Srodne teme
×
Grafikoni
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Grafikoni

Kreiranje grafikona od početka do kraja

Grafikoni vam pomažu da vizuelizujete podatke na način koji maksimalno utiče na publiku. Saznajte kako da napravite grafikon i dodajte liniju trenda. Možete da započnete dokument iz preporučenog grafikona ili da ga odaberete iz naše kolekcije unapred ugrađenih predložaka grafikona.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Pravljenje grafikona

 1. Izaberite podatke za grafikon.

 2. Izaberite stavke Umetanje > Preporučeni grafikoni.

 3. Izaberite grafikon na kartici Preporučeni grafikoni da biste pregledali grafikon.

  Napomena: Možete da izaberete željene podatke u grafikonu i pritisnete kombinaciju tastera ALT + F1 da biste odmah napravili grafikon, ali takav grafikon možda neće u najvećoj meri odgovarati podacima. Ako ne vidite grafikon koji vam se dopada, izaberite karticu Svi grafikoni da biste videli sve tipove grafikona.

 4. Izaberite grafikon.

 5. Izaberite stavku U redu.

Dodavanje linije trenda

 1. Izaberite grafikon.

 2. Izaberite stavke Dizajn > Add Chart Element.

 3. Izaberite Linija trenda, a zatim izaberite željeni tip linije trenda, na primer Linearna, Eksponencijalna, Linearna za prognozu ili Prosečna linija trenda.

Napomena: Neki sadržaj iz ove teme možda nije moguće primeniti na neke jezike.

Grafikoni prikazuju podatke u grafičkom formatu koji može da pomogne vama i vašoj publici da vizuelizujete relacije među podacima. Pri kreiranju grafikona imate na raspolaganju veliki izbor tipova grafikona (na primer, naslagani stubičasti grafikon ili 3-D potpuno razvijeni kružni grafikon). Kada napravite grafikon, možete da ga prilagodite tako što ćete primeniti brze rasporede ili stilove grafikona.

Grafikoni sadrže nekoliko elemenata, kao što su naslov, oznake osa, legenda i linije koordinatne mreže. Ove elemente možete da prikažete ili sakrijete, a možete i da im promenite lokaciju i oblikovanje.

An Office chart with callouts

Oblačić 1 Naslov grafikona

Callout 2 Radna površina grafikona

Callout 3 Legenda

4. korak Naslovi osa

Callout 5 Oznake za ose

Oblačić 6 Podeljci

Oblačić 7 Linije koordinatne mreže

Grafikon možete da kreirate u programima Excel, Word i PowerPoint. Međutim, podaci grafikona se unose na Excel radni list i čuvaju se na njemu. Ako umetnete grafikon u Word ili PowerPoint, otvara se novi radni list u programu Excel. Kada sačuvate Word dokument ili PowerPoint prezentaciju koja sadrži grafikon, osnovni Excel podaci u grafikonu automatski se čuvaju u Word dokumentu ili PowerPoint prezentaciji.

Napomena: Galerija Excel radne sveske zamenjuje prethodni čarobnjak za grafikone. Galerija Excel radne sveske podrazumevano se otvara kada otvorite Excel. U galeriji možete da pregledate predloške i kreirate novu radnu svesku na osnovu nekog od njih. Ako ne vidite galeriju Excel radne sveske, u meniju Datoteka izaberite stavku Nova od predloška.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Izaberite karticu Umetanje, a zatim kliknite na strelicu pored stavke Grafikon.

  Kliknite na karticu „Umetanje“, a zatim izaberite stavku „Grafikon“

 3. Izaberite tip grafikona i kliknite dvaput na grafikon koji želite da dodate.

  Kada umetnete grafikon u Word ili PowerPoint, otvara se Excel radni list koji sadrži tabelu uzorak podataka.

 4. U programu Excel zamenite uzorak podataka podacima koje želite da prikažete u grafikonu. Ako se vaši podaci već nalaze u drugoj tabeli, možete da kopirate podatke iz te tabele i nalepite ih preko uzorka podataka. U sledećoj tabeli ćete videti smernice kako da rasporedite podatke tako da se uklope u tip grafikona.

