Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Resursi za kreiranje pristupačnih sajtova u usluzi SharePoint Online

U usluzi SharePoint Online možete lako da kreirate sajtove pomoću standardnih predložaka koji su odmah spremni za korišćenje (kao što je blog, sajt tima, sajt projekta i tako dalje). Ovi standardni predlošci postavljaju sadržaj na stranice vašeg sajta koji je dizajniran vodeći računa o pristupačnosti.

Ovaj članak je za osobe koje razmišljaju o prilagođavanju sajta nakon što su ga kreirali i koje su posvećene pravljenju prilagođenog sajta pristupačnog osobama sa umanjenim sposobnostima. On pokriva osnovne informacije koje treba da uzmete u obzir pre prilagođavanja sajta, uključujući potrebe publike i smernice za pristupačnost i sadrži veze ka resursima koji vam pomažu da napravite osnovna prilagođavanja sajta, a da sajt pritom ostane pristupačan.

Napomene: 

 • Više informacija o tipovima sajtova koje možete da kreirate u usluzi SharePoint Online i kako da ih koristite potražite u članku Korišćenje predložaka za pravljenje različitih vrsta SharePoint sajtova.

 • Ovaj članak opisuje neka uobičajena, osnovna prilagođavanja koja svako može da napravi na sajtovima putem korisničkog interfejsa usluge SharePoint Online u pregledaču, bez ikakvog znanja o kodu stranica koje se nalaze u osnovi. Prilagođavanje koda sajta, kao što je HTML, CSS ili JavaScript ili pravljenje opsežnih prilagođavanja izvan su opsega ovog članka. Međutim, informacije o pristupačnosti u ovom članku odnose se na bilo koje prilagođavanje sajta, bez obzira na opseg.

U ovom članku

Ciljevi za pristupačne sajtove

Za mnoge osobe pristupačnost u sistemu SharePoint je u drugom planu. Oni o tome razmišljaju kao o nečemu što veb programer radi na kodu nekog sajta nakon što je sajt napravljen (kao što je doterivanje HTML, CSS ili JavaScript koda).

Međutim, pristupačnost bi trebalo da bude komponenta procesa dizajniranja o kojoj se razmišlja pre nego što počne bilo kakav rad na sajtu. Imajući to na umu, treba da razmislite o tome kako će prilagođavanje sajta napravljenog u usluzi SharePoint Online uticati na pristupačnost pre nego što prilagodite sajt. Pravljenje bilo kog sajta pristupačnim svodi se pre svega na:

 • Upotrebljivost za sve.

  Kod pristupačnosti se radi o pravljenju sajta koji bilo ko može da koristi – što znači osobe sa umanjenim sposobnostima ili bez njih. Upotrebljivost je od presudnog značaja. Ako ne možete lako da se krećete po sajtu da biste dobili ono što želite ili postigli ono šta treba da uradite, kako će to moći bilo ko drugi?

 • Upotrebljivost za osobe sa umanjenim sposobnostima.

  Kod pristupačnosti se radi o inkluziji i neignorisanju nekog dela vaše publike. To podrazumeva ispunjavanje potreba osoba sa umanjenim sposobnostima prilikom pravljenja sajta – što ga čini pristupačnim njima. Oni su, uostalom, korisnici vašeg sajta, kao i bilo ko drugi u organizaciji.

Dizajniranje sajtova vodeći računa o pristupačnosti omogućava da su vaši sajtovi:

 • Pristupačni bez obzira na uređaj ili metod unosa koji neko može da koristi (na primer, pregledač na računaru, pregledač putem glasa, pregledač na mobilnom telefonu, računar u automobilu i tako dalje).

 • Pristupačni bez obzira na ograničenja u okviru kojih neko može da radi (na primer, bučno okruženje, sobe sa različitim nivoima osvetljenja, okruženje „bez ruku“ tokom vožnje i tako dalje).

 • Predvidljivi. Inovacija na sajtovima je važna, ali predvidljivost je od suštinskog značaja. Kada je navigacija na sajtu laka za razumevanje i predvidljiva, onda je i pristupačnija svima.

