Osnovni zadaci u programu OneNote za Windows 10

Osnovni zadaci u programu OneNote za Windows 10

Ovaj članak rezimira osnovne zadatke i komande kako bi vam pomogao da napravite prve korake u programu OneNote za Windows 10. Ako to što tražite nije ovde navedeno, koristite polje za pretragu u gornjem desnom uglu ove stranice.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Kreiranje nove beležnice

OneNote za Windows 10 unapred je instaliran u operativnom sistemu Windows 10. Kada ga prvi put koristite, pravi se podrazumevana beležnica. Tu podrazumevanu beležnicu možete da koristite da u nju dodajete stranice ili u svakom trenutku možete da napravite novu, praznu beležnicu.

 1. Na bilo kojoj stranici kliknite na dugme Prikaži beležnice Dugme „Prikaži beležnice“ .

 2. Na dnu okna koje se pojavi kliknite na dugme + Beležnica.

 3. Unesite ime za novu beležnicu, a zatim izaberite stavku Napravi beležnicu.

  OneNote se prebacuje na novu beležnicu, koja sadrži novi odeljak i novu, praznu stranicu.

Prelazak iz jedne beležnice u drugu

Prebacivanje iz jedne beležnice u drugu:

 1. Na bilo kojoj stranici kliknite na dugme Prikaži beležnice Dugme „Prikaži beležnice“ .

 2. U oknu koje se pojavi izaberite ime beležnice na koju želite da se prebacite.

Napomena: Ako ne vidite željenu beležnicu, izaberite stavku Još beležnica.

Kucanje ili pisanje beležaka

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Da biste hvatali kucane ili rukom pisane beleške, uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite na zaglavlje na vrhu stranice (iznad oznake datuma i vremena) ili ga dodirnite da biste otkucali naslov stranice.

 • Kliknite ili dodirnite bilo gde na trenutnoj stranici i počnite da kucate.

 • Kliknite ili dodirnite bilo gde na istoj stranici da biste započeli novu belešku, a zatim počnite da kucate.

 • Koristite pero ili nalivpero koje ste dobili uz uređaj da biste pisali beleške rukom direktno na ekranu osetljivom na dodir. Ako želite da koristite prst da biste crtali ili pisali, izaberite karticu Crtanje, a zatim kliknite na ikonu Crtanje pomoću miša ili dodira Ikona „Nacrtaj“ u meniju „Crtanje“ ili je dodirnite.

Čuvanje beležaka

U programu OneNote za Windows 10 ne postoji dugme Sačuvaj. Razlog je to što OneNote automatski čuva i sinhronizuje sav sadržaj umesto vas, nezavisno od toga koliko su promene male ili velike.

Ako se predomislite u vezi sa nečim što ste nedavno dodali ili promenili, kliknite na dugme Opozovi radnju Dugme „Opozovi radnju“ u programu OneNote. blizu gornjeg desnog ugla prozora aplikacije ili ga dodirnite.

Biranje teksta dodirom

Da biste izabrali tekst na stranici, uradite sledeće:

 1. Dodirnite dvaput tekst koji želite da izaberete.

 2. Prilagodite izbor prevlačenjem dva regulatora izbora na početak i kraj teksta koji želite da izaberete.

Kada je izabran red ili pasus teksta, možete da ga isečete, kopirate, oblikujete, premestite ili izbrišete.

Oblikovanje teksta

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Promena izgleda teksta:

 1. Izaberite tekst koji želite da oblikujete (ako koristite miš i tastaturu, kliknite i prevucite; ako koristite uređaj osetljiv na dodir, dvaput dodirnite reč i prevucite regulatore izbora).

 2. Na kartici Početak izaberite oblikovanje koje želite da primenite (font, veličina fonta, podebljano, kurziv, podvlačenje, boje, liste, uvlačenja i tako dalje).

Ako se predomislite u vezi sa bilo kojim oblikovanjem koje ste promenili, kliknite na dugme Opozovi radnju Dugme „Opozovi radnju“ u programu OneNote. blizu gornjeg desnog ugla prozora aplikacije ili ga dodirnite.