  Za ovaj tip grafikona

  Raspoređivanje podataka

  Oblasni, trakasti, stubičasti, prstenasti, linijski, radarski ili površinski grafikon

  U kolonama ili redovima, kao u sledećim primerima:

  Grupa 1

  Grupa 2

  Kategorija A

  10

  12

  Kategorija B

  11

  14

  Kategorija C

  9

  15

  ili

  Kategorija A

  Kategorija B

  Grupa 1

  10

  11

  Grupa 2

  12

  14

  Grafikon sa mehurićima

  U kolonama, postavljanje x vrednosti u prvu kolonu i odgovarajućih y vrednosti i vrednosti veličine mehurića u susedne kolone, kao u sledećim primerima:

  X vrednosti

  Y vrednost 1

  Veličina 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Kružni grafikon

  U jednoj koloni ili jednom redu podataka i jednoj koloni ili jednom redu oznaka podataka, kao u sledećim primerima:

  Prodaja

  1. kvartal

  25

  2. kvartal

  30

  3. kvartal

  45

  ili

  1. kvartal

  2. kvartal

  3. kvartal

  Prodaja

  25

  30

  45

  Berzanski grafikon

  U kolonama ili redovima po sledećem redosledu, sa korišćenjem imena ili datuma kao oznaka, kao u sledećim primerima:

  Otvaranje

  Visok

  Nizak

  Zatvori

  1/5/02

  44

  55

  11

  25

  1/6/02

  25

  57

  12

  38

  ili

  1/5/02

  1/6/02

  Otvaranje

  44

  25

  Visok

  55

  57

  Nizak

  11

  12

  Zatvori

  25

  38

  XY grafikon

  U kolonama, sa x vrednostima smeštenim u prvu kolonu, a odgovarajućim y vrednostima i vrednostima u susedne kolone, kao u sledećim primerima:

  X vrednosti

  Y vrednost 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  ili

  X vrednosti

  0,7

  1,8

  2,6

  Y vrednost 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Da biste promenili broj kolona i redova uključenih u grafikon, zadržite pokazivač u donjem desnom uglu izabranih podataka, a zatim ih prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru tabela je razvijena tako da obuhvata dodatne kategorije i grupe podataka.

  Selecting more data for an Office chart

 6. Da biste videli rezultate promena, vratite se u Word ili PowerPoint.

  Napomena: Kada zatvorite Word dokument ili PowerPoint prezentaciju koji sadrže grafikon, automatski se zatvara Excel tabela sa podacima grafikona.

Kada kreirate grafikon, trebalo bi da promenite način na koji se redovi i kolone tabele prikazuju u grafikonu. Na primer, prva verzija grafikona možda prikazuje redove sa podacima iz tabele na vertikalnoj osi grafikona (osi vrednosti), a podatke iz kolona na horizontalnoj osi (osi kategorije). U sledećem primeru grafikon naglašava prodaju po instrumentu.

Chart showing sales by category

Međutim, ako želite da grafikon naglašava prodaju po mesecima, možete da obrnete način prikaza u grafikonu.

Chart showing sales by month

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Izaberite karticu Dizajn grafikona, a zatim stavku Zameni red/kolonu.

  Izaberite karticu „Dizajn grafikona“, a zatim stavku „Zameni red/kolonu“.

  Ako opcija „Zameni red/kolonu“ nije dostupna

  Opcija „Zameni red/kolonu“ je dostupna samo kada je Excel tabela sa podacima otvorena i samo za određene tipove grafikona. Podatke možete da uređujete i ako kliknete na grafikon, a zatim uredite radni list u programu Excel.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Izaberite karticu Dizajn grafikona, a zatim stavku Brzi raspored.

  Izaberite karticu „Dizajn grafikona“, a zatim stavku „Brzi raspored“

 4. Izaberite željeni raspored.

  Da biste odmah opozvali izbor brzog rasporeda koji ste primenili, pritisnite kombinaciju tastera KOMANDA+ Z.