Resursi

Šta je pristupačnost na vebu?

Obuka za pristupačnost korporacije Microsoft: Uvod u pristupačnost

Vodič za preduzeća i državne institucije koje prave pristupačan sadržaj za osobe sa umanjenim sposobnostima

Vodič za nastavnike koji prave pristupačan sadržaj za osobe sa umanjenim sposobnostima

Microsoft blog o pristupačnosti

Saznajte više o publici – osobama sa umanjenim sposobnostima – i njihovim potrebama

Termin „osobe sa umanjenim sposobnostima“ obuhvata milione ljudi sa širokim spektrom potreba. Međutim, svaka grana publike ima određene, različite potrebe. Sledeća tabela pokriva neke od najčešćih umanjenih sposobnosti i odgovarajuće potrebe osoba koje ih imaju. Prilikom prilagođavanja sajta napravljenog u usluzi SharePoint Online, razumevanje kako vaša prilagođavanja utiču na svaku granu publike od presudnog je značaja.

Napomena:  „Asistivne tehnologije“ opisuje grupu tehnologija koje odgovaraju potrebama osoba sa umanjenim sposobnostima. Sledeća tabela navodi neke od tih tehnologija, kao što su čitači ekrana. Više informacija o različitim vrstama asistivnih tehnologija, potražite u „Eksperimentisanje sa asistivnim tehnologijama koje koristi publika“ u ovom članku.

Neke od najčešćih umanjenih sposobnosti i odgovarajuće potrebne funkcije pristupačnosti:

Umanjena sposobnost

Uobičajene asistivne potrebe

Slepilo ili slab vid

 • Prečice na tastaturi (bez radnji mišem).

 • Predvidljiv redosled kartica i orijentira na veb stranici (uključujući sve dijaloge), koji omogućava korisnicima da naprave model stranice u umu da bi se orijentisali i da ne bi izgubili uvid gde se nalaze.

 • Zvučne povratne informacije od čitača ekrana – jedne vrste asistivne tehnologije.

 • Alternative za vizuelne elemente (slike, ikone itd.) i opisni tekst za sve slike (čak i one koje su samo ukrasne), kao što je alternativni tekst (alt tekst).

 • Transkripti audio zapisa za video i postavke za video plejere, kao što je mogućnost da isključite automatsku reprodukciju da se zvuk iz video zapisa i zvučne povratne informacije od čitača ekrana ne bi preklapale.

 • Jezik koji je jasan i inkluzivan i ne pominje uvek da „vidite“ neki element. Na primer, umesto da kažete „Pogledajte xyz“, možete da kažete „Funkcija xyz je uključena“. Umesto da kažete samo „Pogledajte video“ možete da pružite alternativu: „Pogledajte video ili odslušajte transkript audio zapisa za video“.

 • Veći slovni oblici koji olakšavaju čitanje teksta i crni tekst ili tekst visokog kontrasta.

Da biste saznali kako Microsoft rešava potrebe ove grane publike, idite na Microsoft vodič za osobe koje su slepe ili imaju slab vid.

Daltonizam

Daltonizam je podeljen u dva osnovna tipa: poteškoće u razlikovanju crvene i zelene i poteškoće u razlikovanju žute i plave. Imajte u vidu sledeće kada prilagođavate sajt:

 • Alternative za boje u cilju prenošenja važnih informacija. Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija na vašem sajtu. Na primer, uverite se da hiperveza koja je istaknuta bojom bude i podvučena, tako da osoba koja je daltonista zna da je to veza, čak i ako ne može da vidi boju.

 • Svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Na primer, crno-bele šeme mogu da pomognu ljudima koji ne raspoznaju boje da naprave razliku između boja.

 • Jednostavne pozadine bez šara iza teksta na veb stranicama.

Više informacija potražite u članku Oštećen vid: daltonizam

Ograničena pokretljivost ili umanjene sposobnosti motorike

 • Prečice na tastaturi (bez radnji mišem ili su one ograničene).

