Sadržaj
×
Animacija, video i audio
Animacija, video i audio

Dodavanje prelaza između slajdova

Efekat zamene slajda predstavlja vizuelni efekti koji se javlja kada prelazite sa jednog slajda na sledeći tokom prezentacije. Možete da kontrolišete brzinu, dodajete zvuk i prilagođavate izgled efekata prelaza.

Pregledač ne podržava video zapis.

Dodavanje efekata zamene slajdova radi oživljavanja prezentacije

 1. Izaberite slajd kojem želite da dodate prelaz.

 2. Izaberite karticu Prelazi odaberite prelaz. Izaberite prelaz da biste videli pregled.

 3. Izaberite stavku Opcije efekata da biste odabrali smer i prirodu prelaza.

 4. Izaberite stavku Pregled da biste videli kako prelaz izgleda.

Izaberite stavku Primeni na sve da biste dodali prelaz u celu prezentaciju.

Da biste uklonili prelaz, izaberite stavke Prelazi > Nijedno.

Takođe pogledajte

Podešavanje vremena i brzine prelaza

Video: Dodavanje zvučnog efekta prelazu

Koristite prelaz "Morf" u programu PowerPoint (Microsoft 365 ili PowerPoint 2019)

Dodavanje ili promena efekta zamene slajda

 1. Sa leve strane prozora sa slajdovima, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

 2. Izaberite sve sličice slajdova na koje želite da primenite efekat zamene slajda ili čije efekte zamene slajda želite da promenite.

 3. Na kartici Prelazi, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite željeni efekat zamene slajda.

  Da biste videli više efekata prelaza, kliknite na dugme Još Dugme „Još“.

 4. Da biste podesili trajanje efekta zamene slajda između prethodnog i sledećeg slajda, na kartici Prelazi, u grupi Podešavanje vremena otkucajte ili izaberite željenu brzinu u polju Trajanje.

  Da biste naveli koliko vremena treba da prođe da se sa trenutnog slajda pređe na sledeći:

  • Da biste prešli na sledeći slajd kada kliknete na taster miša, u grupi Podešavanje vremena potvrdite izbor u polju za potvrdu Na klik mišem.

  • Da biste prešli na sledeći slajd posle određenog vremena, u grupi Podešavanje vremena unesite željeni broj sekundi u polje Posle.

 5. Opcionalno:

  • Da biste primenili isti prelaz na celu prezentaciju, u grupi Podešavanje vremena izaberite stavku Primeni na sve.

  • Da biste primenili prilagodljiva svojstva prelaza dostupna uz većinu prelaza (ali ne uz sve), u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Opcije efekata i izaberite željenu opciju.

 1. Sa leve strane prozora sa slajdovima, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

 2. Izaberite sve sličice slajdova za slajdove kojima želite da dodate zvuk prelaza.

 3. Na kartici Prelazi, u grupi Podešavanje vremena kliknite na strelicu pored stavke Zvuk, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali zvuk sa liste, izaberite željeni zvuk.

  • Da biste dodali zvuk koji se ne nalazi na listi, izaberite stavku Drugi zvuk, pronađite zvučnu datoteku koju želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Opcionalno: Da biste dodali isti zvuk prelaza svim slajdovima u prezentaciji, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Primeni na sve.

 1. Sa leve strane prozora sa slajdovima, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

 2. Izaberite sve sličice slajdova za slajdove za koje želite da uklonite prelaza.

 3. Na kartici Prelazi, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Nijedno.

 4. Opcionalno: Da biste uklonili prelaze iz cele prezentacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Primeni na sve.

Ako tražite informacije o tome kako da dodate prelaze tekstualnim elementima ili objektima, pročitajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje ili promena efekta zamene slajda

 1. Sa leve strane prozora sa slajdovima, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

 2. Izaberite sve sličice slajdova na koje želite da primenite efekat zamene slajda ili čije efekte zamene slajda želite da promenite.

 3. Na kartici Animacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite željeni efekat prelaza.

  Da biste videli više efekata prelaza, kliknite na dugme Još Dugme „Još“.

