Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Mnogi korisnici smatraju da korišćenje spoljne tastature sa tasterskim prečicama PowerPoint da rade efikasnije. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za miša.

Za zasebnu listu prečica koje možete da koristite tokom izlaganja prezentacije, pogledajte članak Korišćenje tasterskih prečica za vođenje PowerPoint prezentacija.

Napomene: 

 • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

 • Znak plus (+) u prečici znači da morate istovremeno da pritisnete više tastera.

 • Znak za zarez (,) u prečici znači da treba da pritisnete više tastera tim redosledom.

Ovaj članak opisuje tasterske prečice koje možete da koristite u programu PowerPoint za Windows prilikom kreiranja ili uređivanja prezentacija.

Napomene: 

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice

Sledeća tabela prikazuje najčešće korišćene prečice u programu PowerPoint.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreirajte novu prezentaciju.

Ctrl+N

Dodajte novi slajd.

Ctrl+M

Primena podebljanog oblikovanja na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+B

Otvaranje dijaloga Font

Ctrl+T

Isecanje izabranog teksta, objekta ili slajda.

Ctrl+X

Kopiranje izabranog teksta, objekta ili slajda.

Ctrl+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog teksta, objekta ili slajda.

kombinacija tastera Ctrl+V

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Umetnite novi komentar.

Ctrl+Alt+M

Opozivanje poslednje radnje

kombinaciju tastera Ctrl+Z

Ponovili poslednju radnju.

Ctrl+Y

Prelazak na sledeći slajd.

Page down

Prelazak na prethodni slajd.

Page up

Pokretanje projekcije slajdova.

F5

Završavanje projekcije slajdova.

Esc

Štampanje prezentacije.

Ctrl+P

Čuvanje prezentacije.

Ctrl+S

Zatvorite PowerPoint.

Ctrl+Q

Vrh stranice

Rad sa prezentacijama i slajdovima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje novog slajda.

Ctrl+M

Prelazak na sledeći slajd.

Page down

Prelazak na prethodni slajd.

Page up

Smanjivanje

Ctrl+znak minus (-)

Povećavanje

Ctrl+znak plus (+)

Zumiraj da bi se uklopilo.

Ctrl+Alt+O

Napravite kopiju izabranog slajda.

Ctrl+Shift+D

Otvaranje prezentacije.

Ctrl+O

Zatvaranje prezentacije.

Ctrl+D

Sačuvajte prezentaciju pod drugim imenom, lokacijom ili formatom datoteke.

Ctrl+Shift+S

Otkazivanje komande, kao što je Sačuvaj kao.

Esc

Otvorite nedavno korišćenu datoteku.

Ctrl+O

Vrh stranice

Rad sa objektima i tekstom

Kopiranje objekata i teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Isecanje izabranog objekta ili teksta.

Ctrl+X

Kopiranje izabranog objekta ili teksta.

Ctrl+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog objekta ili teksta.

kombinacija tastera Ctrl+V

Dupliraj izabrane objekte.

Ctrl+D ili Ctrl+Prevucite miš

Office 2010 i Office 2007: Nije dostupno

Kopiranje oblikovanja izabranog objekta ili teksta

Ctrl+Shift+C

Nalepite kopirano oblikovanje na izabrani objekat ili tekst.

Ctrl+Shift+V

Kopirajte četkicu za animaciju.

Alt+Shift+C

Office 2010 i Office 2007: Nije dostupno

Lepljenje četkice za animaciju.

Alt+Shift+V

Office 2010 i Office 2007: Nije dostupno

Otvaranje dijaloga Specijalno lepljenje .

Ctrl+Alt+V

Vrh stranice

Rad u objektima i tekstu

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje fokusa na prvi plutajući oblik, kao što je slika ili okvir za tekst.

Ctrl+Alt+5

Izbor drugog objekta kada je izabran jedan objekat.

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab dok ne izaberete željeni objekat

Slanje objekta unazad za jednu poziciju.

Ctrl+leva uglasta zagrada ([)

Office 2010 i Office 2007: Nije dostupno

Slanje objekta unapred za jednu poziciju.

Ctrl+desna uglasta zagrada (])

Office 2010 i Office 2007: Nije dostupno

Slanje objekta u zadnji plan.

Ctrl+Shift+leva uglasta zagrada ([)

Office 2010 i Office 2007: Nije dostupno

Slanje objekta u prednji plan.

Ctrl+Shift+desna uglasta zagrada (])

Office 2010 i Office 2007: Nije dostupno

Izbor svih objekata na slajdu.