 • Mogućnosti za otkazivanje glavnih radnji, kao što je pružanje dugmeta „Otkaži“ prilikom brisanja kanala na video portalu da biste bili sigurni da korisnik može da oporavi bilo koju grešku koju može da napravi ulaznim uređajem.

 • Načini da se preskoče dugačke liste (na primer, veze koje omogućavaju osobama da odu na vrh ili kraj stranice ili na sledeći odeljak na stranici na sajtu).

 • Veze koje uključuju više od nekoliko reči teksta, na koje je teško kliknuti. Na primer, umesto „kliknite ovde“, uključite pun naslov veze, koji je najverovatnije duži.

Gluvoća ili slabiji sluh

 • Natpisi i tekstualni transkripti za video zapise. • Tekstualni transkripti za audio zapis.

 • Alternative za zvučne signale.

 • Jezik koji je jasan i inkluzivan i pruža alternative za „čuti“ ili „odslušati“ element. Na primer, umesto da kažete „Odslušajte audio zapis“, možete da kažete „Odslušajte audio zapis ili pročitajte njegov tekstualni transkript“.

Umanjene kognitivne sposobnosti, kao što je disleksija ili poremećaji nedostatka pažnje

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici, na primer, stapanje jednog reda teksta sa redom ispod. Ili često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi. Oni imaju slične potrebe kao osobe oštećenog vida – naročito potrebu smanjenja količine za čitanje. Takođe im mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte kurziv, velika slova i podvlačenje.

Osobe sa poremećajima poremećaja pažnje imaju problema da se fokusiraju na rečenicu, zadatak itd. Potrebni su im jednostavni dizajni sajta koji im olakšavaju da se fokusiraju. Oni imaju problema pri obradi informacija na sajtu koji je previše pretrpan elementima. Iskoristite efikasno razmak u rasporedu na sajtu i koristite tekst koji je poravnat levo, a ne centriran ili oboran.

Resursi

Priče veb korisnika: Kako osobe sa umanjenim sposobnostima koriste veb

Microsoft vodiči za razne vrste umanjenih sposobnosti i ideje za pristup njima

Identifikujte smernice, zahteve i uputstva za pristupačnost u vašem preduzeću

Kada neko kreira sadržaj za veb ili intranet sajt preduzeća, a posvećen je da to bude pristupačno osobama sa umanjenim sposobnostima, on mora da prati određene smernice za pristupačnost. Kada odstupite od standardnih predložaka koji su odmah spremni za korišćenje koje SharePoint Online nudi za kreiranje sajtova, morate to da imate na umu i da postupite na sledeći način, u zavisnosti od količine vašeg prilagođavanja:

 • Identifikujte uspostavljena uputstva i zahteve pristupačnosti organizacije kojima morate da se prilagodite prilikom pravljenja sajtova, uključujući i prilagođene sajtove u usluzi SharePoint Online.

 • Stupite u kontakt sa osobom zaduženom za pristupačnost u vašoj organizaciji i porazgovarajte o posledicama prilagođavanja vašeg sajta. Takođe, zamolite tu osobu da vam preporuči alatke za testiranje određenih aspekata pristupačnosti vašeg sajta.

 • Podelite planove o vašem sadržaju sa osobom zaduženom za pristupačnost i omogućite joj da procenjuje planove i tok prilagođavanja sajta u redovnim intervalima, da biste izbegli potencijalne prepreke za pristupačnost.

 • Razgovarajte sa osobama u organizaciji koje imaju umanjene sposobnosti i zatražite njihovo mišljenje o vašim planovima da prilagodite sajt u usluzi SharePoint Online. Oni će možda moći da pruže uvid u dnevne izazove sa kojima se suočavaju kada koriste veb sajtove uopšteno i specifične probleme na koje nailaze prilikom korišćenja intranet sajtova – što bi moglo da vas podstakne da ponovo razmotrite planove za prilagođavanje ili bar da postavite realistične ciljeve.

