Primena procesa čistog pokretanja u operativnom sistemu Windows

Napomena

If vaš problem sprečava pokretanje operativnog sistema Windows, nećete moći da sledite korake u ovom članku. Nakon što je uređaj nekoliko puta pokušao da se ponovo pokrene, trebalo bi da vidite Windows opcije za oporavak koje možete da koristite kako biste rešili problem. Kliknite na vezu u nastavku koja odgovara vašoj verziji operativnog sistema Windows:

 

Rezime

“Čisto pokretanje sistema” pokreće Windows koristeći minimalni broj upravljačkih programa i programa koji se pokreću pri podizanju sistema kako biste mogli da utvrdite da li program u pozadini ometa igru ili program.  Ovo je slično pokretanju operativnog sistema Windows u bezbednom režimu, ali vam pruža veću kontrolu nad uslugama i programima koji se pokreću pri pokretanju sistema kako bi vam pomogli da izolujete uzrok problema.

Primena čistog pokretanja

Iako koraci ispod možda na prvi pogled izgledaju komplikovano, samo ih pratite redom, korak po korak, i pokušaćemo da vas vratimo na pravi put.

Obavite čisto pokretanje operativnog sistema Windows 10 primenom sledećih koraka:  Obavite proces čistog pokretanja sistema za Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1

 1. Prijavite se na računar kao administrator.  Ako nemate administratorski nalog, možete da ga napravite.  Kreiranje novog korisničkog ili administratorskog profila u operativnom sistemu Windows 10.

 2. U polju za pretragu na traci zadataka otkucajte msconfig i izaberite Konfiguracija sistema sa liste rezultata.

Search result - System Configuration

Važno Ako je računar povezan sa mrežom, postavke smernica mreže će vas možda sprečiti da pratite ove korake. Uslužni program „Konfiguracija sistema“ koristite samo da biste promenili napredne opcije za pokretanje sistema na računaru uz smernice inženjerske podrške Microsoft korporacije.  Korišćenje uslužnog programa „Konfiguracija sistema“ može da dovede do neupotrebljivosti računara.

 1. Na kartici Usluge u Konfiguracije sistema, izaberite stavku Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim izaberite stavku Onemogući sve.
  System Configuration - Services tab - Hide all Microsoft services check box checked - Disable all

 2. Na kartici Pokretanje u Konfiguracija sistema, izaberite Otvori upravljač zadacima.
  System Configuration - Startup tab - Open Task Manager button

 3. Na kartici Pokretanje u Upravljač zadacima, za svaku stavku pokretanja izaberite opciju, a zatim kliknite na Onemogući.

  Task Manager - Startup tab

 4. Zatvorite upravljač zadacima.

 5. Na kartici Pokretanje prikaza Konfiguracija sistema, izaberite dugme U redu.   Kada ponovo pokrenete računar, dobićete okruženje za čisto pokretanje.  Sledite korake za rešavanje problema da biste instalirali, deinstalirali ili pokrenuli aplikaciju.  Vaš računar može privremeno da izgubi neke funkcije dok je u okruženju čistog pokretanja sistema.  Uspostavljanje početnih vrednosti računara za uobičajeno pokretanje nakon rešavanja problema sa čistim pokretanjem i vraćanje u režim korišćenja.

 

 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana i dodirnite dugme Pretraži. Ako koristite miša, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretraži.

 2. Unesite msconfig u polje za pretragu, a zatim izaberite msconfig
  Search box - msconfig

 3. Na kartici Usluge u Konfiguracije sistema, izaberite stavku Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim izaberite stavku Onemogući sve.System Configuration - Services tab - Hide all Microsoft services check box checked - Disable all

Važno Ako je računar povezan sa mrežom, postavke smernica mreže će vas možda sprečiti da pratite ove korake. Uslužni program „Konfiguracija sistema“ koristite samo da biste promenili napredne opcije za pokretanje sistema na računaru uz smernice inženjerske podrške Microsoft korporacije.  Korišćenje uslužnog programa „Konfiguracija sistema“ može da dovede do neupotrebljivosti računara.

 1. Na kartici Pokretanje u dijalogu Konfiguracija sistema izaberite Otvori upravljač zadacimaSystem Configuration - Startup tab - Open Task Manager button

 2. Izaberite Pokretanje u upravljaču zadacima, zatim za svaku stavku pokretanja izaberite opciju i kliknite na Onemogući.
  Task Manager - Startup tab - Disable

 3. Zatvorite upravljač zadacima.

 4. Na kartici Pokretanje u dijalogu Podešavanje sistema izaberite U redu, a zatim ponovo pokrenite računar.  System Configuration - Startup tab - OK

Računar se ponovo pokreće u okruženju čistog pokretanja sistema.  Sledite korake za rešavanje problema da biste instalirali, deinstalirali ili pokrenuli aplikaciju.   Računar može privremeno da izgubi funkcionalnost dok je u okruženju čistog pokretanja sistema, ali će se funkcionalnost povratiti.  Završite rešavanje problema i uspostavite početne vrednosti računara za normalno pokretanje.

