Postavke

Radite bilo gde na bilo kom uređaju sa uslugom Microsoft 365

Nadogradite na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa najnovijim funkcijama i ispravkama.

Nadogradi odmah

Koristite postavke da biste odredili opcije za glas, obaveštenja, pristupačnost i kontakte, kao i druge postavke za Lync 2013 za Windows telefon.

Da biste prešli na ekran sa postavkama, dodirnite Još () na dnu bilo kog ekrana u programu Lync, a zatim dodirnite postavke.

Koje postavke želite da prikažete?

Prosleđivanje poziva

Postavke glasa

Zahtevanje Wi-Fi veze za video ili sadržaj sastanka

Broj mobilnog telefona

Prosleđena obaveštenja

Fotografije

Pristup telefonskom imeniku

Exchange

HTTP proxy

TTY

Tema sa visokim kontrastom

Lupa

Evidentiranje

Pomozite nam da poboljšamo Lync

Otpremanje evidencija prijavljivanja

Pomoć na mreži

Prosleđivanje poziva

Podatke o svim opcijama prosleđivanja poziva potražite u članku Prosleđivanje poziva i istovremeno pozivanje. Imajte sledeće na umu:

Važno: Postoje dve važne stvari koje treba da znate ako promenite neke od podrazumevanih postavki prosleđivanja poziva.

 • Postavke prosleđivanja poziva su globalne i automatski će se primeniti na sve povezane Lync uređaje (računar, Outlook OWA, mobilni uređaj). Ako promenite ove postavke na bilo kom povezanom Lync računaru ili uređaju, one će se promeniti na svim ostalim uređajima – slično kao što radi funkcija Lync prisutnost. Ostatak glasovnih postavki se primenjuje samo na trenutni uređaj.

 • Kada budete sigurni da se postigli pravu kombinaciju postavki prosleđivanja poziva, dodirnite znak za potvrdu na dnu ekrana. Ove postavke se primenjuju sve odjednom, pa niste završili dok ne dodirnete znak za potvrdu. Nemojte ovo da propustite!

Oprez: Funkciju Istovremeno pozovi takođe koriste postavke glasa kao funkciju preuzimanja posla, pa ćete i dalje moći da upućujete i primate pozive ako Wi-Fi veza nije dostupna ili ako je izabrana opcija „Postavke glasa > Mobilna mreža”. Ako isključite prosleđivanje poziva i/ili onemogućite opciju Istovremeno pozovi dok je opcija „Postavke glasa > Mobilna mreža” postavljena na Uključeno, nećete primati Lync pozive čak i ako imate Wi-Fi ili mobilnu vezu za prenos podataka.

Postavke glasa

Napomena:  Postavke glasa su dostupne samo za sistem Windows Phone 8.1 – i to samo ako je vaša organizacija konfigurisala poslovnu aplikaciju za glasovnu komunikaciju na Lync serveru. Ako imate instaliran sistem Windows Phone 8.1, ali ne vidite ove opcije, vaša organizacija možda nije konfigurisala poslovnu aplikaciju za glasovnu komunikaciju.

Podrazumevana postavka glasa je Uvek VoIP, u kojoj će Lync pokušati da koristi Wi-Fi vezu za obavljanje VoIP ili Lync poziva, ali kada niste povezani sa Wi-Fi mrežim, Lync će koristiti mobilnu vezu za prenos podataka.

Ako izaberete VoIP samo preko Wi-Fi mreže, kada ste povezani na Wi-Fi mrežu, Lync će prvo pokušati da koristi Wi-Fi vezu za dolazne i odlazne Lync pozive. Kada izaberete ovu opciju, postavke prosleđivanja poziva će takođe biti postavljene da istovremeno pozivaju vaš broj mobilnog telefona – tako da kada uputite ili primite Lync poziv dok niste povezani na Wi-Fi mrežu, vaš broj mobilnog telefona će biti pozvan i bićete povezani sa pozivom. U ovom scenariju, poziv se obavlja preko mobilne mreže za prenos glasa, pa video neće biti dostupan. Poziv će koristiti minute tarifnog plana za mobilni telefon.

Napomena: Ako onemogućite opciju istovremenog pozivanja nakon što izaberete ovu opciju (VoIP samo preko Wi-Fi mreže), nećete primati Lync pozive preko broja mobilnog telefona kada niste povezani na Wi-Fi mrežu.