Ctrl+A

Grupišite izabrane objekte.

Ctrl+G

Razgrupišite izabranu grupu.

Ctrl+Shift+G

Pregrupišite izabrane objekte.

Ctrl+Shift+J

Rotiraj izabrani objekat u smeru kretanja kazaljki na satu za 15 stepeni.

Alt+Taster sa strelicom nadesno

Rotiraj izabrani objekat u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu za 15 stepeni.

Alt+Taster sa strelicom nalevo

Reprodukovanje ili pauziranje medijuma.

Ctrl+razmaknica

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Umetnite novi komentar.

Ctrl+Alt+M

Umetni jednačinu.

Alt+znak jednakosti ( = )

Uredite povezani ili ugrađeni objekat.

Shift+F10 ili taster Windows menija (da biste otvorili kontekstualni meni), zatim O, Enter, E

Savet: Da biste izabrali više objekata pomoću tastature, koristite okno za izbor. Više informacija potražite u članku Upravljanje objektima pomoću okna za izbor.

Vrh stranice

Izbor teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor prvog znaka sa desne strane

Shift+taster sa strelicom nadesno

Izbor prvog znaka sa leve strane.

Shift+taster sa strelicom nalevo

Proširivanje selekcije do kraja reči

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nadesno

Proširivanje selekcije do početka reči

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nalevo

Izbor od mesta umetanja do istog mesta za jedan red nagore.

Shift+taster sa strelicom nagore

Izbor od mesta umetanja do istog mesta za jedan red nadole.

Shift+taster sa strelicom nadole

Izbor od mesta umetanja do kraja pasusa

Ctrl+Shift+strelica nadole
taster sa strelicom

Izbor od mesta umetanja do početka pasusa

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nagore

Izabrali tekst u okviru objekta (sa izabranim objektom).

taster Enter

Izbor objekta kada je izabran tekst unutar objekta.

Esc

Vrh stranice

Brisanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Brisanje jednog znaka nalevo

taster Backspace

Brisanje jedne reči ulevo

kombinacija tastera Ctrl+Backspace

Brisanje jednog znaka udesno

Delete

Brisanje jedne reči nadesno (sa kursorom između reči).

Ctrl+Delete

Vrh stranice

Kretanje po tekstu

Željena radnja

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo

Taster sa strelicom nalevo

Pomeranje za jedan znak nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje za jedan red nagore.

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje za jedan red nadole.

Taster sa strelicom nadole

Pomeranje za jednu reč nalevo

Ctrl+Strelica nalevo

Pomeranje za jednu reč nadesno

Ctrl+Strelica nalevo

Premeštanje na kraj reda

taster End

Pomeranje na početak reda

taster Home

Premeštanje na prethodni pasus.

Ctrl+Taster sa strelicom nagore

Pomeranje za jedan pasus nadole.

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Pomeranje na kraj okvira za tekst

kombinacija tastera Ctrl+End

Pomeranje na početak okvira za tekst

kombinacija tastera Ctrl+Home

Premeštanje na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta. Ako je u pitanju poslednji čuvar mesta na slajdu, ova radnja umeće novi slajd koji ima isti raspored na slajdu kao originalni slajd.

Ctrl+Enter

Podizanje nivoa pasusa

Alt+Shift+Taster sa strelicom nalevo

Spuštanje nivoa pasusa

Alt+Shift+Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje izabranih pasusa nagore

Alt+Shift+taster sa strelicom nagore

Premeštanje izabranih pasusa nadole

Alt+Shift+taster sa strelicom nadole

Vrh stranice

Pronalaženje i zamena teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Tasterska prečica

Otvaranje dijaloga Pronalaženje

Ctrl+F

Otvaranje dijaloga Zamena

Ctrl+H

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi

Shift+F4

Vrh stranice

Oblikovanje teksta

Pre korišćenja ovih tasterskih prečica izaberite tekst koji želite da oblikujete.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font

Ctrl+T ili Ctrl+Shift+F

Povećavanje veličine fonta

Ctrl+Shift+desna uglasta zagrada (>)

Smanjivanje veličine fonta

Ctrl+Shift+leva uglasta zagrada (<)

Prebacivanje između velikih i malih slova, malih slova ili velikih slova.

Shift+F3

Primena podebljavanja

Ctrl+B

Primenite oblikovanje podvlačenjem.

Ctrl+U

Primena oblikovanja kurzivom

Ctrl+I

Primena indeksnog teksta (automatski prored).

Ctrl+znak jednakosti ( = )

Primena oblikovanja eksponentnim tekstom (sa automatskim proredom).

