Smanjivanje veličine slika i priloga u Outlook e-porukama

Smanjivanje veličine slika i priloga u Outlook e-porukama

Fotografije i drugi tipovi priloga mogu se razlikovati po veličini. Mnogi sistemi e-pošte, uključujući Gmail, Yahoo i Exchange, ograničavaju veličinu e-poruka koje možete da pošaljete. Ako ste zabrinuti zbog veličine e-poruka ili ako ste dobili poruku da je vaša e-poruka prevelika za slanje, postoji nekoliko koraka koje možete da izvršite da biste smanjili veličinu priloženih slika i drugih dokumenata. 

Pored ograničavanja veličine pojedinačnih poruka, neki sistemi e-pošte ograničavaju ukupnu veličinu poštanskog sandučeta. Pošto se svaka poruka koju pošaljete skladišti u fascikli „Poslate stavke“, smanjivanje veličine priloga može da vam pomogne i da veličina poštanskog sandučeta ostane mala. 

Šta želite da uradite?

Umetanje slike

Da biste umetnuli sliku u telo e-poruke, postavite kursor u telo e-poruke, izaberite meni Umetanje, a zatim odaberite stavku Slike u grupi Ilustracije na traci. 

Ako slika izgleda kao da je prevelika (ili previše mala), možete da koristite regulatore za promenu veličine na slici da biste promenili veličinu slike. 

Promena veličine slike

Možete da promenite vidljivu veličinu slike, na primer, koliki deo ekrana zauzima, bez promene veličine datoteke ili rezolucije slike. To, međutim, neće smanjiti ukupnu veličinu e-poruke koju šaljete. 

 1. Izaberite ili dodirnite sliku da biste prikazali mali kružni regulator za promenu veličine u svakom uglu slike.

  Slika je sada u vašoj poruci.
 2. Izaberite (ili pritisnite i zadržite) jedan od regulatora, a zatim prevucite regulator za promenu veličine ka centru da biste smanjili veličinu slike ili od centra da biste povećali veličinu slike.

Savet: Postoje dodatni regulatori za promenu veličine u centru svake strane slike. Ako želite da zadržite proporcije slike, koristite samo regulatora za promenu veličine u uglovima. Korišćenje regulatora u centru svake strane će iskriviti sliku.

Promena veličine slike na tačne dimenzije

 1. Izaberite sliku čiju veličinu želite da promenite.

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Veličina unesite potrebnu visinu. Širina se menja automatski da bi zadržala proporciju sa visinom.

  Snimak ekrana koji prikazuje postavke za visinu i širinu

Ako želite da promenite visinu i širinu zasebno, opozovite izbor u polju za potvrdu Zaključaj odnos širina/visina pre nego što promenite potrebnu visinu ili širinu u 2. koraku.

Komprimovanje slike radi smanjenja veličine datoteke

Komprimovanje slike zadržava visinu i širinu slike, ali smanjuje rezoluciju. Slike sa nižom rezolucijom imaju manju veličinu datoteke.

 1. Izaberite slike koje treba da smanjite.

 2. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje, izaberite stavku Komprimovanje slika Komprimovanje slika u grupi Prilagođavanje. U zavisnosti od rezolucije ekrana, možda ćete videti samo ikonu „Komprimovanje slika“.

 3. Izaberite opcije za komprimovanje i rezoluciju, a zatim kliknite na dugme U redu. Za slike koje se ne štampaju, Veb (150 ppi) je najčešća rezolucija.

Važno: Komprimovanje slike radi smanjivanja veličine datoteke menja količinu detalja zadržanih na izvornoj slici. To znači da nakon komprimovanja, slika može izgledati drugačije nego pre komprimovanja. 

Kada priložite sliku kao datoteku, slika se neće prikazati direktno u telu e-poruke. Umesto toga, ikona slike će se pojaviti u okviru teme poruke. Za datoteke slika, takođe ćete videti mali pregled slike, kao i ime i veličinu datoteke. 

