve strane ako je prvi znak na jeziku u kojem se piše sleva nadesno. Kontekstni smer teksta možete da zamenite i prebacite se na levi, centralni ili desni smer teksta za pojedinačne objekte.

Mnogi programi za smer zdesna nalevo ili kombinovani smer zdesna nalevo i sleva nadesno primenjuju pravila konteksta koja kontrolišu smer teksta i redosled čitanja teksta. Polja, liste i drugi elementi kontrolišu pravila konteksta za tekst koji sadrže.

Pravila konteksta za redosled čitanja i smer teksta su sledeća:

  • Ako je prvi jaki znak iz jezika u kome se piše sleva nadesno, redosled čitanja je takođe sleva nadesno, a tekst je levo poravnat.

  • Ako je prvi strogo definisan znak iz jezika u kome se piše zdesna nalevo, redosled čitanja je takođe zdesna nalevo, a tekst je desno poravnat.

  • Ako su uneti samo neutralni znakovi, redosled čitanja i smer slede smer pasusa (koji može biti sleva nadesno ili zdesna nalevo) dok se ne otkuca prvi strogo definisani znak.

Svaki put kada promenite prvi strogo definisani znak iz jezika u kojem se piše sleva nadesno u jezik u kojem se piše zdesna nalevo (ili obrnuto), redosled čitanja i smer teksta menjaju se u skladu sa tim.

U Word programima za obradu teksta, možete da izaberete, pronađete i zamenite pojedinačne dijakritici i pojedinačne arapske znake bez obzira na to da li su u toku. Svakom ligaturom i dijakritikom se upravlja kao diskretnom jedinicom reči jezika u kome se piše zdesna nalevo.

Sledeći primer prikazuje izbor arapske reči koja ima ligaturu od tri znaka (pri izboru svakog znaka).

Reč sa izabranom jednom ligaturom

Reč sa izabrane dve ligature

Reč sa izabrane tri ligature

Indijski jezici, na primer bengalski, gudžarati, hindi, kanada, malajalam, marati, pendžapski, tamilski i telugu, možda neće biti kompatibilni sa svim opcijama pretrage u sistemu Microsoft Office. Na primer, opcije Podudaranje malih i velikih slova i Pronađi samo čitave reči ne funkcionišu za skripte na ovim jezicima. Međutim, ove opcije se i dalje mogu koristiti za pronalaženje podudarnih latiničnih znakova u istom dokumentu.

Jezici koji se pišu zdesna nalevo

Funkcije pronalaženja i zamene pretražuju tekst redosledom kojim je on unet u polje Pretraga, a ne redosledom kojim se prikazuje. Zbog toga možete pretraživati niske teksta napisanog zdesna nalevo bez obzira na smer pasusa. Takođe možete pretraživati podudarne znakove sa ili bez kašida (samo arapski), alef hamza (samo arapski) ili dijakritici, na primer hebrejskog nikud. Listu ASCII i Unikod kodova znakova potražite u članku Umetanje ASCII ili Unikod latiničnih simbola i znakova.

Indijski jezici

Indijski jezici, na primer bengalski, gudžarati, hindi, kanada, malajalam, marati, pendžapski, tamilski i telugu, možda neće biti kompatibilni sa svim opcijama pretrage u sistemu Microsoft Office. Na primer, opcije Podudaranje malih i velikih slova i Pronađi samo čitave reči ne funkcionišu za skripte na ovim jezicima. Međutim, ove opcije se i dalje mogu koristiti za pronalaženje podudarnih latiničnih znakova u istom dokumentu.

Jugoistočni azijski jezici

Jugoistočni azijski jezici, na primer tajski i vijetnamski, možda neće biti kompatibilni sa svim opcijama pretrage u sistemu Microsoft Office. Na primer, opcije Podudaranje malih i velikih slova i Pronađi samo čitave reči ne funkcionišu za znakove jugoistočnih azijskih jezika. Međutim, ove opcije se i dalje mogu koristiti za pronalaženje podudarnih latiničnih znakova u istom dokumentu.

Takođe pogledajte

Provera pravopisa i gramatike na drugom jeziku

Promena jezika sistema Microsoft Office

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

PRIDRUŽITE SE MICROSOFT 365 INSAJDERIMA >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×