Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Obaveštenje

Revidređeno 2.2.2022.

2. februara 2022. dodata su uputstva u vezi sa instaliranjem samo bezbednosnih ispravki nakon što su neke promene napravljene u programu ESU. Detalje potražite u odeljku " Poznati problemi" u ovom članku.

8. juna 2021. ova ispravka je objavljena da zameni prethodnu ispravku kako bi se rešila greška "server za odziv je bio van mreže" koja može da se pojavi tokom instalacije. Ako ste već instalirali prethodno izdanje ove ispravke, nije potrebna nikakva radnja. Pratite uputstva u okviru Kako da nabavite i instalirate ispravku da biste dobili ažuriranu verziju.

13. aprila 2021. ova ispravka je objavljena da bi zamenila prethodno izdanje ove ispravke.

13. oktobra 2020. ponovo objavljujemo ovu ispravku da bismo rešili poznati problem koji je uticao na originalno izdanje. Trebalo bi da instalirate ovu verziju (V3) ispravke kao deo normalne bezbednosne rutine.

23. jula 2020. ispravka KB4565586 v2 objavljena je da zameni v1 za .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1 i Windows Server 2008 SP2. Ispravka v1 se nije instalirala za klijente koji su imali određene ESU konfiguracije.  Ispravka v2 ispravlja problem za klijente koji nisu mogli da instaliraju v1 ispravku.  

Odnosi se na:

Microsoft .NET Framework 4.6 Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

VAŽNO Proverite da li ste instalirali potrebne ispravke navedene u odeljku Kako da nabavite ovu ispravku pre instaliranja ove ispravke. 

VAŽNONeki klijenti koji koriste Windows Server 2008 R2 SP1 i aktiviraju ESU dodatni dodatak za višestruku aktivaciju (MAK) pre instaliranja ispravki od 14. januara 2020. će možda morati ponovo da aktiviraju šifru. Ponošenje aktivacije na uređajima na koje ovo utiče treba da bude potrebno samo jednom.  Informacije o aktivaciji potražite u ovoj objavi na blogu .

VAŽNO WSUS skeniranje datoteka kababa će i dalje biti dostupne za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1. Ako imate podskup uređaja koji rade pod ovim operativnim sistemima bez ESU-a, oni će se možda pojaviti kao neposredni u paketima za upravljanje zakrpama i alatkama za usaglašenost.

VAŽNO Klijenti koji su kupili proširenu bezbednosnu ispravku (ESU) za verzije ovih operativnih sistema moraju da prate procedure u KB4522133 da bi nastavili da dobijaju bezbednosne ispravke kada se produžena podrška završi 14. januara 2020. Dodatne informacije o ESU i o tome koja su izdanja podržana potražite u KB4497181.

VAŽNO Počevši od 15. januara 2020. godine, pojaviće se obaveštenje celog ekrana koje opisuje rizik da će nastaviti da koristi Windows 7 servisni paket 1 kada dostigne kraj podrške 14. januara 2020. Obaveštenje će ostati na ekranu dok ne vršite interakciju sa njim. Ovo obaveštenje će se pojaviti samo u sledećim izdanjima operativnog Windows 7 servisnog paketa 1:

NapomišiteObaveštenje se neće pojaviti na uređajima pridruženim domenu ili računarima u režimu kiosk.

 • Starter.

 • Home Basic.

 • Matična Premium.

 • Profesionalno. Ako ste kupili proširenu bezbednosnu ispravku (ESU), obaveštenje se neće pojaviti. Dodatne informacije potražite u temi Kako se dobijaju proširene bezbednosne ispravke za uređaje koji Windows ispunjavaju uslove i životni FAQ-Extended bezbednosne ispravke.

 • Ultimativni.

VAŽNO Počevši od avgusta 2019. godine, ispravke za .NET Framework 4.6 i novije verzije, za Windows Server 2008 R2 SP1 i Windows 7SP1, zahtevaju podršku za potpisivanje SHA-2 koda. Uverite se da imate sve najnovije ispravke pre Windows primenite ovu ispravku da biste izbegli probleme sa instalacijom. Detaljnije informacije o ispravkama podrške za potpisivanje SHA-2 koda potražite u 4474419.

VAŽNO Sve ispravke za .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 i 4.6 zahtevaju da se d3dcompiler_47.dll ispravka instalira. Preporučujemo da instalirate uključenu ispravku d3dcompiler_47.dll pre nego što primenite ovu ispravku. Dodatne informacije o dodatnim d3dcompiler_47.dll potražite u 4019990 KB.

