Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje čitača ekrana za upućivanje ili prijem poziva u usluzi Skype za posao

Ovaj članak je namenjen osobama koje koriste program čitača ekrana kao što su Windows Narrator, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite Microsoft podršku.

Koristite Skype za posao sa tastaturom i naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste napravili i primili audio pozive. Skype za posao automatski otkriva vaše uređaje kao što su slušalice, mikrofon i zvučnici. Pre nego što uputite poziv, uverite se da ste povezali audio uređaj sa računarom. Takođe, bilo bi dobro proverite da li je audio uređaj ispravan da biste se uverili da je sve u redu.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Za tasterske prečice idite na odeljak Tasterske prečice u programu Skype za posao.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Kada koristite Narator, održavajte jačinu zvuka konstantnom.

Kada je Narator uključen, on prema podrazumevanim opcijama smanjuje jačinu zvuka iz drugih izvora. Zbog toga je tokom poziva i sastanaka u programu Skype za posao jačina zvuka suviše niska.

 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom. Čućete: „Prozor za pokretanje. Uređivanje polja za pretragu“. U polje za pretragu ukucajte „Narator“. Otvoriće se lista rezultata pretrage.

 2. U listi rezultata pretrage pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Izmenite postavke Naratora“ i pritisnite Enter. Čućete: „Prozor 'Postavke', Uključeno, Preklopnik Naratora“.

 3. U postavkama Naratora pritiskajte Tab dok ne čujete: „Uključeno, Smanji jačinu zvuka drugih aplikacija dok Narator radi, preklopnik“.

 4. Pritisnite razmaknicu. Čućete: „Isključeno, Smanji jačinu zvuka drugih aplikacija dok Narator radi.“

Upućivanje audio poziva

 1. Da biste se prebacili na karticu Kontakti, pritisnite Ctrl+1. Čućete: „Unos pretrage, uređivanje, Pronađi nekoga ili sobu“. Ukucajte ime kontakta koji želite da pozovete. Čućete: „Rezultati pretrage, okno ažurirano“. Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na listu rezultata pretrage i nastavili kretanje kroz nju dok ne čujete tačno ime kontakta.

 2. Da vidite više opcija za taj kontakt, pritisnite Enter. Otvoriće se meni opcija.

 3. U meniju opcija pritiskajte Tab dok ne čujete „Pozovite <contact name>“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Kada čujete „Skype poziv“, pritisnite taster Enter. Prozor usluge Skype za posao se otvara i čujete zvuk zvona.

 5. Kada se poziv poveže:

  • Da biste privremeno isključili ili ponovo uključili mikrofon, pritiskajte taster sa Windows logotipom+F4 ili Tab dok ne čujete poruku „Dugme 'Mikrofon'“, a zatim pritisnite Enter.

  • Da biste poziv stavili na čekanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+H. Čućete: „Ovaj poziv je na čekanju“. Da biste nastavili poziv, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+Shift+H ili taster Tab dok ne čujete „Dugme 'Nastavi poziv'“, pa pritisnite taster Enter.

  • Da biste preneli poziv, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+T. Time se otvara birač kontakata tokom poziva peer-to-peer.

   Napomena: Funkcija prenosa poziva nije dostupna u okviru osnovne pretplate za samostalan Skype za posao, niti u okviru svih Microsoft 365 pretplata.

  • Da biste prikazali brojčanik, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+D.

  • Da biste izabrali više kontrola za pozive (Uređaji ili Jačina zvučnika), pritiskajte taster Tab dok ne čujete poruku „Dugme „Kontrole poziva”“, pa pritisnite taster Enter. Pritisnite taster Tab da biste se prebacili na opciju, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste dodali video zapis pozivu, pritiskajte Ctrl+Shift+Enter ili taster Tab dok ne čujete poruku „Dugme 'Video'“, a zatim pritisnite Enter.

  • Da biste dodali razmenu trenutnih poruka pozivu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete poruku „Isključeno, Dugme 'Okno za razmenu trenutnih poruka'“, a zatim pritisnite Enter.

  • Da biste pozvali druge kontakte da se pridruže razgovoru, pritiskajte Alt+V ili taster Tab dok ne čujete „Dugme 'Pozovi još osoba'“, a zatim pritisnite Enter. Otvara se novi prozor sa fokusom na polje za uređivanje. Otkucajte ime ili koristite taster sa strelicom nadole da biste izabrali ime sa liste. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme 'U redu'“, a zatim pritisnite taster Enter

  • Da biste prekinuli poziv, pritiskajte taster Tab dok ne čujete poruku „Prekini vezu“, a zatim pritisnite taster Enter ili kombinaciju tastera Alt+Q (funkcioniše samo tokom poziva peer-to-peer, ne i tokom konferencijskih poziva).

