Sadržaj
×

Datum izdanja:

19.3.2019.

Verzija:

Verzija OS 14393.2879

Podsetnik: Dodatno servisiranje za Windows 10 Enterprise, Education i IoT Enterprise izdanja prestaje 9. aprila 2019. i ne produžava se posle tog datuma. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne i kvalitativne ispravke, Microsoft preporučuje ažuriranje na najnoviju verziju operativnog sistema Windows 10.

Podsetnik: 12. marta i 9. aprila će biti dve poslednje Delta ispravke za Windows 10, verziju 1607. Bezbednosne i kvalitativne ispravke će i dalje biti dostupne putem ekspresnih i kompletnih kumulativnih paketa ispravki. Više informacija o ovoj promeni potražite na blogu.

Do prekida usluge za Windows 10, verziju 1607, došlo je 10. aprila 2018. Uređaji koji koriste izdanja Windows 10 Home ili Pro više neće primati mesečne bezbednosne i kvalitativne ispravke koje sadrže zaštitu od najnovijih pretnji. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne i kvalitativne ispravke, Microsoft preporučuje ažuriranje na najnoviju verziju operativnog sistema Windows 10.

VAŽNO: Izdanja Windows 10 Enterprise i Windows 10 Education dobijaju dodatno servisiranje bez naknade do 9. aprila 2019. Uređaji na kanalu za dugoročno servisiranje (LTSC) će nastaviti da dobijaju ispravke do oktobra 2026. u skladu sa uslovima na stranici sa smernicama za životni ciklus. Uređaji koji koriste Ispravku za Windows 10 povodom godišnjice (v. 1607) i skup čipova Intel „Clovertrail“ će nastaviti da dobijaju ispravke do januara 2023. u skladu sa blogom Microsoft Community.

Prekid usluge za Windows Server 2016 Standard Edition sa opcijom instalacije Nano Server i Windows Server 2016 Datacenter Edition sa opcijom instalacije Nano Server je nastupio 9. oktobra 2018. Ova izdanja više neće primati mesečne bezbednosne i kvalitativne ispravke koje sadrže zaštitu od najnovijih pretnji. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne i kvalitativne ispravke, Microsoft preporučuje ažuriranje na najnoviju verziju operativnog sistema Windows 10.

Prekid usluge za Windows 10 Mobile u verziji 1607 je nastupio 8. oktobra 2018. Uređaji koji koriste izdanja Windows 10 Mobile i Windows 10 Mobile Enterprise više neće primati mesečne bezbednosne i kvalitativne ispravke koje sadrže zaštitu od najnovijih bezbednosnih pretnji. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne i kvalitativne ispravke, Microsoft preporučuje ažuriranje na najnoviju verziju operativnog sistema Windows 10.

 

 

Poboljšanja i popravke

Ova ispravka sadrži poboljšanja kvaliteta. U ključne promene spadaju:

 • Rešavanje problema sa Microsoft Access 97 bazom podataka koji zaustavlja traženu operaciju kada tabela ili kolona ima prilagođena svojstva.

 • Ažuriranje informacija o vremenskoj zoni za Buenos Aires, Argentina.

 • Rešavanje problema sa softverom Microsoft Office Visual Basic for Applications koji ne koristi postavke registratora za japansku eru za datume u japanskom formatu. Više informacija potražite u ispravci KB4469068.

 • Ažuriranje informacija o vremenskoj zoni za Kazahstan.

 • Ažuriranje informacija o vremenskoj zoni za Sao Tome i Principe.

 • Rešavanje problema koji sprečava korisnike da omoguće podršku za gan-nen za japansku eru. Više informacija potražite u ispravci KB4469068.

 • Rešavanje problema sa pouzdanošću u dxgkrnl.sys.

 • Rešavanje problema zbog kog se prikazuje žuti znak uzvika u Windows upravljaču uređajima na uređajima za ljudski interfejs (HID). Ovaj problem se javlja nakon promene korisnika i uklanjanja ili dodavanja uređaja usaglašenog sa HID-om . Uređaj usaglašen sa HID-om prestaje da reaguje i sistem prestaje da se odaziva na zatvaranje i ponovno pokretanje.