Stilovi grafikona su skup komplementarnih boja i efekata koje možete primeniti na grafikon. Kada izaberete stil grafikona, promene se odražavaju na ceo grafikon.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Izaberite karticu Dizajn grafikona, a zatim kliknite na željeni stil.

  Kliknite na karticu „Dizajn grafikona“, a zatim izaberite stil grafikona

  Da biste videli još stilova, postavite pokazivač na stil, a zatim kliknite na dugme Strelica nadole „Još“.

  Da biste odmah opozvali izbor stila koji ste primenili, pritisnite kombinaciju tastera KOMANDA+ Z.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Izaberite stavku Dodavanje elementa grafikona.

  Kliknite na karticu „Dizajn grafikona“, a zatim izaberite „Dodaj element grafikona“

 4. Kliknite na Naslov grafikona da biste odabrali opcije oblikovanja grafikona, a zatim se vratite u grafikon i otkucajte naslov u polju Naslov grafikona.

Takođe pogledajte

Ažuriranje podataka u postojećem grafikonu

Tipovi grafikona

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Pravljenje grafikona

Možete da kreirate grafikon za podatke u programu Excel za veb. U zavisnosti od podataka koje imate, možete da kreirate stubičasti, linijski, kružni, trakasti, oblasni, XY ili radarski grafikon. 

 1. Kliknite bilo gde u podacima za koje želite da kreirate grafikon.

  Da biste prikazali određene podatke u grafikonu, možete da izaberete i podatke.

 2. Izaberite stavku > grafikone > i željeni tip grafikona.

  Excel za veb tipova grafikona

 3. U meniju koji se otvori izaberite željenu opciju. Zadržite pokazivač iznad grafikona da biste saznali više o njemu.

  Podtip grafikona

  Savet: Vaš izbor se ne primenjuje dok ne izaberete opciju iz menija komande Grafikoni. Razmotrite pregledanje nekoliko tipova grafikona: kada postavite pokazivač na stavke menija, pored njih se pojavljuju rezimei koji će vam pomoći da odlučite. 

 4. Da biste uredili grafikon (naslove, legende, oznake podataka), izaberite karticu Grafikon, a zatim izaberite stavku Oblikovanje.

  Excel za veb grafikona

 5. U oknu Grafikon prilagodite postavku po potrebi.  Možete da prilagodite postavke za naslov grafikona, legendu, naslove osa, naslove grupa i još mnogo toga.

  Excel za veb "Grafikon"

Dostupni tipovi grafikona

Preporučuje se da pregledate podatke i odlučite koji tip grafikona najbolje funkcioniše. Dostupni tipovi su navedeni ispod.

Podaci koji su raspoređeni u kolonama ili redovima na radnom listu mogu se prikazati u stubičastom grafikonu. Stubičasti grafikon obično prikazuje kategorije duž horizontalne ose, a vrednosti duž vertikalne ose, kao što je prikazano u ovom grafikonu:

Grupisani stubičasti grafikon

Tipovi stubičastih grafikona

 • Grupisani stubičastiGrupisani stubičasti grafikon prikazuje vrednosti u 2-D kolonama. Koristite ovaj grafikon kada imate kategorije koje predstavljaju:

  • Opsege vrednosti (na primer, broj stavki).

  • Raspoređivanje određenih skala (na primer Likertova skala sa unosima kao što su „Potpuno se slažem“, „Slažem se“, „Neutralan sam“, „Ne slažem se“, „Uopšte se ne slažem“).

  • Imena koja se ne nalaze ni u kakvom određenom redosledu (na primer imena stavki, geografski pojmovi ili imena ljudi).

 • Naslagani stubičasti Naslagani stubičasti grafikon prikazuje vrednosti u 2-D naslaganim kolonama. Koristite ovaj grafikon kada imate više grupa podataka i želite da naglasite ukupnu vrednost.

