Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu PowerPoint

Ovaj članak je namenjen osobama sa oštećenjima vida ili kognitivnih sposobnosti koje koriste program čitača ekrana kao što su programi kompanije Microsoft: „Narator“, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite matičnu stranicu Microsoft podrške.

Koristite PowerPoint tastaturu i čitač ekrana da biste istražili različite prikaze i kretali se efikasno između njih. Testirali smo ga pomoću Naratora, čitača ekrana JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Napomene: 

U ovoj temi

Kretanje u glavnom prikazu

Da biste se kretali PowerPoint kroz elemente glavnog ekrana i kružili po elementima ekrana, pritisnite taster F6. Elementi su, po redosledu:

 • Aktivni slajd

 • Statusna traka

 • Kartice trake

 • Okno "Beleške" (ako je otvoreno)

 • Okno "Sličice"

Navigacija unutar elementa ekrana

 • Da biste se kretali u okviru trenutnog elementa ekrana, pritiskajte taster Tab (napred) ili kombinaciju tastera Shift+Tab (unazad). Na primer, pritisnite taster Tab da biste se prebacivali između tekstualnih polja aktivnog slajda.

 • Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter.

 • Da biste pregledali unutar menija ili lista, pritiskajte tastere sa strelicama. Na primer, da biste se kretali između sličica slajdova u oknu Sličice, pritiskajte tastere sa strelicama nadole i nagore.

 • Da biste izašli iz menija ili režima, pritisnite taster Esc.

Savet: Da biste brzo premestili fokus na prvi plutajući oblik, kao što je okvir za tekst ili slika, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+5. Zatim pritiskajte taster Tab da biste kružili redom kroz plutajuće oblike. Za vraćanje na normalnu navigaciju, pritisnite taster Esc.

Navigacija na priručnoj traci

Priručna traka u gornjem levom uglu ekrana sadrži, na primer dugme Sačuvaj .

 1. Da biste otišli na priručnu traku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H. Čućete: "Kartica 'Početak'".

 2. Pritisnite taster sa strelicom nagore. Fokus se premešta na priručnu traku.

 3. Da biste se kretali po traci sa alatkama, pritiskajte tastere sa strelicama nalevo i nadesno.

Kretanje do kontrola aplikacije

Kontrole aplikacije u gornjem desnom uglu ekrana uključuju, na primer dugmad Umanji i Zatvori .

 1. Da biste otišli na kontrole aplikacije, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H. Čućete: "Kartica 'Početak'". Zatim pritisnite taster sa strelicom nagore. Fokus se premešta na priručnu traku.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Opcije prikaza trake", a zatim pritiskajte taster SR+taster sa strelicom nadesno dok ne čujete željeno dugme.

Kretanje po karticama trake

Kartice trake grupišu opcije po različitim kategorijama. Kartice u programu PowerPoint uključuju, na primer, karticu Početak sa opcijama za oblikovanje teksta, karticu Umetanje za umetanje novih slajdova ili slika, karticu Dizajn za promenu izgleda prezentacije, karticu Projekcija slajdova za podešavanje i pokretanje projekcije slajdova i karticu Prikaz za promenu u drugi prikaz.

 • Da biste otišli na kartice trake, pritiskajte taster F6 ili kombinaciju tastera Shift+F6 dok ne čujete trenutno izabranu karticu trake, na primer: "Kartice trake, Izabrano, kartica 'Dizajn'".

 • Da biste se kretali između kartica trake, pritiskajte taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu karticu. Izabrana je kartica, a traka se prikazuje ispod kartice.

 • Takođe možete da koristite tasterske prečice da biste prešli na karticu trake i izabrali je. Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje tasterskih prečica za kreiranje PowerPoint prezentacija.

Navigacija na traci

Traka se nalazi ispod reda kartica trake (JAWS je naziva "donja traka"). Kada izaberete karticu, ispod nje se pojavljuje traka specifična za tu karticu. Svaka traka obuhvata opcije organizovane u grupe. Na primer, ako izaberete karticu Umetanje, možete da izaberete različite stavke, kao što su slike ili grafikoni koje ćete umetnuti na slajd sa trake.

