Srodne teme
×
Animacija, video i audio
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Animacija, video i audio

Dodavanje prelaza između slajdova

A slide transition is the visual effect that occurs when you move from one slide to the next during a presentation. Možete da kontrolišete brzinu, dodajete zvuk i prilagođavate izgled efekata prelaza.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Dodavanje efekata zamene slajdova radi oživljavanja prezentacije

 1. Izaberite slajd kojem želite da dodate prelaz.

 2. Izaberite karticu Prelazi odaberite prelaz. Izaberite prelaz da biste videli pregled.

 3. Izaberite stavku Opcije efekata da biste odabrali smer i prirodu prelaza.

 4. Izaberite stavku Pregled da biste videli kako prelaz izgleda.

Izaberite stavku Primeni na sve da biste dodali prelaz u celu prezentaciju.

Uklanjanje prelaza

Prelaz određuje način ulaska slajda i izlaska prethodnog slajda. Dakle, ako (na primer) niste želeli efekat prelaza između slajdova 2 i 3, uklonili biste prelaz sa 3. slajda.

 1. Izaberite slajd sa prelazom koji želite da uklonite.

 2. Na kartici Prelazi , u galeriji prelaza izaberite stavku Nijedno.

  Ako želite da uklonite sve prelaze iz prezentacije, kada izaberete stavku Nijedan, izaberite stavku Primeni na sve

Promena prelaza

Na slajd istovremeno može da se primenjuje samo jedan efekat prelaza. Dakle, ako na slajd već ima primenjen efekat prelaza, možete da promenite efekat tako što ćete otići na karticu Prelazi i jednostavno izabrati efekat koji želite. 

Ako želite da promenite postojeći efekat tako što ćete izmeniti vreme ili smer, to možete da uradite pomoću opcija na kartici Prelazi na traci, na krajnjem kraju:

 1. Izaberite slajd koji ima prelaz koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Prelazi izaberite stavku Opcije efekata, a zatim odaberite opciju iz menija koji se pojavi.

 3. U grupi Podešavanje vremena na kartici Prelazi možete da promenite trajanje efekta. Takođe možete da navedete da li će se efekat primeniti nakon što kliknete mišem ili posle određenog vremenskog perioda. Postoje i opcije za dodavanje zvuka efektu prelaza ili primenu prelaza na sve slajdove u projekciji slajdova.

Takođe pogledajte

Podešavanje vremena i brzine prelaza

Video: Dodavanje zvučnog efekta prelazu

Korišćenje prelaza "Morf" u programu PowerPoint (samo u usluzi Microsoft 365 ili PowerPoint 2019/2021)

Animacije i prelazi

Dodavanje ili promena efekta zamene slajda

 1. Sa leve strane prozora sa slajdovima, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

 2. Izaberite sve sličice slajdova na koje želite da primenite efekat zamene slajda ili čije efekte zamene slajda želite da promenite.

 3. Na kartici Prelazi, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite željeni efekat zamene slajda.

  Kliknite na dugme Još Dugme „Još“ da biste videli dodatne efekte prelaza.

 4. Da biste podesili trajanje efekta zamene slajda između prethodnog i sledećeg slajda, na kartici Prelazi, u grupi Podešavanje vremena otkucajte ili izaberite željenu brzinu u polju Trajanje.

  Da biste naveli koliko vremena treba da prođe da se sa trenutnog slajda pređe na sledeći:

  • Da biste prešli na sledeći slajd kada kliknete na taster miša, u grupi Podešavanje vremena potvrdite izbor u polju za potvrdu Na klik mišem.

  • Da biste prešli na sledeći slajd posle određenog vremena, u grupi Podešavanje vremena unesite željeni broj sekundi u polje Posle.

 5. Opcionalno:

  • Da biste primenili isti prelaz na celu prezentaciju, u grupi Podešavanje vremena izaberite stavku Primeni na sve.

  • Da biste primenili prilagodljiva svojstva prelaza dostupna uz većinu prelaza (ali ne uz sve), u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Opcije efekata i izaberite željenu opciju.

 1. Sa leve strane prozora sa slajdovima, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

 2. Izaberite sve sličice slajdova za slajdove kojima želite da dodate zvuk prelaza.

 3. Na kartici Prelazi, u grupi Podešavanje vremena kliknite na strelicu pored stavke Zvuk, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali zvuk sa liste, izaberite željeni zvuk.