Resursi

Microsoft Developer Network (MSDN) veb sajt za pristupačnost

Upoznajte se sa trenutnim, opšte prihvaćenim uputstvima za pristupačnost za sve tipove veb sajtova

Sajtovi napravljeni u usluzi SharePoint Online su, pre svega, veb sajtovi, kao i svaki drugi. Zbog toga se opšta uputstva koja koristite za pravljenje pristupačnog sadržaja za bilo koji veb sajt takođe primenjuju i na sajtove napravljene ili prilagođene u usluzi SharePoint Online. Sledeća uputstva su sveobuhvatna i detaljna.

Resursi

Web content accessibility guidelines (WCAG) from World Wide Web Consortium (W3C) W3C je međunarodna zajednica osoba koje zajedno rade da bi razvijale veb standarde, uključujući smernice za pristupačnost na vebu. WCAG predstavlja jedne od najsveobuhvatnijih smernica dostupnih na temu pristupačnosti za veb sajtove i osnova su za zakone o pristupačnosti u mnogim zemljama. WCAG je defakto standard kojem treba težiti prilikom razvoja modernih veb i intranet sajtova.

WebAIM pruža referentne vodiče i vodiče za dizajn. WebAIM je vodeći autoritet na temu veb pristupačnosti koji nudi kompletne usluge veb pristupačnosti. Misija organizacije WebAIM je osnaživanje organizacija da svoj sadržaj naprave pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima.

Pored toga, osobe koje rade u nekom sektoru ili agenciji vlade SAD moraju da poštuju federalne propise nabavke. Više informacija potražite u članku Odeljak 508 standardi za intranet zasnovan na vebu i internet informacije i aplikacije.

Objedinite sve to: Napravite tipična prilagođavanja pristupačnim na sajtovima napravljenim u usluzi SharePoint Online

Sada kada ste upoznati sa pristupačnosti kao komponentom dizajna, kao i implikacijama na pristupačnost kada odstupite od standardnih predložaka koji se dobijaju uz SharePoint Online, spremni ste da prilagodite svoj sajt zadržavajući ga pristupačnim.

Evo nekoliko predloženih članaka:

U usluzi SharePoint možete lako da kreirate sajtove pomoću standardnih predložaka koji su odmah spremni za korišćenje (kao što je blog, sajt tima, sajt projekta i tako dalje). Ovi standardni predlošci postavljaju sadržaj na stranice vašeg sajta na način koji je osmišljen vodeći računa o pristupačnosti.

Ovaj članak je za osobe koje razmišljaju o prilagođavanju sajta nakon što su ga kreirali i koje su posvećene pravljenju prilagođenog sajta pristupačnog osobama sa umanjenim sposobnostima. On pokriva osnovne informacije koje treba da uzmete u obzir pre prilagođavanja sajta, uključujući potrebe publike i smernice za pristupačnost i sadrži veze ka resursima koji vam pomažu da napravite osnovna prilagođavanja sajta, a da sajt pritom ostane pristupačan.

Napomene: 

 • Više informacija o tipovima sajtova koje možete da kreirate u usluzi SharePoint i kako da ih koristite potražite u članku Korišćenje predložaka za pravljenje različitih vrsta SharePoint sajtova.

 • Ovaj članak opisuje neka uobičajena, osnovna prilagođavanja koja svako može da napravi na sajtovima putem korisničkog interfejsa usluge SharePoint u pregledaču, bez ikakvog znanja o kodu koji se nalazi u osnovi. Prilagođavanje koda sajta, kao što je HTML, CSS ili JavaScript ili pravljenje opsežnih prilagođavanja izvan su opsega ovog članka. Međutim, informacije o pristupačnosti u ovom članku odnose se na bilo koje prilagođavanje sajta, bez obzira na opseg.

U ovoj temi

Ciljevi za pristupačne sajtove

Za mnoge osobe pristupačnost u usluzi SharePoint je u drugom planu. Oni o tome razmišljaju kao o nečemu što veb programer radi na kodu nekog sajta nakon što je sajt napravljen (kao što je doterivanje HTML, CSS ili JavaScript koda).