Ctrl+Shift+znak plus (+)

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksnog odnosno eksponentnog teksta.

Ctrl+razmaknica

Centriranje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+E

Obostrano poravnavanje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+J

Levo poravnavanje pasusa

Ctrl+L

Desno poravnavanje pasusa

Ctrl+R

Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje pomoću različitih stilova

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali listu koja koristi popunjene okrugle znakove za nabrajanje, pritisnite znak Zvezdica (*).

  • Da biste kreirali listu koja koristi crtice, pritisnite znak Minus (-).

  • Da biste kreirali listu koja koristi znakove za nabrajanje, pritisnite desnu uglastu zagradu (>).

  • Da biste napravili listu koja koristi dijamante, pritisnite levu uglastu zagradu (<) + desnu uglastu zagradu (>).

  • Da biste kreirali listu koja koristi strelice, pritisnite dva znaka minus (-) + desna uglasta zagrada (>).

  • Da biste kreirali listu koja koristi dvostruke strelice, pritisnite znak jednakosti ( = ) + desna uglasta zagrada (>).

 2. Pritisnite razmaknicu.

 3. Otkucajte stavku liste, a zatim pritisnite taster Enter.

Vrh stranice

Rad sa tabelama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću ćeliju

Taster Tab

Premeštanje na prethodnu ćeliju.

Shift+Tab

Premeštanje na sledeći red.

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje na prethodni red

Taster sa strelicom nagore

Umetanje tabulatora u ćeliju.

Ctrl+Tab

Započinjanje novog pasusa.

Enter

Dodajte novi red na dno tabele sa kursorom u poslednjoj ćeliji poslednjeg reda.

Taster Tab

Vrh stranice

Premeštanje slajda

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje izabranog slajda ili odeljka nagore redosledom

Ctrl+Taster sa strelicom nagore

Premeštanje izabranog slajda ili odeljka nadole u redosledu.

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Premeštanje izabranog slajda ili odeljka na početak.

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nagore

Premeštanje izabranog slajda ili odeljka na kraj.

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nadole

Vrh stranice

Rad sa prikazima i oknima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje na prikaz za izlagača .

Alt+F5

Prebacivanje na projekciju slajdova.

F5

Prebacivanje između prikaza strukture i prikaza sličica.

Ctrl+Shift+Tab

Prebacivanje na ceo ekran (sakrivanje menija)

Ctrl+F1

Prikazivanje, odnosno skrivanje vođica

Alt+F9

Prikazivanje, odnosno sakrivanje koordinatne mreže

Shift+F9

Kretanje u smeru kretanja kazaljki na satu kroz okna u normalnom prikazu .

F6

Krećite se u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu kroz okna u normalnom prikazu .

Shift+F6

Prebacivanje između okna sa sličicama i okna "Prikaz strukture ".

Ctrl+Shift+Tab

Prikažite naslove nivoa prikaza strukture 1.

Alt+Shift+1

Razvijte prikaz strukture teksta ispod naslova.

Alt+Shift+Znak plus (+)

Skupite tekst prikaza strukture ispod naslova.

Alt+Shift+znak minus (-)

Izaberite sav tekst u prikazu strukture.

Ctrl+A

Izaberite sve slajdove u prikazu "Sortiranje slajdova " ili u oknu sa sličicama.

Ctrl+A

Prikaži meni pomoći.

F1

Vrh stranice

Rad sa oknima za izbor

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje okna izbor

Alt+F10

Alt+H, S, L, P

Office 2007: Alt+J, D, A, P

Premeštali fokus na različita okna.

F6

Prikazivanje kontekstualnog menija

Shift+F10 ili taster Windows menija

Premeštanje u jednu stavku ili grupu

Taster sa strelicom nagore ili nadole

Premeštanje iz stavke u grupi u nadređenu grupu

Taster sa strelicom nalevo

Premeštanje iz jedne stavke u grupi u prvu stavku te grupe

Taster sa strelicom nadesno

Razvijanje fokusirane grupe i svih podređenih grupa

Znak zvezdice (*) (samo na numeričkoj tastaturi)

Razvili fokusiranu grupu.

Znak plus (+) (samo na numeričkoj tastaturi) ili taster sa strelicom nadesno

Skupili fokusiranu grupu.

