Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Osnovni zadaci u programu OneNote za Windows 10

Ovaj članak rezimira osnovne zadatke i komande kako bi vam pomogao da napravite prve korake u programu OneNote za Windows 10.

Ne možete da pronađete ono što tražite? Posetite sav sadržaj podrške za ceo OneNote za Windows 10. Ili koristite polje za pretragu u gornjem desnom uglu.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Kreiranje nove beležnice

OneNote za Windows 10 unapred je instaliran u operativnom sistemu Windows 10. Kada ga prvi put koristite, pravi se podrazumevana beležnica. Tu podrazumevanu beležnicu možete da koristite da u nju dodajete stranice ili u svakom trenutku možete da napravite novu, praznu beležnicu.

 1. Na bilo kojoj stranici, u gornjem levom uglu kliknite na dugme Prikaži listu beležnica Dugme „Prikaži beležnice“.

 2. Na dnu okna koje se pojavi kliknite na dugme + Beležnica.

 3. Unesite ime za novu beležnicu, a zatim izaberite stavku Napravi beležnicu.

  OneNote se prebacuje na novu beležnicu, koja sadrži novi odeljak i novu, praznu stranicu.

Saznajte više o tome kako da kreirate novu beležnicu.

Prelazak iz jedne beležnice u drugu

Prebacivanje iz jedne beležnice u drugu:

 1. Na bilo kojoj stranici, u gornjem levom uglu kliknite na dugme Prikaži listu beležnica Dugme „Prikaži beležnice“.

 2. U oknu koje se pojavi izaberite ime beležnice na koju želite da se prebacite.

Napomena: Ako ne vidite željenu beležnicu, izaberite stavku Još beležnica.

Kucanje ili pisanje beležaka

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Da biste hvatali kucane ili rukom pisane beleške, uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite ili dodirnite bilo gde na trenutnoj stranici i počnite da kucate.

 • Kliknite na zaglavlje na vrhu stranice (iznad oznake datuma i vremena) ili ga dodirnite da biste otkucali naslov stranice.

 • Kliknite ili dodirnite bilo gde na istoj stranici da biste započeli novu belešku, a zatim počnite da kucate.

 • Koristite pero ili nalivpero koje ste dobili uz uređaj da biste pisali beleške rukom direktno na ekranu osetljivom na dodir. Ako želite da koristite prst da biste crtali ili pisali, izaberite karticu Crtanje, izaberite ili dodirnite pero koje želite da koristite, kliknite na strelicu nadole pored pera da biste izabrali boju mastila, a zatim počnite da crtate.

Saznajte više o crtanju na OneNote stranici.

Čuvanje beležaka

U programu OneNote za Windows 10 ne postoji dugme Sačuvaj. Razlog je to što OneNote automatski čuva i sinhronizuje sav sadržaj umesto vas, nezavisno od toga koliko su promene male ili velike.

Ako se predomislite u vezi sa nečim što ste nedavno dodali ili promenili, kliknite na dugme Opozovi radnju ili ga dodirnite Dugme „Opozovi radnju“ u programu OneNote. u gornjem levom uglu prozora aplikacije.

Biranje teksta dodirom

Da biste izabrali tekst na stranici, uradite sledeće:

 1. Dodirnite dvaput tekst koji želite da izaberete.

 2. Prilagodite izbor prevlačenjem dva regulatora izbora na početak i kraj teksta koji želite da izaberete.

Kada je izabran red ili pasus teksta, možete da ga isečete, kopirate, oblikujete, premestite ili izbrišete.

Saznajte više o tome kako da koristite dodir za rad sa OneNote stranicom.

Oblikovanje teksta

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Promena izgleda teksta:

 1. Izaberite tekst koji želite da oblikujete (ako koristite miš i tastaturu, kliknite i prevucite; ako koristite uređaj osetljiv na dodir, dvaput dodirnite reč i prevucite regulatore izbora).

 2. Na kartici Početak izaberite oblikovanje koje želite da primenite (font, veličina fonta, podebljano, kurziv, podvlačenje, boje, liste, uvlačenja i tako dalje).

Ako se predomislite u vezi sa bilo kojim oblikovanjem koje ste primenili, kliknite na dugme Opozovi radnju ili Dugme „Opozovi radnju“ u programu OneNote. dugme Opozovi radnju blizu gornje leve strane prozora aplikacije.

Saznajte više o radu sa tekstom.

Crtanje i isticanje beležaka perom

Da biste nacrtali ili istakli ključne informacije u beleškama:

 1. Na kartici Crtanje izaberite ili dodirnite olovku ili marker koje želite da koristite, kliknite na strelicu nadole koja se pojavljuje pored izbora, a zatim izaberite željenu boju mastila.

  Savet: Ako željena boja nije prikazana na paleti, izaberite stavku Još boja.