 • Da biste prešli na traku sa izabrane kartice trake, pritisnite taster Tab. Čućete prvu opciju na traci.

 • Da biste se kretali po traci i premeštali se između opcija na traci, pritiskajte taster Tab.

 • Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter ili razmaknicu.

 • Da biste razvili skupljen meni, pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole.

 • Alternativno, možete da koristite tasterske prečice za rad sa trakom. Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje tasterskih prečica za kreiranje PowerPoint prezentacija.

Prebacivanje između prikaza

Pored glavnog prikaza, PowerPoint sledeće najčešće korišćene prikaze:

 • Meni Datoteka koji sadrži opcije, na primer za kreiranje nove prezentacije i otvaranje ili čuvanje postojeće prezentacije.

  • Da biste otvorili meni Datoteka , pritisnite kombinaciju tastera Alt+F. Čućete: "Datoteka, informacije".

  • Da biste se kretali u meniju Datoteka, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu stavku menija, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili karticu sa dodatnim opcijama.

  • Da biste se kretali unutar kartice dodatnih opcija, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete željenu opciju.

  • Da biste izašli iz menija Datoteka i vratili se u glavni prikaz, pritisnite taster Esc.

 • Prozor " Opcije" koji sadrži postavke PowerPoint, kao što su personalizacija, lakši pristup, redigovanje i željene opcije jezika.

  • Da biste otvorili prozor Opcije , pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, T. Čućete: "PowerPoint prozor 'Opcije'". Fokus je na oknu kategorija opcija.

  • Da biste se kretali kroz kategorije opcija, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene kategorije.

  • Da biste premestili fokus na opcije izabrane kategorije, pritisnite taster Tab.

  • Da biste se kretali kroz opcije, pritiskajte tastere sa strelicama nagore i nadole dok ne čujete ime željene opcije, a zatim pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

  • Da biste izašli iz prozora Opcije i vratili se u glavni prikaz, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "U redu", a zatim pritisnite taster Enter. Da biste se vratili u glavni prikaz bez unošenja promena, pritisnite taster Esc.

Uputstva o radu sa prikazom projekcije slajdova potražite u članku Korišćenje čitača ekrana za prikaz prezentacije u programu PowerPoint ili Korišćenje tasterskih prečica za vođenje PowerPoint prezentacija.

Posebna razmatranja za PowerPoint

Da bi sadržaj bio lakši za čitanje i izbor, možete da povećate kontrast ili da obrnete boje na računaru uz pomoć postavke visokog kontrasta operativnog sistema Windows. Da biste brzo počeli da koristite temu visokog kontrasta, pritisnite kombinaciju tastera levi Alt+levi Shift+Print Screen, a zatim pritisnite taster Enter da biste aktivirali temu visokog kontrasta.

Windows nudi nekoliko tema visokog kontrasta. Da biste pronašli onu koja vam najviše odgovara:

 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom, zatim otkucajte „visoki kontrast“ u polju za pretragu. Rezultati pretrage se ažuriraju dok kucate.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Promeni temu visokog kontrasta", a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se prozor Sa postavkama visokog kontrasta.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Tema visokog kontrasta", a zatim trenutno izabranu temu.

 4. Koristite tastere sa strelicom nadole i nagore da biste pregledali teme visokog kontrasta dok ne pronađete onu koja vam odgovara.

 5. Pritiskajte taster SR+taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Dugme 'Primeni'", a zatim pritisnite taster Enter da biste aktivirali izabranu temu.

Korišćenje pretrage

Da biste pronašli opciju ili brzo izvršili neku radnju, koristite tekstualno polje Pretraga. Da biste saznali više o funkciji „Pretraga“, idite na odeljakPronađete ono što želite pomoću opcije Microsoft Search.

Napomena: U zavisnosti od verzije sistema Microsoft 365 koji koristite, tekstualno polje Pretraži na vrhu prozora aplikacije može da se zove „Recite“. Oba nude u velikoj meri slično iskustvo, ali neke opcije i rezultati pretrage mogu da se razlikuju.

