Kada delite elektronsku kopiju određenih Office dokumenata sa klijentima ili kolegama, preporučuje se da pregledate dokument za skrivene podatke ili lične informacije. Ove skrivene informacije možete da uklonite pre deljenja dokumenta sa drugim osobama. Funkcija Nadzor dokumenta u Word, Excel, PowerPoint ili Visio vam može pomoći da pronađete i uklonite skrivene podatke i lične informacije u dokumentima koje planirate da delite.

Skrivene informacije mogu da se uključe:

 • skriveni podaci ili lične informacije koje možda ne želite da delite u Word dokumentima

 • podaci Excel se dodaju u radnu svesku kada sarađujete sa drugim osobama

 • skriveni podaci ili lične informacije u PowerPoint koji su možda uskladišteni u prezentaciji ili njegovim metapodacima

 • informacije o dokumentima i svojstva datoteke u Visio dokumentima

Napomena: Ako ne pošaljete dokument Microsoft, Microsoft nema pristup bilo kojoj informacije iz dokumenta.

Ovaj članak opisuje tipove informacija koje se najčešće skladište u Office dokumentima tako da možete da odlučite šta da čuvate i šta da uklonite u dokumentu ili metapodacima. Postoje neke informacije koje Nadzor dokumenta ne može da ukloni, objašnjene u tabelama koje prate više detalja o Word, Excel i PowerPoint.

Elektronska kopija Word dokumenta koji delite sa klijentima ili kolegama često sadrži skrivene podatke ili lične informacije uskladištene u samoj dokumentu ili u svojstvima dokumenta ili metapodacima.

Savet: Ako samo tražite da ne štampate komentare, idite na stavke > Štampaj, izaberite stavku Odštampaj sve stranice i opozovite izbor naznake štampanja.

Tipovi skrivenih podataka i ličnih informacija

Word dokumenti mogu da sadrže sledeće tipove skrivenih podataka i ličnih informacija:

 • Komentare, oznake revizije teksta iz praćenih promena, verzije i beleške napisane perom     Ako ste saraрivali sa drugim osobama da biste kreirali dokument, dokument može da sadrži stavke kao što su oznake revizije iz praćenih promena, komentari, beleške napisane perom ili verzije. Ove informacije mogu da omogućavaju drugim osobama da vide imena osoba koje su radile na dokumentu, komentare redaktora i promene koje su izvršene u dokumentu, stvari koje možda nećete želeti da delite izvan tima.

 • Svojstva dokumenta i lične informacije     Svojstva dokumenta ili metapodaci, sadrže detalje o dokumentu kao što su autor, tema i naslov. Svojstva dokumenta takođe šalju informacije koje automatski održavaju Office programi, na primer ime osobe koja je nedavno sačuvala dokument i datum kreiranja dokumenta. Ako ste koristili određene funkcije, dokument može da sadrži i dodatne vrste ličnih podataka koji se mogu identifikovati za ličnu identifikaciju (PII), kao što su zaglavlja za e-poštu, informacije o slanju na redigovanje, usmerene liste i nazivi predložaka.

 • Zaglavlja, podnožja i vodeni žigovi     Word dokumenti mogu da sadrže informacije u zaglavljima i podnožjima. Pored toga, možda ste dodali vodeni žig u Word dokument.

 • Skriveni tekst     Word dokumenti mogu da sadrže tekst oblikovan kao skriveni tekst. Ako ne znate da li dokument sadrži skriveni tekst, možete da koristite Nadzor dokumenta da biste ga tražili.

 • Svojstva servera dokumenta     Ako je dokument sačuvan na lokaciji na serveru za upravljanje dokumentima, kao što je lokacija radnog prostora dokumenta ili biblioteka na osnovu Windows SharePoint Services, dokument može da sadrži dodatna svojstva dokumenta ili informacije koje se odnose na ovu lokaciju servera.

 • Prilagođeni XML podaci     Dokumenti mogu da sadrže prilagođene XML podatke koji nisu vidljivi u samom dokumentu. Nadzor dokumenta mogu da pronađu i uklone ove XML podatke.

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija sa nadzornim dokumentom

Možete da koristite Nadzor dokumenta za pronalaženje i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija u Word dokumentima. Preporučuje se da koristite Nadzor dokumenta pre nego što podelite elektronsku kopiju Word dokumenta, na primer u prilogu e-poruke.

Važno: Preporučuje se da koristite Nadzor dokumenta na kopiji originalnog dokumenta jer nije uvek moguće vratiti u prethodno stanje podatke koje Nadzor dokumenta uklanja.