Znak minus (-) (samo na numeričkoj tastaturi) ili taster sa strelicom nalevo

Premeštanje fokusa na neku stavku i izbor te stavke

Shift+taster sa strelicom nagore ili nadole

Izbor fokusirane stavke

Razmaknica ili Enter

Otkazivanje izbora fokusirane stavke

Shift+razmaknica ili Shift+Enter

Premeštanje izabrane stavke unapred

Ctrl+Shift+F

Premeštanje izabrane stavke unazad

Ctrl+Shift+B

Prikazivanje, odnosno skrivanje fokusirane stavke

Ctrl+Shift+S

Preimenovanje fokusirane stavke

F2

Prebacivanje fokusa tastature u okviru okna za izbor između prikaza u obliku stabla i dugmadi Prikaži sve i Sakrij sve.

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Skupite sve grupe (sa fokusom na prikazu stabla okna za izbor).

Alt+Shift+1

Razvijanje svih grupa

Alt+Shift+9

Vrh stranice

Rad sa oknima zadataka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na okno zadatka iz drugog okna ili oblasti u prozoru programa. (Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.)

F6

Premeštanje na sledeću ili prethodnu opciju u oknu zadataka kada je opcija okna zadataka u fokusu.

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Prikaz kompletnog skupa komandi u meniju okna zadataka. Možete da pristupite dugmadima Zatvori,Premesti ili Veličina okna zadataka.

Ctrl+razmaknica

Office 2010: Ctrl+taster sa strelicom nadole

Premeštanje na sledeću komandu u meniju okna zadatka.

Tasteri sa strelicama nagore i nadole

Izaberite istaknutu opciju u meniju okna zadataka.

Enter

Premestite ili promenite veličinu okna zadataka kada je izabrana odgovarajuća komanda.

Tasteri sa strelicama

Zatvaranje okna zadataka

Ctrl+razmaknica, C

Vrh stranice

Tasterske prečice za traku

Traka grupiše srodne opcije na karticama. Na primer, na kartici Početak , grupa Pasus sadrži opciju Znakovi za nabrajanje . Pritisnite taster Alt da biste prikazali prečice na traci, koje se zovu Saveti o tasterskim prečicama, kao slova na malim slikama pored kartica i opcija.

Saveti za tastere na traci u programu Excel.

Možete da kombinujete slova saveta o tasterskim prečicama sa tasterom Alt da biste za opcije trake pravili prečice pod imenom Tasterske prečice. Na primer, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H da biste otvorili karticu Početak i Alt+Q da biste prešli na polje Recite mi ili Pretraži. Pritisnite taster Alt ponovo da biste videli savete o tasterskim prečicama za opcije na izabranoj kartici.

U Office 2010, i većina starih tasterskih prečica alt tastera i dalje funkcioniše. Međutim, morate da znate punu prečicu. Na primer, pritisnite taster Alt, a zatim pritisnite jedan od starih menija tastere E (Uredi), V (Prikaz), I (Umetanje) i tako dalje. Iskače obaveštenje da koristite tasterske prečice iz starije verzije programa Microsoft 365. Ako znate celu sekvencu tastera, slobodno ga koristite. Ako ne znate redosled, pritisnite taster Esc i koristite savete o tasterskim prečicama umesto toga.

Otvaranje kartica trake

Da biste otišli direktno na karticu na traci, pritisnite jednu od sledećih tasterskih prečica. Dodatne kartice mogu da se pojave u zavisnosti od izbora u prezentaciji.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pređite na polje "Recite mi..." ili "Pretraži" na traci i otkucajte termin za pretragu za pomoć ili sadržaj pomoći.

Alt+Q, a zatim otkucajte termin za pretragu.

Otvaranje menija Datoteka .

Alt+F

Otvaranje kartice " Početak" i oblikovanje slajdova, fontova, pasusa ili crteža.

Alt+H

Otvorite karticu Umetanje i umetnite slajdove, tabele, slike, ilustracije, obrasce, veze, tekst, simbole ili medije.

Alt+N

Otvorite karticu Crtanje i pristupite alatkama za crtanje.

Alt+J, I

Otvaranje kartice " Dizajn" i primena tema i prilagođavanje slajdova.

Alt+G

Otvorite karticu Prelazi i dodajte prelaze između slajdova.

Alt+K

Otvaranje kartice "Animacije " i dodavanje animacija na slajdove.

Alt+A

Otvaranje kartice "Projekcija slajdova " i podešavanje i reprodukovanje projekcije slajdova.

Alt+S

Otvorite karticu Redigovanje , proverite pravopis i pristupačnost i dodajte komentare.

Alt+R

Otvorite karticu " Prikaz" i pregledajte rasporede prezentacije, prikažite i sakrijte linije koordinatne mreže i vođice, podesite uveličanje zumiranja, upravljajte prozorima i prikažite makroe.