 1. Izaberite stavku ili mesto u dokumentu, prezentaciji ili unakrsnoj tabeli gde želite da izvršite neku radnju.

 2. Da biste otišli na tekstualno polje Pretraga, pritisnite tastere Alt+Q.

 3. Otkucajte reči za pretragu za radnju koju želite da izvršite. Na primer, ako želite da dodate listu sa znakovima za nabrajanje, otkucajte znakovi za nabrajanje.

 4. Da biste pregledali rezultate pretrage, pritiskajte taster sa strelicom nadole.

 5. Kada pronađete rezultat koji želite, pritisnite taster Enter da biste ga izabrali i izvršili radnju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Učinite PowerPoint prezentacije pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Koristite PowerPoint za Android TalkBack, ugrađenim Android čitačem ekrana, da biste istraživali različite prikaze i kretali se kroz njih i kretali se efikasno između njih.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Kretanje po glavnim prikazima i elementima ekrana u programu PowerPoint

Možete da se krećete kroz sve glavne prikaze i elemente u programuPowerPoint pokretima dodirom: 

 • Da biste se kretali po PowerPoint čitanja, uređivanja i nedavnih prikaza, brzo prevucite nalevo ili nadesno jednim prstom.

 • Da biste se kretali kroz elemente ekrana, na primer oblast sadržaja slajda, brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom.

 • Da biste istražili sadržaj ekrana, prevucite prstom preko ekrana.

 • Da biste izabrali stavku, dodirnite dvaput ekran.

 • Da biste pregledali unutar menija ili lista, brzo prevlačite nalevo ili nadesno, a zatim, da biste izabrali, dodirnite dvaput ekran.

 • Da biste otvorili meni prilagođen kontekstu (kada je dostupan), dvaput dodirnite ekran pomoću dva prsta.

 • Da biste izašli iz menija, prikaza ili dijaloga, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo.

Elementi u prikazu "Nedavno"

Kada otvorite aplikaciju PowerPoint, dolazite na prikaz Nedavno . U ovom prikazu možete da potražite i otvorite postojeću prezentaciju. Takođe možete da pristupite opcijama za kreiranje nove prezentacije i promenu postavki aplikacije. Prikaz Nedavno ima sledeće elemente:

 • Traka sa alatkama na vrhu ekrana

 • Lista najnovijih prezentacija organizovanih po kategorijama

 • Traka sa alatkama na dnu ekrana

Elementi u prikazu za čitanje

Kada izaberete prezentaciju i dvaput je dodirnete u prikazu Nedavno, otvara se prikaz za čitanje. U ovom prikazu možete da pokrenete projekciju slajdova, delite prezentaciju, dodajete komentare i kopirate slajdove. Prikaz za čitanje ima sledeće elemente:

 • Traka sa alatkama na vrhu ekrana

 • Slajdovi u prezentaciji

Elementi u prikazu za uređivanje

U prikazu za uređivanje možete da dodate sadržaj na slajdove, promenite njihov izgled i dodate nove slajdove u prezentaciju. Prikaz za uređivanje ima sledeće elemente:

 • Traka sa alatkama na vrhu ekrana

 • Oblast sadržaja slajda

 • Okno "Beleške" (ako je otvoreno)

 • Sličice

 • Traka sa alatkama prilagođena kontekstu na dnu ekrana

Kretanje po karticama trake

Kartice trake specifične za kontekst grupišu opcije po različitim kategorijama. Kartice u programu PowerPoint uključuju, na primer, karticu Početak sa opcijama za oblikovanje teksta, karticu Umetanje za umetanje novih slajdova ili slika, karticu Dizajn za promenu izgleda prezentacije i karticu Projekcija slajdova za podešavanje i pokretanje projekcije slajdova.

 • Da biste otišli na kartice trake, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Nije potvrđen izbor, Više opcija, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se trenutno izabrana kartica trake. Čućete ime kartice, na primer "Meni sa karticama, izabrana je kartica 'Početak'".