 1. Otvorite Word dokument koji želite da proverite za skrivene podatke i lične informacije.

 2. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Sačuvaj kao i u polju Ime datoteke otkucajte ime da biste sačuvali kopiju originalnog dokumenta.

 3. U kopiji originalnog dokumenta izaberite karticu Datoteka, a zatim stavku Informacije.

 4. Izaberite stavku Pronalaženje problema, a zatim stavku Ispitivanje dokumenta.

 5. U dijalogu Nadzor dokumenta potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu da biste odabrali tipove skrivenog sadržaja koje želite da proverite.

 6. Kliknite na dugme Nadzor.

 7. Pregledajte rezultate nadzora u dijalogu Nadzor dokumenta.

 8. Kliknite na dugme Ukloni sve pored rezultata dobijenih traganjem za tipovima skrivenog sadržaja koje želite da uklonite iz dokumenta.

  Važno: 

  • Kada iz dokumenta uklonite skriveni sadržaj, najverovatnije nećete moći da ga vratite ako kliknete na dugme Opozovi radnju.

  • Ako želite da uklonite skrivene podatke i lične informacije iz dokumenata koje čuvate u programu OpenDocument text (. odt), morate da pokrećete Nadzor dokumenta svaki put kada sačuvate dokument u tom formatu.

Ono što nadzor dokumenta pronalazi i uklanja u Word dokumentima

U Word, Nadzor dokumenta prikazuje nekoliko raznih nadzora koji vam omogućava da pronađete i uklonite skrivene podatke i lične informacije koje su specifične za Word dokumentima. Za listu različitih tipova skrivenih podataka i ličnih informacija koje Nadzor dokumenta mogu da pronađu i uklone iz Word dokumenata, pregledajte sledeću tabelu.

Napomene: 

 • Ako je organizacija prilagodila Nadzor dokumenta dodavanjem nadzornih modula, možda ćete moći da potvrdite dokumente za dodatne tipove informacija.

 • Ako koristite Microsoft Word Starter 2010, nije sve funkcije navedene za Word podržavaju Word Starter. Više informacija o funkcijama dostupnim u Word Starter potražite u članku Podrška za Word Starter.

Ime nadzornika

Pronalazi i uklanja

Komentari, revizije, verzije i beleške

Napomena: U Word Starter 2010Nadzor dokumenta uklanja samo verzije i beleške.

 • Komentari

 • Redaktorske oznake teksta iz praćenih promena

 • Informacija o verziji dokumenta

 • Beleške napisane perom

Svojstva dokumenta i lične informacije

 • Svojstva dokumenta, u koja spadaju i informacije sa kartica Rezime, Statistički podaci i Prilagođeno u dijalogu Svojstva dokumenta

 • Zaglavlja za e-poštu

 • Usmerene liste primalaca

 • Informacije „Pošalji na redigovanje“

 • Svojstva servera dokumenta

 • Informacije o smernicama za upravljanje dokumentima

 • Informacije o tipu sadržaja

 • Informacije o vezama podataka i polja za povezane podatke (poslednja vrednost biće konvertovana u tekst)

 • Korisničko ime

 • Naziv predloška

Zaglavlja, podnožja i vodeni žigovi

 • Informacije u zaglavljima dokumenata

 • Informacije u podnožjima dokumenata

 • Vodeni žigovi

Skriveni tekst

Tekst koji se oblikuje tako da bude skriven (efekat fonta koji je dostupan u dijalogu Font)

Napomena: Ovaj nadzor ne može da pronađe tekst koji je skriven drugim metodima (na primer, beli tekst na beloj pozadini).

Prilagođeni XML podaci

 • Prilagođeni XML podaci koji se mogu uskladištiti unutar dokumenta

Nevidljivi sadržaj

Objekti koji nisu vidljivi zato što su oblikovani kao nevidljivi.

Napomena: Ovaj nadzor ne može otkriti objekte koji su prekriveni drugim objektima.

Kada delite elektronsku kopiju Excel radne sveske, uverite se da redigujete radnu svesku za skrivene podatke ili lične informacije koje mogu da se skladište u samoj radnoj svesci ili u svojstvima dokumenta (metapodaci).

Nadzor dokumenta u Excel vam može pomoći da pronađete i uklonite skrivene podatke i lične informacije u radnim sveskama.