Odgovor na audio poziv

Kada vas kontakt pozove, otvara se prozor sa obaveštenjem za Skype za posao i čućete zvuk zvona i: „Obaveštenje: Dolazni poziv u programu Skype za posao od <caller name>. Pritisnite Windows+Shift+O da prihvatite, a Windows+Esc da odbijete.“

 • Da biste odgovorili na poziv, pritisnite Windows+Shift+O.

 • Ako ne želite da prihvatite poziv, pritisnite Windows+Esc. Time odbijate poziv koji se šalje na govornu poštu ako je dostupna.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje ljudi u kontakte u usluzi Skype za posao

Korišćenje čitača ekrana za pridruživanje sastanku na mreži u usluzi Skype za posao

Tasterske prečice u programu Skype za posao

Osnovni zadaci uz korišćenje čitača ekrana u programu Skype za posao

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Saznajte kako da se krećete kroz Skype za posao pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Skype za posao za Android sa funkcijom TalkBack, ugrađenim čitačem ekrana u operativnom sistemu Android da biste upućivali i primali audio pozive.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Upućivanje poziva

 1. Otvorite Skype za posao za Android i po potrebi se prijavite. Pojaviće se početni ekran koji sadrži polje za pretragu kontakata iz imenika kompanije, predstojećih zakazanih obaveza i nedavnih razgovora.

  Savet: Ako se niste odjavili iz aplikacije Skype za posao kada ste je poslednji put koristili, ona će se otvoriti bez zahteva za prijavljivanje. Pomoć za prijavljivanje potražite u članku Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Skype za posao uz pomoć čitača ekrana.

 2. Da biste prešli u prikaz Kontakti, brzo prevlačite prstom nalevo ili nadesno dok ne čujete obaveštenje „View contacts and contact management screen“ („Ekran za prikaz kontakata i upravljanje njima“), a zatim dvaput dodirnite ekran. Prikaz Kontakti otvara listing i spiskove kontakata (na primer, spisak Omiljeni kontakti).

  Napomena: Ako želite da pozovete nekog ko nije na vašoj listi Kontakti, možete da potražite tu osobu sa početnog ekrana koristeći polje za pretragu Pretraži u imeniku kompanije. Da biste saznali kako potražite neki kontakt i dodate nekog na listu Kontakti, pogledajte temu pomoći Korišćenje čitača ekrana za dodavanje ljudi u kontakte u usluzi Skype za posao.

 3. Da biste pregledali spiskove u prikazu Kontakti, brzo prevlačite prstom nadesno ili nalevo dok ne čujete ime spiska na kome se nalazi kontakt kog želite da pozovete. TalkBack će objavljivati imena spiskova dok prelazite preko njih. Ako je neki spisak zatvoren, čućete obaveštenje „Button collapsed“ (Dugme „Skupljeno“), kao i ime tog siska. Da biste otvorili neki spisak, dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Podrazumevano će se otvoriti spisak Omiljeni kontakti.

 4. Da biste potražili kontakte na spisku, brzo prevlačite prstom nadesno ili nalevo dok ne čujete ime kontakta kog želite da pozovete. TalkBack će objavljivati imena i status kontakata dok prelazite preko njih. Kada stignete do kontakta kog želite da pozovete, dodirnite ekran dvaput da biste otvorili njegovu kontakt karticu.

 5. Brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje: „Audio call button“ (Dugme „Audio poziv“). Dodirnite ekran dvaput da biste upitili poziv. Fokus će se premestiti na ekran sa pozivima.

 6. Da biste završili poziv, sa ekrana sa pozivima brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „End call button“ (Dugme „Završi razgovor”), a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus će se premestiti na ekran sa razgovorima, a vi ćete čuti obaveštenje: „Call ended“ („Poziv je završen“). Da biste se vratili na početni ekran, brzo prevlačite prstom nalevo dok ne čujete obaveštenje „Go back“ (Dugme „Idi nazad“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Odgovor na audio poziv

 1. Kada vas neki kontakt pozove, otvoriće se obaveštenje na ekranu aplikacije Skype za posao i čućete obaveštenje: „Incoming audio call“ („Dolazni audio poziv“). Brzo prevucite prstom nalevo i čućete obaveštenje „Incoming call from“ („Dolazni poziv od“) i ime pozivaoca.

 2. Možete da odgovorite na taj poziv ili da ga odbijete:

  • Da biste odgovorili na poziv, brzo i uzastopno prevlačite prstom nadesno dok ne premestite fokus na dugme Prihvati audio poziv, a zatim dodirnite ekran dvaput. Poziv je uspostavljen.

