Podešavanje vremena i brzine prelaza

Možete da izmenite trajanje prelaza, izmenite efekat prelaza i čak navedete zvuk koji se reprodukuje tokom prelaska. Takođe, možete da navedete vreme za korišćenje na slajdu pre nego što se uključite u sledeći.

Koristite opciju Trajanje da biste podesili brzinu prelaza. Kraжe trajanje znači da se slajd ubrzava brže, a veći broj povećava sporije napredovanje slajda.

 1. Izaberite slajd koji ima prelaz koji želite da izmenite.

 2. Na kartici prelazi , u grupi vremenski , u polju Trajanje otkucajte željeni broj sekundi.

Grupa „Podešavanje vremena“ na kartici „Prelazi“ na PowerPoint 2010 traci.

Savet: Ako želite da svi prelazi na projekciju slajdova koriste istu brzinu, kliknite na dugme primenaj na sve.

Mnoge, ali ne sve, od prelaza u PowerPoint mogu da se prilagode.

 1. Izaberite slajd koji ima prelaz koji želite da izmenite.

 2. Na kartici prelazi , u grupi Prelazak na ovu grupu slajdova izaberite stavku Opcije efekta i izaberite željenu opciju.

  Dugme „Opcije efekata“ u grupi „Prelaz na ovaj slajd“

U ovom primeru, prelazak na galeriju se odnosi na slajd, a izabrana je opcija sa desne strane .

Prelaz „Galerija“ tokom projekcije slajdova

Prelaz u galeriju , sa izabranom opcijom od nadesno , tokom prezentacije.

Napredovanje na slajdu podešava vremenski prelaz tako što će odrediti koliko dugo slajd ostaje u prikazu pre početka prelaza na sledeći slajd. Ako nije potvrđen nijedan tajming, prelazak na unapred se prelazi kada kliknete mišem.

 1. Izaberite slajd za koji želite da podesite vreme.

 2. Na kartici Prelazi, u grupi Podesi vreme, u okviru Prelazak na sledeći slajd uradite nešto od sledećeg:

  Grupa „Podešavanje vremena“ na kartici „Prelazi“ na PowerPoint 2010 traci.

  • Da biste prešli na sledeći slajd na sledeći slajd kada kliknete na miš, potvrdite izbor u polju za potvrdu na klik mišem .

  • Da biste automatski unapredili prelazak slajda, potvrdite izbor u polju za potvrdu posle , a zatim unesite željeni broj minuta ili sekundi. Tajmer se pokreće kad se završi poslednja animacija ili drugi efekat na slajdu.

  • Da biste omogućili miš i automatski napredovanje, potvrdite izbor u polju za potvrdu na klik mišem i kliknite na dugmeposle . U polje Posle unesite željeni broj minuta ili sekundi. Slajd će se automatski ubrzati, ali možete ga brzo ubrzati tako što ćete kliknuti na miša.

Savet: Ako želite da svi slajdovi napreduju pomoću iste brzine, kliknite na dugme primenaj na sve.

 1. Izaberite slajd koji ima prelaz koji želite da izmenite.

 2. Na kartici prelazi , u grupi vremenski , na listi zvuk izaberite željeni zvuk.

  Grupa „Podešavanje vremena“ na kartici „Prelazi“ na PowerPoint 2010 traci.

  Napomena: Ako želite da koristite sopstveni zvuk, na listi zvuk izaberite stavku drugi zvuk. Zatim, u dijalogu Dodavanje zvuka izaberite željeni zvuk, a zatim kliknite na dugme u redu

Probu prezentacije

Dok vežbate, tajmer zapisuje vremenski period koji provedete na svakom slajdu i ukupno vreme koje se provodi na svim slajdovima. Tajmer se automatski pokreće kada unesete prikaz za izlagača.

 1. U najnovijoj verziji programa PowerPoint za Mac: idite na projekciju slajdova > podesite >probevremena. 

  alternativni tekst

  U programu PowerPoint za Mac 2011: na kartici Projekcija slajdova , u okviru Alatkeza izlagače izaberite stavku proba.

  Kartica „Projekcija slajdova“, grupa „Alatke za izlagača“

 2. Počnite da veћbate prezentaciju.

  Kada završite sa vežbanjem sadržaja za svaki slajd, kliknite na strelicu nadesno ili Idite na dugmad za sledeći ili prethodni slajd strelica nalevo da biste prešli na sledeći ili prethodni slajd.

 3. Kada dođete do poslednjeg slajda ili izađete iz prikaza za izlagača, PowerPoint traži da sačuvate vremenske rasporede.

Pauziraj, Započni ili poništi tajmer

Tajmer se automatski pokreće kada unesete prikaz za izlagača. Međutim, možete da pauzirate i ponovo pokrenete tajmer ako treba da prestanete da kucate beleške za trenutni slajd ili da pauzirate. Detalje potražite u sledećoj tabeli.

Za izvršavanje sledeće radnje

Uradite sledeće

Pauzirajte tajmer

Kliknite na Dugme „Pauziraj tajmer“

Pokretanje ili nastavak tajmer

Kliknite na Dugme „Pokreni tajmer“

Resetovanje tajmer na nulu za trenutni slajd

Kliknite na Dugme „Resetuj tajmer“

Napomene: 

 • Kada dođete do poslednjeg slajda ili izađete iz prikaza za izlagača, PowerPoint traži da sačuvate vremenske rasporede.

 • Uveћbani vremenski rasporedi nisu podrazumevano uključeni. Ako želite da koristite vremenski raspored kao što ste predstavili, možete da uključite vreme pre nego što reprodukujete projekciju slajdova. Na kartici Projekcija slajdova , u okviru Podešavanjepotvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi vremenske rasporede.

Dodavanje beležaka govornika dok vežbate

Na levoj strani okna za beleške možete da vidite beleške govornika koje ste uneli za trenutni slajd prilikom kreiranja prezentacije. Međutim, možete da otkucate i dodatne beleške dok vežbate.

 1. Kliknite Dugme „Pauziraj tajmer“ da biste pauzirali tajmer.

 2. Kliknite unutar okna za napomene sa desne strane, a zatim otkucajte beleške sastanka.

  Napomena: Kada izađete iz prikaza za izlagača, dodatne beleške se dodaju na kraj beležaka za slajd koji je bio u prikazu kada ste ih otkucali.

Isključivanje vremenskih rasporeda slajdova

Ako ste prethodno zapisali prezentaciju i sačuvali vremenske rasporede slajdova, slajdovi mogu da se postavljaju tako da automatski napreduju u skladu sa sačuvanim vremenskim rasporedom kada reprodukujete projekciju slajdova. Ako ne želite da koristite vremenske rasporede kao što ste predstavili, možete da ih isključite.

Na kartici Projekcija slajdova , u okviru Podešavanjeopozovite izbor u polju za potvrdu Koristi vremenske rasporede.

Kartica „Projekcija slajdova“, grupa „Podešavanje“

Takođe pogledajte

Dodavanje, promena ili uklanjanje prelaza između slajdova

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×