Napomena: Iako skrivene podatke i lične informacije možete da uklonite iz radnih svezaka koje pošaljete drugim osobama, ako je Excel radna sveska sačuvana kao deljena radna sveska, ne možete da uklonite komentare, beleške, svojstva dokumenta i lične informacije. Da biste uklonili ove informacije iz deljene radne sveske, prvo kopirajte i isključite funkciju deljene radne sveske.

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija

Nadzor dokumenta vam pomaže da pronađete i uklonite skrivene podatke i lične informacije u Excel radnim sveskama. Preporučuje se da koristite Nadzor dokumenta pre deljenja elektronske kopije radne sveske, na primer u prilogu e-poruke.

Važno: Preporučuje se da koristite Nadzor dokumenta na kopiji originalne radne sveske zato što nije uvek moguće vratiti u prethodno stanje podatke koje Nadzor dokumenta uklanja.

 1. Otvorite radnu svesku koju želite da proverite za skrivene podatke i lične informacije.

 2. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao i u polju Ime datoteke otkucajte drugo ime da biste sačuvali kopiju originalne radne sveske.

 3. U kopiji originalne radne sveske izaberite stavke Datoteka > Informacije.

 4. Izaberite stavku Pronalaženje problema, a zatim stavku Ispitivanje dokumenta.

 5. U polju nadzor dokumenta potvrdite izbor u poljima za potvrdu tipovi skrivenog sadržaja koje želite da pregledate. Više informacija o pojedinačnim inspektorima potražite u članku Šta nadzor dokumenta pronađe i ukloni u Excel dokumentima.

 6. Kliknite na dugme Nadzor.

 7. Pregledajte rezultate inspekcije u polju nadzor dokumenta .

 8. Kliknite na dugme Ukloni sve pored rezultata dobijenih traganjem za tipovima skrivenog sadržaja koje želite da uklonite iz dokumenta.

  Važno: 

  • Ako uklonite skriveni sadržaj iz radne sveske, nećete moći da ga vratite u prethodno stanje pomoću komande Opozovi radnju.

  • Ako uklonite skrivene redove, kolone ili radne listove koji sadrže podatke, možda promenite rezultate proračuna ili formula u radnoj svesci. Ako ne znate koje informacije skriveni redovi, kolone ili radni listovi sadrže, zatvorite Nadzor dokumenta, otkrijte skrivene redove, kolone ili radne listove, a zatim pregledajte njihov sadržaj.

  • Nadzori za Komentare i beleške, Svojstva dokumenta i lične informacije i Zaglavlja i podnožja ne mogu da se koriste u radnoj svesci koja je sačuvana kao deljena radna sveska (Pregled > Deli radnu svesku). To se dešava zbog toga što deljene radne sveske koriste lične informacije da bi raznim osobama omogućile da sarađuju na istoj radnoj svesci. Da biste ove informacije uklonili iz deljene radne sveske, možete kopirati radnu svesku, a zatim opozvati njeno deljenje. Da biste opozvali deljenje radne sveske, izaberite stavke Pregled > Deli radnu svesku i opozovite izbor u polju za potvrdu Dopusti da promene istovremeno unosi više korisnika.

   Napomena: Onemogućavanje deljenja nije dostupno u programu Microsoft Excel Starter 2010. Da biste razdelili, morate da koristite kompletnu verziju Excel.

  • Ako želite da uklonite skrivene podatke i lične informacije iz unakrsne tabele koje sačuvate u formatu OpenDocument unakrsne tabele (. ODS), morate da pokrećete Nadzor dokumenta svaki put kada u ovom formatu sačuvate unakrsnu tabelu.

Tipovi skrivenih podataka i ličnih informacija u programu Excel

Ovo su neke od stavki koje mogu da budu izvor skrivenih podataka i ličnih informacija u Excel radnim sveskama:

 • Komentari i beleške napisane perom     Radna sveska može da sadrži stavke kao što su komentari ili beleške napisane perom ako saraрujete sa drugim osobama da biste kreirali radnu svesku. Ove informacije mogu da dozvoli drugim osobama da vide imena osoba koje su radile na vašoj radnoj svesci, komentare redaktora i promene koje su izvršene u radnoj svesci.

 • Svojstva dokumenta i lične informacije     Podaci ili svojstva dokumenta u Excel, kao i u drugim Office aplikacije, sadrže detalje kao što su autor, tema i naslov. Office automatski zadržava ime osobe koja je nedavno sačuvala radnu svesku, datum kada je dokument kreiran i lokaciju dokumenta (Excel 2013 ili novije verzije). Moguće je da postoje dodatne vrste ličnih informacija (PII), kao što su zaglavlja e-pošte, informacije o slanju na redigovanje, liste primalaca, svojstva štampača (na primer, putanja štampača i bezbedni odštampani kôd) i informacije o putanji datoteka za objavljivanje Veb stranica.