Prikazivanje sličice slike

Ako je prilog slike preveliki, možete da kažete programu Outlook da promeni veličinu slike za vas kada budete slali poruku. 

 1. Izaberite stavku Datoteka

 2. Ako je slika velika, videćete ovu poruku: Neki primaoci možda neće primiti ovu poruku zbog priloga slika. Promena veličine velikih slika može da pomogne sa isporučivanjem poruke. Slike sa promenjenom veličinom će imati maksimalno 1024x768 piksela. 

 3. Izaberite opciju Promeni veličinu velikih slika pri slanju ove poruke.

 4. Kliknite na levu strelicu u gornjem levom uglu ekrana da biste se vratili u poruku. Napišite poruku, a kada kliknete na dugme Pošalji, veličina svih priloga slika će automatski biti promenjena. 

Napomena: Ako ugradite sliku u telo poruke – slika se pojavljuje u poruci – pomoću komande Slika u grupi Ilustracije, funkcija za promenu veličine priloga slika nije dostupna.

Dokumenti, unakrsne tabele, PDF datoteke i drugi tipovi datoteka mogu se znatno razlikovati po pitanju veličine. Postoji nekoliko metoda koje možete da koristite da biste veličinu e-poruka i priloga održali malom prilikom slanja ovih datoteka.

Napomena: Za dodatne informacije specifične za smanjivanje datoteka slika, pogledajte odeljak Umetanje i promena veličine slika u telu e-poruke.

Slanje veze ka datoteci

 1. U e-poruci, izaberite stavku Priloži datoteku sa trake.

 2. Izaberite datoteku. 

 3. Ako je datoteka već uskladištena u usluzi OneDrive, OneDrive for Business ili na SharePoint sajtu, možete da izaberete stavku Pošalji vezu. Ovo će priložiti prečicu do datoteke vašoj e-poruci, umesto same datoteke. Primaoci mogu da otvore prečicu i preuzmu ili otvore datoteku.

Kopiranje veze za deljenje iz druge usluge skladišta u oblaku

Većina rešenja za skladište u oblaku, kao što su Dropbox ili Google disk vam omogućavaju da preuzmete vezu do datoteke koja se može deliti. Pogledajte njihove datoteke pomoći za više informacija o tome kako da preuzmete vezu za deljenje. Kada dobijete vezu za deljenje, nalepite je u telo e-poruke.

Komprimovanje datoteka pre slanja

Većina datoteka može da se komprimuje u zip datoteku da bi se smanjila njihova veličina. Windows vam omogućava da kreirate i otvorite zip datoteke bez ikakvog dodatnog softvera. 

 1. Idite u fasciklu koja sadrži datoteku koju želite da pošaljete.

 2. Izaberite datoteku. Da biste izabrali više datoteka, pritisnite i zadržite taster CTRL dok klikćete na svaku datoteku.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, izaberite stavke Pošalji >Komprimovana (zipovana) fascikla.

 4. Ovo će kreirati novu zip datoteku koja sadrži datoteke koje ste izabrali u 2. koraku. Ime zip datoteke se bira automatski na osnovu imena originalne datoteke. 

 5. Vratite se na e-poruku i odaberite stavku Priloži datoteku sa trake ili kliknite desnim tasterom miša na novu zip datoteku, izaberite stavke Pošalji > Primalac pošte da biste otvorili novu e-poruku poruka sa već priloženom datotekom. 

Šta želite da uradite?

Umetanje slike

Da biste umetnuli sliku u telo e-poruke, postavite kursor u telo e-poruke, izaberite meni Umetanje, a zatim odaberite stavku Slike u grupi Ilustracije na traci. 

Ako slika izgleda kao da je prevelika (ili previše mala), možete da koristite regulatore za promenu veličine na slici da biste promenili veličinu slike. 