Ako izaberete Mobilna mreža, kada uputite ili primite Lync poziv, Lync će vas pozvati na broj mobilnog telefona koji ste naveli. Video neće biti dostupan u ovom scenariju. Kada uputite Lync poziv, ovaj metod će koristiti Wi-Fi vezu za prenos podataka (ili mobilnu vezu za prenos podataka ako Wi-Fi nije dostupan) da bi uspostavio vezu sa Lync serverima, a zatim će koristiti minute tarifnog paketa za mobilni telefon tokom trajanja poziva. Kada izaberete ovu opciju, postavke prosleđivanja poziva će takođe biti postavljene na istovremeno pozivanje vašeg broja mobilnog telefona. Istovremeno pozivanje omogućava programu Lync da vas pozove na vaš broj mobilnog telefona.

Oprez: 

 • Ako onemogućite opciju istovremenog pozivanja nakon što izaberete ovu opciju (Mobilna mreža), nećete primati Lync pozive preko broja mobinog telefona bez obzira na to što imate Wi-Fi ili mobilnu vezu za prenos podataka.

 • Takođe, ako koristite Lync na Windows Phone uređaju, ali niste prijavljeni, možete i dalje da se anonimno pridružite sastancima – samo ne pomoću opcije „Mobilna mreža”.

Zahtevanje Wi-Fi veze za video ili sadržaj sastanka

Više informacija o ovim postavkama potražite u članku Podešavanje postavki za korišćenje podataka.

Broj mobilnog telefona

Dodirnite Broj mobilnog telefona i unesite broj svog mobilnog telefona sa pozivnim brojevima države/regiona. Kada Lync ne može da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za prenos podataka za upućivanje audio ili video poziva, Lync će vas pozvati na taj broj da biste se povezali sa zvučnim delom Lync poziva.

Prosleđena obaveštenja

Prosleđena obaveštenja vam pružaju uvid u nove ili propuštene audio ili video pozive, trenutne poruke ili upozorenja kada ste prijavljeni u Lync ali niste aktivni na mobilnom uređaju. Da biste uključili prosleđena obaveštenja, podesite postavku Prosleđena obaveštenja na Uključeno.

Fotografije

Da biste prikazali fotografiju ili fotografije drugih kontakata na mobilnom uređaju, podesite postavku Prikaži fotografiju na Uključeno.

Pristup telefonskom imeniku

Da biste dozvolili programu Lync da pristupa kontaktima iz mobilnog telefona pomoću pretrage, podesite postavku Telefonski imenik na Uključeno.

Exchange

Ekran Exchange je mesto na koje idete ako treba da promenite postavke koje saopštavaju programu Lync kako da se poveže sa serverima koji podržavaju sastanke i govornu poštu.

Važno: Obično nema potrebe za menjanjem ovih postavki. Nemojte isključiti opcije Koristi Lync akreditive ili Automatski pronađi server ukoliko vas vaš tim podrške ne usmeri da to učinite i ne pruži vam tačne vrednosti za unos.

Ako dobijete uputstva za menjanje akreditiva za sistem Exchange Server:

 1. Pomerite opciju Koristi Lync akreditive na Isključeno.

 2. Dodirnite odgovarajuća polja i unesite korisničko ime, e-adresu i lozinku, a zatim zatvorite ekran.

Ako dobijete uputstva da isključite funkciju „Automatski pronađi server“:

 1. Pomerite opciju Automatski pronađi server na Isključeno.

 2. Dodirnite prazno polje i unesite potpuno određeno ime domena (FQDN) ili URL adresu sistema Exchange Web Server tačno onako kako vam je to dao tim za podršku. Zatim zatvorite ekran.

HTTP proxy

Informacije o HTTP proxy serveru će se možda zahtevati ako ste povezani na Wi-Fi mrežu koja zahteva te informacije. Ako ne konfigurišete informacije o proxy serveru, moći ćete da se prijavite na Wi-Fi mrežu i pošaljete trenutnu poruku ili pozovete korisnike koje su povezani na istu mrežu. Međutim, za neku drugu aktivnost, u Postavkama će biti potrebno navesti informacije o proxy serveru. Aplikacija ne može da otkrije proxy server iz postavki telefona tako da će biti potrebno da dodate informacije o proxy serveru, posebno u postavkama Lync aplikacije. Da biste dodali informacije o proxy serveru, uradite sledeće:

 1. Dodirnite ikonu Još (…) na dnu, a zatim dodirnite postavke.

 2. Dodirnite stavku HTTP proxy, na ekranu HTTP proxy otkucajte Wi-Fi informacije o proxy serveru, a zatim dodirnite Podesi proxy.