Međutim, pristupačnost bi trebalo da bude komponenta procesa dizajniranja o kojoj se razmišlja pre nego što počne bilo kakav rad na sajtu. Imajući to na umu, treba da razmislite o tome kako će prilagođavanje sajta napravljenog u usluzi SharePoint uticati na pristupačnost pre nego što prilagodite sajt. Pravljenje bilo kog sajta pristupačnim svodi se pre svega na:

 • Upotrebljivost za sve.

  Kod pristupačnosti se radi o pravljenju sajta koji bilo ko može da koristi – što znači osobe sa umanjenim sposobnostima ili bez njih. Upotrebljivost je od presudnog značaja. Ako ne možete lako da se krećete po sajtu da biste dobili ono što želite ili postigli ono šta treba da uradite, kako će to moći bilo ko drugi?

 • Upotrebljivost za osobe sa umanjenim sposobnostima.

  Kod pristupačnosti se radi o inkluziji i neignorisanju nekog dela vaše publike. To podrazumeva ispunjavanje potreba osoba sa umanjenim sposobnostima prilikom pravljenja sajta – što ga čini pristupačnim njima. Oni su, uostalom, korisnici vašeg sajta, kao i bilo ko drugi u organizaciji.

Dizajniranje sajtova vodeći računa o pristupačnosti omogućava da su vaši sajtovi:

 • Pristupačni bez obzira na uređaj ili metod unosa koji neko može da koristi (na primer, pregledač na računaru, pregledač putem glasa, pregledač na mobilnom telefonu, računar u automobilu i tako dalje).

 • Pristupačni bez obzira na ograničenja u okviru kojih neko može da radi (na primer, bučno okruženje, sobe sa različitim nivoima osvetljenja, okruženje „bez ruku“ tokom vožnje i tako dalje).

 • Predvidljivi. Inovacija na sajtovima je važna, ali predvidljivost je od suštinskog značaja. Kada je navigacija na sajtu laka za razumevanje i predvidljiva, onda je i pristupačnija svima.

Resursi

Šta je pristupačnost na vebu?

Obuka za pristupačnost korporacije Microsoft: Uvod u pristupačnost

Vodič za preduzeća i državne institucije koje prave pristupačan sadržaj za osobe sa umanjenim sposobnostima

Vodič za nastavnike koji prave pristupačan sadržaj za osobe sa umanjenim sposobnostima

Microsoft blog o pristupačnosti

Saznajte više o publici – osobama sa umanjenim sposobnostima – i njihovim potrebama

Termin „osobe sa umanjenim sposobnostima“ obuhvata milione ljudi sa širokim spektrom potreba. Međutim, svaka grana publike ima određene, različite potrebe. Sledeća tabela pokriva neke od najčešćih umanjenih sposobnosti i odgovarajuće potrebe osoba koje ih imaju. Prilikom prilagođavanja sajta napravljenog u sistemu SharePoint, razumevanje kako vaše prilagođavanje utiče na svaku granu publike od presudnog je značaja.

Napomena: „Asistivne tehnologije“ opisuje grupu tehnologija koje odgovaraju potrebama osoba sa umanjenim sposobnostima. Sledeća tabela navodi neke od tih tehnologija, kao što su čitači ekrana. Više informacija o različitim vrstama asistivnih tehnologija, potražite u „Eksperimentisanje sa asistivnim tehnologijama koje koristi publika“ u ovom članku.

Neke od najčešćih umanjenih sposobnosti i odgovarajuće potrebne funkcije pristupačnosti:

Umanjena sposobnost

Uobičajene asistivne potrebe

Slepilo ili slab vid

 • Prečice na tastaturi (bez radnji mišem).

 • Predvidljiv redosled kartica i orijentira na veb stranici (uključujući sve dijaloge), koji omogućava korisnicima da naprave model stranice u umu da bi se orijentisali i da ne bi izgubili uvid gde se nalaze.

 • Zvučne povratne informacije od čitača ekrana – jedne vrste asistivne tehnologije.