Alt+W

Otvorite karticu Snimanje i upravljajte snimcima ekrana, zvukom i video zapisima u prezentaciji.

Alt+C

Otvorite karticu Pomoć i pregledajte stranice PowerPoint, obratite se podršci i ostavite povratne informacije.

Alt+Y, 2

Napomena: Programski dodaci i drugi programi mogu da dodaju nove kartice na traku i mogu da obezbede tasterske prečice za te kartice.

Vrh stranice

Rad na traci pomoću tastature

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izaberite aktivnu karticu na traci i aktivirajte tasterske prečice.

Alt ili F10. Da biste se premestili na neku drugu karticu, koristite tasterske prečice ili tastere sa strelicama.

Premeštanje fokusa na komande na traci.

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Pomeranje između stavki na traci nadole, nagore, nalevo ili nadesno.

Tasteri sa strelicama

Prikažite opis alatke za element trake koji je trenutno u fokusu.

Ctrl+Shift+F10

Aktiviranje izabranog dugmeta ili kontrole.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje liste za izabranu komandu.

Taster sa strelicom nadole

Otvorite meni za izabrano dugme.

Alt+taster sa strelicom nadole

Kada je otvoren meni ili podmeni, premestite se na sledeću komandu.

Taster sa strelicom nadole

Razvijanje ili skupljanje trake.

Ctrl+F1

Otvaranje kontekstualnog menija.

Shift+F10 ili taster Windows menija

Premeštanje na podmeni kada je glavni meni otvoren ili izabran.

Taster sa strelicom nalevo

Pronađite pomoć za trenutno izabranu komandu ili kontrolu na traci.

F1

Vrh stranice

Druge korisne tasterske prečice na traci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Promena veličine fonta izabranog teksta.

Alt+H, F, S

Otvaranje dijaloga Zumiranje

Alt+W, Q

Odštampajte sve slajdove u prezentaciji kao slajdove preko cele stranice pomoću podrazumevanih postavki štampača (kada je otvoren dijalog Štampanje).

Alt+P, P

Izbor teme.

Alt+G, H

Izbor rasporeda na slajdu.

Alt+H, L

Prikažite ili sakrijte okno za napomene u normalnom prikazu .

Alt+W, P, N

Otvorite ostavu.

Alt+H, F, O

Umetanje okvira za tekst

Alt+N, X

Umetnite ugrađeni dokument ili unakrsnu tabelu kao objekat.

Alt+N, J

Umetanje WordArt objekta

Alt+N, W

Umetnite sliku sa uređaja. 

Alt+N, P, D

Umetanje oblika.

Alt+N, S, H

Vrh stranice

Prilagođene tasterske prečice

Da biste prilagođene tasterske prečice dodelili stavkama menija, zapisanim makroima i Visual Basic for Applications (VBA) kodu u programu PowerPoint, morate da koristite programski dodatak nezavisnog proizvođača, kao što je Shortcut Manager za PowerPoint, koji je dostupan iz usluge OfficeOne.

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Pomoć za PowerPoint & učenje

Podrška za čitač ekrana za PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za kretanje kroz moderne komentare u programu PowerPoint

Korišćenje tastature za rad sa trakom

Ovaj članak opisuje tasterske prečice u programuPowerPoint za Android prilikom kreiranja ili uređivanja prezentacija.

Napomena: Da biste brzo pronašli prečicu, možete da koristite pretragu. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F, a zatim otkucajte reči za pretragu.

Uređivanje i oblikovanje prezentacije

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Opozivanje poslednje radnje

Ctrl+Z

Ponavljanje poslednje radnje

Ctrl+Y

Isecanje izabranog sadržaja (i kopiranje u ostavu).

Ctrl+X

Kopiranje izabranog sadržaja u ostavu

Ctrl+C

Nalepite kopirani ili isečen sadržaj.

Ctrl+V

Izaberite sve.

Ctrl+A

Primena podebljavanja na izabrani sadržaj.

Ctrl+B

Primena kurzivnog oblikovanja na izabrani sadržaj.

Ctrl+I

Podvucite izabrani sadržaj.

Ctrl+U

Sačuvajte ili sinhronizujte prezentaciju.

Ctrl+S

Kopiranje oblikovanja

Ctrl+Shift+C

Izaberite tekst.