VAŽNO Ako instalirate jezički paket nakon instaliranja ove ispravke, morate ponovo da instalirate ovu ispravku. Zato preporučujemo da instalirate sve jezičke pakete koji su vam potrebni pre instaliranja ove ispravke. Više informacija potražite u temi Dodavanje jezičkih paketa u Windows.

Rezime

Ranjivost izvršavanja daljinskog koda postoji .NET Framework kada softver ne proveri izvornu naznaku unosa XML datoteke. Napadač koji je uspešno iskoristio ranjivost može pokrenuti proizvoljni kôd u kontekstu procesa odgovornog za deserijalizaciju XML sadržaja. Da bi iskoristio tu ranjivost, napadač može da otpremi posebno izrađen dokument na server koji koristi proizvod na koji to utiče da bi obradio sadržaj. Bezbednosna ispravka adresira ranjivost tako što ispravlja .NET Framework proverava valjanost izvorne naznake XML sadržaja.

Ova bezbednosna ispravka utiče .NET Framework na System.DataTable i System.Data.DataSet tipove koji čitaju XML serijske podatke. Većina .NET Framework neće iskusiti ponašanje promena nakon instalacije ispravke. Dodatne informacije o tome kako ažuriranje utiče na .NET Framework, uključujući primere scenarija na koje to utiče, potražite u dokumentu DataTable i DataSet bezbednosna uputstva https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2132227.

Da biste saznali više o ranjivostima, idite na sledeće Uobičajene ranjivosti i ekspozitive (CVE).

Poznati problemi u ovoj ispravki

Simptom

Kada primenite ovu ispravku, neke aplikacije imaju TypeInitializationException izuzetak kada pokušaju da deserijalizuju System.DataSet ili System.Data.DataTable instance iz XML-SQL CLR uskladištene procedure. Praćenje steka za ovaj izuzetak pojavljuje se na sledeći način:

System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Scope' u izuzetku. ---> System.IO.FileNotFoundException: Nije moguće učitati datoteku ili sklop "System.Drawing, Version=4.0.0.0, Kultura=neutralna, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" ili neko od njegovih zavisnosti. Sistem ne može da pronađe navedenu datoteku.
at System.Data.TypeLimiter.Scope.IsTypeUnconditionallyAllowed(Tip)
     at System.Data.TypeLimiter.Scope.IsAllowedType(Tip)
     at System.Data.TypeLimiter.EnsureTypeIsAllowed(Type type, TypeLimiter capturedLimiter)

Zaokrenite posao

Ovaj problem je ispravljen u najnovijem izdanju ove ispravke.  Pratite uputstva u okviru Kako da nabavite i instalirate ispravku da biste dobili ažuriranu verziju.

Simptom

Ova ispravka se ne instalira i vraća jednu od sledećih poruka o grešci ili obe:

 • -2146762495

 • Neophodni certifikat nije u okviru perioda važenja prilikom verifikacije u odnosu na trenutni sistemski sat ili vremensku oznaku u potpisanoj datoteci.

 • Funkcija odziva nije mogla da proveri odziv zato što je server za odziv bio van mreže.

Zaokrenite posao

Ovaj problem je ispravljen u najnovijem izdanju ove ispravke.  Pratite uputstva u okviru Kako da nabavite i instalirate ispravku da biste dobili ažuriranu verziju.

Ako ste već instalirali prethodno izdanje ove ispravke, nije potrebna nikakva radnja.

Simptom

Neke promene koje su u usluzi Azure Instance Metadata (IMDS) potvrdile su podatke da bi se prebacile sa Donje SajberTrust CA vrhovne domena DigiCert Global G2 CA Root. Detaljne informacije o ovoj promeni možete da pronađete ovde: Azure Metapodaci instance Service-Attested podatke TLS: Kritične promene su skoro ovde! – Microsoft Tech zajednica. Ova ispravka se ne instalira i može da vrati poruku o grešci:

"Fatalna greška tokom instalacije" sa kodom greške: 0x80070643 (ili 0x643).

Zaokrenite posao

Ovaj problem je rešen u ispravkama objavljenim u januaru 2022, pogledajte KB5008886 da biste mogli da ažurirate detalje. Da biste instalirali sve prethodno objavljene ispravke, morate da primenite najnoviju ispravku iz januara 2022. .NET Framework samo bezbednosne ispravke na sistem pre nego što primenite prethodnu ispravku samo bezbednost. Ako ste već instalirali prethodno objavljenu ispravku, nije potrebna nikakva radnja.