 • Zaglavlja i podnožja     Radne sveske mogu da sadrže informacije u zaglavljima i podnožjima.

 • Skriveni redovi, kolone i radni listovi    Radne sveske mogu da sadrže skrivene redove, kolone i čitave radne listove. Ako distribuirate kopiju radne sveske koja sadrži skrivene redove, kolone ili radne listove, drugi korisnici će moći da ih otkriju i vide podatke koje oni sadrže.

 • Svojstva servera dokumenta     Radne sveske koje su sačuvane na lokaciji na serveru za upravljanje dokumentima, kao što je lokacija radnog prostora dokumenta ili biblioteka na osnovu Windows SharePoint Services, možda sadrže dodatna svojstva dokumenta ili informacije koje se odnose na lokaciju servera.

 • Prilagođeni XML podaci     Radne sveske mogu da sadrže prilagođene XML podatke koji nisu vidljivi u samom dokumentu. Nadzor dokumenta mogu da pronađu i uklone ove XML podatke.

 • Nevidljivi sadržaj     Radne sveske mogu da sadrže objekte koji nisu vidljivi zato što su oblikovani kao nevidljivi.

 • Spoljne veze    Radne sveske mogu da sadrže veze ka podacima iz drugih radnih svezaka (spoljne veze). Imena radnih listova koji sadrže podatke čuvaju se sa radnim sveskama, ali možda nisu vidljiva.

 • Ugrađene datoteke ili objekti    Radne sveske mogu da sadrže ugrađene datoteke (kao što je Office ili tekstualni dokument) ili ugrađene objekte (kao što je grafikon ili jednačina) koji mogu imati podatke koji nisu vidljivi.

 • Makroi VBA koda    Radne sveske mogu da sadrže makroe, VBA module, COM ili ActiveX kontrole, korisničke obrasce ili korisnički definisane funkcije (UDF-ove) koji mogu imati skrivene podatke.

 • Stavke koje mogu da sadrže keširane podatke    Radne sveske mogu da sadrže keširane podatke za izvedene tabele, izvedene grafikone, module „slicer“, vremenske ose i formule kocke koje možda nisu vidljive.

 • Excel ankete    Radne sveske mogu da sakriju Excel pitanja istraživanja koja su uneta u Excel za veb i sačuvana sa radnom sveskom, ali nisu vidljiva ovde.

 • Scenariji menadžera scenarija    Radne sveske mogu da sadrže scenarije koji su definisani pomoću menadžera scenarija. Ti scenariji mogu da sadrže keširane ili skrivene podatke.

 • Filteri    Radne sveske mogu da sadrže aktivne automatske filtere ili filtere tabele koji mogu da izazovu čuvanje keširanih ili skrivenih podataka sa radnom sveskom.

 • Skrivena imena    Radne sveske mogu da sadrže sakrivena imena koje mogu biti izvor skrivenih podataka.

Šta nadzor dokumenta pronalazi i uklanja u Excel dokumentima

Nadzor dokumenta prikazuje stavke koje otkriva da bi vam pomoglo da pronađete i uklonite skrivene podatke i lične informacije koje su specifične za Excel radne sveske. Tabela koja prati liste tipovi skrivenih podataka i ličnih informacija koje Nadzor dokumenta mogu da pronađu i uklone iz radnih svezaka.

Napomene: 

 • Ne podržavaju sve Excel funkcije navedene u tabeli Microsoft Excel Starter 2010.

 • Ako je vaša organizacija dodala prilagođene nadzorne module u Nadzor dokumenta, možda ćete videti dodatne tipove informacija.

Za ove stavke:

Nadzor dokumenta pronalazi i uklanja:

Komentari i beleške

 • Komentare

 • Beleške napisane perom

Napomena: U Excel Starter 2010 Nadzor dokumenta uklanja samo beleške.

Svojstva dokumenta i lične informacije

 • Svojstva dokumenta, u koja spadaju i informacije sa kartica Rezime, Statistički podaci i Prilagođeno u dijalogu Svojstva dokumenta

 • (Excel 2013 ili novije verzije) Lokacija dokumenta, kada kliknete na dugme Ukloni sve, postojeća lokacija dokumenta će biti očistila od datoteke. Lokacija dokumenta neće biti dodata u datoteku dok ne zatvorite Excel 2013 ili noviju verziju i ponovo je otvorite.