Promena veličine slike

Možete da promenite vidljivu veličinu slike, npr., koliki deo ekrana zauzima, bez promene veličine datoteke ili rezolucije slike. To, međutim, neće smanjiti ukupnu veličinu e-poruke koju šaljete. 

 1. Izaberite ili dodirnite sliku da biste prikazali mali kružni regulator za promenu veličine u svakom uglu slike.

  Slika je sada u vašoj poruci.
 2. Izaberite (ili pritisnite i zadržite) jedan od regulatora, a zatim prevucite regulator za promenu veličine ka centru da biste smanjili veličinu slike ili od centra da biste povećali veličinu slike.

Savet: Postoje dodatni regulatori za promenu veličine u centru svake strane slike. Ako želite da zadržite proporcije slike, koristite samo regulatora za promenu veličine u uglovima. Korišćenje regulatora u centru svake strane će iskriviti sliku.

Promena veličine slike na tačne dimenzije

 1. Izaberite sliku čiju veličinu želite da promenite.

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Veličina unesite potrebnu visinu. Širina se menja automatski da bi zadržala proporciju sa visinom.

  Snimak ekrana koji prikazuje postavke za visinu i širinu

Ako želite da promenite visinu i širinu zasebno, opozovite izbor u polju za potvrdu Zaključaj odnos širina/visina pre nego što promenite potrebnu visinu ili širinu u 2. koraku.

Komprimovanje slike radi smanjenja veličine datoteke

Komprimovanje slike zadržava visinu i širinu slike, ali smanjuje rezoluciju. Slike sa nižom rezolucijom imaju manju veličinu datoteke.

 1. Izaberite slike koje treba da smanjite.

 2. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje, izaberite stavku Komprimovanje slika u grupi Prilagođavanje. U zavisnosti od rezolucije ekrana, možda ćete videti samo ikonu „Komprimovanje slika“.

 3. Izaberite opcije za komprimovanje i rezoluciju, a zatim kliknite na dugme U redu. Za slike koje se ne štampaju, Veb (150 ppi) je najčešća rezolucija.

Važno: Komprimovanje slike radi smanjivanja veličine datoteke menja količinu detalja zadržanih na izvornoj slici. To znači da nakon komprimovanja, slika može izgledati drugačije nego pre komprimovanja. 

Kada priložite sliku kao datoteku, slika se neće prikazati direktno u telu e-poruke. Umesto toga, ikona slike će se pojaviti u okviru teme poruke.

Ako je prilog slike preveliki, možete da kažete programu Outlook da promeni veličinu slike za vas kada budete slali poruku. 

 1. Izaberite stavku Datoteka

 2. Ako je slika velika, videćete ovu poruku: Neki primaoci možda neće primiti ovu poruku zbog priloga slika. Promena veličine velikih slika može da pomogne sa isporučivanjem poruke. Slike sa promenjenom veličinom će imati maksimalno 1024x768 piksela. 

 3. Izaberite opciju Promeni veličinu velikih slika pri slanju ove poruke.

 4. Kliknite na levu strelicu u gornjem levom uglu ekrana da biste se vratili u poruku. Napišite poruku, a kada kliknete na dugme Pošalji, veličina svih priloga slika će automatski biti promenjena. 

Napomena: Ako ugradite sliku u telo poruke – slika se pojavljuje u poruci – pomoću komande Slika u grupi Ilustracije, funkcija za promenu veličine priloga slika nije dostupna.

Dokumenti, unakrsne tabele, PDF datoteke i drugi tipovi datoteka mogu se znatno razlikovati po pitanju veličine. Postoji nekoliko metoda koje možete da koristite da biste veličinu e-poruka i priloga održali malom prilikom slanja ovih datoteka.

Kopiranje veze za deljenje iz usluge skladišta u oblaku

Većina rešenja za skladište u oblaku, kao što su OneDrive, OneDrive for Business, Dropbox ili Google disk vam omogućavaju da preuzmete vezu do datoteke koja se može deliti.