Shift+taster sa strelicom nalevo ili nadesno ili Shift+taster sa strelicom nagore ili nadole

Takođe pogledajte

Pomoć za PowerPoint & učenje

Podrška za čitač ekrana za PowerPoint

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za kretanje kroz moderne komentare u programu PowerPoint

Korišćenje tastature za rad sa trakom

Ovaj članak opisuje tasterske prečice koje možete da koristite u programu PowerPoint za veb na Windows prilikom kreiranja ili uređivanja prezentacija.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću Microsoft 365 za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Da biste brzo pronašli prečicu, možete da koristite pretragu. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F, a zatim otkucajte reči za pretragu.

 • Kada koristite PowerPoint za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint za veb.

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice

Sledeća tabela pruža prečice koje ćete verovatno često koristiti u programu PowerPoint za veb.

Savet: Da biste brzo napravili novu prezentaciju u programu PowerPoint za veb, otvorite pregledač, otkucajte PowerPoint.new ili ppt.new na traci adresa, a zatim pritisnite taster Enter.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetnite novi slajd (sa fokusom na oknu sa sličicama, oknu slajda ili oknu sa beleškama ). 

Ctrl+M

Primena podebljanog oblikovanja na izabrani tekst

kombinacija tastera Ctrl+B

Isecanje izabranog teksta, objekta ili slajda.

Ctrl+X

Kopiranje izabranog teksta, objekta ili slajda.

Ctrl+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog teksta, objekta ili slajda.

kombinacija tastera Ctrl+V

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Opozivanje poslednje radnje

kombinaciju tastera Ctrl+Z

Ponovili poslednju radnju.

Ctrl+Y

Brisanje izabranog teksta, objekta ili slajda.

Delete

Otvaranje dijaloga Pronalaženje

Ctrl+F

Premeštanje oblika.

Tasteri sa strelicama

Prelazak na sledeći slajd (sa fokusom na oknu sa sličicama ili u oknu sa slajdovima).

Page down

Prelazak na prethodni slajd (sa fokusom na oknu sa sličicama ili u oknu sa slajdovima).

Page up

Premeštanje na sledeću ili prethodnu opciju u oknu zadataka kada je opcija okna zadataka u fokusu.

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Napuštanje projekcije slajdova.

Esc

Štampanje prezentacije

Ctrl+P

Sačuvajte prezentaciju.

PowerPoint za veb čuva promene automatski.

Vrh stranice

Rad sa prezentacijama i slajdovima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreirajte novi slajd posle trenutno izabranog slajda.

Ctrl+M

Prelazak na sledeći slajd (sa fokusom na oknu sa sličicama ili u oknu sa slajdovima).

Page down

Prelazak na prethodni slajd (sa fokusom na oknu sa sličicama ili u oknu sa slajdovima).

Page up

Prelazak na sledeći slajd u prikazu Projekcija slajdova .

N ili Taster sa strelicom nadole ili taster sa strelicom nadole

Prelazak na prethodni slajd u prikazu Projekcija slajdova .

Taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nagore

Prelazak na određeni slajd u prikazu Projekcija slajdova .

G, zatim taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne dođete do slajda, a zatim pritisnite taster Enter

Uključite ili isključite natpise ili titlove u prikazu Projekcija slajdova .

J

Izađite iz prikaza Projekcija slajdova.

Esc

Vrh stranice

Rad sa objektima i tekstom

Kopiranje objekata i teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Isecanje izabranog objekta ili teksta.

Ctrl+X

Kopiranje izabranog objekta ili teksta.

Ctrl+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog objekta ili teksta.

kombinacija tastera Ctrl+V

Dupliraj izabrane objekte.

Ctrl+D

Lepljenje teksta, neoblikovano.

Ctrl+Shift+V

Vrh stranice

Rad u objektima i tekstu

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pomeranje sleva nadesno kroz čuvare mesta na slajdu.

Taster Tab

Izbor ili uređivanje trenutnog čuvara mesta.

Enter ili F2

Završetak uređivanja teksta u čuvaru mesta.

F2

Izbor više pojedinačnih objekata.

Ctrl+klik ili Shift+klik

Izbor više objekata.

Click+Drag the mouse or Shift+Drag the mouse, or Ctrl+Drag the mouse

Izbor svih objekata na stranici.

Ctrl+A

Izaberite sav tekst u aktivnom okviru za tekst.

Ctrl+A

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Pošalji objekat pozadi.

Ctrl+Shift+leva uglasta zagrada ([)

Pošalji objekat unazad za jednu poziciju.

Ctrl+leva uglasta zagrada ([)

Pošalji objekat napred.

