U programu Outlook imate pristup alatkama za uređivanje koje vam omogućavaju da pronađete i zamenite jednostavan tekst ili fraze u e-poruci. Možete i da proširite pretragu da biste pronašli reči ili fraze koje sadrže određena slova ili kombinacije slova pomoću džoker znakova i kodova. Takođe možete da pronađete i zamenite oblikovanje – na primer, pretražite po veličini fonta, stilu, jeziku i oznakama pasusa – odnosno da pronađete i zamenite različite oblike imenica ili glagolska vremena, na primer, „poruka“ naspram „poruke“ i „koriste“ naspram „koristili“.

Pomoću opcije Pronađi možete brzo da pretražite svako pojavljivanje određene reči ili fraze.

 1. U e-poruci ili stavkama koje kreirate, na kartici Oblikovanje teksta, u grupi Uređivanje odaberite stavku Pronađi.

  Odaberite stavku „Oblikovanje teksta“, a zatim stavku „Uređivanje“ da biste otvorili padajuću listu

 2. U polje Šta treba pronaći unesite tekst koji želite da pretražite.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pronašli svaku instancu reči ili fraze, odaberite stavku Pronađi sledeće.

  • Da biste pronašli sve instance određene reči ili fraze odjednom, odaberite stavke Pronađi u > Glavni dokument.

Savet: Pritisnite taster ESC da biste otkazali pretragu.

Možete automatski da zamenite reč ili frazu nekom drugom – na primer, možete da zamenite „Acme“ rečju „Apex“.

Napomena: Tekst za zamenu će koristiti isto pisanje velikim slovima kao tekst koji zamenjuje. Na primer, ako pretražite „AKA“ i zamenite ga sa „Poznato i kao“, rezultat će biti „POZNATO I KAO“.

 1. U e-poruci ili stavci koju kreirate, na kartici Oblikovanje teksta, u grupi Uređivanje odaberite stavku Zameni.

  U programu Outlook, „Oblikovanje teksta“, u okviru „Uređivanje“, odaberite stavku „Zamena“.

  Napomena: Takođe možete odabrati karticu Zamena u dijalogu Pronalaženje.

 2. U dijalogu Pronalaženje i zamena, odaberite karticu Zamena, a zatim u polju Šta treba pronaći otkucajte tekst koji želite da pretražite.

 3. U polju Zameni sa otkucajte tekst za zamenu.

  U programu Outlook, dijalog „Pronalaženje i zamena“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pronašli sledeće pojavljivanje teksta, odaberite stavku Pronađi sledeće.

  • Da biste zamenili pojavljivanje teksta, odaberite stavku Zameni i Outlook se pomera na sledeće pojavljivanje.

  • Da biste zamenili sva pojavljivanja teksta , kliknite na dugme Zameni sve.

Savet: Pritisnite taster ESC da biste otkazali pretragu koja je u toku.

Da biste lakše vizuelno skenirali dokument za svako pojavljivanje reči ili fraze, možete da pretražite sva pojavljivanja i istaknete ih na ekranu. Iako je tekst istaknut na ekranu, on neće biti istaknut kada se dokument odštampa.

 1. U e-poruci ili stavci koju kreirate, na kartici Oblikovanje teksta, u grupi Uređivanje odaberite stavku Pronađi.

 2. U polju Šta treba pronaći otkucajte tekst koji želite da pretražite.

 3. Odaberite stavke Isticanje pročitanog > Istakni sve.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Napomena: Da biste isključili isticanje na ekranu, odaberite stavke Isticanje pročitanog > Obriši isticanje.

Napredno pronalaženje i zamena

Možete da pretražujete mnogo više od samog teksta. Outlook vam omogućava da pretražite oblikovanje, na primer podebljan tekst ili kurziv, fontove, oznake pasusa, razmake, obeleživače, čak i jezike.

Možete da potražite i zamenite ili uklonite oblikovanje znakova. Možete, na primer, da pretražite određenu reč ili frazu i promenite boju fonta, odnosno možete da pretražite određeno oblikovanje, na primer, podebljani tekst i da ga promenite.

 1. U e-poruci ili stavci koju kreirate, na kartici Oblikovanje teksta, u grupi Uređivanje odaberite stavku Zameni.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pronašli tekst sa određenim oblikovanjem, u polju Šta treba pronaći otkucajte tekst za pretraživanje.

  • Da biste pronašli samo oblikovanje, ostavite polje Šta treba pronaći prazno.

 3. (Opcionalno) U okviru Opcije pretrage, potvrdite izbor u polju za potvrdu za pretragu.

 4. Odaberite stavku Oblikovanje, a zatim odaberite opcije oblikovanja koje želite da pronađete i zamenite.

  U dijalogu „Pronalaženje i zamena“, odaberite stavku „Oblikovanje“, a zatim odaberite opciju sa padajuće liste.