 

 

 1. Prijavite se na računar pomoću naloga sa administratorskim pravima.

 2. Kliknite na dugme Početak, u polju Započni pretragu otkucajte msconfig.exe, a zatim pritisnite taster Enter da biste pokrenuli uslužni program za konfigurisanje sistema.
  Napomena Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili izvršite potvrdu.
  Start Search box - msconfig.exe

 3. Na kartici Opšte postavke izaberite Selektivno pokretanje, a zatim kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu Učitaj stavke za pokretanje. (Polje za potvrdu Koristi originalnu datoteku Boot.ini nije dostupno.)
  System Configuration - General tab - Selective startup option checkedVažno Ako je računar povezan sa mrežom, postavke smernica mreže će vas možda sprečiti da pratite ove korake. Uslužni program „Konfiguracija sistema“ koristite samo da biste promenili napredne opcije za pokretanje sistema na računaru uz smernice inženjerske podrške Microsoft korporacije.  Korišćenje uslužnog programa „Konfiguracija sistema“ može da dovede do neupotrebljivosti računara.

 4. Na kartici Usluge izaberite Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim odaberite Onemogući sve.
  System Configuration - Services tab - Hide all Microsoft services check box checked 
  Napomena Ovaj korak omogućava nastavak rada Microsoft usluga. Ove usluge uključuju „Umrežavanje“, „Plug and Play“, „Vođenje evidencije o događajima“ i „Izveštavanje o greškama“ i druge usluge. Ako onemogućite ove usluge, možete trajno izbrisati sve tačke vraćanja. Nemojte ovo raditi ako želite da koristite uslužni program „Oporavak sistema“ zajedno sa postojećim tačkama vraćanja.

 5. Izaberite U redu, a zatim odaberite Ponovno pokretanje.  Računar se ponovo pokreće u okruženju čistog pokretanja sistema.  Sledite korake za rešavanje problema da biste instalirali, deinstalirali ili pokrenuli aplikaciju.  Računar može privremeno da izgubi funkcionalnost dok je u okruženju čistog pokretanja sistema, ali će se funkcionalnost povratiti.  Završite rešavanje problema i uspostavite početne vrednosti računara za normalno pokretanje.

 

 

Instaliranje, deinstaliranje ili pokretanje aplikacije

Kada se računar ponovo pokrene, dobićete okruženje za čisto pokretanje. Tada izaberite jednu od sledećih radnji u skladu sa situacijom:

 

Napomena Ako dobijete poruku „Nije bilo moguće pristupiti usluzi Windows Installer“ tokom instalacije ili deinstaliranja, biće vam potrebne dodatne informacije. Pokretanje usluge Windows Installer kada sistemske usluge nisu učitane.  Zatim ponovo instalirajte ili deinstalirajte program, ili ga ponovo ažurirajte.

Ako je instalacija ili deinstalacija uspešna, vaš problem je rešen i možete početi da radite na uobičajen način. Kako da vratite računar na uobičajeni početni ekran 

Ako još uvek ne možete da instalirate ili deinstalirate program ili ispravku, to znači da uzrok ovog problema ne leži u aplikaciji ili usluzi. Da biste dobili konkretniju podršku, možda ćete morati da kontaktirate proizvođača programa.
 

 

Ako se program pokreće kako treba, ovaj problem su prouzrokovale smetnje u aplikaciji ili usluzi.  Možete da saznate koja aplikacija ili usluga prouzrokuje problem.   Određivanje uzroka problema čistim pokretanjem

Ako program još uvek ne radi na očekivani način, to znači da uzrok ovog problema ne leži u aplikaciji ili usluzi. Možda ćete morati da se obratite proizvođaču programa za precizniju podršku.

Određivanje uzroka problema čistim pokretanjem

Ukoliko se vaš problem ne manifestuje dok je računar u okruženju za čisto pokretanje sistema, onda možete da utvrdite koja aplikacija ili usluga koja se podiže zajedno sa sistemom izaziva problem tako što ćete ih sistemski uključivati ili isključivati i ponovo pokretati računar.  Uključivanjem pojedinačne usluge ili stavke pokretanja i ponovnim pokretanjem računara ćete na kraju pronaći problematičnu uslugu ili aplikaciju. Međutim, najefikasniji način je da testirate polovinu njih istovremeno i tako eliminišete polovinu preostalih usluga i aplikacija kao potencijalnog uzroka sa svakim novim pokretanjem računara.  Možete da ponavljate ovaj proces sve dok ne izolujete problem.  Evo kako:

 

 1. Prijavite se na računar pomoću naloga sa administratorskim pravima. Ako nemate administratorski nalog, možete da ga napravite.Kreiranje lokalnog korisničkog naloga ili administratorskog naloga u operativnom sistemu Windows 10

 2. Za Windows 10, u polju za pretragu na traci zadataka otkucajte msconfig.  (U verzijama Windows 8 ili 8.1, prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite Pretraži. Ako koristite miša, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretraži.  U polju za pretragu otkucajte msconfig.