 2. Ako je potrebno, ponovo kliknite na strelicu nadole pored izbora olovke ili markera, a zatim odaberite debljinu poteza mastilom koje ćete nacrtati tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  • Izaberite ili dodirnite simbol + kad god želite da povećate debljinu olovke ili markera.

  • Kliknite na simbol ili ga dodirnite koliko god često želite da smanjite debljinu olovke ili markera.

 3. Crtajte ili pišite beleške rukom na ekranu.

Ako želite da uklonite nešto što ste nacrtali ili markirali, kliknite na dugme Brisač ili ga dodirnite na kartici Crtanje. Dok je brisač izabran, dodirnite poteze mastilom ili markera koje želite da izbrišete.

Saznajte više o radu sa zapisom perom na OneNote stranici.

Dodavanje oznaka

Oznake omogućavaju da vizuelno markirate važne beleške i odredite im prioritet kako biste kasnije mogli lako da ih pratite.

 1. Da biste označili belešku, kliknite na bilo koji red teksta koji ste otkucali ili nalepili odnosno dodirnite ga.

 2. Na kartici Početak odaberite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na oznaku Obaveza Polje za potvrdu „Obaveza“ ili je dodirnite da biste dodali polje za potvrdu ispred reda teksta. To je korisno za stavke na listi zadataka koje treba da obavite.

  • Kliknite na strelicu nadole pored ikone Obaveza ili je dodirnite i odaberite neku od ostalih oznaka (Važno, Pitanje, Kritično, Kontakt, Adresa ili Broj telefona).

Napomena: Oznaka Obaveza je interaktivna. Možete da kliknete na oznaku ili da je dodirnite da biste potvrdili (ili opozvali) izbor u polju kako bi lista obaveza bila ažurirana.

Dodavanje veza

Možete da oblikujete tekst u programu OneNote za Windows 10 kako biste ga pretvorili u vezu.

 1. Izaberite tekst koji želite da oblikujete (ako koristite miš i tastaturu, kliknite i prevucite; ako koristite uređaj osetljiv na dodir, dvaput dodirnite reč i prevucite regulatore izbora).

 2. Izaberite ili dodirnite stavke Umetni > Veza.

 3. Ako je neophodno, promenite reči prikazane u polju Tekst za prikaz.

 4. Unesite URL u okvir Adresa, a zatim kliknite na dugme Umetni ili ga dodirnite.

Napomena: Svaki put kada počnete da kucate URL u beleškama (na primer, Www.onenote.com), OneNote automatski menja taj tekst u vezu. Ako dodirnete oblikovanu vezu ili kliknete na nju, njeno odredište će se automatski otvoriti u pregledaču.

Saznajte više o umetanju veza na stranice..

Umetanje slike

Slike možete da umetnete sa kamere računara, datoteke ili sa mreže na računaru ili uređaju.

Da biste umetnuli sliku sa kamere:

 1. Na nekoj stranici dodirnite mesto na koje želite da umetnete sliku.

 2. Na kartici Umetanje izaberite ili dodirnite stavku Slike.

 3. Izaberite stavku Sa kamere.

  Ako to bude zatraženo, dozvolite programu OneNote da koristi kameru na računaru.

 4. Kad se pojavi slika uživo sa kamere, dodirnite ekran da biste napravili sliku.

 5. Izaberite ili dodirnite stavku Umetni sve da biste umetnuli snimljenu sliku (ili slike).

Napomena: Ako uređaj ima kameru, a stavku Kamera ne vidite kao dostupnu opciju, programu OneNote je potrebna dozvola da bi koristio kameru. U Windows 10 kliknite na dugme Start ili ga dodirnite, a zatim idite na Postavke >Privatnost > Kamera. Na stranici Kamera potražite poruku o potvrdi da je uključen "Pristup kameri za ovaj uređaj". Ako nije, izaberite ili dodirnite stavku Promeni, a zatim podesite opciju Pristup kameri za ovaj uređaj na Uključeno.

Da biste umetnuli sliku iz datoteke:

 1. Na nekoj stranici dodirnite mesto na koje želite da umetnete sliku.

 2. U meniju Umetanje dodirnite stavku Slike, a zatim stavku Iz datoteke.

 3. Idite na lokaciju slike koju želite da umetnete, dodirnite sliku da biste je izabrali i dodirnite stavku Otvori.

Napomena: Da biste uredili sliku koja je već u beleškama, prvo je dodirnite da biste je izabrali. Kada je izaberete, možete da joj promenite veličinu, pomerate je po stranici ili da je označite. Pritisnite i zadržite sliku da biste otkrili meni sa više opcija, uključujući meni „Slika“. U meniju Slika možete da rotirate sliku.

