Sadržaj
×

Datum izdavanja::

18.6.2019.

Verzija:

Verzija OS 17763.592

Napomena Pratite @WindowsUpdate da biste saznali kada se objavljuje novi sadržaj na kontrolnoj tabli sa informacijama o izdanju.

Od ispravke KB4497934 uvodimo funkciju koja vam omogućava da odlučite kada da instalirate funkcionalnu ispravku. Vi kontrolišete kada preuzimate funkcionalnu ispravku i istovremeno ažurirate uređaje. Funkcionalne ispravke dostupne za uređaje koji ispunjavaju uslove se prikazuju u posebnom modulu na stranici Windows Update (Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows Update). Ako želite da odmah preuzmete dostupnu ispravku, izaberite Preuzmi i instaliraj odmah. Više o toj funkciji saznajte na ovom blogu

Kada je za Windows 10 uređaje obustavljeno servisiranje ili će biti obustavljeno za nekoliko meseci, Windows Update će početi da automatski inicira funkcionalnu ispravku. Na taj način ovi uređaji dobijaju podršku i mesečne ispravke koje su važne za bezbednost uređaja i ispravnost ekosistema.

Poboljšanja i popravke

Ova ispravka sadrži poboljšanja kvaliteta. U ključne promene spadaju:

 • Rešava problem sa virtuelizacijom softvera Hyper-V u određenoj verziji AMD procesora.

 • Rešava problem koji sprečava pravilno otvaranje pregledača Microsoft Edge u određenim scenarijima kada izaberete vezu unutar aplikacije.

 • Rešava problem koji onemogućava otvaranje aplikacije prilikom korišćenja alatke komandne linije (cmd.exe) sa minimalnim (min) ili maksimalnim (max) opcijama.

 • Rešava problem koji sprečava aplikaciju Kalkulator da prati postavku Gannen kada je omogućena. Više informacija potražite u ispravci KB4469068.

 • Rešava problem koji onemogućava povezivanje aplikacije Vaš telefon sa internetom putem veb proxy servera u određenim scenarijima.

 • Rešava problem zbog kog Windows Graphics Device Interface (GDI+) prikazuje prazan naziv porodice fontova za Bahnschrift.ttf.

 • Rešava problem zbog kog uređaj povremeno prestane da se odaziva kada se koristi istočnoazijski lokalni standard.

 • Rešava problem koji uzrokuje nestanak pokazivača miša prilikom korišćenja Citrix udaljenog računara za povezivanje sa sesijom softvera Virtual Delivery Agent (VDA) platforme Citrix XenDesktop. Dodatne informacije potražite u članku Objašnjenje udaljenog računara na platformi XenDesktop 7.

 • Rešava problem zbog kog događaj pritiska tastera miša i otpuštanja može ponekad da dovede do dodatnog događaja pomeranja miša.

 • Rešava problem zbog kog korisnički interfejs prestaje da se odaziva nekoliko sekundi kada pomerate prozore dok je otvoreno više podređenih prozora.

 • Rešava problem koji može da uzrokuje neočekivano zatvaranje programa Windows Media Player prilikom neprekidne reprodukcije medijskih datoteka.

 • Rešava problem koji sprečava pravilnu migraciju pravila za SharedPC tokom nadogradnje.

 • Rešava problem sa kreiranjem dupliranih fascikla profila tokom nadogradnje ako su fascikle profila prethodno preusmerene.

 • Rešava problem koji dozvoljava korisnicima da onemoguće pozadinske slike za prijavu kada je omogućena smernica „Računar\Administrativni predlošci\Kontrolna tabla\Personalizacija\Spreči promenu zaključanog ekrana i ekrana za prijavljivanje“.

 • Rešava treperenje radne površine i trake zadataka na terminal serveru u sistemu Windows Server 2019 koji se javlja kod korišćenja diska korisničkog profila.

 • Rešava problem koji uzrokuje gubitak zvuka kada Windows nije ponovo pokrenut više od 50 dana.

 • Rešava problem sa procenom statusa kompatibilnosti ekosistema operativnog sistema Windows radi lakšeg obezbeđivanja kompatibilnosti aplikacije i uređaja za sve ispravke za Windows.

 • Rešava problem koji sprečava aktiviranje uređaja na platformi Internet stvari (IoT) nakon instalacije ranijeg kumulativnog paketa ispravki.