 4. Da biste postavili brzinu efekta zamene slajda između slajdova, u grupi Prelaz na ovaj slajd kliknite na strelicu pored stavke Brzina zamene, a zatim izaberite željenu brzinu.

  Da biste naveli koliko vremena treba da prođe da se sa trenutnog slajda pređe na sledeći:

  • Da biste prešli na sledeći slajd kada kliknete na taster miša, na kartici Animacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd potvrdite izbor u polju za potvrdu Na klik mišem.

  • Da biste prešli na sledeći slajd posle određenog vremena, na kartici Animacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd, unesite željeni broj sekundi u polje Automatski posle.

 5. Opcionalno: Da biste primenili isti prelaz na celu prezentaciju, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Primeni na sve.

 1. Sa leve strane prozora sa slajdovima, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

 2. Izaberite sve sličice slajdova za slajdove kojima želite da dodate zvuk prelaza.

 3. Na kartici Animacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd kliknite na strelicu pored stavke Zvuk prelaza, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali zvuk sa liste, izaberite željeni zvuk.

  • Da biste dodali zvuk koji se ne nalazi na listi, izaberite stavku Drugi zvuk, pronađite zvučnu datoteku koju želite da dodate, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Opcionalno: Da biste dodali isti zvuk prelaza svim slajdovima u prezentaciji, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Primeni na sve.

 1. Sa leve strane prozora sa slajdovima, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“ izaberite karticu Slajdovi.

 2. Izaberite sve sličice slajdova za slajdove za koje želite da uklonite prelaza.

 3. Na kartici Animacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Bez prelaza.

 4. Opcionalno: Da biste uklonili prelaze iz cele prezentacije, u grupi Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku Primeni na sve.

Ako tražite informacije o tome kako da dodate prelaze tekstualnim elementima ili objektima, pročitajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje prelaza slajdu

 1. U oknu sa sličicama izaberite slajd na koji želite da primenite prelaz. Postavka prelaza određuje način ulaska slajda i način izlaska slajda pre njega. U dolenavedenom primeru primena prelaza „Iščezavanje“ na 3. slajd čini da 2. slajd iščezava, a 3. se pojavljuje.

  Izaberite slajd kojem želite da dodate prelaz u oknu „Sličice“
 2. Na kartici Prelazi pronađite željeni efekat u galeriji prelaza. Kliknite na strelicu nadole da biste videli celu galeriju. Kliknite na efekat koji želite za taj slajd da biste videli pregled.

 3. Izaberite stavke Prelazi > Opcije efekata da biste promenili način pojavljivanja prelaza – na primer, iz kojeg smera ulazi slajd.

 4. Unesite vreme u polje Trajanje da biste podesili brzinu prelaza. Postavite veći broj ako želite da prelaz bude sporiji.

 5. Kliknite na dugme Pregled da biste videli kako prelaz izgleda sa svim postavkama.

  Dugme „Pregled“ na kartici „Prelazi“

  Savet: Ako želite da svi slajdovi u prezentaciji imaju isti prelaz, kliknite na dugme Primeni na sve na traci.
  Dugme „Primeni na sve“ na kartici „Prelazi“

Uklanjanje prelaza

 • Kliknite na slajd sa prelazom koji želite da uklonite. Zatim na kartici Prelazi, u galeriji prelaza izaberite stavku Nijedno.

  Istaknuto uklanjanje prelaza

Imajte na umu da prelaz određuje način ulaska slajda i izlaska prethodnog slajda. Tako da ako (na primer) ne želite da 2. slajd ima izlazni efekat, morate da uklonite prelaz sa 3. slajda.

Savet: Možete da vidite na koje slajdove je primenjen efekat prelaza tako što ćete potražiti ikonu prelaza u oknu sa sličicama.
Ikona zvezde padalice pokazuje da je na slajd primenjen efekat prelaza

Takođe pogledajte

Animiranje teksta i objekata u programu PowerPoint za Mac

Snimanje projekcije slajdova

Prelazi pružaju dinamički način prelaženja sa jednog slajda na sledeći tokom projekcije slajdova. Prelaz možete da dodate samo jednom slajdu, možete da dodate različite prelaze različitim slajdovima ili isti prelaz svim slajdovima.