 • Zaglavlja e-pošte

 • Usmerenu listu primalaca

 • Informacije „Pošalji na redigovanje“

 • Svojstva servera dokumenta

 • Informacije o smernicama za upravljanje dokumentima

 • Informacije o tipu sadržaja

 • Korisničko ime

 • Informacije o putanji štampača

 • Komentare scenarija

 • Putanju datoteke za objavljivanje Veb stranica

 • Komentare za definisana imena i imena tabela

 • Neaktivni spoljni podaci za povezivanje

Zaglavlja i podnožja stranica

 • Informacije u zaglavljima radnih listova

 • Informacije u podnožjima radnih listova

Skriveni redovi i kolone

 • Skrivene redove

 • Skrivene kolone koje sadrže podatke

  Napomene: 

  • Ako u radnoj svesci postoje skrivene kolone koje ne sadrže podatke, a nalaze se između kolona koje sadrže podatke, te prazne skrivene kolone će takođe biti otkrivene i uklonjene.

  • Ako skriveni redovi ili kolone u radnoj svesci sadrže podatke, može doći do promene rezultata proračuna ili formula u radnoj svesci kada ih uklonite. Ako ne znate koje informacije skriveni redovi ili kolone sadrže, zatvorite Nadzor dokumenta, otkrijte skrivene redove ili kolone, a zatim pregledajte njihov sadržaj.

  • Nadzor dokumenta ne otkriva oblike, grafikone, kontrole, Microsoft ActiveX objekte i kontrole, slike ili SmartArt grafike koje se mogu nalaziti u skrivenim kolonama.

  • Skriveni redovi ili skrivene kolone se ne uklanjaju ako su deo zaglavlja tabele, zaglavlja liste ili izvedene tabele. Ovi redovi i kolone se ne kriju.

Skriveni radni listovi

Skrivene radne listove

Napomena: Ako skriveni radni listovi u radnoj svesci sadrže podatke, može doći do promene rezultata proračuna ili formula u radnoj svesci ukoliko ih uklonite. Ako ne znate koje informacije skriveni radni listovi sadrže, zatvorite Nadzor dokumenta, otkrijte skrivene radne listove, a zatim pregledajte njihov sadržaj.

Prilagođeni XML podaci

Prilagođeni XML podaci koji se mogu skladištiti unutar radne sveske

Nevidljivi sadržaj

Objekti koji nisu vidljivi zato što su oblikovani kao nevidljivi

Napomena:  Nadzor dokumenta ne otkriva objekte koji su pokriveni drugim objektima.

Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi, ali ne može da ukloni

Nadzor dokumenta otkriva sledeće stavke koje možda imaju podatke koji nisu vidljivi u radnoj svesci. Ona ne može da ukloni ove stavke jer to može da izazove neispravno funkcionisanje radne sveske. Svaku pronađenu stavku možete da pregledate i utvrdite da li želite da je uklonite ručno ili zamenite stavkom koja nema skrivene podatke, kao što je statična slika.

Za ove stavke:

Nadzor dokumenta pronalazi:

Spoljne veze

Veze ka podacima u drugim radnim sveskama. Imena radnih listova koji sadrže podatke čuvaju se sa radnom sveskom, ali nisu tamo dostupna. Spoljne veze uključuju spoljne reference koje se koriste u:

 • Ćelijama radne sveske

 • Imenima

 • Objektima, kao što su okviri za tekst ili oblici

 • Naslovima grafikona

 • Grupama podataka grafikona

Ugrađene datoteke ili objekti

Ugrađene datoteke (na primer, Office ili tekstualni dokument) ili ugrađene objekte (kao što je grafikon ili jednačina) koja možda imaju podatke koji nisu vidljivi u radnoj svesci. Evo primera nekih tipova objekata:

 • Objekti rasterske slike

 • Microsoft Objekti jednaиine 3,0

 • Microsoft Grafikoni grafikona

 • PowerPoint Objekti prezentacije

 • Visio Crteži

 • Word Objekti dokumenata

 • Objekti OpenDocument teksta

Makroi VBA koda

Makro ili VBA stavke koje mogu da sadrže skrivene podatke u radnoj svesci. Ovo uključuje:

 • Makroi, uključujući Excel 4,0 listove makroa (XLM)

