Razlike u širini kolone između verzije Excel 2011 za Mac i novijih verzija

Možda ćete primetiti kada otvorite staru radnu svesku koja je sačuvana pomoću programa Excel 2011 za Mac, širine kolona i/ili visine redova imaju neke razlike kada se uporede sa istom datotekom otvorenom pomoću novijih verzija programa Excel za Mac.  To je zbog nenamernih promena koje su napravljene radi poboljšanja usaglašenosti između programa Excel za Mac i programa Excel na drugim platformama, kao što je Windows. Razlike posmatrane između verzije Excel 2011 u odnosu na novije verzije za Mac posmatraju se i između verzije Excel 2011 za Mac i verzije Excel 2010 (i novijih verzija) za Windows.

Napomena: Razlike u rasporedu više nisu problem između programa Excel za Windows u poređenju sa novijim verzijama programa Excel za Mac od verzije Excel 2011.

Tehničke napomene:

 1. Excel određuje širinu kolone na osnovu širine znakova fonta korišćenog u stilu ćelije „Normalan“, a jedinice za širinu kolone su „širina znaka”. „Širina znaka” zavisi od fonta i veličine fonta navedene u „Normalnom” stilu ćelije. Ako je font uzak ili postavljen na malu veličinu fonta, onda će se podrazumevana kolona pojaviti uža nego ako je font širi i/ili podešen na veći font. Podešavanjem veličine ili fonta u stilu ćelije „Normalan“, širine svih kolona će biti ponovo izračunate i prilagođene.

 2. Zašto postoji razlika između verzije Excel 2011 i novijih verzija programa Excel za Mac? Operativni sistem prijavljuje širinu znaka u pikselima programu Excel. Ako data širina fonta (u pikselima) nije ceo broj, Excel je prilagođava celom broju pošto delimični pikseli ne mogu da se prikažu. Excel 2011 prilagođava se sledećem većem nivou, ali novijim verzijama sistema Excel zaokružujete na najbliži veći Excel za Windows. Za veličine fontova u kojima se vrednost zaokružava za Excel 2016 i kasnije, širine kolona će biti različite.  

  Na primer, ako je širina znaka fonta prijavljena kao 6,48 piksela, Excel 2011 će koristiti 7 piksela kao širinu znaka, ali novije verzije programa Excel za Mac i Excel za Windows će koristiti 6 piksela kao širinu znaka. Ako je kolona široka 10 znakova, biće 10 piksela šira u operativnom Excel 2011 nego u novijim verzijama programa Excel za Mac i Excel za Windows.

  U mnogim listovima ove razlike su beznačajne. Međutim, postoje scenariji u kojima su razlike uočljivije, kao što je kada imate veliki broj kolona da uklopite na štampanu stranicu. Moguće je da zaokruživanje kombinovano sa blagim razlikama u izračunavanju širine kolone može dovesti do primetnih razlika.  Dodatne informacije o tome kako Excel određuje širine kolona potražite u temi Opis načina određivanja širina kolona u Excel.

 3. MacOS API koji koristi Excel za pronalaženje širine znaka za dati font promenjen je zbog zagušenja API-ja koji koristi Excel 2011. Zamenski API u nekim slučajevima prijavljuje drugačiju širinu znaka u odnosu na zastareli API, što može dovesti do razlika koje Excel ne može da izbegne.

 4. Širine kolone se prikazuju kao broj znakova ili u fizičkim jedinicama (inči ili cm) koje se izračunavaju kao ceo broj piksela. Stvarna širina kolone može da se zaokruži tako da postane ceo broj piksela. Na primer, ako korisnik podesi širinu kolone sa 0,08” na 0,09”, širina kolone se možda neće promeniti pošto se obe vrednosti mogu zaokružiti na isti ceo broj piksela. Iz ovog razloga širine kolona postavljene u fizičkim jedinicama možda neće tačno uklopiti u očekivanu fizičku širinu stranice. Na primer, ako postavite širinu kolone na 1 inč, to možda neće dovesti do tačno 7 kolona koje se uklapaju na stranicu koja je široka 7 inča.

 5. U vezi sa razlikom u visini reda između verzije Excel 2011 i novijih verzija programa Excel za Mac, Excel će automatski prilagoditi visinu reda tako da se uklopi font i veličina fonta za vrednosti u bilo kom datom redu, osim ako korisnik ne navede ručno visinu reda. Neka popunjenost (prazan prostor) dodaje se u visinu reda radi uklapanja datog fonta i veličine fonta. Korišćeni iznos dosegavanja neznatno se razlikuje između verzije Excel 2011 i novijih verzija programa Excel za Mac. Ove razlike su uvedene radi bližeg poravnanja između verzije Excel na Mac i Windows računarima, tako da postoji usaglašenije iskustvo prilikom deljenja datoteka.