 • Rešavanje problema koji može da izazove prestanak rada ekrana osetljivog na dodir nakon ponovnog pokretanja.

 • Rešavanje problema koji može da spreči prijavu korisnika i da dovede do zaključavanja naloga kada se za pokretanje aplikacija koristi App-V klijent. Problem se javlja jer Kerberos potvrda identiteta otkazuje kada pokuša da dobije informacije o korisniku sa servera imena domena (DNS). Izmenite sledeći ključ registratora:

  • Postavka: UseDcForGetUserInfo

  • Putanja: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\

  • Tip: REG_DWORD

  • Vrednost: Podešavanje sledeće DWORD vrednosti na broj koji nije nula će omogućiti rešenje.

 • Rešavanje problema koji sprečava pokretanje aplikacija App-V i generiše grešku „0xc0000225“. Podešavanje sledeće DWORD vrednosti na broj koji nije nula će omogućiti rešenje: HKLM\Software\ Microsoft \AppV\\MAV\Configuration\MaxAttachWaitTimeInMilliseconds. Podrazumevana vrednost je nula, maksimalna je 10.000 i ograničava maksimalno vreme čekanja za upravljački program kada dođe do greške. Više informacija potražite u ispravci KB4494206.

 • Rešavanje problema koji uklanja smernice ALLOWCLSIDS iz XML datoteke smernica prilikom pokretanja pravila Add-SignerRule za Kontrolu aplikacija Windows zaštitnika.

 • Rešavanje problema koji sprečava prikazivanje dijaloga akreditiva za potvrdu identiteta kada veb server za preduzeća pokuša da se poveže na internet.

 • Rešavanje problema zbog kog se klijent ili server ponovo pokreće prilikom prijavljivanja pomoću pametne kartice sa savetima za korisničko ime na računar koji se pridružio usluzi Azure Active Directory (AAD) pomoću Usluga udaljene radne površine.

 • Rešavanje problema koji dovodi do otkazivanja obnavljanja certifikata prilikom korišćenja opcije CERT_RENEWAL_PROP_ID sa interfejsom ICertPropertyRenewal.

 • Rešavanje problema koji kod korisnika koji koriste režim servisiranja za objedinjeni filter pisanja (UWF) dok je omogućen UWF sprečava prijem svih dostupnih Windows ispravki.

 • Rešavanje problema koji može da dovede do greške „Stop 0x133” u NTFS.sys.

 • Rešavanje problema u komponenti Microsoft upravljač kontrole usluga (SCM) koji dovodi do prestanka odaziva prilikom pokretanja sistema.

 • Rešavanje problema u Active Directory uslugama za ujedinjavanje (AD FS) zbog kog se javlja duplikat poverenja pouzdane strane u AD FS sistemu za upravljanje. Ovo se dešava kada pravite ili prikazujete poverenja pouzdane strane pomoću AD FS sistema za upravljanje.

 • Rešavanje problema koji sprečava prikaz prethodnih verzija datoteke kada disk koji hostuje deljenje datoteka izađe van mreže, pa se vrati na mrežu.

 • Rešavanje problema koji dovodi do dugog zastoja prilikom nastavka rada iz hibridnog spavanja.

 • Rešavanje problema u okruženju Storage Spaces Direct koji može da dovede do greške prilikom zatvaranja u situaciji kada je ponovno pokretanje zaglavljeno u petlji.

 • Rešavanje problema koji može da uzrokuje prestanak rada klastera kada svedok mrežne deobe postane samo za čitanje.

 • Rešavanje problema do kojeg dolazi kada se čvorovi klastera ažuriraju jedan po jedan. Ako ponovo pokrenete čvor na nižem zakrpljenom nivou, čvor na višem zakrpljenom nivou može da neočekivano ode u karantin.

 • Rešavanje problema sa velikim kašnjenjem Web Application Proxy (WAP) servera za Active Directory usluge za ujedinjavanje (ADFS) (preko 10.000 ms) koje se javlja kada je pametno zaključavanje ekstraneta (ESL) omogućeno u ADFS-u. Ovo rešava ranjivost opisanu u članku CVE-2018-16794.