 • Da biste razvili meni kartica trake i prešli na drugu karticu trake, dvaput dodirnite ekran. Zatim brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime željene kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

U zavisnosti od toga šta je izabrano u glavnoj oblasti sadržaja, pojavljuje se još kartica. Na primer, kada je fokus na tabeli, u meniju se prikazuje kartica Tabela. Dodirivanje dvaput stavki liste menija otvara nove opcije za uređivanje.

Navigacija na traci

Traka se nalazi ispod reda kartica trake. Kada izaberete karticu, ispod nje se pojavljuje traka specifična za tu karticu. Svaka traka obuhvata opcije organizovane u grupe.

 • Da biste pregledali opcije na traci i u podmenima, brzo prevucite nalevo ili nadesno.

  Napomena: Ako opcija ima podmeni, čućete ime opcije iza čega sledi "Meni".

 • Da biste izabrali neku stavku, dvaput dodirnite ekran.

Prebacivanje između prikaza

Pored glavnih prikaza, prikazi PowerPoint imaju i druge najčešće korišćene i korisne prikaze. Da biste efikasno radili i PowerPoint, morate da pređete sa jednog prikaza na drugi.

Prebacivanje sa prikaza za uređivanje ili čitanje na prikaz Nedavno

Ako vam je, na primer, potrebno da otvorite drugu prezentaciju ili pristupite postavkama, morate da pređete iz prikaza za uređivanje ili čitanje u prikaz Nedavno .

 1. Uradite nešto od sledećeg:

 • U prikazu za čitanje brzo prevucite nadole, a zatim nalevo.

 • U prikazu za uređivanje brzo prevucite nadole, a zatim nalevo. Fokus se premešta na prikaz za čitanje. Brzo prevucite nadole, a zatim ponovo nalevo.

Čućete "Zatvaranje", a zatim ime prezentacije. Fokus premešta prikaz Nedavno .

Prebacivanje sa prikaza za čitanje na prikaz za uređivanje

Da biste uredili slajd, morate da pređete na prikaz za uređivanje.

 1. U prikazu za čitanje, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Dugme 'Uredi'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Otvara se prikaz za uređivanje, a fokus je na prvom slajdu u oknu sa sličicama.

Prebacivanje na meni PowerPoint navigaciju i kretanje kroz njega

Meni PowerPoint sadrži korisne opcije kao što su dodavanje novog slajda ili beležaka, štampanje i čuvanje.

 1. U prikazu za uređivanje brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Meni" i dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste pregledali opcije u meniju, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime željene opcije, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Napomena: Nekim opcijama PowerPoint menija za čitanje možete da pristupite i iz prikaza za čitanje.

Prebacivanje na meni "Postavke" i kretanje kroz njega

U meniju Postavke možete da pristupite informacijama o nalogu i pomoći za aplikaciju i uključite ili isključite funkciju automatskog čuvanja.

 1. U prikazu za čitanje ili uređivanje, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Meni" i dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste pregledali opcije u meniju, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime željene opcije, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste se vratili u prikaz za čitanje ili uređivanje, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brzo pronašli komandu ili opciju, koristite pretragu Recite mi ....

 1. U prikazu za uređivanje brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Nije potvrđen izbor, Više opcija, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Dugme 'Recite mi'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: "Recite šta želite da uradite, polje za uređivanje". Dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali reč za pretragu, na primer znakove za nabrajanje ili tabelu. Lista rezultata pretrage ažurira se dok kucate.

 4. Da biste pregledali rezultate pretrage, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete komandu ili opciju koju želite.

  Neke komande i opcije mogu da imaju podmenije sa više izbora. TalkBack najavljuje rezultat pretrage, a zatim "Meni". Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili meni.

 5. Da biste izabrali opciju, dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Učinite PowerPoint prezentacije pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Koristite PowerPoint za veb tastaturu i čitač ekrana da biste istraživali različite prikaze i kretali se između njih. Testirali smo ga sa naratorom u programima Microsoft Edge i JAWS i NVDA u pregledaču Chrome, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana i veb pregledačima sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft 365.

 • Kada koristite PowerPoint za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint za veb.

