24. septembar 2019 – KB4516077 (verzija OS 17763.774)

Datum izdavanja::

Verzija:

24.9.2019.

Verzija OS 17763.774

Napomena Pratite @WindowsUpdate da biste saznali kada se objavljuje novi sadržaj na kontrolnoj tabli sa informacijama o izdanju.

Od ispravke KB4497934 uvodimo funkciju koja vam omogućava da odlučite kada da instalirate funkcionalnu ispravku. Vi kontrolišete kada preuzimate funkcionalnu ispravku i istovremeno ažurirate uređaje. Funkcionalne ispravke dostupne za uređaje koji ispunjavaju uslove se prikazuju u posebnom modulu na stranici Windows Update (Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows Update). Ako želite da odmah preuzmete dostupnu ispravku, izaberite Preuzmi i instaliraj odmah. Više o toj funkciji saznajte na ovom blogu

Kada je za Windows 10 uređaje obustavljeno servisiranje ili će biti obustavljeno za nekoliko meseci, Windows Update će početi da automatski inicira funkcionalnu ispravku. Na taj način ovi uređaji dobijaju podršku i mesečne ispravke koje su važne za bezbednost uređaja i ispravnost ekosistema.

ePub podrška za Microsoft Edge se završava

Microsoft Edge će prestati da podržava e-knjige koje koriste oznaku tipa datoteke .epub u sledećih nekoliko meseci. Dodatne informacije potražite u članku Preuzmite ePub aplikaciju da biste nastavili čitanje e-knjiga.

Više informacija o različitim tipovima ispravki za Windows, kao što su kritična, bezbednost, upravljački program, servisni paketi itd., potražite u sledećem članku.

Istaknute stavke

 • Omogućava pregledaču Microsoft Edge da ispravno štampa PDF dokumente koji sadrže stranice i u položenom i u uspravnom položaju.

 • Ažurira problem koji ne prikazuje kursor kada odaberete okvir za unos teksta pomoću dodira.

 • Ažurira problem koji sprečava da se neki umanjeni prozori vrate u prethodno stanje, zatvore ili uvećaju.

 • Ažurira problem koji sprečava rad opcija Sačuvaj i Sačuvaj kao u Microsoft Office 2010 aplikacijama kada je uključen režim visokog kontrasta.

 • Ažurira problem sa netačnim svojstvima fascikle i datoteke u programu Istraživaču datoteka.

 • Ažurira problem koji dovodi do toga da vertikalni fontovi budu veći prilikom štampanja na PostScript štampaču.

 • Ažurira problem koji sprečava otvaranje Microsoft naratora.

 • Ažurira problem koji vas povremeno sprečava da promenite osvetljenost ekrana kada koristite određene upravljačke programe grafičke kartice nakon što uređaj nastavi da radi iz stanja spavanja ili hibernacije.

 • Ažurira problem koji dovodi do toga da ikone u dijalozima okvira za poruke izgledaju prevelike kada odaberete opcije razmere u delu Postavke ekrana.

 • Ažurira problem koji može da dovede do neočekivanog zatvaranja aplikacije Kalkulator ako izaberete neku dostupnu opciju za konvertor.

 • Ažurira problem koji uzrokuje prekomernu iskorišćenost procesora kada menjate aplikacije ili zadržite pokazivač miša iznad trake zadataka.

 • Ažurira problem koji dovodi do zatamnjenja ekrana nakon aktiviranja iz stanja spavanja.

Poboljšanja i popravke

Ova nebezbednosna ispravka sadrži poboljšanja kvaliteta. U ključne promene spadaju:

 • Rešava problem koji sprečava da otkrivanje daljinskih sistema povezanih sa korisnikom radi ispravno.

 • Rešava problem koji sprečava otvaranje Microsoft naratora kada je postavka Kontrola korisničkog naloga onemogućena u standardnom korisničkom nalogu.

 • Rešava problem kako bi omogućio pregledaču Microsoft Edge da ispravno štampa PDF dokumente koji sadrže stranice u položenom i uspravnom položaju.