Za OneDrive ili OneDrive for Business, pogledajte članak Deljenje OneDrive datoteka i fascikli. Za druga rešenja za skladište u oblaku, pogledajte datoteke pomoći usluge za više informacija o tome kako da preuzmete vezu za deljenje. Kada dobijete vezu za deljenje, nalepite je u telo e-poruke.

Komprimovanje datoteka pre slanja

Većina datoteka može da se komprimuje u zip datoteku da bi se smanjila njihova veličina. Windows vam omogućava da kreirate i otvorite zip datoteke bez ikakvog dodatnog softvera. 

 1. Idite u fasciklu koja sadrži datoteku koju želite da pošaljete.

 2. Izaberite datoteku. Da biste izabrali više datoteka, pritisnite i zadržite taster CTRL dok klikćete na svaku datoteku.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na izbor, izaberite stavke Pošalji >Komprimovana (zipovana) fascikla.

 4. Ovo će kreirati novu zip datoteku koja sadrži datoteke koje ste izabrali u 2. koraku. Ime zip datoteke se bira automatski na osnovu imena originalne datoteke. 

 5. Vratite se na e-poruku i odaberite stavku Priloži datoteku sa trake ili kliknite desnim tasterom miša na novu zip datoteku, izaberite stavke Pošalji > Primalac pošte da biste otvorili novu e-poruku poruka sa već priloženom datotekom. 

Šta želite da uradite?

Postoje dva načina da izaberete slika da biste im automatski smanjili veličinu i dodali ih kao prilog e-poruci – u programu Microsoft Office Outlook ili iz programa Windows Explorer.

Napomena: Originalna slika neće biti izmenjena. Veličina će biti smanjena samo kopiji slike koja se šalje.

 1. Kreiranje nove e-poruke u programu Outlook

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Uključi izaberite stavku Priloži datoteku.

  Savet: Takođe možete da prevučete i otpustite sliku iz programa Windows Explorer. Datoteka slike će biti priložena e-poruci.

 3. Na kartici Umetanje, kliknite na pokretanje dijaloga Uključi Slika dugmeta .

 4. U oknu Opcije priloga, u okviru Opcije slika, sa padajuće liste Izbor veličine slike izaberite veličinu slike koju želite da uključite.

  Okno „Opcije priloga“

  Napomena: Ako ugradite sliku u telo poruke pomoću komande Slika u grupi Ilustracije, funkcija za automatsku promenu veličine slike nije dostupna.

 5. Kada završite sa sastavljanjem e-poruke, kliknite na dugme Pošalji.

 1. Otvorite Windows Explorer tako što ćete kliknuti na dugme Start, a zatim dvaput kliknuti na stavku Računar.

  Tasterska prečica Da biste otvorili Windows Explorer, pritisnite taster sa Windows logotipom logotipom+E.

 2. Idite u fasciklu koja sadrži slike koje želite da pošaljete.

 3. Izaberite sliku. Da biste izabrali više datoteka, pritisnite i zadržite taster CTRL dok klikćete na svaku datoteku.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na izabranu datoteku, postavite pokazivač na stavku Pošalji, a zatim izaberite stavku Primalac pošte.

  Pojavljuje se dijalog Slanje slika putem e-pošte.

 5. Izaberite stavku Smanji sve moje slike, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Dijalog „Slanje slika putem e-pošte“

  Napomena: Da biste naveli tačnu veličinu za sliku, izaberite stavku Prikaži još opcija, a zatim izaberite željenu veličinu.

  Pojavljuje se novi prozor Outlook poruke sa priloženom slikom.

 6. Unesite informacije o primaocu u okviru polja „Za“, „Cc“ i „Bcc“.

 7. Ako želite, promenite informacije o temi u polju Tema.

 8. Ako želite, promenite ili unesite sve informacije koje želite da uključite u telo poruke.

 9. Kliknite na dugme Pošalji.

Sledi lista najboljih praksi za korišćenje prilikom slanja slika i priloga:

 • Objavljivanje velikih priloga    – Ako šaljete priloge ili slike nekome sa kim ste spremni da delite lokaciju uskladištenu u oblaku ili na mreži vaše organizacije, u e-poruku možete da uključite vezu ka toj lokaciji.