U ovoj temi

Kretanje u glavnom prikazu

Da biste se kretali PowerPoint za veb prikaza i kružili kroz elemente ekrana, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6. Elementi su, po redosledu:

 • Tabla sa slajdovima koja prikazuje sadržaj trenutnog slajda

 • Okno "Komentari" (ako je otvoreno)

 • Okno "Napomene slajda" (ako je otvoreno)

 • Statusna traka

 • Gornja traka sa alatkama

 • Traka

 • Okno sa sličicama

Navigacija unutar elementa ekrana

Da biste se kretali po elementima ekrana trenutnog orijentora, koristite sledeće prečice:

 • Da biste se kretali kroz elemente ekrana, pritiskajte taster Tab (napred) ili kombinaciju tastera Shift+Tab (unazad). Na primer, pritisnite taster Tab da biste se prebacivali između tekstualnih polja aktivnog slajda.

 • Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter.

 • Da biste pregledali unutar menija ili lista, pritiskajte tastere sa strelicama. Na primer, pritiskajte tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali između sličica slajdova u oknu sa sličicama.

 • Da biste izašli iz menija ili režima, pritisnite taster Esc.

Kretanje po karticama trake

Kartice trake grupišu opcije po različitim kategorijama. Kartice u programu PowerPoint uključuju, na primer, karticu Početak sa opcijama za oblikovanje teksta, karticu Umetanje za umetanje novih slajdova ili slika, karticu Dizajn za promenu izgleda prezentacije, karticu Projekcija slajdova za podešavanje i pokretanje projekcije slajdova i karticu Prikaz za promenu u drugi prikaz.

Napomene: Da biste efikasno koristili tasterske prečice u navigaciji na traci, uradite sledeće:

 • Isključite pojednostavljenu traku. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Lista Microsoft usluga". Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Uključeno, pojednostavljena traka", a zatim pritisnite taster Enter. Čućete: "Prebacivanje na traku, U redu". Pritisnite taster Enter da biste potvrdili.

 • Isključivanje režima skeniranja. Pritiskajte taster SR+razmaknicu dok ne čujete: "Skeniranje je isključeno".

 • Da biste premestili fokus na trenutno izabranu karticu trake, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom.

 • Da biste se kretali između kartica trake, pritiskajte taster Tab.

 • Pritisnite taster Enter da biste izabrali karticu.

 • Takođe možete da koristite tasterske prečice da biste prešli na karticu trake i izabrali je.

Navigacija na traci

Traka se nalazi ispod reda kartica trake (JAWS je naziva "donja traka"). Kada izaberete karticu, ispod kartice se pojavljuje traka specifična za karticu. Svaka traka obuhvata opcije organizovane u grupe. Na primer, ako izaberete karticu Umetanje, možete da izaberete različite stavke, kao što su slike ili grafikoni koje ćete umetnuti na slajd sa trake.

 • Kada pritisnete taster Enter da biste izabrali karticu na traci, fokus se premešta na prvu opciju na traci.

 • Da biste se kretali između opcija na traci, pritiskajte taster Tab.

 • Da biste izabrali opciju ili razvili skupljen meni, pritisnite taster Enter.

 • Za rad sa trakom možete da koristite i tasterske prečice.

Prebacivanje između prikaza

Pored glavnog prikaza, PowerPoint meni Datoteka koji sadrži opcije, na primer za kreiranje nove prezentacije i otvaranje ili čuvanje postojeće prezentacije.

 • Da biste otvorili meni Datoteka , pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom+F. Čućete: "Meni 'Zatvori'".

 • Da biste se kretali u meniju Datoteka, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu stavku menija, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili okno sa dodatnim opcijama.

 • Da biste se kretali unutar okna sa dodatnim opcijama, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete željenu opciju.

 • Da biste izašli iz menija Datoteka i vratili se u glavni prikaz, pritisnite taster Esc.

Uputstva o radu sa prikazom projekcije slajdova potražite u članku Korišćenje čitača ekrana za prikaz prezentacije u programu PowerPoint ili Korišćenje tasterskih prečica za vođenje PowerPoint prezentacija.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Učinite PowerPoint prezentacije pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Pronađite rešenja za uobičajene probleme ili potražite pomoć od agenta za podršku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×