 • Rešava problem koji povremeno sprečava korisnika da promeni osvetljenost ekrana kada koristi određene upravljačke programe grafičke kartice nakon što uređaj nastavi da radi iz stanja spavanja ili hibernacije.

 • Rešava problem sa datotekom MSCTF.dll usled kog aplikacija prestaje da radi.

 • Rešava problem koji sprečava interakciju nekih umanjenih prozora, pa ih ne možete vratiti u prethodno stanje, zatvoriti ili uvećati kada sistem radi sa prilagođenom ljuskom.

 • Rešava problem koji ne pruža kursor kada odaberete element za unos teksta pomoću dodira.

 • Rešava problem koji dovodi do toga da ikone u dijalozima okvira za poruke izgledaju prevelike kada odaberete opcije razmere u delu Postavke ekrana. Više informacija potražite u članku Korišćenje dijalogaPodešavanje veličine prikaza u operativnom sistemu Windows 10.

 • Rešava problem koji sprečava rad opcija Sačuvaj i Sačuvaj kao u Microsoft Office 2010 aplikacijama kada je uključen režim visokog kontrasta.

 • Rešava problem koji dovodi do toga da program Istraživač datoteka netačno prijavljuje broj ili veličinu datoteka i fascikli kada se koriste dugačke putanje.

 • Rešava problem koji dovodi do nepotrebnih zahteva za ponovno pokretanje na serverima.

 • Rešava problem sa obradom dijagnostičkih podataka tokom sekvence prvog korisničkog iskustva (OOBE) sa operativnim sistemom Windows.

 • Konfiguriše Windows 10 Enterprise za izdanja virtuelne radne površine (EVD) u režimu licenciranja Azure Active Directory (Azure AD) po podrazumevanoj vrednosti. Korisnici koji se povežu sa EVD izdanjima moraju da imaju licencu za EVD.

 • Rešava problem koji sprečava otvaranje aplikacije App-V i prikazuje grešku na mreži. Ova greška se javlja pod određenim okolnostima, kao na primer kada je baterije sistema skoro prazna ili je došlo do neočekivanog otkazivanja napajanja.

 • Rešava problem koji sprečava da se veb pregledač bezbedno poveže na Windows Server. Ovaj problem se javlja kada se koristi certifikat za potvrdu identiteta klijenta, kao što je certifikat zasnovan na SHA512, a veb pregledač ne podržava algoritam potpisa koji se podudara sa certifikatom.

 • Rešavanje problema zbog kog lokalna usluga podsistema autoriteta za bezbednost (LSASS) može da prestane da radi zbog greške „0xc0000005”.

 • Rešava problem koji sprečava uspešno pravljenje rezervnih kopija BitLocker ključa za oporavak u usluzi Azure Active Directory.

 • Rešava problem koji dovodi do prekomernog korišćenja memorije na platformi Advanced Threat Protection (ATP) za Microsoft zaštitnik.

 • Rešava mogući problem kompatibilnosti kada Advanced Threat Protection (ATP) za Microsoft zaštitnik pristupa delovima poruka sa servera Server Message Block (SMB) koje razlikuju mala i velika slova.

 • Rešava redak problem do kojeg dolazi kada upravljački program mssecflt.sys zauzima previše prostora na svežnju jezgra. Ovo rezultira greškom „STOP 0x7F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP” i postavljanjem parametra 1 na „EXCEPTION_DOUBLE_FAULT”.

 • Poboljšava preciznost otkrivanja usluge upravljanja pretnjama i ranjivostima na platformi ATP za Microsoft zaštitnik.

 • Rešava problem koji korisniku aplikacije Windows Hello za posao izdaje dva certifikata za potvrdu identiteta, umesto jednog, tokom obnove certifikata.

 • Rešava problem koji dovodi do prestanka rada usluge lsass.exe, što dovodi do zatvaranja sistema. Ovo se javlja prilikom migracije akreditiva za API za zaštitu podataka (DPAPI) koji koriste dpapimig.exe sa -opcijom domena.

 • Rešava problem koji dovodi do ispuštanja mrežnih paketa između kontejnera zbog neispravnog kontrolnog zbira.