   Da biste završili poziv, brzo prevucite prstom nadesno kako biste premestili fokus na dugme Završi razgovor, a zatim dodirnite ekran dvaput. Čućete obaveštenje „Call ended“ („Poziv je završen“).

  • Da biste odbili poziv, brzo i uzastopno prevlačite prstom nadesno dok ne premestite fokus na dugme Zanemari, a zatim dvaput dodirnite ekran. Ime pozivaoca se dodaje na listu Najnovije na glavnom ekranu aplikacije Skype za posao.

Biranje opcija u okviru poziva

Kada je poziv uspostavljen, ekran sa pozivima u aplikaciji Skype za posao za Android sadrži sledeće kontrole, gledano odozgo nadole i sleva nadesno:

 • Pri vrhu ekrana nalazi se dugme Nazad, osobe koje učestvuju u pozivu, oznaka trajanja poziva i dugme Ćaskaj.

  Dugme Nazad vas vraća na prethodni ekran. Kada je fokus na tom dugmetu, čućete obaveštenje: „Go back“ („Idi nazad“)

  Dugme Ćaskaj otvara prozor za ćaskanje koji služi za razmenu trenutnih poruka. Kada je fokus na tom dugmetu, čućete obaveštenje: „Chat button“ (Dugme „Ćaskaj”).

 • U gornjem redu su dugmad Video, Privremeno isključi i Audio.

  Dugme Video aktivira video zapis unutar poziva da bi primalac mogao da vas vidi. Kada je fokus na tom dugmetu, čućete obaveštenje: „Not checked, preview video is off, switch“ („Nije izabrano, pregled video zapisa je isključen, promeni“).

  Dugme Privremeno isključi uključuje ili isključuje mikrofon. I dalje možete da čujete drugu stranu, ali ona ne može da čuje vas. Kada je mikrofon privremeno isključen, čućete obaveštenje „Checked, audio is muted, switch“ („Izabrano, zvuk je privremeno isključen, promeni“). Kada mikrofon nije privremeno isključen (podrazumevana postavka), čućete obaveštenje „Not checked, audio is unmuted, switch“ („Nije izabrano, zvuk je ponovo uključen, promeni“).

  Dugme Audio uključuje ili isključuje zvučnik. Kada je uključeno, čućete obaveštenje „Checked, speaker, switch“ („Izabrano, zvučnik, promeni“). Kada je isključeno, čućete obaveštenje „Not checked, speaker, switch“ („Nije izabrano, zvučnik, promeni“).

 • U srednjem redu su dugmad Dodaj, Tastatura telefona i Još.

  Dugme Dodaj vam omogućava da pozovete druge osobe da se priključe pozivu. Kada je fokus na tom dugmetu, čućete obaveštenje: „Add participants, button“ (Dugme „Dodaj učesnike“). Na ekranu koji će se otvoriti možete da pretražujete osobe i da se krećete kroz spisak nedavnih kontakata.

  Dugme " tabla za biranje " otvara taster sa brojevima koji možete da koristite za interakciju sa automatskim sistemom telefona, da biste uneli kôd ili da biste napravili izbor menija, na primer. Čujete: "Prikaži tastaturu na tastaturi i govornu poštu". (Ako nemate ovu opciju, vaša organizacija možda neće ponuditi govornu poštu za Skype za posao za Android pozive.) Da biste se vratili na ekran poziva, brzo prevlačite nalevo da biste premestili fokus na dugme Zatvori u gornjem levom uglu ekrana. Kada na dugmetu čujete: "dvaput dodirnite da biste ga aktivirali". Dvaput dodirnite ekran.

  Dugme Još otvara meni koji sadrži opcije Prenos poziva i Zadrži. Kada je fokus na dugmetu Još, čućete obaveštenje: „More options, button“ (Dugme „Još opcija“). Možete da prenesete poziv na neku drugu osobu ili broj. Ukoliko stavite poziv na čekanje, on će biti obustavljen, ali neće biti prekinut. Dok je poziv na čekanju, strane ne mogu da čuju jedna drugu.

 • U donjem središnjem delu ekrana nalazi se dugme Završi razgovor.

Savet: Držite telefon u uspravnom položaju da biste mogli da pristupite svim ovim kontrolama. Ako telefon držite u vodoravnom položaju, na raspolaganju vam je manji broj kontrola.

Da biste aktivirali bilo kojo od ovih kontrola, brzo prevucite prstom nadesno ili nalevo kako biste premestili fokus na željenu stavku, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje ljudi u kontakte u usluzi Skype za posao

Korišćenje čitača ekrana za pridruživanje sastanku na mreži u usluzi Skype za posao

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Skype za posao uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Saznajte kako da se krećete kroz Skype za posao pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×