Dodavanje prelaza slajdu

 1. U oknu za navigaciju kliknite na slajd na koji želite da primenite prelaz. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi Kartica „Slajdovi“ , a zatim kliknite na slajd. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice Kartica koja se zove „Slajdovi“ i Kartica koja se zove „Prikaz strukture“ imenovane ili kartice ikone Slajdovi Kartica „Slajdovi“ i Kartica „Prikaz strukture“ strukture.

 2. Na kartici Prelazi, u okviru Prelaz na ovaj slajd izaberite prelaz koji želite da primenite.

  Kartica „Prelazi“, grupa „Prelaz na ovaj slajd“

  Da biste videli više prelaza, postavite pokazivač na prelaz, a zatim izaberite stavku Strelica nadole „Još“.

  Da biste izvršili promenu na drugu varijantu prelaza, na primer smer u kojem se kreće na ekranu, izaberite stavku Opcije efekata, a zatim izaberite željenu varijantu. Umesto toga možete da promenite druge opcije kao što su trajanje, zvuk ili prelazak na sledeći slajd.

  Prevlačenje odeljka

Primena prelaza na sve slajdove

 1. Na kartici Prelazi, u okviru Prelaz na ovaj slajd izaberite željeni prelaz – na primer, Iščezavanje.

  Kartica „Prelazi“, grupa „Prelaz na ovaj slajd“

  Da biste videli više prelaza, postavite pokazivač na prelaz, a zatim izaberite stavku Strelica nadole „Još“.

 2. Da biste izmenili prelaz, na primer smer u kojem se kreće na ekranu, izaberite stavku Opcije efekata, a zatim izaberite željenu varijantu. Umesto toga možete da promenite druge opcije kao što su trajanje, zvuk ili prelazak na sledeći slajd.

  Prevlačenje odeljka

 3. U okviru Primeni na izaberite stavku Svi slajdovi.

  Kartica „Prelazi“, grupa „Primeni na“

Promena trajanja prelaza

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajdove sa prelazima koje želite da promenite. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi Kartica „Slajdovi“ , a zatim kliknite na slajd. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnuto KOMANDA biste kliknuli na slajdove. Odnosno, ako ste organizovali slajdove u odeljke, izaberite celu grupu slajdova tako što ćete kliknuti na naslov odeljka. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice Kartica koja se zove „Slajdovi“ i Kartica koja se zove „Prikaz strukture“ imenovane ili kartice ikone Slajdovi Kartica „Slajdovi“ i Kartica „Prikaz strukture“ strukture.

 2. Na kartici Prelazi u okviru Prelaz na ovaj slajd, u polju Trajanje otkucajte broj sekundi ili minuta koliko želite da prelaz traje.

  Kartica „Prelazi“, grupa „Prelaz na ovaj slajd“

Dodavanje zvuka

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajdove sa prelazima koje želite da promenite. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi Kartica „Slajdovi“ , a zatim kliknite na slajd. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnuto KOMANDA biste kliknuli na slajdove. Odnosno, ako ste organizovali slajdove u odeljke, izaberite celu grupu slajdova tako što ćete kliknuti na naslov odeljka. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice Kartica koja se zove „Slajdovi“ i Kartica koja se zove „Prikaz strukture“ imenovane ili kartice ikone Slajdovi Kartica „Slajdovi“ i Kartica „Prikaz strukture“ strukture.

 2. Na kartici Prelazi, u okviru Prelaz na ovaj slajd, u iskačućem meniju Zvuk kliknite na zvučni efekat.

  Kartica „Prelazi“, grupa „Prelaz na ovaj slajd“

  Savet: Da biste reprodukovali sopstveni zvuk, u iskačućem meniju izaberite stavku Drugi zvuk da biste pronašli zvučnu datoteku.