Ctrl+Shift+desna uglasta zagrada (])

Slanje objekta unapred za jednu poziciju.

Ctrl+desna uglasta zagrada (])

Rotiraj izabrani objekat za 15 stepeni u smeru kretanja kazaljki na satu.

Alt+Taster sa strelicom nadesno

Rotiraj izabrani objekat za 15 stepeni u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.

Alt+Taster sa strelicom nalevo

Vrh stranice

Izbor teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor prvog znaka sa desne strane

Shift+taster sa strelicom nadesno

Izbor prvog znaka sa leve strane.

Shift+taster sa strelicom nalevo

Izbor jedne reči nadesno.

Shift+Ctrl+taster sa strelicom nadesno

Izbor jedne reči nalevo.

Shift+Ctrl+taster sa strelicom nalevo

Izbor od mesta umetanja do istog mesta za jedan red nagore.

Shift+taster sa strelicom nagore

Izbor od mesta umetanja do istog mesta za jedan red nadole.

Shift+taster sa strelicom nadole

Izbor od mesta umetanja do početka pasusa

Shift+Ctrl+taster sa strelicom nagore

Izbor od mesta umetanja do kraja pasusa

Shift+Ctrl+taster sa strelicom nadole

Izbor do početka reda

Shift+Home

Izbor do kraja reda

Shift+End

Izbor do početka čuvara mesta ili beležaka.

Shift+Ctrl+Home

Izbor do kraja čuvara mesta ili beležaka.

Shift+Ctrl+End

Izbor svega u okviru čuvara mesta ili beležaka.

Ctrl+A

Vrh stranice

Brisanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Brisanje jednog znaka nalevo

taster Backspace

Brisanje jedne reči ulevo

kombinacija tastera Ctrl+Backspace

Brisanje jednog znaka udesno

Delete

Brisanje jedne reči nadesno (sa kursorom između reči).

Ctrl+Delete

Vrh stranice

Kretanje po tekstu

Željena radnja

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Pomeranje za jedan znak nalevo

Taster sa strelicom nalevo

Pomeranje za jednu reč nadesno

Ctrl+Strelica nalevo

Pomeranje za jednu reč nalevo

Ctrl+Strelica nalevo

Premeštanje za jedan red nagore.

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje za jedan red nadole.

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje na kraj reda

taster End

Pomeranje na početak reda

taster Home

Premeštanje na prethodni pasus.

Ctrl+Taster sa strelicom nagore

Pomeranje za jedan pasus nadole.

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Pomeranje na kraj okvira za tekst

kombinacija tastera Ctrl+End

Pomeranje na početak okvira za tekst

kombinacija tastera Ctrl+Home

Vrh stranice

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Povećavanje veličine fonta

Ctrl+desna uglasta zagrada (]) ili Ctrl+Shift+desna uglasta zagrada (>)

Smanjivanje veličine fonta

Ctrl+leva uglasta zagrada ([) ili Ctrl+Shift+leva uglasta zagrada (<)

Primena podebljavanja

Ctrl+B

Primena oblikovanja kurzivom

Ctrl+I

Primenite oblikovanje podvlačenjem.

Ctrl+U

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksnog odnosno eksponentnog teksta.

Ctrl+razmaknica

Centriranje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+E

Obostrano poravnavanje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+J

Levo poravnavanje pasusa

Ctrl+L

Desno poravnavanje pasusa

Ctrl+R

Vrh stranice

Rad sa tabelama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću ćeliju

Taster Tab

Premeštanje na prethodnu ćeliju.

Shift+Tab

Premeštanje na sledeći red.

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje na prethodni red

Taster sa strelicom nagore

Započinjanje novog pasusa.

Enter

Dodajte novi red na dno tabele sa kursorom u poslednjoj ćeliji poslednjeg reda.

Taster Tab

Vrh stranice

Rad sa komentarima

Osim prečice za dodavanje novog komentara, tasterske prečice navedene ispod rade samo kada je okno Komentari otvoreno i u fokusu .

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Dodavanje novog komentara.

Ctrl + Alt + M 

Prelazak na sledeću nit komentara

Taster sa strelicom nadole

Prelazak na prethodnu nit komentara

Taster sa strelicom nagore

Razvijte nit komentara kada je fokus na njemu.

Taster sa strelicom nadesno

Skupite nit komentara.

Taster sa strelicom nalevo

Prelazak na sledeći odgovor u niti komentara

Taster sa strelicom nadole

Prelazak na prethodni odgovor u niti ili nadređenom komentaru

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje fokusa na polje za odgovor.