STATUS: PRIVREMENO REŠENJE

Svaki od ovih metoda može funkcionisati u različitim situacijama, u zavisnosti od sadržaja i svrhe radne sveske. 

 1. U slučaju gde su širine kolona u radnoj svesci šire ili uže nego što je očekivano, možete da promenite jednu postavku koja će dovesti do ponovnog izračunavanja svih širina kolona (proporcionalno), da biste izbegli potrebu za ručnim menjanjem veličine kolona. Navedite font i/ili veličinu fonta u stilu ćelije "Normalno" koji ima istu širinu znaka u verziji Excel 2011 i novijim verzijama. Da biste pronašli takav font i veličinu fonta, koristite noviju verziju programa Excel za Mac da biste otvorili dokument za koji znate očekivani raspored u programu Excel 2011.  Promenite font i/ili veličinu fonta u stil ćelije „Normalno”, a zatim proverite da li raspored odgovara onome što očekujete. Možda ćete morati da isprobate nekoliko fontova i/ili veličina fontova da biste pronašli onaj koji daje očekivane rezultate.

 2. Da biste izbegli situaciju u kojoj su kolone šire od očekivane i izazvali pojavu dodatne stranice ili stranica sa desne strane željene stranice (u prikazu rasporeda stranice ili pri štampanju), možete da postavite opciju „Podesi razmeru radi uklapanja“ da biste izvršili uklapanje na širinu jedne stranice i „automatsku“ visinu.  Ovo bi trebalo da smanji kolone po potrebi, tako da se uklapaju u širinu jedne stranice.  Ove opcije se mogu naći na kartici Raspored na stranici na traci i možete da ih nađete u dijalogu Podešavanje stranice. U dijalogu Podešavanje stranice postavite polje "Visok" na prazno brisanjem vrednosti. To znači da će štampana oblast biti uklopljena na širinu 1 stranice, ali će broj stranica „visoko“ biti prilagođen po potrebi radi uklapanja u datu širinu.
  alternativni tekst

 3. U vezi sa jedinicama mere za kolone između verzije Excel 2011 i novijih verzija programa Excel za Mac:

  1. Širina kolone se prikazuje u istim jedinicama mere kada se nalazite u prikazu rasporeda stranice.

  2. U normalnom prikazu širina kolone se prikazuje znakovima i pikselima, a ne fizičkim jedinicama pošto se fizičke jedinice ne primenjuju direktno na taj prikaz. Da biste videli fizičke jedinice (inči/cm), možete se prebaciti na prikaz rasporeda na stranici.

 4. U vezi sa jedinicama mere za redove između verzije Excel 2011 i novijih verzija programa Excel za Mac:

  1. Širina kolone se prikazuje u istim jedinicama mere kada se nalazite u prikazu rasporeda stranice.

  2. U normalnom prikazu visina reda u novijim verzijama programa Excel za Mac prikazuje se u tačkama/pikselima, a ne u incima/cm.  Da biste videli jedinice u inčima ili centimetrima, možete da se prebacite na prikaz rasporeda na stranici.

 5. Promena veličine redova i kolona – veličina više redova ili kolona može da se promeni izborom željenih redova/kolona, a zatim prevlačenjem ivice jednog reda ili kolone na željenu visinu/širinu.  Svi izabrani redovi ili kolone biće postavljeni na datu veličinu. Pomaci omogućavaju precizna prilagođavanja kao jedan piksel, kao što je prikazano ovde.
  alternativni tekst

 6. U nekim slučajevima slike mogu izgledati razvučene ili skupljene (gubeći odnos širina/visina). Da biste vratili sliku na originalnu veličinu koju je imao kada je umetnuta u datoteku, možete da izaberete sliku, idite u okno Format slike i kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti.

  alternativni tekst Ako je ovo obavezno za veliki broj slika, može se postići uz VBA (makro). Koristite ShapeRange.ScaleHeight id ShapeRange.ScaleWidth metode da biste poništili ili promenili veličinu objekata.  Na primer, da biste vratili izabrani oblik na prvobitnu veličinu zadržavajući gornji levi ugao na trenutnoj poziciji, koristite „Selection.ShapeRange.ScaleHeight 1, msoTrue, msoScaleFromTopLeft“.

Još resursa

Ikona – stručnjaci (mozak, zupčanik)

Pitajte stručnjake

Povežite se sa stručnjacima, razgovarajte o najnovijim vestima za Excel, ispravkama i najboljim praksama i čitajte naš blog.

Excel tehnička zajednica

Ikona Zajednica

Pronalaženje pomoći u zajednici

Postavite pitanje i dobijte rešenja od agenata za podršku, MVP-ova, inženjera i drugih korisnika programa Excel.

Excel Forum na sajtu Answers

Ikona – zahtev funkcije (sijalica, ideja)

Predložite novu funkciju

Volimo da čitamo vaše predloge i povratne informacije! Podelite svoje razmišljanje sa nama. Slušamo.

Davanje povratnih informacija

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×