  • Da biste dodali zvuk koji se ne nalazi na listi, izaberite stavku Drugi zvuk, pronađite zvučnu datoteku koju želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Opcionalno: Da biste dodali isti zvuk prelaza svim slajdovima u prezentaciji, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Primeni na sve.

 1. Sa leve strane prozora sa slajdovima, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

 2. Izaberite sve sličice slajdova za slajdove za koje želite da uklonite prelaza.

 3. Na kartici Prelazi, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Nijedno.

 4. Opcionalno: Da biste uklonili prelaze iz cele prezentacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Primeni na sve.

Ako tražite informacije o tome kako da dodate prelaze tekstualnim elementima ili objektima, pročitajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje ili promena efekta zamene slajda

 1. Sa leve strane prozora sa slajdovima, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

 2. Izaberite sve sličice slajdova na koje želite da primenite efekat zamene slajda ili čije efekte zamene slajda želite da promenite.

 3. Na kartici Animacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite željeni efekat prelaza.

  Kliknite na dugme Još Dugme „Još“ da biste videli dodatne efekte prelaza.

 4. Da biste postavili brzinu efekta zamene slajda između slajdova, u grupi Prelaz na ovaj slajd kliknite na strelicu pored stavke Brzina zamene, a zatim izaberite željenu brzinu.

  Da biste naveli koliko vremena treba da prođe da se sa trenutnog slajda pređe na sledeći:

  • Da biste prešli na sledeći slajd kada kliknete na taster miša, na kartici Animacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd potvrdite izbor u polju za potvrdu Na klik mišem.

  • Da biste prešli na sledeći slajd posle određenog vremena, na kartici Animacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd, unesite željeni broj sekundi u polje Automatski posle.

 5. Opcionalno: Da biste primenili isti prelaz na celu prezentaciju, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Primeni na sve.

 1. Sa leve strane prozora sa slajdovima, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

 2. Izaberite sve sličice slajdova za slajdove kojima želite da dodate zvuk prelaza.

 3. Na kartici Animacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd kliknite na strelicu pored stavke Zvuk prelaza, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali zvuk sa liste, izaberite željeni zvuk.

  • Da biste dodali zvuk koji se ne nalazi na listi, izaberite stavku Drugi zvuk, pronađite zvučnu datoteku koju želite da dodate, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Opcionalno: Da biste dodali isti zvuk prelaza svim slajdovima u prezentaciji, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Primeni na sve.

 1. Sa leve strane prozora sa slajdovima, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

 2. Izaberite sve sličice slajdova za slajdove za koje želite da uklonite prelaza.

 3. Na kartici Animacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Bez prelaza.

 4. Opcionalno: Da biste uklonili prelaze iz cele prezentacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Primeni na sve.

Ako tražite informacije o tome kako da dodate prelaze tekstualnim elementima ili objektima, pročitajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje prelaza slajdu

 1. U oknu sa sličicama izaberite slajd na koji želite da primenite prelaz. Postavka prelaza određuje način ulaska slajda i način izlaska slajda pre njega. U dolenavedenom primeru primena prelaza „Iščezavanje“ na 3. slajd čini da 2. slajd iščezava, a 3. se pojavljuje.

  Izaberite slajd kojem želite da dodate prelaz u oknu „Sličice“
 2. Na kartici Prelazi pronađite željeni efekat u galeriji prelaza. Kliknite na strelicu nadole da biste videli celu galeriju. Kliknite na efekat koji želite za taj slajd da biste videli pregled.

 3. Izaberite stavke Prelazi > Opcije efekata da biste promenili način pojavljivanja prelaza – na primer, iz kojeg smera ulazi slajd.

 4. Unesite vreme u polje Trajanje da biste podesili brzinu prelaza. Postavite veći broj ako želite da prelaz bude sporiji.

 5. Kliknite na dugme Pregled da biste videli kako prelaz izgleda sa svim postavkama.

  Dugme „Pregled“ na kartici „Prelazi“

  Savet: Ako želite da svi slajdovi u prezentaciji imaju isti prelaz, kliknite na dugme Primeni na sve na traci.
  Dugme „Primeni na sve“ na kartici „Prelazi“

Uklanjanje prelaza

 • Kliknite na slajd sa prelazom koji želite da uklonite. Zatim na kartici Prelazi, u galeriji prelaza izaberite stavku Nijedno.