  Napomene: 

  • Ako ne vidite stavku Oblikovanje, odaberite stavku Više.

  • U programu Outlook, dijalog „Pronalaženje i zamena“, kliknite na dugme „Još“ da biste videli dodatne opcije.

 5. U polju Zameni sa, odaberite stavku Oblikovanje, a zatim odaberite opcije oblikovanja za zamenu.

  Napomena: Ako želite da zamenite i tekst koji ste uneli u polje Šta treba pronaći, u polju Zameni sa otkucajte tekst za zamenu.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pronašli i zamenili svaku instancu navedenog oblikovanja, odaberite stavke Pronađi sledeće > Zameni.

  • Da biste zamenili sve instance navedenog oblikovanja, odaberite stavku Zameni sve.

Možete da pretražite i zamenite specijalne znakove i elemente dokumenta kao što su kartice i ručni prelomi stranica. Na primer, možete da pronađete sve duplirane oznake pasusa i da ih zamenite pojedinačnim oznakama pasusa.

 1. U e-poruci ili stavci koju kreirate, na kartici Oblikovanje teksta, u grupi Uređivanje odaberite stavku Pronađi.

 2. Odaberite opciju Specijalno, a zatim odaberite neku stavku.

  U dijalogu „Pronalaženje i zamena“, odaberite stavku „Specijalno“, a zatim odaberite opciju sa liste.

  Napomene: 

  • Ako ne vidite opciju Specijalno, odaberite stavku Više.

  • U programu Outlook, dijalog „Pronalaženje i zamena“, kliknite na dugme „Još“ da biste videli dodatne opcije.

 3. Da biste zamenili stavku, odaberite karticu Zamena i u polje Zameni sa unesite ono što želite da koristite kao zamenu.

 4. Odaberite stavku Pronađi sledeće, Pronađi sve, Zameni ili Zameni sve.

  Savet: Pritisnite taster ESC da biste otkazali pretragu.

Možete da koristite džoker znakove da biste pretražili tekst. Na primer, možete da koristite džoker zvezdicu (*) da biste pretražili nisku znakova (na primer, „s*d“ pronalazi „sad“ i „standard“).

Korišćenje džoker znakova za pronalaženje i zamenu teksta

 1. U e-poruci ili stavci koju kreirate, na kartici Oblikovanje teksta, u grupi Uređivanje odaberite stavku Pronađi ili Zameni.

 2. U okviru Opcije pretrage, potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi džoker znakove.

  Napomena: Ako ne vidite stavku Opcije pretrage, odaberite stavku Više.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Odaberite stavku Specijalno, odaberite džoker znak, a zatim u polju Šta treba pronaći otkucajte neki dodatni tekst. Za više informacija pogledajte tabelu u okviru „Džokeri za stavke koje želite da pronađete i zamenite“ u nastavku ovog odeljka.

  • U polje Šta treba pronaći direktno unesite džoker znak. Za više informacija pogledajte tabelu u okviru „Džokeri za stavke koje želite da pronađete i zamenite“ u nastavku ovog odeljka.

  Napomena: Ako želite i da zamenite stavku koju ste uneli u polje Šta treba pronaći, u polju Zameni sa otkucajte tekst za zamenu.

 4. (Opcionalno) Ako želite i da zamenite stavku koju ste uneli u polju Šta treba pronaći, odaberite karticu Zamena, a zatim u polje Zameni sa unesite ono što želite da koristite kao zamenu.

 5. Odaberite stavku Pronađi sledeće, Pronađi sve, Zameni ili Zameni sve.

  Savet: Pritisnite taster ESC da biste otkazali pretragu.

Džokeri za stavke koje želite da pronađete i zamenite

 • Kada potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi džoker znakove, Outlook pronalazi samo tačan tekst koji ste naveli. Obratite pažnju na to da su polja za potvrdu Podudaranje malih i velikih slova i Pronađi samo cele reči nedostupna (zatamnjena) da bi se ukazalo na to da su ove opcije automatski uključene i da ih nije moguće isključiti.

 • Kada želite da pretražite znak koji je definisan kao džoker, otkucajte obrnutu kosu crtu (\) pre znaka. Na primer, otkucajte \? da biste pronašli znak pitanja.

 • Kada želite da grupišete džoker znakove i tekst i da naznačite redosled procese, koristite zagrade. Na primer, otkucajte <(pre)*(or)> da biste pronašli „prekor“ i „premor“.

 • Kada želite da pretražite izraz, a zatim ga zamenite preuređenim izrazom, koristite džoker \n. Na primer, otkucajte (Macura) (Luka) u polju Šta treba pronaći i \2 \1 u polju Zameni sa. Outlook će pronaći Macura Luka i zameniti to sa Luka Macura.