 • 100% naslagani stubičasti100% naslagani stubičasti grafikon prikazuje vrednosti u 2-D kolonama koje su nagomilane da predstavljaju 100%. Koristite ovaj grafikon kada imate dve ili više grupa podataka i želite da naglasite doprinos celini, naročito ako je ukupna vrednost ista za svaku kategoriju.

Podaci raspoređeni u kolone ili redove na radnom listu mogu se prikazati u linijskom grafikonu. U linijskom grafikonu podaci kategorije se jednako raspodeljuju duž vertikalne ose. Linijski grafikoni mogu prikazivati kontinuirane podatke tokom vremena, postavljene u jednako podešenu osu i zato su idealni za prikazivanje trendova u podacima u jednakim intervalima.

Linijski grafikon sa označivačima

Tipovi linijskih grafikona

 • Linijski grafikon i linijski grafikon sa označivačimaPrikazani sa označivačima ili bez njih kako bi ukazivali na vrednosti pojedinačnih podataka, linijski grafikoni mogu prikazivati trendove tokom vremena ili po ravnomerno uređenim kategorijama. Ako postoji mnogo kategorija ili su vrednosti približne, koristite 100% naslagani linijski grafikon bez označivača.

 • Naslagani linijski grafikon i naslagani linijski grafikon sa označivačimaPrikazani sa označivačima ili bez njih kako bi ukazivali na vrednosti pojedinačnih podataka, naslagani linijski grafikoni se mogu koristiti za prikazivanje trendova doprinosa svake vrednosti tokom vremena ili po uređenim kategorijama.

 • 100% naslagani linijski grafikon i 100% naslagani linijski grafikon sa označivačimaPrikazani sa označivačima ili bez njih kako bi ukazivali na vrednosti pojedinačnih podataka, 100% naslagani linijski grafikoni mogu se koristiti za prikazivanje trendova procenta koji svaka vrednost doprinosi tokom vremena ili po uređenim kategorijama. Ako postoji više kategorija ili su vrednosti približne, koristite 100% naslagani linijski grafikon bez označivača.

  Napomene: 

  • Linijski grafikoni najbolje funkcionišu kada imate više grupa podataka u grafikonu – ako imate samo jednu grupu podataka, preporučljivo je umesto linijskog grafikona koristiti XY grafikon.

  • Naslagani linijski grafikoni dodaju podatke koji bi mogli da se razlikuju od željenog rezultata. Takođe, budući da nije lako uočiti da su linije naslagane, uzmite u obzir korišćenje nekog drugog tipa linijskog grafikona ili naslaganog oblasnog grafikona umesto naslaganog linijskog grafikona.

Podaci raspoređeni u jednoj koloni ili redu na radnom listu mogu se prikazati u kružnom grafikonu. Kružni grafikoni prikazuju veličinu stavki u jednoj grupa podataka, proporcionalno zbiru stavki. tačke podataka u kružnom grafikonu prikazuju se kao procenat celog kruga.

Kružni grafikon

Kružni grafikon bi trebalo da koristite kada:

 • Imate samo jednu grupu podataka.

 • Nijedna od vrednosti u vašim podacima nije negativna.

 • Gotovo nijedna vrednost u vašim podacima nije jednaka nuli.

 • Nemate više od sedam kategorija, pri čemu svaka od njih predstavlja deo celog kruga

Podaci raspoređeni samo u kolone ili redove na radnom listu mogu se prikazati u prstenastom grafikonu. Kao i kružni grafikon, prstenasti grafikon prikazuje odnos između delova i celine, ali može da sadrži više od jedne grupa podataka.

Prstenasti grafikon

Savet: Prstenaste grafikone nije lako čitati. Možda bi trebalo da umesto njih koristite naslagani stubičasti grafikon ili naslagani trakasti grafikon.

Podaci raspoređeni u kolone ili redove na radnom listu mogu se prikazati u trakastom grafikonu. Trakasti grafikoni prikazuju poređenja između pojedinačnih stavki. U trakastom grafikonu kategorije su obično organizovane duž vertikalne ose, a vrednosti duž horizontalne ose.