Taster Tab

Uredite nadređeni komentar ili odgovor (kada je fokus na nadređenom komentaru ili odgovoru).

Pritiskajte taster Tab da biste došli do stavki Još radnji niti, Enter i taster sa strelicom nadole da biste uredili komentar.

Objavite komentar ili odgovor ili sačuvajte uređivanje.

Ctrl+Enter

Vrh stranice

Premeštanje slajda

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje izabranog slajda nagore za jednu poziciju u oknu sa sličicama.

Ctrl+Taster sa strelicom nagore

Premeštanje izabranog slajda nadole za jednu poziciju u oknu sa sličicama.

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Premeštanje izabranog slajda na početak u oknu sa sličicama.

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nagore

Premeštanje izabranog slajda na kraj u oknu sa sličicama.

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nadole

Vrh stranice

Navigacija samo pomoću tastature

Da biste premestili fokus na različite delove i oblastiPowerPoint za veb (na primer, sa trake na okno sa sličicama) i u sadržaj slajda i sa njega, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 (napred) ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+F6 (unazad). Da biste se kretali kroz opcije i kontrole u programu PowerPoint za veb, pritisnite taster Tab da biste se kretali unapred, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab da biste se kretali unazad i pritisnite taster Enter da biste izabrali.

Savet: Da biste brzo izvršili radnju dok ste u režimu uređivanja , pritisnite kombinaciju tastera Alt+Q. Fokus se premešta na polje za pretragu Pretraži ili Recite mi.... Zatim otkucajte željenu radnju ili opciju. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete opciju, a zatim pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

Traka se nalazi u vrhu prozora PowerPoint za veb trake. Traka je organizovana po karticama. Svaka kartica prikazuje različit skup alatki i funkcija, koje se sastoje od grupa, a svaka grupa sadrži jednu ili više opcija. Da biste premestili fokus na traku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+tačka (.) ili Alt+taster sa Windows logotipom. Takođe možete više puta da pritiskate kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok traka ne bude u fokusu.

Druge prečice za korišćenje trake uključuju sledeće:

 • Da biste se kretali između kartica, koristite tastere sa strelicama nadesno i nalevo.

 • Da biste pristupili traci za trenutno izabranu karticu, jednom pritisnite taster Tab.

 • Da biste se kretali između opcija na traci, koristite tastere sa strelicama nadesno i nalevo.

Opcije se aktiviraju na različite načine, u zavisnosti od tipa opcije:

 • Ako je izabrana opcija dugme ili podeljeno dugme, pritisnite razmaknicu ili taster Enter da biste je aktivirali.

 • Ako je izabrana opcija lista (kao što je lista fontova ), pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa strelicom nadole da biste otvorili listu. Zatim, da biste se kretali između stavki, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole. Kada je fokus na željenoj stavci, pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

 • Ako je izabrana opcija galerija, pritisnite taster Tab da biste otišli na opciju Još za galeriju, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili galeriju. Pritiskajte taster Tab da biste se kretali kroz stavke, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali neku.

Vrh stranice

Navigacija na traci i u oknima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje unapred između sledećih regiona:

 • Okno slajda

 • Okno "Beleške "

 • Statusna traka

 • Naslovna traka

 • Traka

 • Okno sa sličicama

Ctrl+F6

Premeštanje unazad između sledećih regiona:

 • Okno slajda

 • Okno sa sličicama

 • Traka

 • Naslovna traka

 • Statusna traka

 • Okno "Beleške "

Shift+Ctrl+F6

Prelaz na drugu karticu na traci.

Tasteri sa strelicama nadesno i nalevo

Izvršite trenutno izabranu opciju trake.

Enter

Premeštanje između opcija ili kontrola trake.

Tasteri sa strelicama nadesno i nalevo

Pomeranje između grupa funkcija na traci.

Ctrl+taster sa strelicom nalevo ili taster sa strelicom nadesno

Prebacivanje između pojednostavljenih i klasičnih traka.

Alt+tačka (.), Z, R ili Alt+taster sa Windows logotipom, Z, R

Prikažite tasterske prečice (komande na traci) na traci.

Alt+tačka (.) ili Alt+taster sa Windows logotipom

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Pomoć za PowerPoint & učenje

Podrška za čitač ekrana za PowerPoint

Učinite PowerPoint prezentacije pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za kretanje kroz moderne komentare u programu PowerPoint

Korišćenje tastature za rad sa trakom

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Pronađite rešenja za uobičajene probleme ili potražite pomoć od agenta za podršku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×