 • VBA moduli

 • COM ili ActiveX kontrole

 • Korisnički obrasci, uključujući Excel 5,0 obrasce

 • Korisnički definisane funkcije (UDF-ove)

BI funkcije sa keširanim podacima

BI funkcije koje možda imaju keširane podatke sačuvane sa radnom sveskom koji verovatno sadrže podatke koji nisu vidljivi. Nadzor dokumenta proverava da li postoje sledeće stavke koje možda imaju keš, Slicerkeš ili formulu kocke:

 • Izvedene tabele i izvedeni grafikoni

 • Moduli „Slicer“ i vremenske ose

 • Formule kocke

Excel ankete

Excel Pitanja istraživanja koja su kreirana u Excel za veb i sačuvana sa radnom sveskom bez da se tu vide.

Scenariji menadžera scenarija

Scenariji koji su definisani pomoću menadžera scenarija i mogu da izazovu čuvanje keširanih ili skrivenih podataka sa radnom sveskom.

Filteri

Filteri koji mogu da budu uzrok keširanih ili skrivenih podataka u radnoj svesci. Nadzor dokumenta proverava da li postoje automatski filteri i filteri tabele koji se primenjuju na podatke.

Skrivena imena

Skriveni imena koja mogu da skladište skrivene podatke u radnoj svesci.

Skrivene informacije možete da potražite i uklonite u PowerPoint prezentacije pomoću Nadzor dokumenta.

Savet: Ako samo tražite da ne štampate komentare, idite na stavke > Štampaj, izaberite stavku Slajdovi preko cele stranice i opozovite izbor u polju za proveruštampanja.

Pronalaženje i uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija

Važno: Preporučuje se da koristite Nadzor dokumenta na kopiji originalne prezentacije jer nije uvek moguće vratiti u prethodno stanje podatke koje Nadzor dokumenta uklanja.

 1. Otvorite prezentaciju PowerPoint koju želite da proverite za skrivene podatke i lične informacije.

 2. Na kartici Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao i u polju Ime datoteke otkucajte ime da biste sačuvali kopiju originalne prezentacije.

 3. U kopiji originalne prezentacije na kartici Datoteka izaberite stavku Informacije.

 4. Izaberite stavku Pronalaženje problema, a zatim stavku Ispitivanje dokumenta.

 5. U dijalogu Nadzor dokumenta potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu da biste odabrali tipove skrivenog sadržaja koje želite da ispitate. Više informacija o pojedinačnim inspektorima potražite u članku Uklanjanje skrivenih podataka i ličnih informacija tako što ćete pregledati dokumente, prezentacije ili radne sveske.

 6. Kliknite na dugme Nadzor.

 7. Pregledajte rezultate nadzora u dijalogu Nadzor dokumenta.

 8. Kliknite na dugme Ukloni sve pored rezultata dobijenih pretragom za one tipove skrivenog sadržaja koje želite da uklonite iz dokumenta.

  • Ako iz prezentacije uklonite skriveni sadržaj, tu radnju možda nećete moći da poništite klikom na dugme Opozovi radnju.

  • Ako želite da uklonite skrivene podatke i lične informacije iz prezentacija koje čuvate u programu OpenDocument prezentacije (. odp), morate da pokrećete Nadzor dokumenta svaki put kada sačuvate prezentaciju u ovom formatu.

Tipovi skrivenih podataka i ličnih informacija

PowerPoint prezentacija može da sačuva nekoliko tipova skrivenih podataka i ličnih informacija. Iako ove informacije možda neće biti vidljive, još uvek se može preuzeti iz prezentacije.

Skrivene informacije mogu da sadrže podatke koje PowerPoint dodaje kako bi vam dopustio da sarađujete na kreiranju prezentacije sa drugim osobama. Takođe mogu uključivati podatke koje ste namerno označili kao skrivene.

PowerPoint prezentacije mogu da sadrže sledeće tipove skrivenih podataka i ličnih informacija:

 • Komentari i beleške napisane perom    Ako sarađujete sa drugim osobama da biste kreirali prezentaciju, prezentacija može da sadrži stavke kao što su komentari ili beleške napisane perom. Ove informacije mogu da dozvole drugim osobama da vide promene koje su napravljene i imena osoba koje su radile na prezentaciji, kao i komentari redaktora.

 • Podaci praćenja revizije   Kada sarađujete na deljenom dokumentu koji je uskladišten u oblaku, PowerPoint 2016 za Microsoft 365 skladišti podatke o tome ko je uneo promene u dokument i kada su izvršene promene.