Da biste pronašli

Tip

Primer

Bilo koji pojedinačni znak

?

s?t pronalazi sat i set

Bilo koja niska znakova

*

s*d pronalazi sad i standard

Početak reči

<

<(inter) pronalazi interesantno i interno, ali ne i sprinteri

Kraj reči

>

(sa)> pronalazi sa i terasa, ali ne i savršeno

Jedan od navedenih znakova

[ ]

l[iu]k pronalazi lik i luk

Bilo koji pojedinačni znak u ovom opsegu

[-]

[r-t]ada pronalazi rada i tada. Opsezi moraju biti u rastućem redosledu

Svaki pojedinačni znak izuzev znakova u opsegu unutar zagrada

[!x-z]

t[!a-m]p pronalazi top i tup, ali ne tap ili tip

Tačan n broj pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

{n}

naj{2}ači pronalazi najjači, ali ne najači

Najmanje n pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

{n,}

fe{1,}d pronalazi fed i feed

Pojavljivanja od n do m prethodnog znaka ili izraza

{n,m}

10{1,3} pronalazi 10, 100 i 1000

Neka pojavljivanja prethodnog znaka ili izraza

@

lo@t pronalazi lot i loot

Koristite sledeće kodove da biste pronašli slova, oblikovanja, polja i specijalne znakove. Imajte na umu da neki kodovi rade samo ako je opcija Koristi džoker znakove uključena ili isključena.

Kodovi koji funkcionišu u polju „Pronađi“ ili „Zameni sa“

Da biste pronašli

Tip

Oznaka pasusa (Oznaka pasusa)

^p (ne funkcioniše u polju Pronađi kada je opcija Koristi džokere uključena) ili ^13

Znak tabulatora (Znak tabulatora)

^t ili ^9

ASCII znak

^nnn, gde je nnn kôd znaka

ANSI znak

^0nnn, gde je 0 nula i nnn je kôd znaka

Crta ( — )

^+

Srednja crta ( – )

^=

Znak „karet“

^^

Ručni prelom reda (Ručni prelom reda)

^l ili ^11

Prelom kolone

^n ili ^14

Prelom stranice ili odeljka

^12 (prilikom zamene, umeće prelom stranice)

Ručni prelom stranice

^m (takođe pronalazi ili zamenjuje prelome odeljaka kada je opcija Koristi džokere uključena)

Razmak između reči na kome se ne može prelomiti red (nonbreaking space)

^s

Neprelomiva crtica (Neprelomiva crtica)

^~

Opcionalna crtica za prelamanje reda (Opcionalna crtica za prelamanje reda)

^-

Kôd koji radi samo u polju „Šta treba pronaći“ (kada je opcija „Koristi džoker znakove“ uključena)

Da biste pronašli

Tip

Slika ili grafika (samo umetnuta)

^g

Kodovi koji rade samo u polju „Šta treba pronaći“ (kada je opcija „Koristi džoker znakove“ isključena)

Da biste pronašli

Tip

Bilo koji znak

^?

Bilo koja cifra

^#

Bilo koje slovo

^$

Unikod znak

^Unnnn gde nnnn predstavlja kôd znaka

Slika ili grafika (samo umetnuta)

^1

Znak za fusnotu

^f ili ^2

Znak za endnotu

^e

Polje

^d

Zagrada za otvaranje polja (kada su kodovi polja vidljivi)

^19

Zagrada za zatvaranje polja (kada su kodovi polja vidljivi)

^21

Komentar

^a ili ^5

Prelom odeljka

^b

Veliki razmak (Unikod)

^u8195

Srednji razmak (Unikod)

^u8194

Razmak

^w (bilo koja kombinacija redovnih razmaka i razmaka između reči na kojima se ne može prelomiti red, kao i tabulatorskih znakova)

Kodovi koji funkcionišu samo u polju „Zameni sa“

Da biste pronašli

Tip

Microsoft Windows ostava – sadržaj

^c

Sadržaj polja Šta treba pronaći

^&

Možete da idete na određene stavke, kao što su stranica, obeleživač ili red u e-poruci.

 1. U e-poruci ili stavci koju kreirate, na kartici Oblikovanje teksta, u grupi Uređivanje odaberite stavke Pronađi > Idi na.

  Na kartici „Oblikovanje teksta“, u grupi „Uređivanje“ odaberite stavku „Pronalaženje“, a zatim odaberite stavku „Idi na“.

 2. Na listi Idi na šta odaberite neku stavku.

  U dijalogu „Pronalaženje i zamena“, na kartici „Idi na“ odaberite opciju „Idi na šta“ da biste počeli.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otišli na određenu stavku, u polju Unos otkucajte odgovarajuće informacije koje se mogu identifikovati za stavku, a zatim odaberite stavku Idi na.

  • Da biste prešli na sledeću ili prethodnu stavku navedenog tipa, ostavite polje Unos prazno, a zatim odaberite stavku Sledeće ili Prethodno.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×