 3. U rezultatima pretrage izaberite stavku msconfig ili Konfiguracija sistema.

 4. Izaberite Usluge, a zatim izaberite stavku Sakrij sve Microsoft usluge.

 5. Potvrdite izbor u svakom polju za potvrdu u gornjoj polovini liste Usluge.

 6. Izaberite stavku U redu, a zatim kliknite na dugme Pokreni ponovo.

 7. Nakon što računar završi sa ponovnim pokretanjem, utvrdite da li se problem još uvek javlja.

  • Ako se problem i dalje pojavljuje, jedna od odabranih stavki je problematična usluga.  Ponovite korake od 1 do 6, ali u koraku 5 opozovite izbor u donjoj polovini polja za potvrdu koja ste u prethodnom ispitivanju izabrali na listi Usluga.

  • Ako se problem ne pojavi, odabrane stavke nisu uzrok problema. Ponovite korake od 1 do 6, ali u koraku 5 potvrdite izbor samo u gornjoj polovini polja za potvrdu koja ste opozvali na listi Usluga u poslednjem ispitivanju.

  • Ponavljajte ove korake dok ne izolujete problem na jednu uslugu, ili dok ne utvrdite da nijedna od usluga nije uzrok problema.  Ako naiđete na problem kada je samo jedna usluga izabrana na listi Usluga, idite na korak 10. Ako nijedna od usluga ne prouzrokuje ovaj problem, pređite na korak 8.

 8. Izaberite karticu Pokretanje, a zatim kliknite da biste potvrdili izbor u gornjoj polovini polja za potvrdu na listi Stavka pokretanja.

 9. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Pokreni ponovo.

  • Ako ponovo dođe do problema, ponovite korak 8, ali sada opozovite izbor u donjoj polovini polja za potvrdu koja su prvobitno izabrana na listi Stavka pokretanja prilikom poslednjeg testiranja.

  • Ako ne dođe do problema, ponovite korak 8 i potvrdite izbor u gornjoj polovini polja za potvdu koja ste opozvali na listi Stavka pokretanja u poslednjem ispitivanju.

  • Ako i dalje dolazi do problema nakon što je samo jedna stavka pokretanja izabrana na listi Stavka pokretanja, to znači da izabrana stavka pokretanja prouzrokuje problem i da treba da odete na korak 10. Ako nijedna stavka pokretanja ne izaziva ovaj problem, onda možda postoji problem sa Microsoft uslugom.  Popravite uslugu, ponovo uspostavite početne vrednosti ili ponovo instalirajte Windows

 10. Nakon što utvrdite koja stavka pokretanja ili usluga izaziva problem, obratite se proizvođaču programa da utvrdi da li je moguće rešiti problem. Ili, pokrenite Windows sa onemogućenim uzrokom problema.  Da biste ovo uradili, pokrenite program za konfiguraciju sistema i omogućite stavke Servisi i stavke za pokretanje, ali obrišite polje za potvrdu za stavku problema.

 

 1. Prijavite se na računar pomoću naloga sa administratorskim pravima.

 2. Kliknite na dugme Start, otkucajte msconfig.exe u polju Započni pretragu, a zatim pritisnite taster Enter da biste pokrenuli uslužni program za konfigurisanje sistema.
  Napomena Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili izvršite potvrdu.
  Start Search box - msconfig.exe

 3. Izaberite karticu Usluge, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.

 4. Kliknite da biste potvrdili izbor u gornjoj polovini polja za potvrdu na listi Usluge.

 5. Izaberite stavku U redu, a zatim izaberite Ponovno pokretanje.

 6. Nakon što računar završi sa pokretanjem, utvrdite da li se problem još uvek javlja.

  • Ako ponovo dođe do problema, ponovite korake od 1 do 5, ali u koraku 4, opozovite izbor u donjoj polovini polja za potvrdu koja su prvobitno izabrana na listi Usluga prilikom poslednjeg testiranja.

  • Ako ne dođe do problema, odabrane stavke nisu uzrok problema. Ponovite korake od 1 do 5, ali u koraku 4 potvrdite izbor u gornjoj polovinu polja za potvrdu koja ste opozvali na listi Usluga u poslednjem ispitivanju.

  • Ako i dalje dolazi do problema nakon što je samo jedna usluga izabrana na listi Usluga, to znači da izabrana usluga prouzrokuje problem. Pređite na 9. korak. Ako nijedna usluga ne prouzrokuje ovaj problem, pređite na korak 7.