  Istaknuto uklanjanje prelaza

Imajte na umu da prelaz određuje način ulaska slajda i izlaska prethodnog slajda. Tako da ako (na primer) ne želite da 2. slajd ima izlazni efekat, morate da uklonite prelaz sa 3. slajda.

Savet: Možete da vidite na koje slajdove je primenjen efekat prelaza tako što ćete potražiti ikonu prelaza u oknu sa sličicama.
Ikona zvezde padalice pokazuje da je na slajd primenjen efekat prelaza

Takođe pogledajte

Korišćenje prelaza „Morf“ u programu PowerPoint

Snimanje projekcije slajdova

Animacije i prelazi

Prelazi pružaju dinamički način prelaženja sa jednog slajda na sledeći tokom projekcije slajdova. Prelaz možete da dodate samo jednom slajdu, možete da dodate različite prelaze različitim slajdovima ili isti prelaz svim slajdovima.

Dodavanje prelaza slajdu

 1. U oknu za navigaciju kliknite na slajd na koji želite da primenite prelaz. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi Kartica „Slajdovi“, a zatim kliknite na slajd. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice pod imenom  Kartica koja se zove „Slajdovi“ i Kartica koja se zove „Prikaz strukture“ ili kartice ikone Slajdovi Kartica „Slajdovi“ i Prikaz strukture  Kartica „Prikaz strukture“.

 2. Na kartici Prelazi, u okviru Prelaz na ovaj slajd izaberite prelaz koji želite da primenite.

  Kartica „Prelazi“, grupa „Prelaz na ovaj slajd“

  Da biste videli više prelaza, postavite pokazivač na prelaz, a zatim kliknite na dugme Strelica nadole „Još“.

  Da biste izvršili promenu na drugu varijantu prelaza, na primer smer u kojem se kreće na ekranu, izaberite stavku Opcije efekata, a zatim izaberite željenu varijantu. Umesto toga možete da promenite druge opcije kao što su trajanje, zvuk ili prelazak na sledeći slajd.

  Prevlačenje odeljka

Primena prelaza na sve slajdove

 1. Na kartici Prelazi, u okviru Prelaz na ovaj slajd izaberite željeni prelaz – na primer, Iščezavanje.

  Kartica „Prelazi“, grupa „Prelaz na ovaj slajd“

  Da biste videli više prelaza, postavite pokazivač na prelaz, a zatim kliknite na dugme Strelica nadole „Još“.

 2. Da biste izmenili prelaz, na primer smer u kojem se kreće na ekranu, izaberite stavku Opcije efekata, a zatim izaberite željenu varijantu. Umesto toga možete da promenite druge opcije kao što su trajanje, zvuk ili prelazak na sledeći slajd.

  Prevlačenje odeljka

 3. U okviru Primeni na izaberite stavku Svi slajdovi.

  Kartica „Prelazi“, grupa „Primeni na“

Promena trajanja prelaza

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajdove sa prelazima koje želite da promenite. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi  Kartica „Slajdovi“, a zatim kliknite na slajd. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster Dugme "Komanda". dok klikćete na slajdove. Odnosno, ako ste organizovali slajdove u odeljke, izaberite celu grupu slajdova tako što ćete kliknuti na naslov odeljka. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice pod imenom Kartica „Slajdovi“ i  ili kartice ikone Slajdovi Kartica „Prikaz strukture“  i Prikaz strukture .

 2. Na kartici Prelazi u okviru Prelaz na ovaj slajd, u polju Trajanje otkucajte broj sekundi ili minuta koliko želite da prelaz traje.

  Kartica „Prelazi“, grupa „Prelaz na ovaj slajd“

Dodavanje zvuka

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajdove sa prelazima koje želite da promenite. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi  Kartica „Slajdovi“, a zatim kliknite na slajd. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster Dugme "Komanda". dok klikćete na slajdove. Odnosno, ako ste organizovali slajdove u odeljke, izaberite celu grupu slajdova tako što ćete kliknuti na naslov odeljka. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice pod imenom Kartica „Slajdovi“ i  ili kartice ikone Slajdovi Kartica „Prikaz strukture“  i Prikaz strukture .

 2. Na kartici Prelazi, u okviru Prelaz na ovaj slajd, u iskačućem meniju Zvuk kliknite na zvučni efekat.

  Kartica „Prelazi“, grupa „Prelaz na ovaj slajd“

  Savet: Da biste reprodukovali sopstveni zvuk, u iskačućem meniju izaberite stavku Drugi zvuk da biste pronašli zvučnu datoteku.