 • Omogućava aktiviranje Windows 10 Enterprise verzije za insajdere za virtuelne radne površine na platformi Microsoft Azure. Microsoft Azure je jedina testirana i podržana platforma koja hostuje Windows 10 Enterprise za virtuelne radne površine, što je ključni deo Windows virtuelne radne površine.

 • Rešavanje problema zbog kog izveštaj o statusu replikacija smernica u sistemu za upravljanje smernicama grupe (GPMC) dosledno prikazuje jedan kontrolor domena manje od broja na celom domenu ili u konkretnim smernicama grupe.

 • Rešavanje problema zbog kog interfejs grafičkog uređaja (GDI) DeleteObject() može da dovede do prestanka rada procesa pozivanja kada su oba sledeća uslova ispunjena:

  • Proces pozivanja je WOW64 proces koji upravlja adresama memorije većim od 2 GB.

  • DeleteObject() se poziva uz kontekst uređaja koji je kompatibilan sa kontekstom uređaja za štampanje.

 • Rešavanje problem sa ograničenjem broja znakova u smernicama grupe „Vidljivost na stranici sa postavkama” na sledećoj putanji smernica: „Konfiguracija korisnika/Administrativni predložak/Kontrolna tabla”.

 • Rešavanje manjih problema sa nepoznatim opcijama (nepoznat OPT) u mehanizmima proširenja za DNS (EDNS) za ulogu Windows DNS servera.

 • Rešava problem da bi se ispunili zahtevi GB18030 certifikata.

 • Rešava problem koji sprečava analizatore datuma da pretvaraju buduće i prošle datume (gregorijanski i japanski kalendar) u složenim dokumentima (nekadašnji OLE) u relevantne datume japanske ere. Više informacija potražite u ispravciKB4469068

 • Rešava problem sa izveštajem statusa replikacije u sistemu za upravljanje smernicama grupe (GPMC). Izveštaj statusa replikacije ne prikazuje sve kontrolere domena za ceo domen ili određenu smernicu grupe.

Ako ste instalirali ranije ispravke, na uređaj će biti preuzete i instalirane samo nove popravke koje ovaj paket sadrži.

Poboljšanja za Windows Update

Microsoft je objavio ispravku direktno za Windows Update klijent radi poboljšanja pouzdanosti. Bilo kojem uređaju sa operativnim sistemom Windows 10 koji je konfigurisan tako da automatski dobija ispravke sa lokacije Windows Update, uključujući Enterprise i Pro izdanja, biće ponuđena najnovija funkcionalna ispravku za Windows 10 na osnovu kompatibilnosti uređaja i smernice za odlaganje iz kolekcije Windows Update za preduzeća. Ovo ne utiče na izdanja dugoročnog servisiranja.

Poznati problemi u ovoj ispravci

Simptom

Zaobilazno rešenje

Što se tiče hostova kojima upravlja System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), SCVMM ne može da numeriše logičke prekidače primenjene na hostu i upravlja njima nakon instaliranja ispravke.

Osim toga, ako se ne pridržavate najboljih praksi, moguća je greška zaustavljanja u okviru vfpext.sys na hostovima.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4507459.Nakon instaliranja ispravke KB4467684 usluga klastera možda neće uspeti da se pokrene uz grešku „2245 (NERR_PasswordTooShort)“ ako su smernice grupe „Minimalna dužina lozinke“ konfigurisane sa više od 14 znakova.

Podesite podrazumevane smernice „Minimalna dužina lozinke“ domena na 14 znakova ili manje od toga.

Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Nakon instaliranja ove ispravke se može dogoditi da Internet Explorer 11 i druge aplikacije koje koriste WININET.DLL imaju problema sa potvrdom identiteta. To je zbog toga što više osoba koristi isti korisnički nalog za više istovremenih sesija prijavljivanja na istoj Windows Server mašini, uključujući prijavljivanja koristeći Remote Desktop Protocol (RDP) i Terminal Server. Među simptomima koje su prijavili klijenti spadaju, ali se ne ograničavaju na sledeće:

 • Za veličinu keš memorije i lokaciju je prikazana nula ili nije prikazana nijedna vrednost.

 • Tasterske prečice možda ne funkcionišu kako treba.