Ukoliko nemate informacije o proxy serveru, obratite se timu za tehničku podršku.

TTY

Režim tekstualnog telefona (TTY) koristi se za slanje teksta preko telefonske linije. TTY uređaj mora biti povezan sa Windows Phone uređajem radi interpretacije izmenjenog zvuka. U suprotnom, možete imati loš kvalitet zvuka. Korišćenje TTY režima u konferencijskom pozivu takođe može izazvati probleme sa kvalitetom zvuka.

 • Opcija TTY je podrazumevano isključena. Da biste je uključili, dodirnite Uključeno.

Tema sa visokim kontrastom

Ako koristite opšte postavke telefona za izbor teme sa visokim kontrastom, Lync će se takođe prikazivati sa visokim kontrastom. Visoki kontrast povećava kontrast između teksta i pozadine, što može da olakša čitanje sa ekrana i kretanje po njemu. Da biste ga uključili:

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavke Postavke>Jednostavan pristup.

 2. Uključite opciju Visoki kontrast.

Lupa

Kada uključite lupu na telefonu, možete da koristite pokrete da biste povećali stranicu koju gledate, što obuhvata i Lync stranice. Da biste je uključili:

 1. Na listi aplikacija dodirnite stavke Postavke>Jednostavan pristup.

 2. Uključite opciju Lupa.

 3. Na stranici koju želite da povećate, uradite nešto od sledećeg:

 4. Da biste maksimalno povećali zum, dvaput dodirnite ekran korišćenjem dva prsta.

 5. Da biste promenili povećanje, koristite dva prsta da biste dvaput dodirnuli i zadržali, a zatim pomerite naviše ili naniže da biste povećali i smanjili uvećanje.

Evidentiranje

Administratori sistema koriste evidencije za prikupljanje, analizu i čuvanje podataka. Administrator sistema može od vas tražiti da uključite evidentiranja radi rešavanja problema. Ako se to od vas ne traži, ne treba da razmišljate o ovoj opciji.

 • Da biste uključili Vođenje evidencije za dijagnostiku, podesite Vođenje evidencije za dijagnostiku na Uključeno.

Pomozite nam da poboljšamo Lync

Ako je vaša organizacija uključila ovu funkciju, možete odabrati da učestvujete u Microsoft programu za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP). Kad učestvujete, Windows Phone će automatski slati osnovne anonimne informacije korporaciji Microsoft o tome kako koristite programe i uređaje, o tipovima i broju grešaka na koje nailazite i o brzini usluga. Te informacije kombinuju se sa drugim CEIP podacima kako bi pomogle korporaciji Microsoft da reši probleme i poboljša proizvode i funkcije koje korisnici najčešće koriste. Microsoft ne prikuplja vaše ime, adresu ni druge kontakt informacije.

Vaše učestvovanje u programu CEIP podrazumevano je isključeno. Ako želite da učestvujete, dodirnite Postavke > Pomozite nam da poboljšamo Lync, a zatim pomerite Program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva na Uključeno.

Otpremanje evidencija prijavljivanja

Izveštavanje o greškama pri prijavljivanju automatski generiše izveštaj o grešci kada ne možete da se prijavite u Lync.

Na ekranu Postavke možete izabrati kada se izveštaj o grešci pri prijavljivanju otprema korporaciji Microsoft.

 1. Dodirnite ikonu Još (…) na dnu, a zatim dodirnite stavku Postavke.

 2. Dodirnite stavku Otpremanje evidencija prijavljivanja na sledećem ekranu da biste izabrali kada želite da otpremite evidencije grešaka pri prijavljivanju.

Pomoć na mreži

Da biste videli teme pomoći na mreži i video zapise o korišćenju programa Lync na Windows telefonu, uradite sledeće:

 • Na bilo kom ekranu dodirnite ikonu Još (…) na dnu, dodirnite Više informacija, a zatim dodirnite Pomoć.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×