Da biste umetnuli sliku sa mreže:

 1. U meniju Umetanje dodirnite stavku Slike, a zatim izaberite stavku Sa mreže.

 2. U oknu koje se otvori potražite sliku koju želite da umetnete, a zatim kliknite na sliku ili je dodirnite da biste je umetnuli.

Umetanje dokumenata i datoteka u beleške

Da biste umetnuli dokument ili datoteku u aplikaciju OneNote:

 1. Na bilo kojoj stranici dodirnite mesto na koje želite da umetnete dokument ili datoteku.

 2. Na kartici Umetanje izaberite ili dodirnite stavku Datoteka.

 3. Idite na lokaciju datoteke koju želite da umetnete, izaberite je, a zatim kliknite na dugme Otvori ili ga dodirnite.

Saznajte više o korišćenju datoteka u programu OneNote.

Umetanje tabele

Da biste dodali novu tabelu u beleške:

 1. Na nekoj stranici dodirnite mesto na koje želite da umetnete tabelu.

 2. Dodirnite meni Umetanje, a zatim stavku Tabela.

  OneNote pravi malu tabelu sa jednim redom i dve kolone.

 3. Dodirnite prvu ćeliju i počnite da kucate.

Da biste se premestili u sledeću kolonu (ili da biste napravili novu kolonu), pritisnite taster Tab na tastaturi. Da biste napravili novi red ćelija, postavite kursor u poslednju ćeliju sa desne strane, a zatim pritisnite taster ENTER. Ako nemate tastaturu, izaberite karticu Tabela da biste promenili ili oblikovali tabelu.

Saznajte više o radu sa tabelama.

Dodavanje više stranica

Možete da dodate koliko god želite beležaka, ali ako dodate više stranica u beležnicu, stvari će biti organizovanije.

Da biste dodali novu stranicu, uradite sledeće:

 1. Na dnu liste stranica sa leve strane prozora aplikacije kliknite na dugme + Stranica ili ga dodirnite.

  Ako ne vidite to dugme, prvo kliknite na dugme Prikaži beležnice Dugme „Prikaži beležnice“ blizu gornjeg levog ugla prozora aplikacije OneNote ili ga dodirnite.

 2. Kada se pojavi nova stranica, otkucajte naslov stranice iznad oznake datuma i vremena.

Napomena: Redosled stranica možete da promenite prevlačenjem njihovih naslova stranica nagore ili nadole na listi. Za računar ili tablet računar na kom je omogućen dodir, možete da pritisnete i držite ime stranice dok ne vidite regulatore za premeštanje.

Dodavanje više odeljaka

Sve stranice možete da držite u jednom odeljku beležnice, ali ćete biti bolje organizovani ako tokom vremena, kako beležnica bude rasla, budete dodavali odeljke.

Da biste kreirali novi odeljak, uradite sledeće:

 1. Na dnu liste odeljaka sa leve strane prozora aplikacije kliknite na dugme + Odeljak ili ga dodirnite.

  Ako ne vidite to dugme, prvo kliknite na dugme Prikaži beležnice Dugme „Prikaži beležnice“ blizu gornjeg levog ugla prozora aplikacije OneNote ili ga dodirnite.

 2. Kada se pojavi novi odeljak, otkucajte novo ime kako biste opisali beleške koje će se čuvati u novom odeljku, a zatim pritisnite taster Enter.

Novi odeljak sadrži jednu praznu stranicu. Možete da počnete da hvatate beleške na toj stranici i dodate dodatne stranice kad god su vam potrebne.

Napomena: Redosled odeljaka možete da promenite prevlačenjem njihovih imena nagore ili nadole na listi. Za računar ili tablet računar na kom je omogućen dodir, možete da pritisnete i zadržite ime odeljka dok ne vidite regulatore za premeštanje.

Štampanje beležaka

Možete da odštampate papirnu kopiju bilo koje stranice u beležnici. Možete da izaberete mnoge uobičajene veličine, kao što su pravne, slovo, A4, fotografije, PDF i mnoge druge.

 1. U okviru Štampač izaberite štampač koji želite da koristite.

 2. U okviru Kopije izaberite koliko kopija želite da odštampate.

 3. U okviru Položaj izaberite da li želite da štampate u uspravno (visoke stranice) ili Položeno ( široke stranice).

 4. U okviru Stranice izaberite da li želite da odštampate trenutnu stranicu , trenutni odeljak ili Trenutnu beležnicu.

 5. Da biste štampali u PDF formatu, u okviru Štampač izaberite stavku Microsoft Print to PDF.

 6. Da biste izabrali veličinu stranice, izaberite ili dodirnite stavku Još postavki , a zatim u okviru Papir i kvalitet izaberite veličinu.

  Možete izabrati neku od mnogih uobičajenih veličina, kao što su pravne veličine, slovo, A4, fotografije i mnoge druge.

Saznajte više o štampanju u programu OneNote.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×