 • Rešava problem koji dovodi do toga da vertikalni fontovi budu veći prilikom štampanja na PostScript štampaču.

 • Rešava problem koji sprečava Windows da šalje obaveštenje o isključivanju upravljačkom programu Non-Volatile Memory Express (NVMe) kada se upravljački program ukloni pomoću opcije Onemogući uređaj u programu Upravljač uređajima.

 • Rešava problem koji vas sprečava da pokrenete skup kolektora dijagnostičkih podataka za Active Directory iz nadzora performansi za kontrolere domena. Ovo dovodi do toga da naziv skupa kolektora podataka izgleda prazno. Pokretanje skupa kolektora dijagnostičkih podataka za Active Directory vraća grešku, „Sistem ne može da pronađe navedenu datoteku.“ ID događaja 1023 se evidentira sa izvorom kao Perflib i sledećim porukama:

  • „Windows ne može da učita DLL biblioteku „C:\Windows\system32\ntdsperf.dll“ proširivog brojača.“

  • „Nije bilo moguće pronaći navedeni modul.“

 • Rešava problem u GetFinalPathNameByHandleW() koji sprečava otvaranje favorita u pregledaču Internet Explorer 11. Ovo se javlja kada se favoriti preusmere i kada su van mreže u scenariju keširanja na strani klijenta sa omogućenom poboljšanom kompatibilnošću sa zaštićenim režimom (EPM).

 • Rešava problem u kojem je opis proizvoda Windows Server 2019 neispravan prilikom upita pomoću slmgr /dlv.

 • Rešava problem koji može da dovede do neuspele potvrde identiteta zasnovane na certifikatu kada potvrde identiteta certifikata obuhvata cname kao deo zahteva za pretpotvrdu identiteta.

 • Rešava problem sa vremenom izvršavanja protokola Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) na LDAP zahteve kontrolera domena u stilu lokatora. Greška je sledeća: „Greška pri preuzimanju RootDSE atributa, podataka 8, v4563.“

 • Rešava problem koji dovodi do povremenih neuspelih LDAP upita koji sadrže LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN (memberof:1.2.840.113556.1.4.1941) na Windows Server 2019 kontrolerima domena. Međutim, ovi upiti su uspešni na kontrolorima domena koji rade u prethodnim verzijama operativnog sistema Windows Server.

 • Rešava problem koji dovodi do toga da promene članstva u grupama u Active Directory grupama da ne uspeju. To se dešava ako klijent za Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) koristi sintaksu istaknutog naziva (DN) bezbednosnog identifikatora (SID) nakon instalacije prethodnih verzija sistema NTDSAI.DLL. U ovom scenariju problem sa kontrolom LdapPermissiveModify (LDAP_SERVER_PERMISSIVE_MODIFY_OID) dovodi do toga da Active Directory neispravno vraća status „SUCCESS“ (Uspeh) iako nije došlo do promene članstva grupe.

 • Rešava problem kada je skripta Set-AdfsSslCertificate uspešna. Međutim, ona dovodi do izuzetka tokom čišćenja resursa, jer ciljna krajka tačka na strani servera više nije tu.

 • Rešava problem koji dovodi do toga da Istraživač datoteka prikazuje standardnu ikonu datoteke za datoteke označene atributom FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE umesto očekivane ikone čuvara mesta.

 • Rešava problem koji može da dovede do neočekivanog zatvaranja aplikacije Kalkulator ako izaberete neku dostupnu opciju za konvertor.

 • Rešava problem koji uzrokuje prekomernu iskorišćenost procesora kada korisnici menjaju aplikacije ili zadrže pokazivač miša iznad trake zadataka.

 • Rešava problem sa aplikacijama i skriptama koje pozivaju API NetQueryDisplayInformation ili ekvivalent WinNT dobavljača. Možda neće uspeti da vrate rezultate nakon prve stranice podataka, često 50 ili 100 unosa. Kada tražite dodatne stranice, možda ćete dobiti grešku „1359: došlo je do unutrašnje greške“. Ovo rešenje takođe rešava ovaj problem u svim ispravkama od 18. juna 2019 i pre ovog datuma.