Izbor načina na koji se prelazi na sledeći slajd

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajdove sa prelazima koje želite da promenite. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

  2. U vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi Kartica „Slajdovi“, a zatim kliknite na slajd. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster Dugme "Komanda".  kada kliknete na slajdove. Odnosno, ako ste organizovali slajdove u odeljke, izaberite celu grupu slajdova tako što ćete kliknuti na naslov odeljka. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice pod imenom Kartica „Slajdovi“ i  ili kartice ikone Slajdovi Kartica „Prikaz strukture“  i Prikaz strukture .

 2. Na kartici Prelazi u okviru Prelaz na sledeći slajd potvrdite izbor u polju za potvrdu Na klik mišem ili Posle.

  Kartica „Prelazi“, grupa „Prelazak na sledeći slajd“

  Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Posle, otkucajte broj sekundi.

Uklanjanje prelaza

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajdove sa prelazima koje želite da uklonite. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi  Kartica „Slajdovi“, a zatim kliknite na slajd. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster Dugme "Komanda". dok klikćete na slajdove. Odnosno, ako ste organizovali slajdove u odeljke, izaberite celu grupu slajdova tako što ćete kliknuti na naslov odeljka. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice pod imenom Kartica „Slajdovi“ i  ili kartice ikone Slajdovi Kartica „Prikaz strukture“  i Prikaz strukture .

 2. Na kartici Prelazi, u okviru Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku „Nijedno“.

  Nijedno

Takođe pogledajte

Primena prelaza na sve slajdove

Prelazi u ranijim verzijama programa PowerPoint

Dodavanje ili promena efekta zamene slajda

 1. U oknu sa sličicama izaberite slajd na koji želite da primenite prelaz ili čiji prelaz želite da promenite. Prelaz počinje na prethodnom slajdu, a završava se na izabranom slajdu.

  Prikazuje okno „Slajd“ sa izabranim trećim slajdom u programu PowerPoint

 2. Na kartici Prelazi pronađite željeni efekat u galeriji prelaza.

 3. Izaberite stavku Opcije efekata da biste naveli način na koji se prelaz odvija.

 4. Opcionalno:

  • Da biste postavili brzinu prelaza, unesite vreme u polju Trajanje na traci. Postavite veći broj ako želite da prelaz bude sporiji. Dodatne informacije o podešavanju vremena prelaza potražite u članku Podešavanje brzine i vremena prelaza.

  • Ako želite da svi slajdovi u prezentaciji imaju isti prelaz, kliknite na dugme Primeni na sve.

 5. Da biste videli prelaz na delu, izaberite slajd na kojem počinje prelaz, a zatim kliknite na ikonu Projekcija slajdova Dugme za pokretanje projekcije slajdova. u donjem desnom uglu prozora pregledača.

  Da biste pokrenuli projekciju slajdova od trenutnog slajda, kliknite na dugme „Projekcija slajdova“ u donjem desnom uglu pregledača.

  (To dugme pokreće projekciju slajdova od trenutno izabranog slajda, a ne od početka prezentacije.)

Imajte na umu da se prelaz primenjuje na ulaz slajda, a ne na njegov izlaz. Pa ako želite da uklonite izlazni efekat za 2. slajd, na primer, uklonite prelaz sa 3. slajd.

 • Kliknite na slajd na kojem ne želite da bude prelaza. Zatim na kartici Prelazi, u galeriji prelaza kliknite na dugme Nijedno.

  Kartice prelaza na traci u programu PowerPoint.

  U našem primeru, ako 3. slajd ne sadrži prelaze, on će se pojaviti odmah po nestanku 2. slajda.

  Ako želite da uklonite prelaze za sve slajdove, izaberite stavku Primeni na sve na traci kada izaberete stavku Nijedno.

Promena prelaza

Na slajd istovremeno može da se primenjuje samo jedan efekat prelaza. Dakle, ako na slajd već ima primenjen efekat prelaza, možete da promenite efekat tako što ćete otići na karticu Prelazi i jednostavno izabrati efekat koji želite. 

Ako želite da promenite postojeći efekat tako što ćete izmeniti vreme ili smer, to možete da uradite pomoću opcija na kartici Prelazi na traci, na krajnjem kraju:

 1. Izaberite slajd koji ima prelaz koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Prelazi izaberite stavku Opcije, a zatim odaberite opciju iz menija koji se pojavi.