 • Veb stranice možda povremeno ne uspevaju da se pravilno učitaju ili prikažu.

 • Problemi sa odzivima za akreditive.

 • Problemi prilikom preuzimanja datoteka.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4493470.

Nakon instaliranja ove ispravke, MSXML6 dovodi do prestanka odazivanja aplikacije ako se izbaci izuzetak tokom operacija čvora, kao što su appendChild(), insertBefore() i moveNode().

Uređivač smernica grupe može prestati da se odaziva pri uređivanju objekta smernica grupe (GPO) koji sadrži željene opcije smernica grupe (GPP) za postavke programa Internet Explorer 10.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4493470.

Nakon instalacije ove ispravke, prilagođene URI šeme za rukovaoce protokola aplikacije možda neće pokrenuti odgovarajuću aplikaciju za lokalni intranet i pouzdane sajtove u programu Internet Explorer.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4493473.

Nakon instaliranja ove ispravke može doći do problema sa korišćenjem okruženja izvršavanja pre pokretanja sistema (PXE) za pokretanje uređaja sa servera Windows usluga daljinske primene (WDS) konfigurisanog da koristi dodatak za promenljivi vremenski okvir. Ovo će možda dovesti do prevremenog prekida veze sa WDS serverom prilikom preuzimanja slike. Ovaj problem ne utiče na klijente ili uređaje koje ne koristite dodatak za promenljivi vremenski okvir.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4503267.

Ako omogućite znakove koje je definisao krajnji korisnik (EUDC) po fontu, sistem će prestati da radi i prilikom pokretanja sistema će se pojaviti plavi ekran. Ovo nije uobičajena postavka u regionima van Azije.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4493470.

Sve aplikacije (OLE) servera za složene dokumente koje smeštaju ugrađene objekte u Windows metadatoteku (WMF) koristeći PatBlt API mogu nepravilno da prikažu ugrađene objekte.

Na primer, ako nalepite objekat Microsoft Excel radnog lista u Microsoft Word dokument, ćelije će se možda prikazati sa različitom bojom pozadine.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4493470.

Određene operacije, poput preimenovanja, koje obavljate na datotekama i fasciklama koje se nalaze na Deljenom volumenu klastera (CSV) možda neće uspeti zbog greške „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)“. To se događa kada obavljate operaciju na čvoru vlasnika CSV-a iz procesa koji nema administratorske privilegije.

Uradite nešto od navedenog:

 • Obavite operaciju iz procesa koji ima administratorske privilegije.

 • Obavite operaciju iz čvora koji nema vlasništvo nad CSV-om.

Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Preuzimanje ove ispravke

Pre instaliranja ove ispravke

Microsoft preporučuje da instalirate najnoviju servisnu stek ispravku (SSU) za operativni sistem pre nego što instalirate najnoviju kumulativnu ispravku (LCU). Servisne stek ispravke (SSU) poboljšavaju pouzdanost postupka ažuriranja da bi se ublažili potencijalni problemi sa LCU instaliranjem. Za više informacija pogledajte Servisne stek ispravke.

Ako koristite Windows Update, automatski će vam biti ponuđen najnoviji SSU (KB4485447). Da biste dobili zaseban paket za najnoviji SSU, otvorite Katalog Microsoft Update

Instaliranje ove ispravke

Da biste preuzeli i instalirali ovu ispravku, izaberite Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows Update i Proveri da li postoje ispravke.

Zaseban paket sa ovom ispravkom možete da preuzmete na veb sajtu Kataloga Microsoft Update.

Informacije o datotekama

Da biste dobili spisak datoteka koje su obezbeđene u ovoj ispravci, preuzmite informacije o datotekama za kumulativnu ispravku 4489889.

Srodne informacije

Hvala vam što ste posetili stranicu istorije ažuriranja za Windows 10, verziju 1607. Više o tome kako da najbolje koristite ove stranice potražite u objavi na blogu.

Da bismo poboljšali informacije predstavljene na stranicama istorije i srodnim KB ispravkama i da bi bile korisnije korisnicima, napravili smo anonimnu anketu u kojoj možete da delite komentare i povratne informacije. 

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×