 • Svojstva dokumenta i lični podaci     Svojstva dokumenta, poznata pod nazivom metapodatak, sadrže detalje o prezentaciji kao što su podaci o autoru, temi i naslovu. Svojstva dokumenta takođe šalju informacije koje automatski održavaju Office programi, na primer ime osobe koja je nedavno sačuvala dokument i datum kreiranja dokumenta. Ako ste koristili određene funkcije, dokument može da sadrži i druge tipove informacija sa ličnim podacima koji se mogu identifikovati (PII), kao što su zaglavlja e-pošte, informacije o slanju na redigovanje, usmerene liste primalaca i informacije o putanji datoteke za objavljivanje veb stranica.

 • Nevidljivi sadržaj na slajdu     Prezentacija može da sadrži objekte koji se ne vide zato što su oblikovani kao nevidljivi.

 • Sadržaj van slajda     PowerPoint prezentacije mogu da sadrže objekte koji nisu trenutno vidljivi zato što su prevlačeni sa slajda u oblast sa slajdovima. To mogu biti okviri za tekst, clip art, grafika i tabele.

 • Beleške u prezentaciji     Odeljak "beleške" u PowerPoint prezentaciji može da sadrži tekst koji ne želite da delite javno, naročito ako su beleške napisane isključivo za upotrebu osobe koja dostavlja prezentaciju.

 • Svojstva servera dokumenta     Ako je prezentacija sačuvana na lokaciji na serveru za upravljanje dokumentima, kao što je lokacija radnog prostora dokumenta ili biblioteka na osnovu Windows SharePoint Services, prezentacija može da sadrži dodatna svojstva dokumenta ili informacije koje se odnose na ovu lokaciju servera.

 • Prilagođeni XML podaci    Prezentacije mogu da sadrže prilagođene XML podatke koji se ne vide u samom dokumentu. Nadzor dokumenta mogu da pronađu i uklone ove XML podatke.

Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi i uklanja

U PowerPoint, Nadzor dokumenta prikazuje nekoliko raznih inspektora koji vam omogućavaju da pronađete i uklonite skrivene podatke i lične informacije specifične za PowerPoint prezentacije. Za listu različitih tipova skrivenih podataka i ličnih informacija koje Nadzor dokumenta mogu da pronađu i uklone iz prezentacija, pregledajte sledeću tabelu.

Ako je organizacija prilagodila Nadzor dokumenta dodavanjem nadzornih modula, možda ćete moći da potvrdite prezentacije za dodatne tipove informacija.

Ime nadzornika

Pronalazi i uklanja

Komentari i beleške

 • Komentare

 • Beleške napisane perom

Svojstva dokumenta i lične informacije

 • Svojstva dokumenta, u koja spadaju i informacije sa kartica Rezime, Statistički podaci i Prilagođeno iz dijaloga Svojstva dokumenta

 • Zaglavlja e-pošte

 • Usmerenu listu primalaca

 • Informacije „Pošalji na redigovanje“

 • Svojstva servera dokumenta

 • Informacije o smernicama za upravljanje dokumentima

 • Informacije o tipu sadržaja

 • Putanja datoteke za objavljivanje Veb stranica

Podaci praćenja revizije

Podaci o tome ko je podesio datoteku i prilikom uređivanja.

Ova funkcija je dostupna samo Microsoft 365 pretplatnicima koji su se pridružili programu Office Insider. Ako ste Microsoft 365 pretplatnik, proverite da li imate najnoviju verziju sistema Office.

Nevidljivi sadržaj na slajdu

Objekti koji se ne vide jer su oblikovani kao nevidljivi

Ovaj nadzornik ne otkriva objekte koji su prekriveni drugim objektima.

Sadržaj izvan slajda

 • Sadržaj ili objekti koji se ne vide odmah u prezentaciji zato što su povučeni izvan slajda, u koje spadaju:

  • Clip art kolekcija

  • Okviri za tekst

  • Grafika

  • Tabele

   Nadzor dokumenta ne otkriva niti uklanja objekte sa slajda sa efektima animacije.

Beleške u prezentaciji

Tekst koji se dodaje odeljku „Beleške“ u prezentaciji

Nadzor dokumenta ne može da ukloni slike koje su dodate u odeljak "beleške" u prezentaciji.