Dodatne informacije o ovoj ispravki

Sledeći članci sadrže dodatne informacije o ovoj ispravki dok se ona prenosi na verzije pojedinačnih proizvoda.

 • 4566469 Opis samo bezbednosne ispravke za .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 za Windows Server 2008 SP2 (KB4566469)

 • 4566466 Opis samo bezbednosne ispravke za .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1 (KB4566466)

Kako da nabavite i instalirate ispravku

Pre instaliranja ove ispravke

Preduslov:

Da biste primenili ovu ispravku, morate da imate instalirane .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2.

Morate da instalirate ispravke navedene u nastavku i ponovo pokrenete uređaj pre instaliranja najnovije zbirne ispravke. Instaliranje tih ispravki poboljšava pouzdanost procesa ažuriranja i ublaži potencijalne probleme prilikom instaliranja zbirne ispravke i primene Microsoft bezbednosnih ispravki.

 1. Ispravka steka za servisni paket (SSU) od 12. marta 2019. (KB4490628). Da biste nabavili sami paket za ovaj SSU, potražite ga u Microsoft Update katalogu. Ova ispravka je neophodna za instaliranje ispravki koje su potpisane samo sa SHA-2.

 2. Najnovija ISPRAVKA ZA SHA-2 (KB4474419) objavljena 10. septembra 2019. Ako koristite Windows Update, najnovija SHA-2 ispravka će vam biti automatski u ponudi. Ova ispravka je neophodna za instaliranje ispravki koje su potpisane samo sa SHA-2. Više informacija o SHA-2 ispravkama potražite u zahtevu podrške za podršku za sha-2 kodove za Windows i WSUS za 2019.

 3. Paket za pripremu proširenih bezbednosnih ispravki (ESU) (KB4538483) objavljen 11. februara 2020. Paket za pripremu ESU licenciranja će vam biti ponuđen iz softvera WSUS. Da biste nabavili standalne pakete za pripremu ESU licenciranja, potražite ga u Microsoft Update katalogu.

Instaliraj ovu ispravku

Kanal izdavanja

Dostupno

Sledeći korak

Katalog usluge Microsoft Update

Da

Da biste nabavili jedini paket za ovu ispravku, idite na veb lokaciju Microsoft Update Catalog .

Windows server Update Services (WSUS)

Da

Ova ispravka će se automatski sinhronizovati sa WSUS ako konfigurišete proizvode i klasifikacije na sledeći način:

Proizvod: Windows 7 servisni paket 1, Windows Server 2008 R2 servisni paket 1,Windows Ugrađeni standard 7 servisni paket 1, Windows POSReady 7

Klasifikacija: Bezbednosne ispravke

Ponovo pokreni zahtev

Morate ponovo da pokrenete računar kada primenite ovu ispravku ako se koristi neka datoteka na koju ovo utiče. Preporučujemo da zatvorite sve .NET Framework zasnovane na sistemu pre nego što primenite ovu ispravku.

Informacije o primeni ažuriranja

Detalje o primeni za ovu bezbednosnu ispravku potražite u sledećem članku u Microsoft bazi znanja:

20200714 Informacije o primeni bezbednosnih ispravki: 14. jul 2020.

Ažuriranje informacija o uklanjanju

Napomišite Ne preporučujemo da uklanjate bezbednosne ispravke. Da biste uklonili ovu ispravku, koristite stavku Programi i funkcije na kontrolnoj tabli.

Ažuriranje informacija o ponovnom pokretanju

Ova ispravka ne zahteva ponovno pokretanje sistema nakon što je primenite, osim ako su datoteke koje se ažuriraju zaključane ili se koriste.

Informacije o datoteci

Verzija ispravke na engleskom (SAD) ovog softvera instalira datoteke koje imaju atribute navedene u sledećim tabelama.

x86

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

05.05.2020.

18:25

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

05.05.2020.

18:25

System.Configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

05.05.2020.

18:21

System.Data.dll

4.7.3630.0

3,470,632

05.05.2020.

18:25

x64

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

05.05.2020.

18:21

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

05.05.2020.

18:25

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

05.05.2020.

18:21

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

05.05.2020.

18:25

System.configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

05.05.2020.

18:21

System.Data.dll

4.7.3630.0

3,532,584

05.05.2020.

18:21

System.Data.dll

4.7.3630.0

3,470,632

05.05.2020.

18:25

Informacije o zaštiti i bezbednosti

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×