 3. Možete i da promenite trajanje efekta. Vreme se meri u sekundama.

Ako tražite informacije o tome kako da dodate animaciju tekstualnim elementima ili objektima u okviru jednog slajda, pročitajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Takođe pogledajte

Animations versus transitions

Dodavanje prelaza

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Na Android tabletu dodirnite karticu Prelazi.

  Kartica „Prelazi“

  Na Android telefonu dodirnite ikonu „Uredi“ Ikona „Uredi“ u gornjem desnom uglu ekrana, dodirnite stavku Početak, a zatim stavku Prelazi.

 3. Dodirnite strelicu nadole da biste razvili stavku Efekti prelaza. Vidite galeriju efekata prelaza grupisanih u kategorije Suptilni, Uzbudljivi i Dinamički.

  Efekti prelaza

 4. Odaberite prelaz, na primer dodirnite stavku Morf da bi se jedan slajd postepeno pretvorio u sledeći.

 5. Dodirnite stavku Opcije efekata da biste odabrali smer prelaza.

  Opcije efekata

 6. (Opcionalno) Dodirnite stavku Apply to All (Primeni na sve) da biste primenili isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Uklanjanje prelaza

 1. Na Android tabletu dodirnite karticu Prelazi. Na Android telefonu dodirnite ikonu „Uredi“ </c0> u gornjem desnom uglu ekrana, dodirnite stavku Početak, a zatim stavku Prelazi.

 2. Razvijte stavku Efekti prelaza.

 3. Dodirnite stavku Nijedno.

  Uklanjanje prelaza

Dodavanje prelaza

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Na iPad uređaju dodirnite karticu Transitions (Prelazi).

  Kartica „Prelazi“

  Na iPhone telefonu, dodirnite ikonu „Edit“ (Uredi) Ikona „Uredi“, dodirnite stavku Home (Početak), a zatim stavku Transitions (Prelazi).

 3. Dodirnite stavku Transition Effect (Efekat prelaza). Vidite galeriju efekata prelaza grupisanih u kategorije Subtle (Suptilni) i Exciting (Uzbudljivi).

  Efekti prelaza

 4. Odaberite prelaz, na primer dodirnite stavku Morph (Morf) da bi se jedan slajd postepeno pretvorio u sledeći.

 5. Dodirnite stavku Effect Options (Opcije efekata) da biste odabrali efekat. (Te opcije se razlikuju u zavisnosti od prelaza koji odaberete.)

  Opcije efekata

 6. (Opcionalno) Dodirnite stavku Apply to All (Primeni na sve) da biste primenili isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Uklanjanje prelaza

 1. Na iPad uređaju dodirnite karticu Transitions (Prelazi). Na iPhone telefonu, dodirnite ikonu „Edit“ (Uredi) </c0>, dodirnite stavku Home (Početak), a zatim stavku Transitions (Prelazi).

 2. Dodirnite stavku Transition Effect (Efekat prelaza).

 3. Dodirnite stavku None (Nijedno).

  Uklanjanje prelaza

Dodavanje prelaza

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Dodirnite karticu Prelazi.

  Kartica „Prelazi“

  Na Windows telefonu kliknite dvaput na željeni slajd, a zatim u donjem desnom uglu ekrana dodirnite stavku Još Još, dodirnite stavku Početak, a zatim stavku Prelazi.

 3. Dodirnite strelicu nadole da biste razvili stavku Efekti prelaza. Vidite galeriju efekata prelaza grupisanih u kategorije Suptilni, Uzbudljivi i Dinamički.

  Efekti prelaza

 4. Odaberite prelaz, na primer dodirnite stavku Morf da bi se jedan slajd postepeno pretvorio u sledeći.

 5. Dodirnite stavku Opcije efekata da biste odabrali smer prelaza.

  Opcije efekata

 6. Dodirnite stavku Pregled da biste videli efekat primenjen na slajd.

  Pregled prelaza

 7. (Opcionalno) Dodirnite stavku Apply to All (Primeni na sve) da biste primenili isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Uklanjanje prelaza

 1. Dodirnite karticu Prelazi. Na Windows telefonu kliknite dvaput na željeni slajd, a zatim u donjem desnom uglu ekrana dodirnite stavku JošJoš, dodirnite stavku Početak, a zatim stavku Prelazi.

 2. Razvijte stavku Efekti prelaza.

 3. Dodirnite stavku Nijedno.

  Uklanjanje prelaza

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×