 • Rešava problem neuspelog ažuriranja grane registratora korisnika kada objavite opcionalni paket u grupi veza nakon što je grupa veza prethodno objavljena.

 • Rešava problem koji može da onemogući pravilnu primenu paketa za dodeljivanje u nekim situacijama kada se koristi za pozivanje dobavljača usluga konfigurisanja (CSP) alata CleanPC.

 • Dodaje podršku za podesivu sigurnu listu klijenata za ActiveX kontrole prilikom korišćenja Kontrola aplikacija Windows zaštitnika. Više informacija potražite u odeljku Dozvola registracije COM objekata u smernicama Kontrola aplikacija Windows zaštitnika.

 • Rešava problem koji sprečava prijavljivanje korisnika na Microsoft Surface Hub uređaj pomoću Azure Active Directory naloga. Ovaj problem se javlja zato što prethodna sesija nije uspešno završena.

 • Rešava problem koji može da spreči Windows Information Protection (NP) u sprovođenju šifrovanja na prenosivom USB disku.

 • Rešava problem zbog kog Microsoft Edge i druge aplikacije platforme Universal Windows Platform (UWP) mogu da prikažu poruku o grešci prilikom pokušaja štampanja. Poruka o grešci glasi: „Štampač je naišao na neočekivani problem sa konfiguracijom. 0x80070007e“.

 • Rešava problem koji onemogućava antivirusni filter u pridruživanju jedinicama funkcije DirectAccess (DAX).

 • Rešava problem zbog kog Upravljanje diskovima i DiskPart prestaju da reaguju prilikom uvođenja nekih prenosivih diskova u sistem Windows.

 • Rešava problem sa ponovnim postavljanjem računara. Morate da koristite dism.exe van mreže da biste ručno primenili ovo rešenje na Winre.wim.

 • Rešava problem koji se može dogoditi prilikom popravke prostora za skladištenje.

 • Rešava problem koji pokreće ažuriranje smernice grupe čak i kada nema promena u smernicama. Ovaj problem se javlja prilikom korišćenja proširenja na strani klijenta (CSE) za preusmeravanje fascikli.

 • Poboljšava izolovano pregledanje prilikom korišćenja alata Application Guard Windows zaštitnika u pregledaču Microsoft Edge.

 • Rešava problem koji dovodi do prestanka rada aplikacija sistema Office 365 nakon otvaranja kada se implementiraju kao paketi za App-V.

 • Rešava problem sa programskim pomeranjem u pregledaču Internet Explorer 11.

 • Rešava problem zbog kog može da se prikaže poruka o grešci „MMC je otkrio grešku u proširenju konzole i poništiće njegovo učitavanje“ prilikom pokušaja proširenja, prikaza ili kreiranja Prilagođenih prikaza u Prikazivaču događaja. Osim toga, aplikacija može prestati da reaguje ili da se zatvori. Možete dobiti istu poruku o grešci prilikom korišćenja opcije Filtriranje trenutne evidencije u meniju Radnja sa ugrađenim prikazima ili evidencijom.

 • Rešava problem zbog kog upravljački programi za Bluetooth radio-prijemnik kompanije Realtek mogu da se ne upare ili povežu u nekim okolnostima nakon instalacije ispravki za 14. maj 2019.

 • Rešava problem sa WinHTTP registracijama koje povećavaju veličinu registratora i odlažu pokretanje operativnog sistema. Ovo se dešava na uređajima koji koriste datoteke automatske konfiguracije proxy servera (PAC) za definisanje načina na koji veb pregledači i agenti biraju odgovarajući proxy server. Da biste zaustavili postepeni rast registratora, ažurirajte sledeće:

Putanja: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp

Postavka: CleanupLeakedContainerRegistrations

 

Tip: DWORD

Vrednost: 1

Vrednost 1 uklanja već postojeće registracije; vrednost 0 (podrazumevana) zadržava postojeće registracije.

Ako ste instalirali ranije ispravke, na uređaj će biti preuzete i instalirane samo nove popravke koje ovaj paket sadrži.

Poboljšanja za Windows Update

Microsoft je objavio ispravku direktno za Windows Update klijent radi poboljšanja pouzdanosti. Bilo kojem uređaju sa operativnim sistemom Windows 10 koji je konfigurisan tako da automatski dobija ispravke sa lokacije Windows Update, uključujući Enterprise i Pro izdanja, biće ponuđena najnovija funkcionalna ispravku za Windows 10 na osnovu kompatibilnosti uređaja i smernice za odlaganje iz kolekcije Windows Update za preduzeća. Ovo ne utiče na izdanja dugoročnog servisiranja.