Izbor načina na koji se prelazi na sledeći slajd

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajdove sa prelazima koje želite da promenite. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi Kartica „Slajdovi“ , a zatim kliknite na slajd. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnuto KOMANDA biste kliknuli na slajdove. Odnosno, ako ste organizovali slajdove u odeljke, izaberite celu grupu slajdova tako što ćete kliknuti na naslov odeljka. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice Kartica koja se zove „Slajdovi“ i Kartica koja se zove „Prikaz strukture“ imenovane ili kartice ikone Slajdovi Kartica „Slajdovi“ i Kartica „Prikaz strukture“ strukture.

 2. Na kartici Prelazi u okviru Prelaz na sledeći slajd potvrdite izbor u polju za potvrdu Na klik mišem ili Posle.

  Kartica „Prelazi“, grupa „Prelazak na sledeći slajd“

  Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Posle, otkucajte broj sekundi.

Uklanjanje prelaza

 1. U oknu za navigaciju izaberite slajdove sa prelazima koje želite da uklonite. Da biste to uradili:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

  2. Na vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi Kartica „Slajdovi“ , a zatim kliknite na slajd. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnuto KOMANDA biste kliknuli na slajdove. Odnosno, ako ste organizovali slajdove u odeljke, izaberite celu grupu slajdova tako što ćete kliknuti na naslov odeljka. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice Kartica koja se zove „Slajdovi“ i Kartica koja se zove „Prikaz strukture“ imenovane ili kartice ikone Slajdovi Kartica „Slajdovi“ i Kartica „Prikaz strukture“ strukture.

 2. Na kartici Prelazi, u okviru Prelaz na ovaj slajd izaberite stavku „Nijedno“.

  Nijedno

Takođe pogledajte

Primena prelaza na sve slajdove

Prelazi u ranijim verzijama programa PowerPoint

Dodavanje ili promena efekta zamene slajda

 1. U oknu sa sličicama izaberite slajd na koji želite da primenite prelaz ili čiji prelaz želite da promenite. Prelaz počinje na prethodnom slajdu, a završava se na izabranom slajdu.

  Prikazuje okno „Slajd“ sa izabranim trećim slajdom u programu PowerPoint

 2. Na kartici Prelazi pronađite željeni efekat u galeriji prelaza.

 3. Izaberite stavku Opcije efekata da biste naveli način na koji se prelaz odvija.

 4. Opcionalno:

  • Da biste postavili brzinu prelaza, unesite vreme u polju Trajanje na traci. Postavite veći broj ako želite da prelaz bude sporiji. Dodatne informacije o podešavanju vremena prelaza potražite u članku Podešavanje brzine i vremena prelaza.

  • Ako želite da svi slajdovi u prezentaciji imaju isti prelaz, kliknite na dugme Primeni na sve.

 5. Da biste videli prelaz na delu, izaberite slajd na koji počinje prelaz , a zatim kliknite na ikonu Projekcija slajdova Dugme za pokretanje projekcije slajdova. u donjem desnom uglu prozora pregledača.

  Da biste pokrenuli projekciju slajdova od trenutnog slajda, kliknite na dugme „Projekcija slajdova“ u donjem desnom uglu pregledača.

  (To dugme pokreće projekciju slajdova od trenutno izabranog slajda, a ne od početka prezentacije.)

Imajte na umu da se prelaz primenjuje na ulaz slajda, a ne na njegov izlaz. Pa ako želite da uklonite izlazni efekat za 2. slajd, na primer, uklonite prelaz sa 3. slajd.

 • Kliknite na slajd na kojem ne želite da bude prelaza. Zatim na kartici Prelazi, u galeriji prelaza kliknite na dugme Nijedno.

  Kartice prelaza na traci u programu PowerPoint.

  U našem primeru, ako 3. slajd ne sadrži prelaze, on će se pojaviti odmah po nestanku 2. slajda.

  Ako želite da uklonite prelaze za sve slajdove, izaberite stavku Primeni na sve na traci kada izaberete stavku Nijedno.

Ako tražite informacije o tome kako da dodate animaciju tekstualnim elementima ili objektima u okviru jednog slajda, pročitajte članak Animiranje teksta ili objekata.

Dodavanje prelaza

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Na Android tabletu dodirnite karticu Prelazi.