Markiranje beležaka

Da biste markirali ključne informacije u beleškama:

 1. Na kartici Crtanje kliknite na ikonu Crtanje pomoću miša ili dodira Ikona „Nacrtaj“ u meniju „Crtanje“ ili je dodirnite.

 2. Kliknite na ikonu markera sa leve strane, a zatim odaberite boju i debljinu koju želite da koristite.

 3. Koristite olovku ili nalivpero koje ste dobili uz uređaj ili koristite prst ili miš da biste markirali bilo koji deo beležaka.

Napomena: Kada završite, ponovo kliknite na ikonu Crtanje pomoću miša ili dodira Ikona „Nacrtaj“ u meniju „Crtanje“ ili je dodirnite da biste isključili režim crtanja.

Ako želite da uklonite nešto što ste nacrtali ili markirali, kliknite na dugme Brisač ili ga dodirnite na kartici Crtanje. Dok je brisač izabran, dodirnite poteze markera koje želite da izbrišete.

Dodavanje oznaka

Oznake omogućavaju da vizuelno markirate važne beleške i odredite im prioritet kako biste kasnije mogli lako da ih pratite.

 1. Da biste označili belešku, kliknite na bilo koji red teksta koji ste otkucali ili nalepili odnosno dodirnite ga.

 2. Na kartici Početak odaberite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na oznaku Obaveza Polje za potvrdu „Obaveza“ ili je dodirnite da biste dodali polje za potvrdu ispred reda teksta. To je korisno za stavke na listi zadataka koje treba da obavite.

  • Kliknite na strelicu nadole pored ikone Obaveza ili je dodirnite i odaberite neku od ostalih oznaka (Važno, Pitanje, Kritično, Kontakt, Adresa ili Broj telefona).

Napomena: Oznaka Obaveza je interaktivna. Možete da kliknete na oznaku ili da je dodirnite da biste potvrdili (ili opozvali) izbor u polju kako bi lista obaveza bila ažurirana.

Dodavanje veza

Možete da oblikujete tekst u programu OneNote za Windows 10 kako biste ga pretvorili u vezu.

 1. Izaberite tekst koji želite da oblikujete (ako koristite miš i tastaturu, kliknite i prevucite; ako koristite uređaj osetljiv na dodir, dvaput dodirnite reč i prevucite regulatore izbora).

 2. Izaberite ili dodirnite stavke Umetni > Veza.

 3. Ako je neophodno, promenite reči prikazane u polju Tekst za prikaz.

 4. Unesite URL u okvir Adresa, a zatim kliknite na dugme Umetni ili ga dodirnite.

Napomena: Svaki put kada počnete da kucate URL u beleškama (na primer, www.onenote.com), OneNote automatski menja taj tekst u vezu. Ako dodirnete oblikovanu vezu ili kliknete na nju, njeno odredište će se automatski otvoriti u pregledaču.

Umetanje slike

Slike možete da umetnete sa kamere računara ili iz datoteka sa računara ili uređaja.

Da biste umetnuli sliku sa kamere, uradite sledeće:

 1. Na nekoj stranici dodirnite mesto na koje želite da umetnete sliku.

 2. Na kartici Početak izaberite ili dodirnite stavku Kamera.

 3. Ako to bude zatraženo, dozvolite programu OneNote da koristi kameru na računaru.

 4. Kad se pojavi slika uživo sa kamere, dodirnite ekran da biste napravili sliku.

 5. Izaberite ili dodirnite stavku Umetni sve da biste umetnuli snimljenu sliku (ili slike).

Napomena: Ako uređaj ima kameru, a stavku Kamera ne vidite kao dostupnu opciju, programu OneNote je potrebna dozvola da bi koristio kameru. Pritisnite taster WINDOWS, a zatim izaberite stavke Postavke > Privatnost > Kamera. Proverite da li je opcija Kamera postavljena na opciju Uključeno i na dolenavedenoj listi aplikacija proverite da li je opcija OneNote postavljena na Uključeno.