Poznati problemi u ovoj ispravci

Simptom

Zaobilazno rešenje

Određene operacije, poput preimenovanja, koje obavljate na datotekama i fasciklama koje se nalaze na Deljenom volumenu klastera (CSV) možda neće uspeti zbog greške „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)“. To se događa kada obavljate operaciju na čvoru vlasnika CSV-a iz procesa koji nema administratorske privilegije.

Uradite nešto od navedenog:

 • Obavite operaciju iz procesa koji ima administratorske privilegije.

 • Obavite operaciju iz čvora koji nema vlasništvo nad CSV-om.

Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Nakon instalacije ažuriranja KB4493509, na uređajima koji imaju instalirane neke azijske jezičke pakete može se prikazati poruka o grešci „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND“.

 1. Deinstalirajte i ponovno instalirajte sve nedavno dodate jezičke pakete. Uputstva potražite u odeljku Upravljanje postavkama jezika unosa i jezika prikaza u sistemu Windows 10.

 2. Izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke i instalirajte kumulativnu ispravku za april 2019. Uputstva potražite u odeljku Ažuriranje sistema Windows 10.

Napomena Ako ponovno instaliranje jezičkog paketa ne umanji problem, uspostaviti početne vrednosti računara na sledeći način:

 1. Idite na aplikaciju Postavke > Oporavak.

 2. Izaberite Prvi koraci ispod opcije oporavka Uspostavi početne vrednosti ovog računara.

 3. Izaberite Zadrži moje datoteke.

Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Istražujemo izveštaje o tome da se na malom broju uređaja prikazuje crni ekran tokom prve prijave nakon instalacije ispravki.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4520062.

Može doći do problema prilikom povezivanja uređaja na neke uređaje na skladišnoj mreži (SAN) pomoću internet interfejsa za male računarske sisteme (iSCSI) nakon instaliranja ove ispravke. Možda ćete dobiti i grešku u odeljku sa evidencijom sistema u komponenti Prikazivač događaja sa ID-om događaja 43 iz iScsiPrt i opisom „Cilj nije na vreme odgovorio na zahtev za prijavljivanje.“

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4509479.

Uređaji koji počinju da koriste okruženje izvršavanja pre pokretanja sistema (PXE) iz Windows usluge daljinske primene (WDS) ili System Center upravljača konfiguracije (SCCM) možda neće uspeti da se pokrenu sa greškom „Status: 0xc0000001, informacije: zahtevani uređaj nije povezan ili mu nije moguće pristupiti” nakon instaliranja ove ispravke na WDS serveru.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4512534.

Aplikacije i skripte koje nazivaju NetQueryDisplayInformation API ili ekvivalentom WinNT provider možda neće uspeti da daju rezultate nakon prve stranice podataka, često 50 ili 100 unosa. Kada tražite dodatne stranice, možda ćete dobiti grešku „1359: došlo je do unutrašnje greške“. Ovaj problem se javlja u ovoj ispravci i u svim ispravkama pre 18. juna 2019.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4516077.

Kako da preuzmete ovu ispravku

Pre instaliranja ove ispravke

Microsoft preporučuje da instalirate najnoviju servisnu stek ispravku (SSU) za operativni sistem pre nego što instalirate najnoviju kumulativnu ispravku (LCU). Servisne stek ispravke (SSU) poboljšavaju pouzdanost postupka ažuriranja da bi se ublažili potencijalni problemi sa LCU instaliranjem. Za više informacija pogledajte Servisne stek ispravke.

Ako koristite Windows Update, najnoviji SSU (KB4504369) će biti automatski ponuđen. Zaseban paket za najnoviji SSU potražite u Katalogu Microsoft Update.

Instaliranje ove ispravke

Da biste preuzeli i instalirali ovu ispravku, izaberite Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows Update i Proveri da li postoje ispravke.

Da biste nabavili zaseban paket sa ovom ispravkom, posetite veb lokaciju Kataloga Microsoft Update.

Informacije o datotekama

Da biste dobili spisak datoteka koje su obezbeđene u ovoj ispravci, preuzmite informacije o datotekama za kumulativnu ispravku 4501371

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×