  Kartica „Prelazi“

  Na Android telefonu dodirnite ikonu "Uređivanje Ikona „Uredi“ u gornjem desnom licu ekrana, dodirnite ikonu Home (Početna) , a zatim dodirnite Transitions (Prelazi).

 3. Dodirnite strelicu nadole da biste razvili stavku Efekti prelaza. Vidite galeriju efekata prelaza grupisanih u kategorije Suptilni, Uzbudljivi i Dinamički.

  Efekti prelaza

 4. Odaberite prelaz, na primer dodirnite stavku Morf da bi se jedan slajd postepeno pretvorio u sledeći.

 5. Dodirnite stavku Opcije efekata da biste odabrali smer prelaza.

  Opcije efekata

 6. (Opcionalno) Dodirnite stavku Apply to All (Primeni na sve) da biste primenili isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Uklanjanje prelaza

 1. Na Android tabletu dodirnite karticu Prelazi. Na Android telefonu dodirnite ikonu "Uređivanje Ikona „Uredi“ u gornjem desnom licu ekrana, dodirnite ikonu Home (Početna) , a zatim dodirnite Transitions (Prelazi).

 2. Razvijte stavku Efekti prelaza.

 3. Dodirnite stavku Nijedno.

  Uklanjanje prelaza

Dodavanje prelaza

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Na iPad uređaju dodirnite karticu Transitions (Prelazi).

  Kartica „Prelazi“

  Na iPhone dodirnite ikonu "Uredi" i Ikona „Uredi“stavku Početna ,a zatim stavku Prelazi.

 3. Dodirnite stavku Transition Effect (Efekat prelaza). Vidite galeriju efekata prelaza grupisanih u kategorije Subtle (Suptilni) i Exciting (Uzbudljivi).

  Efekti prelaza

 4. Odaberite prelaz, na primer dodirnite stavku Morph (Morf) da bi se jedan slajd postepeno pretvorio u sledeći.

 5. Dodirnite stavku Effect Options (Opcije efekata) da biste odabrali efekat. (Te opcije se razlikuju u zavisnosti od prelaza koji odaberete.)

  Opcije efekata

 6. (Opcionalno) Dodirnite stavku Apply to All (Primeni na sve) da biste primenili isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Uklanjanje prelaza

 1. Na iPad uređaju dodirnite karticu Transitions (Prelazi). Na iPhone dodirnite ikonu Uredi , Ikona „Uredi“StavkuPočetna , a zatim stavku Prelazi.

 2. Dodirnite stavku Transition Effect (Efekat prelaza).

 3. Dodirnite stavku None (Nijedno).

  Uklanjanje prelaza

Dodavanje prelaza

 1. Otvorite prezentaciju.

 2. Dodirnite karticu Prelazi.

  Kartica „Prelazi“

  Na telefonu Windows dodirnite dvaput slajd koji želite, a zatim dodirnite stavku Još Jošu donjem desnom licu ekrana, dodirnite Stavku Početna , a zatim stavku Prelazi.

 3. Dodirnite strelicu nadole da biste razvili stavku Efekti prelaza. Vidite galeriju efekata prelaza grupisanih u kategorije Suptilni, Uzbudljivi i Dinamički.

  Efekti prelaza

 4. Odaberite prelaz, na primer dodirnite stavku Morf da bi se jedan slajd postepeno pretvorio u sledeći.

 5. Dodirnite stavku Opcije efekata da biste odabrali smer prelaza.

  Opcije efekata

 6. Dodirnite stavku Pregled da biste videli efekat primenjen na slajd.

  Pregled prelaza

 7. (Opcionalno) Dodirnite stavku Apply to All (Primeni na sve) da biste primenili isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji.

Uklanjanje prelaza

 1. Dodirnite karticu Prelazi. Na telefonu Windows dodirnite dvaput slajd koji želite, a zatim dodirnite stavku Još Jošu donjem desnom licu ekrana, dodirnite Stavku Početna , a zatim stavku Prelazi.

 2. Razvijte stavku Efekti prelaza.

 3. Dodirnite stavku Nijedno.

  Uklanjanje prelaza

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×