 • Alternative za vizuelne elemente (slike, ikone itd.) i opisni tekst za sve slike (čak i one koje su samo ukrasne), kao što je alternativni tekst (alt tekst).

 • Transkripti audio zapisa za video i postavke za video plejere, kao što je mogućnost da isključite automatsku reprodukciju da se zvuk iz video zapisa i zvučne povratne informacije od čitača ekrana ne bi preklapale.

 • Jezik koji je jasan i inkluzivan i ne pominje uvek da „vidite“ neki element. Na primer, umesto da kažete „Pogledajte xyz“, možete da kažete „Funkcija xyz je uključena“. Umesto da kažete samo „Pogledajte video“ možete da pružite alternativu: „Pogledajte video ili odslušajte transkript audio zapisa za video“.

 • Veći slovni oblici koji olakšavaju čitanje teksta i crni tekst ili tekst visokog kontrasta.

Da biste saznali kako Microsoft rešava potrebe ove grane publike, idite na Microsoft vodič za osobe koje su slepe ili imaju slab vid.

Daltonizam

Daltonizam je podeljen u dva osnovna tipa: poteškoće u razlikovanju crvene i zelene i poteškoće u razlikovanju žute i plave. Imajte u vidu sledeće kada prilagođavate sajt:

 • Alternative za boje u cilju prenošenja važnih informacija. Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija na vašem sajtu. Na primer, uverite se da hiperveza koja je istaknuta bojom bude i podvučena, tako da osoba koja je daltonista zna da je to veza, čak i ako ne može da vidi boju.

 • Svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Na primer, crno-bele šeme mogu da pomognu ljudima koji ne raspoznaju boje da naprave razliku između boja.

 • Jednostavne pozadine bez šara iza teksta na veb stranicama.

Više informacija potražite u članku Oštećen vid: daltonizam

Ograničena pokretljivost ili umanjene sposobnosti motorike

 • Prečice na tastaturi (bez radnji mišem ili su one ograničene).

 • Mogućnosti za otkazivanje glavnih radnji, kao što je pružanje dugmeta „Otkaži“ prilikom brisanja kanala na video portalu da biste bili sigurni da korisnik može da oporavi bilo koju grešku koju može da napravi ulaznim uređajem.

 • Načini da se preskoče dugačke liste (na primer, veze koje omogućavaju osobama da odu na vrh ili kraj stranice ili na sledeći odeljak na stranici na sajtu).

 • Veze koje uključuju više od nekoliko reči teksta, na koje je teško kliknuti. Na primer, umesto „kliknite ovde“, uključite pun naslov veze, koji je najverovatnije duži.

Gluvoća ili slabiji sluh

 • Natpisi i tekstualni transkripti za video zapise.

 • Tekstualni transkripti za audio zapis.

 • Alternative za zvučne signale.

 • Jezik koji je jasan i inkluzivan i pruža alternative za „čuti“ ili „odslušati“ element. Na primer, umesto da kažete „Odslušajte audio zapis“, možete da kažete „Odslušajte audio zapis ili pročitajte njegov tekstualni transkript“.

Umanjene kognitivne sposobnosti, kao što je disleksija ili poremećaji nedostatka pažnje

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici, na primer, stapanje jednog reda teksta sa redom ispod. Ili često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi. Oni imaju slične potrebe kao osobe oštećenog vida – naročito potrebu smanjenja količine za čitanje. Takođe im mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte kurziv, velika slova i podvlačenje.

Osobe sa poremećajima poremećaja pažnje imaju problema da se fokusiraju na rečenicu, zadatak itd. Potrebni su im jednostavni dizajni sajta koji im olakšavaju da se fokusiraju. Oni imaju problema pri obradi informacija na sajtu koji je previše pretrpan elementima. Iskoristite efikasno razmak u rasporedu na sajtu i koristite tekst koji je poravnat levo, a ne centriran ili oboran.