 7. Izaberite karticu Pokretanje, a zatim kliknite u gornjoj polovini polja za potvrdu na listi Stavka pokretanja
  System Configuration - Startup tab

 8. Kliknite na dugme U redu, a zatim izaberite stavku Pokreni ponovo.

  • Ako ponovo dođe do problema, ponovite korak 7, ali sada opozovite izbor u donjoj polovini polja za potvrdu koja su prvobitno izabrana na listi Stavka pokretanja prilikom poslednjeg testiranja.

  • Ako ne dođe do problema, ponovite korak 7 i potvrdite izbor samo u gornjoj polovinu preostalih polja za potvrdu koja su opozvana na listi Stavka pokretanja. Ponovite ove korake dok ne potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu.

  • Ako i dalje dolazi do problema nakon što je samo jedna stavka pokretanja izabrana na listi Stavka pokretanja, to znači da izabrana stavka pokretanja prouzrokuje problem. Idite na Korak 10. Ako nijedna stavka pokretanja ne izaziva ovaj problem, najverovatnije ga izaziva neka Microsoft usluga. Da biste popravili uslugu, Microsoft vam preporučuje da resetujete ili ponovo instalirate Windows.

 9. Nakon što utvrdite koja stavka pokretanja ili usluga izaziva problem, obratite se proizvođaču programa da utvrdi da li problem može biti rešen. Ili, pokrenite Windows sa onemogućenim uzrokom problema.  (Pokrenite program za konfiguraciju sistema i omogućite stavke Servisi i stavke za pokretanje, ali obrišite polje za potvrdu za stavku problema.)

Uspostavljanje početnih vrednosti računara za uobičajeno pokretanje nakon rešavanja problema sa čistim pokretanjem

Kada završite sa rešavanjem problema, sledite ove korake da biste vratili početne vrednosti računara za uobičajeno pokretanje.

 

 1. U operativnom sistemu Windows 10, u polje za pretragu na traci zadataka otkucajte msconfig. (U verzijama Windows 8 ili 8.1 prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite Pretraži. Ako koristite miša, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretraži.  Otkucajte msconfig.

 2. U rezultatima pretrage izaberite stavku msconfig ili Konfiguracija sistema.

 3. Na kartici Opšte postavke izaberite stavku Normalno pokretanje.

 4. Izaberite karticu Usluge, opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim izaberite opciju Omogući sve.

 5. Izaberite stavku Pokretanje a zatim izaberite stavku Otvori Upravljač zadacima.

 6. U Upravljaču zadacima omogućite sve programe koji se pokreću sa sistemom, pa izaberite dugme U redu.

 7. Kada se od vas zatraži da ponovo pokrenete računar, kliknite na dugme Ponovo pokreni.

 

 

 1. Kliknite na dugme Start, unesite msconfig.exe u okvir Započni pretragu, a zatim pritisnite taster Enter.
  Napomena Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.

 2. Na kartici Opšte postavke izaberite opciju Normalno pokretanje, a zatim izaberite U redu.

 3. Kada se od vas zatraži da ponovo pokrenete računar, izaberite Ponovo pokreni.

 

Pokretanje usluge Windows Installer kada sistemske usluge nisu učitane

Ako pokrenete program za instalaciju bez pokretanja usluge Windows Installer, možete da vidite sledeću poruku o grešci:

Nije moguće pristupiti usluzi Windows Installer. Obratite se osoblju za podršku kako biste proverili da li je usluga Windows Installer ispravno registrovana.

Usluga Windows Installer se ne pokreće ako opozovete izbor u polju za potvrdu Učitaj usluge sistema u uslužnom programu za konfigurisanje sistema. Da biste koristili uslugu Windows Installer kada se usluge sistema ne učitaju, morate ručno pokrenuti uslugu. Evo kako:

 

 1. U operativnom sistemu Windows 10, u polju za pretragu na traci zadataka, otkucajte upravljanje računarom.  U verzijama Windows 8 ili 8.1 brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim izaberite Pretraži. Ili, ako koristite miša, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretraži.  Ukucajte upravljanje računarom.

 2. U rezultatima pretrage kliknite desnim tasterom miša ili prevucite nadole preko stavke Upravljanje računarom, a zatim izaberite Upravljaj.

 3. U stablu konzole izaberite stavku Usluge i aplikacije, a zatim kliknite na dugme Usluge.

 4. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom miša na stavku ili prevucite ka stavki Windows Installer, a onda kliknite na Početak.

 

 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izaberite Upravljaj.
  Napomena Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili izvršite potvrdu.

 2. U stablu konzole izaberite stavku Usluge i aplikacije, a zatim izaberite Usluge.

 3. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom miša na stavku Windows Installer, a zatim izaberite Početak.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×