Prilagođeni XML podaci

Prilagođeni XML podaci koji se mogu uskladištiti unutar prezentacije

Informacije koje funkcija „Nadzor dokumenta“ pronalazi, ali ne može da ukloni

Nadzor dokumenta otkriva sledeće stavke koje možda imaju podatke koji nisu vidljivi u prezentaciji. Nadzor dokumenta ne može da ukloni ove stavke zato što može da izazove da prezentacija ne radi ispravno. Svaku pronađenu stavku možete da pregledate i utvrdite da li želite da je uklonite ručno ili zamenite stavkom koja nema skrivene podatke, kao što je statična slika.

Za ove stavke:

Nadzor dokumenta pronalazi:

Ugrađene datoteke ili objekti

Ugrađene datoteke (na primer, Office ili tekstualni dokument) ili ugrađene objekte (kao što je grafikon ili jednačina) koja možda imaju podatke koji nisu vidljivi u radnoj svesci. Evo primera nekih tipova objekata:

 • Objekti rasterske slike

 • Microsoft Objekti jednaиine 3,0

 • Microsoft Grafikoni grafikona

 • PowerPoint Objekti prezentacije

 • Visio Crteži

 • Word Objekti dokumenata

 • Objekti OpenDocument teksta

Makroi ili VBA kôd

Makroe ili VBA stavke koje mogu da sadrže skrivene podatke u vašoj prezentaciji. Ovo uključuje:

 • Makroi

 • VBA moduli

 • COM ili ActiveX kontrole

Nadzor dokumenta i lični podaci

Podaci praćenja revizije, uvedeni u PowerPoint 2016 8403 za Microsoft 365 insajderi, ilustruje ograničenja Nadzor dokumenta. Na primer, recimo da se Kelly i Linda sarađuju na prezentaciji u Microsoft 365. Podaci praćenja revizije (to jest, korisnička imena i vremena kada su uređivali) se dodaju u prezentaciju. Ako Muhamede otvara prezentaciju u PowerPoint 2013 i pokreće Nadzor dokumenta na datoteci da bi uklanjali lične podatke, Nadzor dokumenta u toj verziji PowerPoint neće moći da otkrije i ukloni podatke o praćenju revizije koji su dodati u prezentaciju pomoću novije Microsoft 365 verzije sistema PowerPoint koje su koristili Kelly i Linda. Muhamed ne može da ukloni podatke za praćenje revizije bez nadogradnje na trenutnu verziju PowerPoint, a zatim na Nadzor dokumenta

Skrivene informacije možete da uklonite u Visio, kao i iz drugih aplikacije za Office. Pre nego što drugima date kopiju Visio dokumenta, možda ćete želeti da u dokumentu i iz svojstava datoteke dokumenata uklonite neke kopije.

Lične informacije se lako uklanjaju iz sledećih oblasti funkcije u Visio:

 • Komentari umetnuti na stranice dokumenta

 • Svojstva datoteke (Autor, Menadžeri preduzeće)

 • Redaktor imena, inicijali i naznake

 • Šablon datoteke

 • Putanja i ime datoteke predloška

Napomena: Ako je dokument dostupan drugim osobama na deljenom serveru, svaki put kada neko otvori dokument, prikazuju se informacije o imenu korisnika koji je otvorio datoteku i ime računara na kojem je datoteka uskladištena. Da biste zaštitili ove informacije, uverite se da se svim deljenim dokumentima može pristupiti samo pouzdani korisnici.

Skrivene informacije možete da potražite i uklonite u Visio prezentaciji tako što ćete preduzeti sledeće korake.

 1. Izaberite stavke >datoteke > ukloni lične informacije.

 2. Izaberite karticu lični podaci .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Ukloni ove stavke iz dokumenta .

  Savet: Potvrdite izbor u polju za potvrdu Upozori me ako pokušam da ponovo ubacim ove informacije ako želite da vidite upozorenje kada god pokušate da ponovo umetnete lične informacije.

 4. Da biste uklonili potencijalno osetljive podatke iz spoljnih izvora podataka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ukloni podatke iz spoljnih izvora uskladištenih u dokumentu .

  Napomena: Ako potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ne uklanjaju se podaci koji su povezani sa oblikom. On uklanja izvor podataka iz dijagrama, ali ako se podaci iz izvora podataka nalaze u dijagramu, morate ga ručno ukloniti.

Slušamo!

Ovaj članak je poslednji put ažuriran 8, 2019, kao rezultat vaših komentara. Ako vam je ovaj članak bio koristan, a posebno ako niste, molimo vas da koristite kontrole povratnih informacija ispod da biste nam ostavili neke konstruktivne predloge o tome kako možemo da je poboljšamo.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×