Resursi

Priče veb korisnika: Kako osobe sa umanjenim sposobnostima koriste veb

Microsoft vodiči za razne vrste umanjenih sposobnosti i ideje za pristup njima

Identifikujte smernice, zahteve i uputstva za pristupačnost u vašem preduzeću

Kada neko kreira sadržaj za veb ili intranet sajt preduzeća, a posvećen je da to bude pristupačno osobama sa umanjenim sposobnostima, on mora da prati određene smernice za pristupačnost. Kada odstupite od standardnih predložaka koji su odmah spremni za korišćenje koje SharePoint nudi za kreiranje sajtova, morate to da imate na umu i da postupite na sledeći način, u zavisnosti od količine vašeg prilagođavanja:

 • Identifikujte uspostavljena uputstva i zahteve pristupačnosti organizacije kojima morate da se prilagodite prilikom pravljenja sajtova, uključujući i prilagođene sajtove u sistemu SharePoint.

 • Stupite u kontakt sa osobom zaduženom za pristupačnost u vašoj organizaciji i porazgovarajte o posledicama prilagođavanja vašeg sajta. Takođe, zamolite tu osobu da vam preporuči alatke za testiranje određenih aspekata pristupačnosti vašeg sajta.

 • Podelite planove o vašem sadržaju sa osobom zaduženom za pristupačnost i omogućite joj da procenjuje planove i tok prilagođavanja sajta u redovnim intervalima, da biste izbegli potencijalne prepreke za pristupačnost.

 • Razgovarajte sa osobama u organizaciji koje imaju umanjene sposobnosti i zatražite njihovo mišljenje o vašim planovima da prilagodite sajt u sistemu SharePoint. Oni će možda moći da pruže uvid u dnevne izazove sa kojima se suočavaju kada koriste veb sajtove uopšteno i specifične probleme na koje nailaze prilikom korišćenja intranet sajtova – što bi moglo da vas podstakne da ponovo razmotrite planove za prilagođavanje ili bar da postavite realistične ciljeve.

Resursi

Microsoft Developer Network (MSDN) veb sajt za pristupačnost

Upoznajte se sa trenutnim, opšte prihvaćenim uputstvima za pristupačnost za sve tipove veb sajtova

Sajtovi napravljeni u usluzi SharePoint su veb sajtovi, kao i svaki drugi. Zbog toga se opšta uputstva koja koristite za pravljenje pristupačnog sadržaja za bilo koji veb sajt takođe primenjuju i na sajtove napravljene ili prilagođene u usluzi SharePoint . Sledeća uputstva su sveobuhvatna i detaljna.

Web content accessibility guidelines (WCAG) from World Wide Web Consortium (W3C) W3C je međunarodna zajednica osoba koje zajedno rade da bi razvijale veb standarde, uključujući smernice za pristupačnost na vebu. WCAG predstavlja jedne od najsveobuhvatnijih smernica dostupnih na temu pristupačnosti za veb sajtove i osnova su za zakone o pristupačnosti u mnogim zemljama. WCAG je defakto standard kojem treba težiti prilikom razvoja modernih veb i intranet sajtova.

WebAIM pruža referentne vodiče i vodiče za dizajn. WebAIM je vodeći autoritet na temu veb pristupačnosti koji nudi kompletne usluge veb pristupačnosti. Misija organizacije WebAIM je osnaživanje organizacija da svoj sadržaj naprave pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima.

Pored toga, osobe koje rade u nekom sektoru ili agenciji vlade SAD moraju da poštuju federalne propise nabavke. Više informacija potražite u članku Odeljak 508 standardi za intranet zasnovan na vebu i internet informacije i aplikacije.

Objedinite sve to: Napravite tipična prilagođavanja pristupačnim na sajtovima napravljenim u sistemu SharePoint

Sada kada ste upoznati sa pristupačnosti kao komponentom dizajna, kao i implikacijama na pristupačnost kada odstupite od standardnih predložaka koji se dobijaju uz SharePoint , spremni ste da prilagodite svoj sajt zadržavajući ga pristupačnim.

Evo nekoliko predloženih članaka:

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×