 • Rešava problem sa ponašanjem zaglavlja zahteva Poreklo u pregledaču Internet Explorer kada uputite zahteve za deljenje resursa različitog porekla (CORS) koji koriste preusmerene resurse iz internih podmreža.

 • Rešava problem koji dovodi do toga da maksimalna osvetljenost ekrana bude 50% ili manja nakon završetka prvog utiska (OOBE) i aktiviranja iz stanja spavanja.

 • Omogućava reviziju bezbednosnih događaja za klijente kojima upravlja funkcija upravljanja mobilnim uređajima (MDM) za aktivnosti nadzora bezbednosti i odaziva na incidente.

 • Rešava problem koji sprečava da Microsoft App-V pravilno rukuje parametrom API-ja CreateProcess, što sprečava otvaranje virtuelnog procesa.

 • Rešava problem koji dovodi do prestanka rada uređaja prilikom otvaranja datoteka sa mrežnog diska na kom je omogućeno keširanje na strani klijenta. Ovaj problem može da se javi kada uređaj ima instalirane antivirusne proizvode nezavisnog proizvođača, a disk jedinicu podržava server koji nije Microsoft Server Message Block (SMB) server. Kôd greške je „0x27 RDR_FILE_SYSTEM“.

 • Rešava problem zbog kog Hyper-V virtuelna mašina i Hyper-V host gube vezu sa mrežom usled neujednačenosti u procesu učenja na Media Access Control (MAC) adresi. Kao rezultat toga, virtuelni prekidač na Hyper-V ispušta pakete.

 • Rešava problem koji uzrokuje da Visio usluge u usluzi Microsoft Office SharePoint Online otkažu u sistemu Windows Server 2019 Core zato što nedostaje potrebna Direct2D komponenta.

Ako ste instalirali ranije ispravke, na uređaj će biti preuzete i instalirane samo nove popravke koje ovaj paket sadrži.

Poboljšanja za Windows Update

Microsoft je objavio ispravku direktno za Windows Update klijent radi poboljšanja pouzdanosti. Bilo kojem uređaju sa operativnim sistemom Windows 10 koji je konfigurisan tako da automatski dobija ispravke sa lokacije Windows Update, uključujući Enterprise i Pro izdanja, biće ponuđena najnovija funkcionalna ispravku za Windows 10 na osnovu kompatibilnosti uređaja i smernice za odlaganje iz kolekcije Windows Update za preduzeća. Ovo ne utiče na izdanja dugoročnog servisiranja.

Poznati problemi u ovoj ispravci

Simptom

Zaobilazno rešenje

Određene operacije, poput preimenovanja, koje obavljate na datotekama i fasciklama koje se nalaze na Deljenom volumenu klastera (CSV) možda neće uspeti zbog greške „STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)“. To se događa kada obavljate operaciju na čvoru vlasnika CSV-a iz procesa koji nema administratorske privilegije.

Uradite nešto od navedenog:

 • Obavite operaciju iz procesa koji ima administratorske privilegije.

 • Obavite operaciju iz čvora koji nema vlasništvo nad CSV-om.

Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Nakon instalacije ažuriranja KB4493509, na uređajima koji imaju instalirane neke azijske jezičke pakete može se prikazati poruka o grešci „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND“.

 1. Deinstalirajte i ponovno instalirajte sve nedavno dodate jezičke pakete. Uputstva potražite u odeljku Upravljanje postavkama jezika unosa i jezika prikaza u sistemu Windows 10.

 2. Izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke i instalirajte kumulativnu ispravku za april 2019. Uputstva potražite u odeljku Ažuriranje sistema Windows 10.

Napomena Ako ponovno instaliranje jezičkog paketa ne umanji problem, uspostaviti početne vrednosti računara na sledeći način:

 1. Idite na aplikaciju Postavke > Oporavak.

 2. Izaberite Prvi koraci ispod opcije oporavka Uspostavi početne vrednosti ovog računara.

 3. Izaberite Zadrži moje datoteke.

Microsoft radi na rešenju problema i dostaviće ispravku u predstojećem izdanju.