Trakasti grafikon

Razmotrite upotrebu trakastog grafikona kada:

 • Oznake ose su dugačke.

 • Prikazane vrednosti predstavljaju trajanja.

Tipovi trakastih grafikona

 • GrupisanoGrupisani trakasti grafikon prikazuje trake u 2-D formatu.

 • Naslagani trakastiNaslagani trakasti grafikoni prikazuju odnos pojedinačnih stavki prema celini u 2-D trakama

 • 100% naslagani100% naslagana traka prikazuje 2-D trake koje porede procenat koju svaka vrednost doprinosi ukupnoj vrednosti u više kategorija.

Podaci raspoređeni u kolone ili redove na radnom listu mogu se prikazati u oblasnim grafikonima. Oblasni grafikoni mogu se koristiti za prikazivanje promene tokom vremena i skretanje pažnje na ukupnu vrednost u trendu. Prikazivanjem zbira prikazanih vrednosti, oblasni grafikon prikazuje i odnos delova prema celini.

Oblasni grafikon

Tipovi oblasnih grafikona

 • OblastPrikazani u 2-D formatu, oblasni grafikoni prikazuju trend vrednosti tokom vremena ili u podacima druge kategorije. Po pravilu, umesto nenaslaganog oblasnog grafikona trebalo bi da koristite linijski grafikon zato što bi podaci iz jedne grupe mogli biti sakriveni iza podataka iz druge grupe.

 • Naslagani oblasniNaslagani oblasni grafikoni prikazuju trend doprinosa svake vrednosti tokom vremena ili u podacima druge kategorije u 2-D formatu.

 • 100% naslagani 100% naslagani oblasni grafikoni prikazuju procenat doprinosa svake vrednosti tokom vremena ili u podacima druge kategorije.

Podaci raspoređeni u kolone i redove na radnom listu mogu se prikazati u XY grafikonu. Postavite x vrednosti u jedan red ili kolonu, a zatim unesite odgovarajuće y vrednosti u susedne redove ili kolone.

XY grafikon ima dve ose vrednosti: horizontalnu (x) i vertikalnu (y) vrednosnu osu. Grafikon kombinuje x i y vrednosti u tačke podataka i prikazuje ih u nepravilnim intervalima ili grupama. XY grafikoni se najčešće koriste za prikazivanje i upoređivanje numeričkih vrednosti kao što su naučni, statistički i inženjerski podaci.

XY grafikon

Razmislite o korišćenju XY grafikona kada:

 • Želite da promenite razmeru horizontalne ose.

 • Želite da ta osa bude logaritamska skala.

 • Vrednosti za horizontalnu osu nisu ravnomerno raspoređene.

 • Postoji mnogo tačaka podataka na horizontalnoj osi.

 • Želite da podesite nezavisne skale ose XY grafikona da biste otkrili više informacija o podacima koje uključuju parove ili grupisane skupove vrednosti..

 • Želite da prikažete sličnosti između velikih skupova podataka, a ne razlike između tačaka podataka.

 • Želite da uporedite mnogo tačaka podataka bez obzira na vreme — što više podataka uključite u XY grafikon, to ćete bolja poređenja moći da izvršite.

Tipovi XY grafikona

 • XyOvaj grafikon prikazuje tačke podataka pri čemu ne povezuje linije da bi upoređivao parove vrednosti.

 • XY grafikon sa glatkim linijama i označivačima i XY grafikon sa glatkim linijamaOvaj tip grafikona prikazuje glatku krivu koja povezuje tačke podataka. Glatke linije se mogu prikazati sa označivačima ili bez njih. Ako postoji mnogo tačaka podataka, koristite glatku liniju bez označivača.

 • XY grafikon sa pravim linijama i označivačima i XY grafikon sa pravim linijamaOvaj grafikon prikazuje prave linije za povezivanje između tačaka podataka. Prave linije se mogu prikazati sa označivačima ili bez njih.