 • Ograničavanje veličine priloga    – Ovo je opšte uputstvo; za sporije veze (npr., mobilni uređaj) bi trebalo da koristite mnogo manju veličinu, na primer, 250 kilobajta (kB). Ako morate da pošaljete veće priloge, proverite maksimalnu veličinu poruke koju možete da pošaljete. Ovo može da vam kaže administrator servera pošte ili organizacija koja vam pruža usluge e-pošte. Isto tako, pitajte primaoca koje je njegovo maksimalno ograničenje. Na kraju, uzmite u obzir brzinu internet veze primaoca. Preuzimanje velikog priloga preko mobilne internet veze može dugo da potraje.

 • Slanje više priloga pomoću nekoliko e-poruka    – Manja je verovatnoća da će više manjih poruka biti isporučeno u odnosu na jednu veliku poruku. Ova tehnika vam može pomoći da izbegnete ograničenja za svaku poruku, ali i dalje može da bude premašeno ograničenje poštanskog sandučeta primaoca. Sve poruke koje primite kada poštansko sanduče neke osobe dostigne ograničenje skladišta ponekad mogu da budu odbijene.

 • Korišćenje komprimovanih formata grafičkih datoteka    – Postoji previše formata grafičkih datoteka da bismo ih sve naveli ovde, ali od onih koji se najčešće koriste, najbolji formati datoteka slika za e-poštu su .jpg, .png i .gif. Najveći formati grafičkih datoteka su oni koji se ne čuvaju u komprimovanom formatu datoteke, kao što su .tif i .bmp (podrazumevani format datoteke u Windows bojanki).

 • Korišćenje manjih originalnih datoteka    – Veličina fotografije snimljene mobilnim telefonom ili digitalnim fotoaparatom obično je velika, čak i kada se sačuva u komprimovanom formatu datoteke kao što je .jpg. Nije neuobičajeno da jedna slika ima nekoliko megabajta. Ne zaboravite da će se veličina e-poruke povećati približno za jednu trećinu dok se bude prenosila na internetu. Koristite postavku niže rezolucije na fotoaparatu prilikom snimanja digitalne fotografije. Koristite komprimovane formate datoteka, kao što je .jpg. U programu za grafiku, izrežite fotografije na osnovni sadržaj.

 • Korišćenje uslužnog programa za komprimovanje datoteka    – Pored uslužnih programa nezavisnih proizvođača, Windows sadrži uslužni program za komprimovanje datoteka koji koristi komprimovani .zip format datoteke. Mnogi formati datoteka priloga se mogu smanjiti korišćenjem uslužnog programa za komprimovanje. Količina smanjenja će biti minimalna uz neke formate datoteka koji su već sačuvani u komprimovanom formatu. Na primer, .txt tekstualna datoteka iz Beležnice će se smanjiti drastično, dok .jpg slika neće. Format datoteke .jpg već predstavlja komprimovani format datoteke.

 • Pregled fascikle Poslate stavke    – Kopija svake poruke koju pošaljete se podrazumevano čuva u fascikli Poslate stavke. Ovim se povećava veličina Outlook datoteke sa podacima (.pst), koja se može, uz određene naloge, računati u odnosu na ograničenje veličine poštanskog sandučeta zato što se poslate stavke čuvaju na serveru pošte.

Važno: Komprimovanje slike radi smanjivanja veličine datoteke menja količinu detalja zadržanih na izvornoj slici. To znači da nakon komprimovanja, slika može izgledati drugačije nego pre komprimovanja. Zbog toga bi trebalo da komprimujete sliku pre primene umetničkog efekta.

Takođe pogledajte

Slanje velikih datoteka pomoću programa Outlook

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×