Istražujemo izveštaje o tome da se na malom broju uređaja prikazuje crni ekran tokom prve prijave nakon instalacije ispravki.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4520062.

Nakon instaliranja ove ispravke korisnici Windows portala mešovite realnosti mogu da povremeno dobijaju kôd greške „15-5“. U nekim slučajevima, Windows portal mešovite realnosti može da prijavi da VR slušalice sa mikrofonom spavaju i da pritiskom na „Aktiviraj“ može da izgleda kao da nema nikakve radnje.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4520062.

Neki uređivač metoda unosa (IME) može da se ne odaziva ili može da ima visoku iskorišćenost procesora. Zahvaćeni uređivači metode unosa obuhvataju kineski (pojednostavljeni) (ChsIME.EXE) i tradicionalni kineski (ChtIME.EXE) sa tastaturom Changjie / tastaturom za brzi unos.

Zbog bezbednosnih promena u ovoj ispravci, ovaj problem može da se javi kada usluga tastature na ekranu osetljivom na dodir i table za pisanje rukom nije konfigurisana na podrazumevani tip pokretanja „Ručno“. Da biste rešili ovaj problem, obavite sledeće:

 1. Izaberite taster Start i otkucajte „services“.

 2. Otvorite aplikaciju Usluge i locirajte Usluga tastature na ekranu osetljivom na dodir i table za pisanje rukom.

 3. Dvaput kliknite na stavku Usluga tastature na ekranu osetljivom na dodir i table za pisanje rukom i izaberite Svojstva.

 4. Pronađite Tip pokretanja: i promenite ga na Ručno.

 5. Izaberite dugme U redu.

Usluga tablet unosa je sada podrazumevana konfiguracija i IME bi trebalo da radi kako bi trebalo.

Usluga usmerivača štampanja može povremeno da ima problema sa dovršavanjem štampanja što može da dovede do otkazivanja ili neuspelog štampanja. Neke aplikacije mogu da se zatvore ili da generišu greške kada štampanja na čekanju ne uspe i možda ćete dobiti grešku poziva udaljene procedure (RPC greška) u nekom programu ili u aplikacijama za štampanje.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4524148.

Prilikom postavljanja novog Windows uređaja tokom prvog utiska (OOBE) možda nećete moći da kreirate lokalnog korisnika dok koristite način unosa Uređivač metoda unosa (IME). Ovaj problem može uticati na vas ako koristite IME za kineski, japanski ili korejski jezik.

Napomena Ovaj problem ne utiče na korišćenje Microsoft naloga tokom OOBE.

Ovaj problem je rešen pomoću ispravke KB4534321.

Kako da preuzmete ovu ispravku

Pre instaliranja ove ispravke

Microsoft preporučuje da instalirate najnoviju servisnu stek ispravku (SSU) za operativni sistem pre nego što instalirate najnoviju kumulativnu ispravku (LCU). Servisne stek ispravke (SSU) poboljšavaju pouzdanost postupka ažuriranja da bi se ublažili potencijalni problemi sa LCU instaliranjem. Za više informacija pogledajte članak Servisne stek ispravke.

Ako koristite Windows Update, najnoviji SSU (KB4512577) će biti automatski ponuđen. Zaseban paket za najnoviji SSU potražite u Katalogu Microsoft Update.

Instaliranje ove ispravke

Kanal objavljivanja

Dostupno

Naredni korak

Windows Update ili Microsoft Update

Da

Idite na Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows Update i izaberite Proveri da li postoje ispravke.

Katalog Microsoft Update

Da

Da biste nabavili zaseban paket sa ovom ispravkom, posetite veb lokaciju Kataloga Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Ne

Ovu ispravku možete da uvezete u WSUS ručno. Pogledajte Katalog Microsoft Update za uputstva.

 

Informacije o datotekama

Da biste dobili spisak datoteka koje su obezbeđene u ovoj ispravci, preuzmite informacije o datotekama za kumulativnu ispravku 4516077

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×