Podaci raspoređeni u kolone ili redove na radnom listu mogu se prikazati u radarskom grafikonu. Radarski grafikon upoređuje agregatne vrednosti nekoliko grupa podataka

Radarski grafikon

Tipovi radarskih grafikona

 • Radarski grafikon i radarski grafikon sa označivačima Sa označivačima ili bez njih za pojedinačne tačke podataka, radarski grafikoni prikazuju promene vrednosti u odnosu na centralnu tačku.

 • Popunjeni radarski grafikonU popunjenom radarskom grafikonu oblast koju pokriva grupa podataka je popunjena bojom.

Dodavanje ili uređivanje naslova grafikona

Možete da dodate ili uredite naslov grafikona, prilagodite njegov izgled i uključite ga u grafikon.

 1. Kliknite bilo gde u grafikonu da biste prikazali karticu Grafikon na traci.

 2. Izaberite stavku Oblikovanje da biste otvorili opcije oblikovanja grafikona.

  Excel za veb grafikona

 3. U oknu Grafikon razvijte odeljak Naslov grafikona.
  Opcije naslova grafikona za Excel na vebu

 4. Dodajte ili uredite naslov grafikona u skladu sa svojim potrebama.

 5. Koristite prekidač da biste sakrili naslov ako ne želite da grafikon prikazuje naslov.

Dodavanje naslova osa radi poboljšanja čitljivosti grafikona

Dodavanje naslova horizontalnoj i vertikalnoj osi u grafikonima koji imaju ose mogu da ih olakšaju za čitanje. Naslove osa ne možete da dodate grafikonima koji nemaju ose, kao što su kružni i prstenasti grafikoni.

Poput naslova grafikona, naslovi osa pomažu osobama koje pregledaju grafikon da razumeju o čemu se radi u podacima.

Naslagani stubičasti grafikon sa nazivima osa

 1. Kliknite bilo gde u grafikonu da biste prikazali karticu Grafikon na traci.

 2. Izaberite stavku Oblikovanje da biste otvorili opcije oblikovanja grafikona.

  Excel za veb grafikona

 3. U oknu Grafikon razvijte odeljak Horizontalna osa ili Vertikalna osa .
  Opcije ose grafikona za Excel za veb

 4. Dodajte ili uredite opcije Horizontalna osa ili Vertikalna osa u skladu sa svojim potrebama.

 5. Razvijte naslov ose.
  Opcije ose grafikona za Excel za veb

 6. Promenite naslov ose i izmenite oblikovanje.

 7. Koristite prekidač da biste prikazali ili sakrili naslov.

Promena oznaka osa

Oznake osa se prikazuju ispod horizontalne ose i pored vertikalne ose. Grafikon koristi tekst u izvornim podacima za ove oznake osa.

Grupisani stubičasti grafikon sa oznakama ose

Da biste promenili tekst oznaka kategorija na horizontalnoj ili vertikalnoj osi:

 1. Kliknite na ćeliju koja sadrži tekst oznake koji želite da promenite.

 2. Otkucajte željeni tekst i pritisnite taster Enter.

  Oznake osa na grafikonu automatski se ažuriraju novim tekstom.

Savet: Oznake osa se razlikuju od naslova osa koje možete dodati da biste opisali šta se prikazuje na osama. Naslovi osa se ne prikazuju automatski na grafikonu.

Uklanjanje oznaka osa

Da biste uklonili oznake na horizontalnoj ili vertikalnoj osi:

 1. Kliknite bilo gde u grafikonu da biste prikazali karticu Grafikon na traci.

 2. Izaberite stavku Oblikovanje da biste otvorili opcije oblikovanja grafikona.

  Excel za veb grafikona

 3. U oknu Grafikon razvijte odeljak Horizontalna osa ili Vertikalna osa .
  Opcije ose grafikona za Excel za veb

 4. U padajućem okviru za poziciju oznake izaberite stavku Nijedno da biste sprečili da se oznake prikaže na grafikonu.
  Opcije oznake ose grafikona za Excel za veb

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u Excel Tech zajednici ili da dobijete podršku u Answers zajednici.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×