Da biste umetnuli sliku iz datoteke:

 1. Na nekoj stranici dodirnite mesto na koje želite da umetnete sliku.

 2. U meniju Početak dodirnite stavku Slika.

 3. Idite na lokaciju slike koju želite da umetnete, dodirnite sliku da biste je izabrali i dodirnite stavku Otvori.

Napomena: Da biste uredili sliku koja je već u beleškama, prvo je dodirnite da biste je izabrali. Kada je izaberete, možete da joj promenite veličinu, pomerate je po stranici ili da je označite. Pritisnite i zadržite sliku da biste otkrili meni sa više opcija, uključujući meni „Slika“. U meniju Slika možete da rotirate sliku.

Umetanje dokumenata i datoteka u beleške

Da biste umetnuli dokument ili datoteku u aplikaciju OneNote:

 1. Na bilo kojoj stranici dodirnite mesto na koje želite da umetnete dokument ili datoteku.

 2. Na kartici Umetanje izaberite ili dodirnite stavku Slika.

 3. Idite na lokaciju datoteke koju želite da umetnete, izaberite je, a zatim kliknite na dugme Otvori ili ga dodirnite.

Umetanje tabele

Da biste dodali novu tabelu u beleške:

 1. Na nekoj stranici dodirnite mesto na koje želite da umetnete tabelu.

 2. Dodirnite meni Umetanje, a zatim stavku Tabela.

  OneNote pravi malu tabelu sa jednim redom i dve kolone.

 3. Dodirnite prvu ćeliju i počnite da kucate.

Da biste se premestili u sledeću kolonu (ili da biste napravili novu kolonu), pritisnite taster Tab na tastaturi. Da biste napravili novi red ćelija, postavite kursor u poslednju ćeliju sa desne strane, a zatim pritisnite taster ENTER. Ako nemate tastaturu, izaberite karticu Tabela da biste promenili ili oblikovali tabelu.

Dodavanje više stranica

Možete da dodate koliko god želite beležaka, ali ako dodate više stranica u beležnicu, stvari će biti organizovanije.

Da biste dodali novu stranicu, uradite sledeće:

 1. Na dnu liste stranica sa leve strane prozora aplikacije kliknite na dugme + Stranica ili ga dodirnite.

  Ako ne vidite to dugme, prvo kliknite na dugme Prikaži beležnice Dugme „Prikaži beležnice“ blizu gornjeg levog ugla prozora aplikacije OneNote ili ga dodirnite.

 2. Kada se pojavi nova stranica, otkucajte naslov stranice iznad oznake datuma i vremena.

Napomena: Redosled stranica možete da promenite prevlačenjem njihovih naslova stranica nagore ili nadole na listi.

Dodavanje više odeljaka

Sve stranice možete da držite u jednom odeljku beležnice, ali ćete biti bolje organizovani ako tokom vremena, kako beležnica bude rasla, budete dodavali odeljke.

Da biste kreirali novi odeljak, uradite sledeće:

 1. Na dnu liste odeljaka sa leve strane prozora aplikacije kliknite na dugme + Odeljak ili ga dodirnite.

  Ako ne vidite to dugme, prvo kliknite na dugme Prikaži beležnice Dugme „Prikaži beležnice“ blizu gornjeg levog ugla prozora aplikacije OneNote ili ga dodirnite.

 2. Kada se pojavi novi odeljak, otkucajte novo ime kako biste opisali beleške koje će se čuvati u novom odeljku, a zatim pritisnite taster Enter.

Novi odeljak sadrži jednu praznu stranicu. Možete da počnete da hvatate beleške na toj stranici i dodate dodatne stranice kad god su vam potrebne.

Napomena: Redosled odeljaka možete da promenite prevlačenjem njihovih imena nagore ili nadole na listi.

Štampanje beležaka

Lepota programa OneNote jeste u tome što nikad ništa ne morate da štampate. Sve beleške mogu lako da se pretraže i dele na mreži.

Kad god vam je potrebna papirna kopija bilo koje stranice iz beležnice, uradite sledeće:

 1. Otvorite stranicu koju želite da odštampate.

 2. U gornjem desnom uglu prozora aplikacije kliknite na dugme . . . ili ga dodirnite, a zatim izaberite stavku Odštampaj.

 3. U prozoru koji se pojavi izaberite štampač i sve željene opcije, a zatim kliknite na dugme Odštampaj ili ga dodirnite.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×